مسعود رجوی رهبر مفقودالاثر مجاهدین خلق و پیام مردم

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، بیست و نهم ژوئن 2019:… رجوی در ورق پاره موسوم به پیام شماره 13 خود، با پر رویی و وقاحت تمام  می گوید: « خامنه‌ای گمشو! این خواست برحق ملت ایران است . . . ».  ولی کیست که نداند الان بیش از چهل سال است که مردم … Continue reading مسعود رجوی رهبر مفقودالاثر مجاهدین خلق و پیام مردم