مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

گزارش کمپ لیبرتی 6الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هشتم دسامبر 2014:…  آنها که ازبافت تشکیلات فرقه رجوی آگاه هستند خوب می دانند که همه درخواست ها _ شکوه وگلایه والتماس های این فرقه توسط رهبر فراری وشرمنده ومخفی شده صورت می گیرد ولذا هرگونه ادعای منتشر شده دقیقا همان خواست این شیاد می باشد _ گاهی این گریه وزاری ها وروضه خوانی ها به قدری مسخره وابلهانه است که …

گزارش کمپ لیبرتی 6آخرین عکسها از کمپ لیبرتی و قیافه های پیرمردانه اعضای فرقه رجوی

لینک به منبع

مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

مقدمه _ آنها که ازبافت تشکیلات فرقه رجوی آگاه هستند خوب می دانند که همه درخواست ها _ شکوه وگلایه والتماس های این فرقه توسط رهبر فراری وشرمنده ومخفی شده صورت می گیرد ولذا هرگونه ادعای منتشر شده دقیقا همان خواست این شیاد می باشد _ گاهی این گریه وزاری ها وروضه خوانی ها به قدری مسخره وابلهانه است که او مجبوور می شود این درخواست هارا اززبان فرد مجهول الهویه ای بنام سخنگوی مجاهدین دراسلو ویا هندوستان انتشار دهد _ اخیرا نیز یکی از همین اطلاعیه های رهبرفراری فرقه تحت عنوان سخنگوی اسلو چاپ شده که مطالب مندرح در آن نشان از شدت یافتن بیماری های مختلف این شیاد می دهد

این اطلاعیه فرقه رجوی نکات مهم درعین حال طنزآلودی را دربر دارد که لازم است بازخوانی گردد

نگاهی به سابقه گفتگوی امریکا با فرقه رجوی

روی سخن ومخاطب این اطلاعیه فرقه رجوی دقیقا امریکاست که گرچه از سال 2003 تا 2008 ازاین فرقه بعنوان جاسوس وخبرچین استفاده کرده وآنها را تحت حمایت وحفاظت قرارداد ولی زمانی که دولت عراق رای به اخراج امریکایی ها از این کشور داد مسئولین امریکا چاره ای جز تحویل پرونده امنیتی اشرف و تحویل این اردوگاه مخوف به ارتش عراق را نداشتند و چنین شد که حمایت علنی امریکا به پشتیبانی سیاسی و مخفیانه وپنهانی کاهش یافت .

بنا به گزارش های منتشر شده در سال 2009″ لورنس جی باتلر” دیپلومات کارکشته وزارت امورخارجه امریکا به عراق رفت و چندروزی در آنکشور بود که طی آن هفت بار به اردوگاه اشرف رفت وبا سران اینفرقه به گفتگو نشست _ درخواست این مسئول امریکایی از این فرقه شامل چند بند بود

الف _ اعلام رسمی انحلال سازمان

ب_ انتقال ساکنین این اردوگاه به محل موقتی دیگر

پ _ تقاضای درخواست فردی اعضای این گروه از کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان

ت _ انتقال افراد این گروه به خارج از عراق (بنابر تعهدی که امریکا به دولت عراق داده بود )

چنانکه مشاهده می گردد اعلام انحلال رسمی این گروه ولغوعضویت افراد خواست نخست امریکاست چراکه هم دولت عراق حاضر به تحمل بیشتر این فرقه تروریستی درخاک خود نبود وهم تقاضای پناهندگی طبق قانون کمیساریا شامل تروریست ها وافراد تحت تعقیب نمی گردد _ بنابراین کلید این مشکل تنها در انحلال سازمان و ترک عضویت افراد این گروه بود

سران اینفرقه گرچه با تمامی این درخواست ها به مخالفت پرداختند ولیکن با پادرمیانی سازمان ملل ( یونامی ) و انققاد یک طرح بین دولت عراق وسازمان ملل درسال 2010 قرارشد این افراد به کمپ موقت وترانزیت لیبرتی منتقل شوند تا کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان به درخواست فردی آنها رسیدگی نماید .

بعدها با پافشاری لابی های اسرائیلی وامریکایی درمراکز تصمیم گیری امریکا قرار شد درصورتیکه فرقه رجوی تمامی این شروط را بپذیرد درمقابل مشمول حذف نام از گروهای تروریستی امریکا گردد که البته یک اقدام سیاسی بود و امریکا همچنان این گروه را یک سازمان خشونت گرای تروریستی محسوب می کرد ومی کند وحاضر نیست حتی به افرادی که قبلا اقامت امریکا ا داشته اند اجازه ورود به این کشور رابدهد .

سران فرقه رجوی علیرغم همه شعر وشعارها مجبورشدند اندک اندک اردوگاه مخوف اشرف را تخلیه نمایند گرچه 100 نفر فدایی را در انجا گذاشتند تا این انتقال بصورت مسالمت آمیز انجام نیاید وچنین شده که باسرانجام خونین پایان یافت

موضع گیری سخنگوی مجاهدین ( بخوانید مسعود رجوی ) _ 4 دیماه 1393

بعد از ترک خونین وخفت بار اردوگاه مخوف اشرف _ فرقه رجوی که فکر می کرد واقعا ” اشرف بایستد دنیا خواد ایستاد ” بارها وبارها با گره وزاری والتماس دوتقاضای ابلهانه را اززبان خود ومواجب بگیرانش تکرار می کرد _ یکی اینکه کمپ موقت لیبرتی بعنوان کمپ سازمان ملل اعلام شود ودیگر اینکه کلاه ابی ها حفاظت این کمپ رابعهده بگیرند ( ! ) _ طبیعی است که هردوی این درخواست های ابلهانه جنبه عملی وانجام نداشته وباعث تمسخر جهانیان می گردیدند

اکنون پس ازسه سال جیغ وداد وگریه وزاری والتماس مریم قجر تازه اینها فهمیده اند که این درخواست های احمقانه حتی ارزش شنیدن وخواندن هم نداشته است _ مسعود رجوی دراین موضع گیری اعتراف می کند که درمورد تقاضای ابلهانه اعزام نیروهای امریکایی ویاکلاه آبی جهت حفاظت از لیبرتی شکرخواری کرده ومثل همیشه دچار توهم بوده است

یکم _ چون امریکا مجبور به ترک عراق شد و 5 سال جاسوسی وخبرچینی مارا چنان که باید بها نداده است

دوم _ چون امریکا به ما خیانت کرده از سرپرستی ما چشم پوشی کرده ومارا یکجا با خود به کشور خودنبرده است

سوم _ چون امریکا درخواست کرده سازمان ما باید منحل گردد واعضای ان ترک عضویت رسمی را اعلام کنند

چهارم _ چون قبلا مارتین کوبلر واکنون خانم جین لوت نمایندگان سازمان ملل جهت انتقال بیش از 1000 بریده مزدورعضو کنونی وزارت اطلاعات ( مجاهد سابق ) به ایران سفرکرده اند

پنجم _ چون دولت عراق وسازمان ملل از دادن 17500 تی وال وبنزین ولیفتراک و کیسه شن و کلاه وجلیقه حفاظتی وموبایل وکامپیوتر به ساکنان کمپ موقت لیبرتی خودداری می کند

بهمین خاطر ما از امریکا وسازمان ملل خیلی دلخورهستیم و همین مناسبت عاجزانه درخواست می کنیم

ده درصد سلاح های اهدایی سید الرئیس معدوم صدام را به ما برگرداند تا ما ضمن حفاظت از خود صلح وامنیت را به عراق بازگردانیم _ تا ببینیم چه کسی جرات دارد بدون موافقت ما به کمپ لیبرتی حمله موشکی کند

…………………………..

لازم بیاد آوریست که بنا براسناد وشواهد موجود کلیه سلاح های اهدایی صدام به فرقه رجوی پس از تسلیم وخلع سلاح این گروه جملگی توسط نظامیان امریکا درسال 2003 معدوم گردیده اند ……

انتشار این دردنامه سرتاسر دروغ نشانه دیگری از زوال وفروپاشی کامل فرقه تروریستی رجوی است که از زبان رهبرفراری آن علنی گردبده است .

الف .مینو سپهر 2014/12/.

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14986

امریکا و فرانسه برای اثبات صداقت در مخالفت با تروریسم سران فرقه رجوی را تحت پیگرد قرار دهند

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۴:…  حمایت وحفاظت ازاین زن خلافکار تروریست مخالف همه کنوانسیون های بین المللی و حقوق شناخته شده تعریف پناهندگی درجهان است چراکه طبق قانون کمساریای سازمان ملل درامور پناهندگان تقاضای پناهندگی  شامل تروریست ها وافراد تحت تعقیب ودارای پرونده خلافکار  نمی گردد وبنابراین معلوم نیست دولت وقت فرانسه …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به منبع

دولت های امریکا وفرانسه برای اثبات صداقت خود در مخالفت باتروریسم سران فرقه رجوی راتحت پیگرد قراردهند.

مقدمه _  پدیده ضدانسانی  ترور وتروریسم درجهان امروزمشکلات بسیاری را پیش پای دولت هاقرارداده است _ طی چندسال گذشته تروریست ها با حمایت مالی برخی از دولت های جهان جان تازه ای گرفته وبه جنایت وبمب گزاری وکشتار خود وسعت وشدت بیشتری داده اند ودرهمین حال بنظر می رسد که اراده و همگرایی وهمکاری جهانیان درراه مبارزه با این پدیده ضد انسانی  چندان تحرک مناسبی نداشته است _ برای مبارزه واقعی با پدیده ناهنجار تروریسم باید رهبران ومنابع مالی تروریست ها را هدف قرارداد _ متاسفانه اروپا وامریکا که ادعای دفاع از حقوق بشر ومبارزه علیه این پدیده خطرناک دارند در اثبات ادعای خود صادق نبوده و دارای رفتار دوگانه ای هستنند_ درراه این مبارزه  امریکا واروپا نه تنها افدامی علیه سران گروه تروریستی رجوی انجام نداده اند بلکه بنابرشواهد ومستندات رهبران این گروه خشن ومافیایی را تحت حمایت خودقرارداده وبه آنها اجازه فعالیت داده و می دهند _ بنابراین بجاست تا دولت و گروه های مدافع حقوق بشر خواست دستگیری ومحاکمه سران این فرقه تبهکاررا دردستور کار ی خود قراردهند .

دولت های فرانسه مسئول ترور وقتل ده ها هزار ایرانی

سران فرقه رجوی پس از شروع عملیات تروریستی درسال ۱۳۶۰ وناکامی وشکست به کشور فرانسه گریخته ومرکز فرماندهی ترور خودرا دراین کشور مستقر نموده اند _ طی سالهای ۱۳۶۰/۱۳۶۵ سران این فرقه خشونت طلب دستور قتل وبمب گزاری وعملیات انتحاری خود درایران را از کشور فرانسه صادر کرده اند که درنتیجه دست کم ۱۲۰۰۰ نفرایرانی  دراینگونه اقدامات ضد انسانی جان باخته وگروه قابل توجهی مجروح و معلول گردیده اند

مرکز فرماندهی اینگونه اقدامات ضد انسانی در فرانسه ودهکده ” اوور ” قرارداشته است _ متاسفانه دولت های وقت فرانسه بجای جلوگیری از اجرای اینگونه اقدامات ضد بشری تنها به اخراج مسعود رجوی ارکشور خود بسنده نمودا ند

از سال ۲۰۰۳ بدین سو نیز مریم قجر را که درهمه جنایات این فرقه مسئوایت داشته وفرمان حمله به ایران تحت حمایت صدام درسال ۱۳۶۷ راصادرکرده تحت حمایت وسرپرستی خود قرارداده است _ دولت فرانسه متاسفانه علیرغم داشتن اطلاعات کافی درمورد فعالیت های این گروه تروریستی و علیرغم حمله به خانه های تیمی این گروه وبدست آوردن ملیونها دلار پول کثیف  ونقشه حمله به سفارت خانه های ایران تحت نام ” عملیات تئو ” همچنان چشمان خود را بروی پرونده قطور تروریستی این گروه بهم گذاشته و اززن خلافکاری بنام مریم قجرحمایت کرده ومی کند .

حمایت وحفاظت ازاین زن خلافکار تروریست مخالف همه کنوانسیون های بین المللی و حقوق شناخته شده تعریف پناهندگی درجهان است چراکه طبق قانون کمساریای سازمان ملل درامور پناهندگان تقاضای پناهندگی  شامل تروریست ها وافراد تحت تعقیب ودارای پرونده خلافکار  نمی گردد وبنابراین معلوم نیست دولت وقت فرانسه درسال ۲۰۰۳ بنابرکدام قانون بین المللی به مریم قجر وگروهی از تروریست های همراه او اجازه ورود به کشور فرانسه را داده است واین درحالی است که دستگاه های امنیتی این کشور اطلاعات دقیق و کاملی از فعالیت های ترریستی این گروه هدایت شده از فرانسه وعراق دراختیار خود دارند

لازم به یادآوری است که گروهی از سران این فرقه تروریستی ازجمله مهدی ابریشمچی درسال ۲۰۰۳ با گدرنامه جعلی تحت نام قلابی بهمن تهرانی وارد آنکشور گردیده اند ودولت وسازمان های اطلاعاتی فرانسه گرچه از این تبهکاری ها اطاعات دقیقی دارند ولی هیچگونه اقدامی جهت تحت پیگرد قراردادن اینگونه افراد انجام نداده اند ( ؟ ) .

بنابراین دولت فرانسه موظف است رفتار دوگانه با مقوله تروریسم را کنار گذاشته و سران اینفرقه مستقر در آنکشورراتحت پیگرد قرارداده و تحویل دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته نمایند

امریکا وحمایت از فرقه  تبهکار  رجوی وگزارش موسسه  ” رند ”  

متاسفانه دولت های سابق وکنونی امریکا نیر علیرغم دراختیار داشتن پرونده قطور فرقه تروریستی رجوی ازبدو تاسیس تاکنون پس از اشغال عراق بجای دستگیری و تخت محاکمه قراردادن سران این گروه وبرهم زدن تشکیلات خطرناک این فرقه دست حمایت به سر رهبران این فرقه کشیده وبه تسلیم وخلع سلاح این گروه بسنده نموده اند _ گزارش موسسه تحقیقی پژوهشی وزارت دفاع امریکا ( رند ) از عدم اقدام لازم وضروری امریکا درمورد فرقه رجوی درسال ۲۰۰۳ حکایت می نماید _ گزارش موسسه پژوهشی رند درمورد فرقه رجوی سال ۲۰۰۹

https://iran-interlink.org/userfiles/File/RAND_August%202009.pdf

نقد بهار ایرانی براین گزارش ناکامل و ناقص

http://edalat-s.org/pages/?id=848

.گزارش موسسه رند گرچه کامل نیست ونکات فراوانی در آن عمدا ویاسهوا ازقلم افتاده است ولی روی چند نکته درمورد این گروه تاکید دارد

یکم _ تروریست با بافت فرقه ای بودن این گروه وقید این جمله که : رهبران این گروه ( مریم ومسعود ) یک فرقه شحصی برپانموده اند

دوم _ فرقه رجوی یک گروه منحصر به فرد ودرنوع خود ناشناخته هستند که باید از تجارب گذشته برای شناخت ودفع خطردراینده اینگونه گروه ها استفاده نمود

سوم _ اعضای این فرقه این ظرفیت رادارند که درکشورهای اروپایی وامریکا وکانادا عملیات تروریستی انجام دهند

چهارم _  زمینه های قانونی برای دستگیری وتحت تعقیب قراردادن سران اینفرقه وجود دارد  

 پنجم _  سران واعضای این فرقه مورد غضب مردم ایران قراردارند

ششم _ قرارگرفتن این گروه درکناردشمن ایران  ( رژیم صدام ) خشم مردم ایران رابر انگیخته است

هفتم _ سران واعضای اینگروه غیرقابل اعتماد _ عجیب وناشناخته و اغفال کننده و خبیث هستند

هشتم _ هیچ کشوری جز ایران اعضای اینگروه را نخواهد پذیرفت

این گزارش درسال ۲۰۰۹ منتشر گردیده است یعنی  همان سالی که اشغالگری امریکا درعراق کاملا پایان یافت

دراین گزارش به علط اشاره شده که نیروهای مهاجم امریکایی دربرخورد بااین گروه درعراق شناخت چندانی ازاین گروه نداشته اند ولدا درمورد چگونگی برخورد بااین فرقه دچار سردرگمی گردیده اند – که صد البته چنین ادعایی به دور از واقعیت است چراکه این سازمان تروریستی  قتل چند مستشار امریکایی  درمان رژیم پهلوی و بیش از سه دهه ترور _ بمب گزاری _ خمپاره زنی  _ عملیات انتحاری _ هواپیماربایی _ آدمربایی وشکنجه _ پولشویی و قاچاق انسان واسلحه _جعل اسناد _ سرقت بانک و انواع واقسام خلافکاریها وتبهکاریها را درپرونده سنگین خود دارد که غیرممکن است سازمان های اطلاعاتی امریکا از ان بی خبر باشند .

چترحمایتی امریکا بر سر گروه تروریستی وحمایت وحفاظت از سرکرده فراری مسعود رجوی

پس از اشغال عراق توسط امریکا نیروهای نظامی آن کشور این گروه را تنها بعنوان ” مزدوران تسلیم شده “ارزیابی وتعریف نمودند و نه تنها هیچگونه اقدامی جهت تلاشی این گروه ودستگیری سران آن آنجام ندادند بلکه ازجستجودراین قرارگاه تروریستی سربازدند و بالاتراز آن مسعود رجوی رهبر فرقه را در پایگاه نظامی ” گروزلی “ تحت حفاظت وحمایت خود گرفتند _ درمورد قرارگاه نیز به سران اینفرقه آزادی عمل داده وهیچگونه مراقبت ونظارتی بر آن اعمال ننمودند وچنین شد که اشرف به مرکز دسیسه وتوطئه بقایای صدام _ القائده و گروه تروریستی داعش علیه دولت منتخب مردم عراق تبدیل گردید_ درمقابل امریکایی ها حدود ۷۰۰ نفر از اعضای جداشده این فرقه را اردوگاه موقتی  به نام ” تیف ” اسکان داده و شدید ترین فشارها ومحرومیت هارا بر انها اعمال نمودند _ همکاری امریکا با فرقه رجوی این کمپ رابه محل رفت وآمد اعضای فرقه مبدل کرد _ افرادی ازاین فرقه تلاش می کردند باهمکاری امریکایی ها این سختی ها ومشکلات فراوانی برای این جداشدگان فراهم آورند تاشاید بتوانند انها را دوباره فریب داده وبه اشرف بازگرداند

 حمایت امریکا از سرکرده فراری فرقه تداوم یافت وهمچنان ادامه دارد وهم اکنون این تروربست فراری تحت تعقیب ( مسعودرجوی )  در یک پایگاه دریایی  امریکا درخلیج گینه به زندگی مخفی وننگین وخفتبار  خود ادامه می دهد

حمایت دولت های  فرانسه وامریکا از سران اینفرقه ضمن اینکه حمایت ازترور وتروریسم محسوب می گردد موجبات ناراحتی و نارضایتی  خانواده های قربانیان تروراین فرقه رانیز فراهم اورده است _ بنابراین بجاست تا دولت ایران وخانواده قربانیان از مسئولین این دوکشور درخواست نمایند که سران و بازجویان وشکنجه گران و فرماندهان ترور  تحت حمایت این دوکشور را تحت پیگرد قرارداده ودستگیر نموده  و به اتهام جنایت علیه بشریت تحویل دادگاه کیفری لاهه بنمایند وتنها درچنین صورتی است که می توان به مدافع حقوق بشربودن ومخالفت با ترور وتروریسم مود ادعای اینگونه کشورها پی برد و درغیر اینصورت هرگز نباید به دوستی و ادعاهای اینگونه کشورها اعتماد نمود  .

الف .مینو سپهر ۲۰۱۴/۱۲/۲۶  

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14933

چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۴:…  فرانسه  از اتاق خواب وزیر تخت مریم قجر ۷ ملیون دلار و۱۵۰۰۰۰ یورو  پول نقد  کثیف بدست آورد که منجر به دستگیری این زن بدنام و۱۶۰ نفر از چماقداران و قاچاقچیان فرقه گردید  این پرونده تحت نام  ” تئو ” همچنان دردادگاه های فرانسه باز است _ مریم قجر تا ۷ سال درفرانسه ممنوع الخروج بود مریم قجر تروریست …

لینک به منبع

چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

مریم قجر عضدانلو   یکی از بیسواد ترین _ دروغگو ترین _ خلافکار ترین و بی شرم ترین زنان در فرقه رجوی است _ این ملیجک مسعود ازخود هیچ ندارد _ اطلاعیه ها ومتن های سخن پراکنی هایش را دیگران می نویسند _ متن های  فرانسوی اش رادیگران می نویسند و اواز  رو می خواند _ این زن بدنام وآوازه درجامعه ایرانیان مورد تنفر وبیزاری قراردارد _ اگرکسانی چون هادی خرسندی _  اسفندیار منفرد زاده _  مسعود اسد اللهی  را که بخاطر منافع شخصی  به دیدار این زن تبهکار در قلعه اوور رفته اند را کنار بگذاریم  هیچ کس  حتی حاضر نیست فحش وناسرا به سوی این زن تروریست _  دلال محبت واسطه گر پرتاب کند

این زن دراوج ونهایت بدنامی  وتنهایی درحالیکه به چندین وچند مرض خطرناک مبتلاست ودرنوبت مرگ قراردارد ادعای زن های سرپا را در آورده _ به زور جیغ می کشد وبا آن صدای ناهنجارش برای مشتی حقوق بگیر اروپایی وامریکایی حنجره پاره می کند

مخاطب مریم قجر هیچوقت معلوم نیست چه کسی است _ نوشته ها اورا چنان تنظیم می کنند  که مخاطب او درتاریک _ روشنا قرارداشته باشد _ درپرت وپلا گویی هایش  از امریکا واروپا گلایه وشکایت و درخواست والتماس می کند _  درمورد شرایط ایران به دروغگویی های متوصل می شود  که تنها نمونه های آنرا در فرهنگ  نتان یاهو ورژیم صهیونیستی می تواند یافت

مریم قجر خوب آگاه است که مخاطبش ایرانی ها نیستند ولذا اگر دقت کنیم  منهای شعارهای تکراری ۳۳ سال گذشته وتکرار مشتی دروغ هیچ حرف تازه ای در گفته هایش مشاهده نمی شود که اینها هم نظر خود اونیست و خورده های شوهر فراری اش را نشخوار می کند _ به این ملیچک حرمسرای رهبر فراری فرقه باید احساس ترحم نمود  که تااین اندازه حقیر و ناتوان و زبون است

 گفتگوهای سفارشی  سرشار از دروغ  مریم قجر_ سقوط اشرف درد بی درمان فرقه رجوی  

چند سال پیش  یک خانم روزنامه نگارمستقل ایرانی  تلاش کرد با او گفتگویی  انجام دهد _  پس از تلاش های بسیار مسئولین فرقه به ایشان گفتند که یاید ابتدا سئوال هارا بفرستی تا ما بررسی ومشخص  کنیم  ( ! ) که این روزنامه نگار هم از خیر این گقتگوی ازپیش مشخص شده گذشت _  طی ۱۴ سال گذشته  تنها دو سایت وابسته بنام  العربیه نت _ الزمان ( متعلق به عریستان ) بااین زن شیاد گفتگوی سفارشی انجام داده اند _ اخیرا نیز یک سلیت گمنام و تبلیغی بنام  تان هال  بااین فرد یک گفتگوی سفارشی انجام داده است _  سئوال ها وپاسخ های از پیش مشخص شده دراین گفتگو آنقدر پراکنده ودروغ و خالی از واقعیت هستند که حتی ارزش خواندن هم  ندارند  _ دراین گفتگو مریم قجر درپاسخ به سئوال هاتلاش مسخره ای را دنبال کرده تا اوج بدبختی و ناکامی وشکست ودرماندگی فرقه را  در سقوط اردوگاه مخوف اشرف  به نمایش بگذارد

مریم قجر درپاسخ به سئوال گفتگوگر درمورد گفتگوهای ۵+ ۱  درمورد مسائل هسته ای  درپاسخی غیر مرتبط می گوید : دوجزو دیگرسرکوب جامعه واپوزسیون ایران  بطورخاص مجاهدین  است ( ! ) …. پیداکنید رابطه گ  و شقیقه را

 سئوال : نظرشما نسبت به  رویکرد اوباما درموضوع هسته ای  ونامه نگاری چیست ؟

پاسخ مریم قجر : >>> سکوت نسبت به نقض حقوق بشر وانفعال ( امریکا ) نسیت به حمله دولت دست نشانده مالکی  به اشرف ولیبرتی ” وبی خانمان سازی اشرفی ها” که بارها امریکا بصورت مکتوب که نسبت به سلامت وامنیت آنها متعهد شده بود <<

بازخوانی _  هنانگونه که مشاهده می شود سئوال درمورد رویکرد امریکا نسبت به مسائل اتمی و نامه نگاری به مسئولین ایران است مریم قجر اما درپاسخ بی ریط به گلایه و وشکوه وشکایت از امریکا پرداخته که چرا باشرط  تخلیه اردوگاه مخوف اشرف نام این گروه تروریستی را از لیست سیاه خط زده  و اعضای اسیر فرقه را بی خانمان ” کرده است ؟ _ درواقع فرقه رجوی بقول معروف هم خدا را می خواسته وهم خرما را _ هم می خواسته از لیست ترور خارج شود وهم همچنان دراردوگاه هدیه موقت صدام  زندگی کند ! _ آه وناله وفغان وگلایه وگریه زاری  مریم قجر تروریست درمورد تخلیه خفت بار ” کوه بجنبد  اشرف نمی جنبد ( ! ) قلبل تامل است .

 درمورد بارها قول مکتوب امریکا ( ؟ ) هم مریم قجر با دجالگری دروغ گفته است چراکه امریکا تنها یک بار  آنهم درسال ۲۰۰۳ وقتی فرقه رجوی را بعنوان ارتش خصوصی صدام و “دشمن تسلیم وخلع سلاح شده مورد شناسایی قرارداد به آنها قول داد تا پایان اشغالگری ( سال ۲۰۰۶ ) ازاین گروه منفور دربین مردم عراق حهت جلوگیری از انتقامجویی عراقی ها محافظت نماید

قرارداد سال ۱۳۹۰ درمورد تخلیه اشرف نیز بین دولت عراق و سازمان ملل ( یونامی ) منعقد گردید تا اعضای ساکن اشرف یه کمپ موقت اوارگان لیبرتی منتقل شده تا از آن محل باکمک سازمان ملل از عراق اخراج گردند واین قرادرداد هیچگونه ربطی به امریکا وفرقه رجوی نداشته است .

مریم قجر و برگزاری کنفرانس های دروغین با شرکت مواجب بگیران فرقه تخت نام دروغین  ” بین الملل “

فرقه رجوی با استفاده از دلارهای مزدوری صدام که از عراق خارج ودرغرب جهت راه  اندازی کافه وکاباره فاخشه خانه و پمپ بنزین و. قاچاق اسلحه وانسان ومواد مخدر سرمایه گزاری کرده  به پول بادآورده ای دست یافته که در دنیای سود وسرمایه می تواند کارساز باشد وبهمین دلیل دوجین از نمایندگان ومسئولین سابق اروپا وامریکا را به مزدوری خود در آورده  باپرداخت دستمزدهای کلان از این بانتشستگاه از رده خارج بعنوان سیاسی لشگر جهت برگزاری  گرد همایی هایی تحت نام دروغین ” کنفرانس بین المللی  ” ( ! ) استفاده می نماید

دستگاه شیاد و.درو.غزن این فرقه همچنین سعی می کند  با اجاره یک سالن درحوالی و اطراف پارلمان اروپا اینگونه تبلیغ کند که گویی  گردهمایی های مزدوران  درپارلمان اروپا برگزار گردیده است ( ! )

بعد از اخراج کازکا _ آخویدال _ استیونسون به دلیل مزدوری برای فرقه رجوی از پارلمان اروپا سران اینفرقه تلاش می کنند برای این مزدوران اخراجی جایگزین استخدام نمایند _ کوشش های این فرقه تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده وتنها دونفر حاضر شده اند بصورت برنامه ای  انهم با دستمزدهای کلان گهگاهی  از این فرقه حمایت کنند _ اخراج سه نفر یادشده بالا گویا درس عبرتی برای سایرین شده است _ انچه مسلم است اینکه این گردهمایی ها هیچ ربطی به پالمان اروپا وکنگره امریکا ندارند و تنها ” گردهمایی مزدوران فرقه رجوی ” یشمار می ایند .

شکست خفت بار مریم قجر تروریست جهت  سفر به چند کشور

Maryam Rajavi arrestedمریم قجر تروریست پس از فرار از عراق درسال ۲۰۰۳ با سحتی فراوان وهزینه های بسیار توانست وارد کشور فرانسه گردد

هدف فرقه رجوی انتقال  به مرور اردوگاه تروریستی اشرف ومحتویاتش به فرانسه بود که این نقشه با عملیات ضد تروریستی پلیس فرانسه در۱۷ ژوئن با شکست مواجه گردید که درنتیجه پلیس فرانسه  از اتاق خواب وزیر تخت مریم قجر ۷ ملیون دلار و۱۵۰۰۰۰ یورو  پول نقد  کثیف بدست آورد که منجر به دستگیری این زن بدنام و۱۶۰ نفر از چماقداران و قاچاقچیان فرقه گردید

این پرونده تحت نام  ” تئو ” همچنان دردادگاه های فرانسه باز است _ مریم قجر تا ۷ سال درفرانسه ممنوع الخروج بود

مریم قجر تروریست گرچه  عاشق این است که تحت عنوان قلابی  پرزیدنت پلاستیکی  مقاومت به کشورها سفر کند ولی طی این مدت ۱۱ سال به جز یک سفر توریستی به المان وایتالیا و نرووژ وچند سفر تبلیغی به بلژیک اورا به هیچ کشور دیگری راه نمی دهند _ طی این مدت این زن بدکاره وبد اوازه هزینه های بسیاری متحمل شده تا شاید بتواند به امریکا و کاناداو انگلیس واسترالیا ودیگر کشو.رهای اروپایی سفر نماید ولی تاکنون هیچیک از این کشورها به او مجوز سفر نداده اند _ چراکه فرقه رچوی دربسیاری از کشورهای اروپا وجهان بعنوان یک گروه خشونتگرای خطرناک محسوب می گردد

 پیشنهاد من به این تروریست دلال مجبت که اتهام  بیرون کشیدن رحم وتخمدان دست کم صد زن عضوفرقه وطلاق اجباری صدها زن را درپرونده خوددارد این است که بهمان قلعه محصور ” اوور ” بسنده کند وبعلت ابتلا به چندین بیماری  منتظر مرگ ودفن درگورستان  همان دهکده اوور باشد

الف .مینو سپهر تلاشگر مستقل حقوق بشر وزنان

داعش رجوی تروریست 2The Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Saddam’s daughter support the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)

2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh:
America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

***

همچنین:

از روایت شهید صیاد شیرازی از عملیات مرصاد (فروغ جاویدان) تا شعری برای مریم قجر (رجوی)

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقگزارش افکار نیوز و  همچنین شعری از الف مینو سپهر، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۴: … آخ آخ دیدی چه هاشد ؟…. لنگ اشرف هوا شد. غصه نخور مریم جان . ای مرده ریاست . ای عاشق بادمجان. همین امروز وفردا . با نرگس و ثریا . بارودی واخویدال . با زنهای بی شوهر . بامردان بی غیرت. می ب

شبنم و فرزاد مدد زاده _ مراقب توطئه ها ودسیسه های فرقه منفور رجوی باشید

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، دوازدهم آوریل ۲۰۱۴:…  برخی از اعضای خانواده مددزاده درزمره اعضا_ هواداران این گرو.ه تروریستی محسوب می گردند _ مهدیه وعلی اکبرمدد زاده از اعضای اسیر درتشکیلات فرقه رجوی درعراق بودند که در سال ۱۳۹۰ و درگیری با نیروهای عراقی که جهت اجرای احکام قضایی دولت

گزارش سال ۱۳۹۲ فرقه مزدور رجوی _ از سقوط قلعه مخوف اشرف تا انتخاب مریم قجر توسط مرتاض وجن گیر هندی

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1الف مینو سپهر، وبلاگ  زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم مارس ۲۰۱۴: …سال گذشته  دیوارهای ترک خورده بیشتری از ساختمان گلنگی تشکیلات فرقه رجوی برسر رهبر فراری ومخفی شده این فرقه فروریخت  و شعاری که بر دیوار یکی ازسالن های قلعه تخلیه شده  اشرف جهت سرگرمی اسیران نوشته شده ب

امریکا وعراق _ ” گروگان گیری” فرقه رجوی. تقاضای ۴۲۳ تن از اسیران جهت بازگشت به ایران

الف مینو سپهر، وبلاگ در آوردگاه هنر پارسی (زنان در اسارت فرقه رجوی)، بیستم مارس ۲۰۱۴: …دولت امریکا با توجه به سوابق جنایت ها وترور های این گروه بااین نام مشکل داشته وتلاش می کند سران اینگروه را تشویق نماید که به همان نام مستعار شورای مقاومت بسنده نموده واز القاب قبلی خود فاصله بگیرد درحقیقت دو