مسلمان شدن مسعود رجوی

مسلمان شدن مسعود رجوی

مسلمان شدن مسعود رجویمالک بیت مشعل، نجات یافتگان در آلبانی، دهم سپتامبر 2020:… در چنین شبهایی ما رو جمع میکنند ونوار مسعود را میگذاشتند وبعدش اخر شب میگویند شما برید یکی یکی با اقای خودتون خلوت بکنید وتعهد را به رهبر عقیدتی بدهید وبخصوص در ایام محرم خیلی مهم برای سلامتی ایدولوژیکی خودتان است .وما رو به تعهد نامه نوشتن میکردند ومسعود این تعهداتی دا که نوشتیم اسمشو گذاشته شناسنامه ی مجاهد خلق .وحتی در شبهای قدر ماه رمضان هم همین بساط را داشتیم وهروقت میگفتیم اخر هرزگاهی باید تعهد نامه بنویسم اگه اعتما د ندارید وشک دارید خلاصم کنید وبفرستید بیرون که راحت بشیم . مسلمان شدن مسعود رجوی

مسلمان شدن مسعود رجوی

ماه رمضان در عراق و آلبانی

مسلمان شدن مسعود رجوی

مالک بیت مشعل، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 08.09.2020

با  عرض سلام خدمت هموطنان

انشالله که در این ایام محرم حسینی اجری که مستحق وشایسته ی آن هستید     الهی امین نصیبتان بشه

مالک بیت مشعل تیرانا آلبانی نجات یافته از مجاهدین خلق

آقای مالک بیت مشعل

میخوام این بار از محرم وعاشورای حسینی که فرقه از آن هم سواستفاده میکرد ومغزها رو شستشو میداد و منافع کثیف خودش را پیش میبرد .در این روزها قبل هرچیز اسم این ایام را به اسم خودشون گذاشتند ومیگویند عاشورای مجاهدین وفقط عزاداری ما بر حق ودرست است وهیچ کس مثل ما نزدیک به امام حسین نیست .ومسعود رجوی دوست اقا امام زمان است .ما ال علی هستیم واین را رهبر عقیدتی مجاهدین گفته .وبرای رهبر عقیدتی رجوی ملعون چنان  نشستی گذاشت که نوارهاشو من دیدم .بخاطر اینکه خودشو رهبر عقیدتی وکیش شخصیتی خودش را تحمیل بکنه وهمه رو گول بزنه وقبولش کنند .که نگو.اینقد این بشر حیله گر هستش که حد وحساب نداره .جلوی ما ودر نشستها طوری حرف میزد که ما انگار میتونیم هر حرفی یا انتقادی یا شکی یا شبه ای داشته باشیم راحت بگیم ولی وقتی نشستش تمام میشد میدیم صد ضابطه گذاشتند وجدید .بگذریم هم میدونن که او کیه ویک شیاد بتمام معنا هستش.یکی روز در همین روزهای محرم بود که با یکی از مسولین برای آماده سازی تزئینات محرم رفته بودیم .من که خلاصه مغز شستشو شده وبه قول خودش مغز نو وجدید بودش که خیلی  تاثیرات خودش گذاشته بود وهمه چی من شده بود مسعود رجوی ملعون بود.بهش گفتم واقعا این خوشبحال ما که این ایام .ایام مجاهدین هستش یه نگاهی به من کرد ولبخندی زد من درلحظه فهمیدم که این  از اونایی که حرف زیاد داره ولی سکوت در پیش گرفته ونمیتونه حرفی بزنه .ازش گفتم لبخندی که زدی خیلی حرفا داره منم لحظه ام را شکار کردم وازش پرسیدم مثل اینکه با حرف من کمی مخالفی .گفت راستشو بخوای اره ولی بین خودمون باشه خوب نیس کسی بشنوه هی باید بری نشست وصدات بزنن وپروژه بنویسی وهی آدما سرت حرف بزنن .گفتم خیالت راحت باشه من ازاون آمادیی نیستم که حرف ببرم وخبر بدم .گفت ایولله .به من گفت اخه برادر عزیز کی گفته این عاشورا ومحرم مال مجاهدین هستش .این همه مسلمان وشیعه وعاشق حسین وهمه کار دارن میکنند کار نداریم که خوب باشه یا بد هر چه باشه بخاطر نیت پاکی که امامشون دارند انجام میدند .اخه مگه تعفه ی نطنزیم که این ایام بزرگ وفرخنده مال مجاهدین باشه .گفتم خب برادر مسعود رهبر عقیدتی گفته .گفت برادر عزیز رهبر عقیدتی همه چی میگه وقرار نیس باور کنیم ودرست باشه راحت بهت بگم اصلا من یکی قبول ندارم به عنوان رهبر عقیدتی ولی سیاسی قبولش دارم .بخاطر همین حرفاشو قبول ندارم .چون حرفهایی که میزنه وربطش مید

ه به ایدولوژِی وآخرش به انقلاب خواهر مریم وچیزهای دیگه اصلا قبول ندارم .ایام محرم چکار به انقلاب مریم داره که وچه سنخیتی  با محرم داره که اینها رو باید قبول کنم .محرم وعاشورا از قدیم الیام وچندین سال است که ادم وعالم دیوانه ی او هستند حالا من بگم این ایام مال من است .با عرض معذرت این کشک گفتن است .

در چنین شبهایی ما رو جمع میکنند ونوار مسعود را میگذاشتند وبعدش اخر شب میگویند شما برید یکی یکی با اقای خودتون خلوت بکنید وتعهد را به رهبر عقیدتی بدهید وبخصوص در ایام محرم خیلی مهم برای سلامتی ایدولوژیکی خودتان است .وما رو به تعهد نامه نوشتن میکردند ومسعود این تعهداتی دا که نوشتیم اسمشو گذاشته شناسنامه ی مجاهد خلق .وحتی در شبهای قدر ماه رمضان هم همین بساط را داشتیم وهروقت میگفتیم اخر هرزگاهی باید تعهد نامه بنویسم اگه اعتما د ندارید وشک دارید خلاصم کنید وبفرستید بیرون که راحت بشیم .واونها شروع میکردند به توضیحات وخلاصه کلی حرفای ایدولوژیکی گفتند که آدم به نقطه ای میرسید ومیگفت عجب غلطی کردم که اینو گفتم .

وهرسال ما بجای واقعا سینه زنی ومحرم گرفتن وعزداری نشست میذاشتند وفقط روز اخر سینه زنی میکردیم وآن هم در سالن ویا محوطه شلوغ وبدبختی که اکثرا هم از بس خسته میشدند وکسل کننده بود میرفتند یه گوش می نشستند وبرای همدیگه تعریف میکردند.وحتی روی سن رفتن مداحها همه مشخص بود واگه توجه کسی بکنه کلیشه ای هستش وهیچ جذابیتی نداره وداد میزنه که بهری سیاسی فقط میخواهند ببرند وبعدش میگویند ما میخواهیم این را از دست رژیم در بیاریم وسالم نگه داریم در حالیکه خودشون از کلی برای منافع کثیف خودشون دارند سو استفاده از این  ایام میکنند .باور کنید که هرچه زمان بگذره هم بیشتر دارم شرم میکنم وهم بیشتر به فاجعه ی این فرقه پی میبرم که خدا آن روز را نیاره که پاشون به قدرت برسه باور کنید خدامیدونه که چه بلایی که سر ایران وایرانی نیارنند .ما که با اینها بودیم وعمرمون دودستی تقدیم کردیم این نصیب ما شد وبه جز آوارگی وبدبختی وعقب موندن از زندگی وهمه چی .چیزی عایدما نشد .

لینک به منبع

مسلمان شدن مسعود رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حق-پایمال-نمی-شود/

حق پایمال نمی شود

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاندمالک بیت مشعل، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و نهم اوت 2020:… بله این خط آخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند . وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش را یک جوری بریزد . و ما منتظر زهر این فرقه هستیم که در گلویش بریزیم . بله عزیزان .ب ا اینکه همه چیز را از ما گرفتن وخیانت کردند وهیچکس را نداریم . اما خدایی داریم که پشت وپناه ما باشد. این همه پول و رشوه که خرج کردند با آزادی احسان بیدی به باد رفت. امید وارم که خدا پشت وپناه همه ی مظلومان باشد. حق پایمال نمی شود

احسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشانداحسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

حق پایمال نمی شود

مالک بیت مشعل، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 27.08.2020

با عرض سلام خدمت همو طنان عزیز

این جمله را که بارها ومیلیون بارشنیده بودم که حق له شدنی نیس ,ولی ایمانم به این جمله وکلمه کم بود تا با چشم وتمام وجود لمس کردم .حالا گوش کنید داستان ما را .

همه میدانید که ما از دیدن خانواده و فامیل واشنایان وبخصوص وطن ودیار خودمان محروم هستیم .علاوه براین در غربت که هستیم وکسی رو نداریم .حتی از نظر سیاسی هم کسی رو نداریم .نه سازمانی.حزبی.دولتی یا ارگانیزمی از حمایت مبکند .وحتی دولت اینجا که ما را به عنوان انسان دوستانه قبول کرده هم از ما حمایت نمیکند . حسابش را بکنید رییس جمهور اینجا با همسرش به محل مریم قجر میرود .انتظار دارید از ما حمایت کند . بگذریم که حامی اصلی ما خداست نه کسی دیگر .

خلاصه توی این کشور وشرایطی که داریم دشمنی داریم که حتی به اعضای خودش هم رحم ندارد ونمیکند .از پارسال بعد اینکه همه چیز را قطع کردن وکمیساریا هم کشید کنار .فرقه دید ما تکون نخوردیم وما را باکی نبود ونیست ,خط جدیدی بکار گرفت.که با دولت همدست شده و به بهانهای مختلف یکی یکی را از سر راه بزنه کنار یا سر زیر آب بره.که اقدام اولی فرقه پاپوش درست کردن برای احسان بیدی بود.

که به مدت یکسال در کمپ بسته بود.و بعد از احسان بیدی .حسن حیرانی در برنامه ی دوم خودشون گذاشته بودند.که در یکی از نشستهای داخلی فرقه از گرفتن احسان بیدی سه روز جشن و نشست گذاشته بودند. وجواد خراسان گفته بود .امروز بیدی وفردا حیرانی ودوستان ما گفتند نگران نباشید .به وقتش یکی یکی آنها را به بهانه ای جمع میکنیم.وهمه را جمع میکنند .

که در این مدت که بیدی در کمپ بسته بود.خیلی تلاش کردند که حسن حیرانی وبعدی وووورا کمپ بفرستند . ودر خواب وخیالشان ,حیرانی باید بعد سه ماه پیش احسان باشد . که شکر خدا نتونستند غلطی بکنند ,هیچ, تازه احسان بیدی ازاد شد .

بله عزیزان حق همین است .کسی نمیتونه لهش کند.چون حرف درست وبر حق بوده وهست .سیاهی رو در صورت فرقه وتشکیلاتشون آدم مییند .ببینید خدا چطور پشت وپناه حق هستش.اخر مگه ما چکار کردیم وگناه ما چی بوده.بجز اینکه بعد کل سالیان همه چیز را فدای شما کردیم .وخواستیم دنبال زندگی خودمان بریم .جواب این همه اعتماد وفدایی که برای شما نثار کردیم همین توطئه ها هست .

باشد که خدایی داریم واون فقط میدونه که بر حقیم.بله عزیزان ما کسی کسی رو نداریم که از ما حمایت کند .ولی خدایی داریم که نگاهمون میکند.آزآدی احسان بیدی پیروزی حق بر ظالم ضد ومزاحم خلق بود

واین پیروزی دماغ مریم گجر را سوزاند .وفکرشو نمیکرد .که ما پیروز میشویم واحسان بیدی ازاد بشه.والان ما درشادی وفرقه در غم بسر میبرد.وانشالله همیشه حق پیروز هست.

بله این خط اخر فرقه مجاهدین خلق بود که به خیال خودش ما را اینطوری سر به نیست  کند که شکر خدا نتونستند کاری بکنند .وبعد از این ,این مار زخمی شده به این سادگی دست بردار نیست وحتما باید زهرش را یک جوری بریزد . و ما منتظر زهر این فرقه هستیم که در گلویش بریزیم . بله عزیزان .با اینکه همه چیز را از ما گرفتن وخیانت کردند .وهیچکس را نداریم .اما خدایی داریم که پشت وپناه ما باشد .این همه پول و رشوه که خرج کردند با آزادی احسان بیدی به باد رفت. امید وارم که خدا پشت وپناه همه ی مظلومان باشد.

لینک به منبع

چندی پیش مریم رجوی و همراهان قصد بازگشت و آمدن بهپاریس از تیرانا را داشتند که از ورود آنان توسط مقامات فرانسوی ممانعت به عمل آمد و به آلبانیبازگردانده شدند.

Posted by Massoud Khodabandeh on Friday, August 28, 2020

حق پایمال نمی شود

مسلمان شدن مسعود رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وقاحت-فرقه-رجوی/

وقاحت فرقه رجوی

وقاحت فرقه رجویمالک بیت مشعل، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و نهم می 2020:… حالا این فرقه ی پست در این غربت وبیکاری وبلا تکلیفی این آدما و هوادارای خودشو به بهانه ی کرونا مستمری را قطع کرده  و آنها رو بحال خودشون رها کرده.  ای فرقه ی پست که مدعی اسلام انقلابی هستید .آیا این کار شما بعد از سالیان بازی کردن با سرنوشت آدما با دروغ و نیرنگ و دجالیت ، حالا جواب این همه زحمت همینه ، واقعا مسعود رجوی درست گفته که بریده و مزدور خوب و بد نداریم . و جواب ما با آونها گلوله است . این عمل ضد انسانی و کثیف این فرقه مصداق حرف این آدم بیشرم و بی حیا هستش . وقاحت فرقه رجوی 

وقاحت فرقه رجویسوءاستفاده مریم رجوی از ماه رمضان و یک یادآوری

مالک بیت مشعل: وقاحت فرقه رجوی 

مالک بیت مشعل، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 27.05.2020

سلام خدمت همو طنان عزیز

مالک بیت مشعل تیرانا آلبانی نجات یافته از مجاهدین خلق

آقای مالک بیت مشعل

میخواهم اینبار سر بیرحمی و ضد انسانیه فرقه برای شما بنویسم که حتی بقول خودش هوادارای خودش که سالیان  باهم بودیم و با ماحرف نمی زنند هم رحمی نکرد و نمیکند و نخواهد کرد . موضوع قاسم کولیایی هستش که این نفر همه میشناسند و چقدر در تشکیلات مطیع بود وحتی چندین بار زخمی شده بود . واواخر که با در یک مقر بودیم مسولیت صنفی را داشت .با اینکه مسولین قسمت صنفی میگفتند سهمیه همین است وبیشتر به کسی نده .اون برخلاف دستور اونها سهمیه ی خودشو میداد .مه چند بار دیدم اخر شب که من پست بودم .نان خالی میخورد با کمی پنیر لای نون بود .این نفر حتی وقتی بیرون اومد هم مثل اونجا باهشون بود و مستمری از اونها میگرفت.

حالا این فرقه ی پست در این غربت وبیکاری وبلا تکلیفی این ادما و هوادارای خودشو به بهانه ی کرونا مستمری را قطع کرده و انها رو بحال خودشون رها کرده.

ای فرقه ی پست که مدعی اسلام انقلابی هستید .ایا این کار شما بعد از سالیان بازی کردن با سرنوشت ادما با دروغ ونیرنگ و دجالیت ،حالا جواب این همه زحمت همینه ، واقعا مسعود رجوی درست گفته که بریده و مزدور خوب وبد نداریم .وجواب ما با اونها گلوله است . این عمل ضد انسانی و کثیف این فرقه مصداق حرف این ادم بیشرم و بی حیا هستش .

ببیند مورد دوم ، اسد زاده هستش ،این نفر انقدر از نظر جسمی سالم بود که حد نداشت .وقتی اعلام جدایی کرد طولی نکشید که به بیماری بدی مبتلا شد .این از همان کارهایی که داخل تشکیلات انجام میدادن و نفر را با دارو از ببین می بردن .اونم نه در لحظه ،بلکه دارو‌که میدادن بعد یک‌یا دو‌روز دیگه نفر میمرد .بله این فرقه ی کثیف چنین کارهایی میکنند .وبعد خودش صاحب اسلام عدل علی میدونن وبخیال خودشون که تنها اسلام واقعی پیش خودشون ودرذتشکیلاتشون میباشد .ای لعنت ونفرین بر شما که بختطر سیاست شرم اور خودتون به کسی رحم نمیکنید . پس چطور در اوهام بسر میبرید که ایران را ایاد میکنید .شورای ملی مقامتتون که نفراتش دارن شبو روز خو‌شگذرانی میکنند ولذت مبارزه رو میبرند ،شما هم در تشکیلات ادما رو هرکس میخواد نفس بکشه یا بره بیرون میکشید .ایا کارهای شما با حرفای دموکراسی و چند ماده ی مریم گجر در تناقض نیست .

تعجبم فقط از یک چیز اینها میااید و ان هم وقاحت اونها هستش .که نمی دونم چطوری دارند به اصطلاح خودشون مبارزه میکنند .اونم با ادم کشی و وطن فروشی ،واقعا تف بر شما وتشکیلات شما

لینک به منبع

مالک بیت مشعل: وقاحت فرقه رجوی 

مسلمان شدن مسعود رجوی 

***

Ghasam Kolyaii MEK AlbaniaIn Albania MEK has ceased all financial support for some of its former members. MEK used to give small payments to some of those who abandoned the cult on condition they do not speak about their experiences in the cult and/or to perform certain activities, such as spying on other former members

حسن حیرانی میهمان تلویزیون مردم تی ویاحسان بیدی فرقه رجوی را افشا می کند. (اگزیت نیوز، آلبانی)

احسان بیدی فرقه رجوی را افشا می کند چرا مریم رجوی به محاق رفته است؟ تاثیر آزادی احسان بیدی بر روابط دولت آلبانی با مجاهدین خلق

Maryam Rajavi AlbaniaOpen Letter to the Negotiators for Albania’s Accession to the EU

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چرا-مریم-رجوی-به-محاق-رفته-است؟-تاثیر-آز/

چرا مریم رجوی به محاق رفته است؟ تاثیر آزادی احسان بیدی بر روابط دولت آلبانی با مجاهدین خلق

چرا مریم رجوی به محاق رفته است؟ تاثیر آزادی احسان بیدیعاطفه نادعلیان، وکیل دعاوی، انجمن نجات، هفدهم اوت 2020:… سه روز است که از آزادی احسان بیدی می گذرد. مریم رجوی که بور شده در محاق رفته و ترجیح داده تا سکوت کند که بهترین کار را می کند چون حرفی برای گفتن ندارد و باید منتظر عواقب این شکست سنگین در روابط فرقه اش با دولت آلبانی و در مناسبات درونی در آینده نزدیک باشد. تعدادی از هواداران فرقه رجوی که مشخص است خودسر عمل می کنند در فضای مجازی به پرت و پلا گویی مشغول هستند که توصیه می شود به رهبر فرقه تأسی جسته و سکوت پیشه کنند تا خط و خطوط سازمان به آن ها برسد و معلوم شود که چه خاکی می خواهند با دولت آلبانی به سرشان بریزند. چرا مریم رجوی به محاق رفته است؟ 

Rajavi House of Cards Destroyed By Ehsan Bidi Rajavi House of Cards Destroyed By Ehsan Bidi

چرا مریم رجوی به محاق رفته است؟

آزادی احسان بیدی، نقطه عطفی در روابط فرقه رجوی با آلبانی

انجمن نجات مرکز تهران27 مرداد 1399

از روز سه شنبه 21 مرداد 99 که اطلاعاتی مبنی بر توطئه تروریستی علیه آقای احسان بیدی در تبانی بین سازمان مجاهدین خلق با عناصر فاسد در دولت آلبانی و دستگاه امنیتی این کشور به دست آمد، تا زمانی که آزادی کامل وی در روز جمعه 24 مرداد محقق گردید، ساعات نفس گیری سپری شد.

چرا مریم رجوی به محاق رفته است؟ تاثیر آزادی احسان بیدی

کارزار همه جانبه ای در آلبانی و اروپا شکل گرفت و سیاستمداران و خبرنگاران و مقامات سازمان های بین المللی وارد کار شدند. نجات یافتگان و خانواده ها در شهرهای مختلف اروپا به سفارت های آلبانی مراجعه کردند و مراتب نگرانی خود را ابراز نمودند. جداشدگان در آلبانی و دیگر کشورها وارد فعالیت شدند و مادران دست به دعا برداشتند. اتحاد و همبستگی بی نظیری در برابر این توطئه تروریستی به نمایش گذاشته شد.

روز جمعه آخرین مرحله توطئه به اجرا در آمد. احسان بیدی به مقصدی نامعلوم منتقل گردید. اطلاعات به دست آمده نشان داد که قصد بر اینست که او را به یونان برده و در آنجا رها کنند. این توطئه با هوشیاری دوستان و حامیان آقای بیدی در آلبانی و در اروپا خنثی شد.

عاطفه نادعلیان

خانم عاطفه نادعلیان وکیل دعاوی

فرقه رجوی که به حد کافی به عناصر فاسد طرف حساب خود رشوه داده و در این گونه موارد همیشه موفق عمل کرده و قول هایی هم گرفته بود به محض رسیدن احسان بیدی به مرز یونان رسانه های مواجب بگیر خود را وادار کرد تا خبر اخراج او از آلبانی را به عنوان یک موفقیت بزرگ از جانب فرقه رجوی نشر دهند. یک نسخه از حکم اخراج احسان بیدی هم در اختیار آنان قرار گرفته بود.

سایت “خود افشاگر” فرقه رجوی نیز در همین رابطه فوراً دست به کار شد و در تاریخ 24 مرداد 99 تیتر زد که “تصمیم به اخراج احسان بیدی از آلبانی پس از یک سال بازداشت” عملی شد و نوشت که “کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ۲۰ مرداد ۹۹ اعلام کرد احسان بیدی مأمور اطلاعات ایران که ۷ سال پیش در آذر ۱۳۹۲ توسط این کمیسیون افشا شده بود از مرداد ۹۸ برای مدت یک سال در یک کمپ بسته (در آلبانی) در وضعیت بازداشت خانگی قرار گرفت.”

البته نشر اطلاعیه فوق الذکر در تاریخ 20 مرداد هم خبرهای مربوط به توطئه تروریستی علیه احسان بیدی را تقویت می کرد و بعد معلوم شد که پیش زمینه این تبانی بوده است. سایت بدنام فرقه رجوی گزارش خود را به سایت های فاسد و مواجب بگیر در آلبانی مستند کرده بود که مشخص شد این سایت ها چقدر گزارشاتشان دقیق و صحیح است! البته آنان تقصیر نداشتند بلکه فرقه رجوی از هول حلیم در دیگ افتاده بود.
اما بعد از این گزارشات مشخص شد که آقای احسان بیدی نه تنها آزاد گردیده بلکه از جانب مسئولین آلبانی مورد استمالت و دلجویی قرار گرفته و از او عذرخواهی به عمل آمده است و او نه تنها اخراج نشده بلکه بازداشت غیرقانونی او نیز به پایان رسیده است. به این ترتیب دیگر آبرویی برای سایت های معلوم الحال مزبور باقی نماند.

سه روز است که از آزادی احسان بیدی می گذرد. مریم رجوی که بور شده در محاق رفته و ترجیح داده تا سکوت کند که بهترین کار را می کند چون حرفی برای گفتن ندارد و باید منتظر عواقب این شکست سنگین در روابط فرقه اش با دولت آلبانی و در مناسبات درونی در آینده نزدیک باشد. تعدادی از هواداران فرقه رجوی که مشخص است خودسر عمل می کنند در فضای مجازی به پرت و پلا گویی مشغول هستند که توصیه می شود به رهبر فرقه تأسی جسته و سکوت پیشه کنند تا خط و خطوط سازمان به آن ها برسد و معلوم شود که چه خاکی می خواهند با دولت آلبانی به سرشان بریزند.

مقاومت یک ساله احسان بیدی و آزادی وی نقطه عطفی در تاریخ حضور فرقه رجوی در آلبانی خواهد بود. از این پس این فرقه مسیر سراشیبی را طی نموده و دولت آلبانی مانند گذشته قادر به حمایت از این فرقه نیست و همچنین ریزش نیروی بیشتری را شاهد خواهیم بود. بیش از 11000 امضای طومار خانواده ها و سیل نامه های آنان به مقامات آلبانی و اروپا و گردهمایی بزرگ انجمن نجات به بار نشست و شکاف لازم را بین فرقه رجوی و دولت آلبانی که به شدت خواهان ورود به اتحادیه اروپاست به وجود آورد که نهایتاً همراه با تلاش نجات یافتگان و حق طلبان در آلبانی و اروپا به بازداشت غیر قانونی یک ساله احسان بیدی پایان داد یا به عبارت دیگر به شکست مطلق سیاست های فرقه رجوی در برابر جداشدگان و نجات یافتگان در آلبانی منجر شد.

راهکار فرقه رجوی برای شکستن این سکوت اینست که دولت آلبانی و وزیر کشور و مقامات امنیتی و پلیس را هم مزدوران اطلاعات ایران بخواند و علیه آنان دست به افشاگری بزند.

عاطفه نادعلیان

لینک به منبع

چرا مریم رجوی به محاق رفته است؟

***

زندانی کردن احسان بیدی در آلبانی بی دلیل، Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

همچنین: