مصاحبه با خانم طاهره نوری جدا شده از فرقه رجوی

مصاحبه با خانم طاهره نوری جدا شده از فرقه رجوی

طاهره نوری انجمن نجات مرکز اراکانجمن نجات، مرکز اراک، چهارم مارس 2019:… آقای بصری کدام آزادی؟ شما خودتان بهتر می دانید و در فرقه بودید. در فرقه رجوی آزادی معنی و مفهوم ندارد ما حتی نمی توانستیم آرایش کنیم آرایش کردن در فرقه رجوی برای زن جُرم محسوب می شد به ما می گفتند اگر آرایش کنید مردها شما را می بینند به سمت زندگی عادی کشیده می شوند و پایشان در مبارزه سُست می شود ما را تبدیل کرده بودند به یک مشت عجوزه  ما جرات این را نداشتیم یک تار موی سرمان بیرون باشد اگر کمی از موهای سرمان بیرون بود بدترین برخورد را با ما می کردند.

فرزین هاشمی و بهمن هاشمی بهمن هاشمی: فرقه رجوی در آلبانی دوام نمی آورد

لینک به منبع

مصاحبه با خانم طاهره نوری جدا شده از فرقه رجوی

طاهره نوری انجمن نجات مرکز اراک

توسط انجمن نجات مرکز اراک آخرین بروزرسانی 9 اسفند 1397

فؤاد بصری از انجمن نجات اراک :

با سلام خدمت خانم نوری احوال شما ببخشید مزاحم شما شدیم ما از شما درخواست مصاحبه  یا گفتگو کردیم از اینکه درخواست ما را پذیرفتید از شما سپاس گزاریم . هدف ما از این مصاحبه این است که نحوه عملکرد فرقه رجوی نسبت به زنان را برای خوانندگان این گفتگو روشن کنیم.

اگر مایل باشید گفتگو را شروع کنیم.

خانم نوری:   

قبل از شروع گفتگو اجازه دهید من هم به شما سلام و خسته نباشید بگویم و همین طور به خوانندگان این گفتگو.

س__  خانم نوری به عنوان اولین سئوال شما چند سال در فرقه رجوی بودید ؟

ج __  پنج الی شش سالی در فرقه رجوی بودم سالهای بی آینده و سیاه و تباهی .

س__ چه اتفاقی افتاد که شما در دام فرقه رجوی افتادید ؟

ج __  یکی از عناصر فرقه رجوی در زندان بود و همسرم در همان زندان بود با این فرد آشنا می شود همسرم بعد از مدتی آزاد می شود و آن فرد در زندان مدتی که کنار همسرم بود در رابطه با فرقه با او صحبت می کرد و نسبت به فرقه او را آشنا می کرد و همسرم برای من تعریف می کرد که اگر ما با فرقه باشیم اوضاع ما به هر لحاظ خیلی بهتر می شود. من و همسرم مشکل مالی داشتیم. بعد از مدتی فرد هوادار فرقه از زندان آزاد می شود و ما را پیدا می کند بعد از رفت و آمدی که با هم داشتیم سر کلاف را باز و به ما پیشنهاد داد اگر مایل هستید من می توانم شما را به فرقه ( سازمان ) وصل کنم و آنجا پول خوبی به شما می دهند و بعد از چند ماه ماندن در سازمان شما را به یکی از کشورهای اروپایی منتقل می کنند. در کل وضع شما خیلی خوب می شود. در واقع این فرد سناریو را از قبل چیده بود و ما را برای بردن به پادگان اشرف ( زندان اشرف ) کاندید کرده بود زمان گذشت و مجددا” آن فرد در خواست ملاقات با ما را کرد و سر زمانبندی که به ما داده بود او را ملاقات کردیم برای ما توضیح داد که شما بایستی به ترکیه بروید و از ترکیه به عراق من هماهنگی کردم، پاسبورت های خودتان را درست کنید که سریعا” شما را به رابطی که در ترکیه داریم وصل کنم. ما هم دنبال آماده سازی پاسپورت ها رفتیم. پاسپورت ها که درست شد با فرد مربوطه تماس گرفتیم و اعلام آمادگی کردیم. روز سفر ما به ترکیه فرا رسید و به هوای رفتن به اروپا و زندگی خوب با ایران خدا حافظی کردیم به ترکیه که رسیدیم در فرودگاه یکی از نفرات فرقه منتظر ما بود بعد از احوال پرسی و آشنایی خود ما را سوار ماشین کرد بعد از مسافتی طولانی ما را در یک منزل اسکان داد چند روزی در ترکیه بودیم خیلی خوب به ما رسیدگی می کردند و فیلم هایی که از پادگان اشرف برای ما می گذاشتند زن و مرد با هم بودند همین طور فرزندانشان در کنار پدر و مادرشان ما با دیدن فیلم ها خیلی خوشحال بودیم با خودم می گفتم آینده خوبی برای دخترم می سازم دخترم 9 ماهه بود و همراه من بود. وقتی به ترکیه رسیدیم آن فرد مربوطه پاسپورت های ما را گرفت. چند روز در ترکیه بودیم. آن فرد سراغ ما آمد و گفت ویزای عراق را برای شما گرفتم. فردا شما به عراق سفر می کنید. فردای آن روز من به اتفاق همسرم و دخترم عازم عراق شدیم وقتی به عراق رسیدم شب بود از قبل هماهنگی انجام شده بود یک آقا و یک خانم در فرودگاه عراق در بغداد منتظر ما بودند با ما احوال پرسی و خوشآمد گویی کردند ما را سوار ماشین کردند و به یک ساختمان بزرگی بردند بعد ها فهمیدم ساختمان طباطبایی است وقتی به ساختمان رسیدیم شام را خوردیم و استراحت کردیم  صبح یک زنی آمد سراغ من گفت بچه ات را شیر بده و آن را بخوابان، بیا فلان اتاق با شما کار داریم. من بچه ام را شیر دادم و او را خواباندم. رفتم به آدرسی که این زن  داده بود. اتاق کار بود که بایستی می رفتم در آن. وارد اتاق شدم. دیدم زنی در اتاق نشسته. سلام علیک کردیم خودش را معرفی کرد فهیمه اروانی بود برای من توضیح داد که زندگی در اینجا سخت است و توضیح داد که هر فرد جدیدی وارد مناسبات ما شود اول بایستی یک سری نوارهای انقلاب را ببیند با دیدن این نوارها فرد تبدیل می شود به رزمنده و مجاهد. من از صحبتهای فهیمه گیج شده بودم که این زن چی می گوید من هم در جواب به او گفتم رابط شما در ترکیه به ما گفت شما یکی دو ماه در عراق هستید بعد شما را به اروپا منتقل می کنند. فهیمه در جواب گفت آن فرد غلط کرده که این حرفها را به شما زده مگر ما اینجا ترانزیت شما هستیم که هر کسی از ایران به عراق بیاید ما او را به اروپا بفرستیم؛ هر کسی وارد مناسبات ما شود بایستی برای ما بجنگد؛ اینجا فقط جنگ حرف اول را می زند از اروپا خبری نیست. مرا شوک گرفته بود و نمی توانستم حرف بزنم و در ادامه فهیمه گفت: شما را تو جیه می کنند که سلسله نوارهای انقلاب را ببینید بعد از دیدن نوارها شما به پادگان اشرف پایتخت مجاهدین منتقل می شوید البته انقلاب کرده! چند روز بعد از دیدن نوارهای رجوی آنقدر ذهنم درگیر بود که نمی فهمیدم رجوی در رابطه با چه موضوعی بحث می کند سراغ من آمدند و کاغذی را جلوی من گذاشتند به من گفتند هر کسی نوارهای انقلاب برادر را ببیند بایستی انقلاب کند پایین این ورقه را امضا کن شما بایستی همسرتان را طلاق دهید و کودک خود را رها کنید. من با شنیدن این حرف نزدیک بود سکته کنم چگونه می توانم کودکم را رها کنم کودک من شیر خوار است مگر می شود. مرا وادار کردند فرمی هم که شده پایین برگه را امضا کنم کودکم را از من گرفتند و مرا به زندان اشرف منتقل کردند وقتی به زندان اشرف رسیدم تبلیغاتی که در ترکیه به خورد ما داده بودند تماما” عکس آن در آمد. همانجا فهمیدم که عجب کلاهی سر من رفته .

س__ خانم نوری برخورد زنان منظورم سرانشان با شما در مقر چگونه بود شما در مقر زنان آزادی داشتید ؟

ج __  آقای بصری کدام آزادی؟ شما خودتان بهتر می دانید و در فرقه بودید. در فرقه رجوی آزادی معنی و مفهوم ندارد ما حتی نمی توانستیم آرایش کنیم آرایش کردن در فرقه رجوی برای زن جُرم محسوب می شد به ما می گفتند اگر آرایش کنید مردها شما را می بینند به سمت زندگی عادی کشیده می شوند و پایشان در مبارزه سُست می شود ما را تبدیل کرده بودند به یک مشت عجوزه  ما جرات این را نداشتیم یک تار موی سرمان بیرون باشد اگر کمی از موهای سرمان بیرون بود بدترین برخورد را با ما می کردند و در نشست ها سوژمان می کردند و به ما بد و بیراه می گفتند. یک بار از آنها درخواست کردم می خواهم با خانواده ام در ایران تماس بگیرم کاری با من کردند که از گفته ام پشیمان شوم علنا” به ما می گفتند وقتی مردها را می بینید آنها می گفتند ( برادرها ) درست راه بروید لبخند نزنید به مردها نگاه نکنید تا می توانید از آنها فاصله بگیرید.

جمع بندی سال ۱۳۹۷ فرقه رجوی (مجاهدین خلق) چه خواهد بود؟

س–  خانم نوری ببخشید حکومت دیکتاتوری بوده…

ج–  از حکومت دیکتاتوری فرا تر بود .

س__  خانم نوری شما گفتید کودک 9 ماهه خودتان همراهتان بود در فرقه رجوی می توانستید با کودک خود ملاقات کنید؟

ج __  داشتن خانواده در فرقه رجوی جُرم است. گناه کبیراست .بارها از آنها درخواست کردم دخترم را می خواهم ببینم. در جواب به من می گفتند دختر شما اینجا نیست و شما نمی توانید دخترت را ملاقات کنی. اینجا جای زندگی نیست. اینجا فقط جنگ است. من نمی خواستم با آنها زیاده روی کنم. می ترسیدم بلایی بر سر دخترم بیاورند. سران فرقه رجوی بخصوص زنان سطح بالا دریده هستند. به چهرهایشان نگاه می کردم خشم از چهرهایشان می بارید. بعضی وقتها با خودم خلوت می کردم و با خودم می گفتم این جا دیگه چه جور جایی است. اصلا” زندان اشرف جز آمار دنیا است؟ کسی خبر دارد که چه بلایی بر سر انسانها در این محل می آورند؟ واقعا” آقای بصری فرقه رجوی خطرناک است. هر چه گزارش می نوشتم شما را به خدا اجازه دهید دخترم را ملاقات کنم انگار که با دیوار صحبت می کردم. ذره ای از انسانیت بویی نبردند. مهارتشان این بود فقط تهاجم کردن به نفر مقابل. من خدا را شکر می کنم که صدام سرنگون شد من و خیلی از اسیران توانستند خودشان را از دام رجوی و سرانش نجات دهند.

س __  خانم نوری پیام شما برای زنان در فرقه رجوی چیست؟

ج __  به نظر من بدبخت ترین آدمها در فرقه رجوی زنان هستند و فشار مضاعف روی آنهاست رجوی و سرانش ابتدایی ترین آزادی را از این زنان سلب کردند. جالب است که مریم قجر دم از آزادی زنان می زند. من در فرقه رجوی بودم و به عینه دیدم که با زنان چه رفتار بدی می کنند. در فوق گفته بودم حق آرایش را هم از زنان گرفته بودند و زنان را زیر ذره بین خودشان قرار می دادند. شب ها در نشست های مسخره زن را سوژه می کردند و مسئول نشست بدترین توهین ها را به زنان می کرد. ای وای بر شما ظالمان که بنام آزادی انسانها را در یک محیط بسته به چهار میخ می کشید.

و به زنانی که در فرقه هستند می گویم به چه دلیل خودتان را به تباهی می کشید؟ شما حق زندگی دارید مریم قجر شما را فریب می دهد و از شما سواستفاده می کند. هنوز دیر نشده. شما می توانید خودتان را نجات دهید و یک زندگی آزاد داشته باشید. من هم فکر می کردم نمی توانم خودم را نجات دهم تصمیم گرفتم و خودم را از فرقه تباهی رجوی نجات دادم مریم قجر فریب کار است و با پول مزدوری برای خودش سرمایه گذاری می کند و به خودش رسیدگی می کند خودتان را نجات بدهید و اردوی مریم قجر را ترک کنید زندگی بیرون از فرقه رجوی زیباست . امیدوارم هر چه زودتر خودتان را نجات دهید .

به امید آن روز.

___  ممنون از شما خانم نوری خسته نباشید از اینکه وقت خودتان را در اختیار ما گذاشتید از شما تشکر می کنیم. امیدواریم نه فقط زنان بلکه مردان هم فرقه رجوی را ترک کنند و یک زندگی آزاد برای خودشان انتخاب کنند.

مجددا” ممنون از شما .

(پایان)

*** 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

اعلام موجودیت تشکل “مادران، قربانیان فراموش شده”

دستور قتل محمدرضا کلاهی را مریم رجوی و ترکی الفیصل داده اند. شک نکنید

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32496

پیام فواد بصری به اسیران در آلبانی: شما در فرقه رجوی متناقض نمی شوید (+ نامه به کمیساریا)ا

 Foad_Basiri_Camp_Ashraf_2017انجمن نجات، مرکز اراک، هشتم دسامبر ۲۰۱۷:… اجازه ندهید شما را به یک زندان بزرگتر منتقل کنند زندانی بنام اشرف ۳ واقعا” شما به چه دلیل خودتان را برای موجوداتی چون مسعود و مریم دروغگویان و فریبکاران به تباهی می کشید مگر آلبانی عراق است که نمی توانید برای خود تصمیم بگیرید زمانی که در عراق بودند زیر پوش سرنگونی مثل برده از ما بیگاری می کشیدند و در جیب خودشان می ریختند در حال حاضر در آلبانی هستند همان خط … 

آن خدابنده سینگلتون تیرانا آلبانی نجات یافتگان از فرقه رجویاراجیف مزدوران رجوی در خصوص دوتن از نجات یافتگان (پای آزادی چه بندی؟ گر بجایی رفت، رفت.)ا

پیام فواد بصری به اسیران در آلبانی: شما در فرقه رجوی متناقض نمی شوید

توسط انجمن نجات مرکز اراک در ۱۶ آذر ۱۳۹۶
لینک به منبع

سلام بر دوستان قدیمی به امید آزادی همه شما از فرقه رجوی

عجب رکبی از رجوی و زنش خوردیم چشمان ما را بستند . چشمانمان را باز کردیم بهترین دوران زندگی مان را از ما گرفتند در پادگان اشرف یک زندان حصار کشیده کسی نمی توانست از آن عبور کند و از آن نشست های من در آوردی و بی محتوای فرقه . نشست های غسل هفتگی و عملیات جاری و نشست های تحقیر کردن ما در جمع توسط سران فرقه! واقعا چه دوران بدی در فرقه رجوی پشت سر گذاشتیم . رجوی و سرانش در پادگان لعنتی اشرف هر بلایی دلش می خواست بر سر ما آورد بدون اینکه کسی متوجه اعمال ضد بشری رجوی شود و در واقع در پادگان اشرف خدایی می کردند فکر می کردند قدرتمند ترین کسانی هستند در جهان . رجوی همیشه در نشست های عمومی بالای سن عربده می کشید و می گفت ما در عراق مستقل هستیم و هیچ کمک مالی از دولت عراق دریافت نمی کنیم حتی تجهیزات را با قیمت های هنگفت از بیرون از عراق خریداری می کنیم دروغ بود که بار ما می کرد و ما جرات حرف زدن نداشتیم . ولی به عینه دیدیم بعد از سرنگونی اربابش صدام رجوی و زنش مثل بادکنک ترکیدند .

حرفم با شماست !

اجازه ندهید شما را به یک زندان بزرگتر منتقل کنند زندانی بنام اشرف ۳ واقعا” شما به چه دلیل خودتان را برای موجوداتی چون مسعود و مریم دروغگویان و فریبکاران به تباهی می کشید مگر آلبانی عراق است که نمی توانید برای خود تصمیم بگیرید زمانی که در عراق بودند زیر پوش سرنگونی مثل برده از ما بیگاری می کشیدند و در جیب خودشان می ریختند در حال حاضر در آلبانی هستند همان خط و خطوط عراق را می خواهند پیش ببرند باز هم دارند سر شما را با وعده های سر خرمن شیره می مالند . مگر شما خواب تشریف دارید مریم قجر در آلبانی شعار سرنگونی را می دهد واقعا” شما به شعارهای پوشالی مریم قجر اعتقاد دارید آن زمانی که مریم قجر و شوهرش در عراق قُمپُز در می کردند و سر ما عربده می کشیدند کاری از پیش نبردند الان که در آلبانی هستند و پنج هزار کیلومتر با مرز ایران فاصله دارند چه غلطی می توانند بکنند چرا برای خودتان تصمیم نمی گیرید یک زندگی آزاد داشته باشید لااقل ما بقی عمرتان را آزاد زندگی کنید تا کی می خواهید در اسارت کسانی باشید که ارزشی برای شما قائل نیستند فقط بدنبال منافع شخصی خود هستند رجوی در تمامی نشست ها تحلیل های آب دوغ خیاری به خورد ما می داد و کسی جرات نمی کرد در قبال او موضع گیری کند . رجوی قرار بود در هر شرایطی در عراق پیش آید در کنار نیروها باشد تا در عراق وضعیت بحرانی می شد دست زنش را می گرفت و پا به فرار می گذاشت از سال ۲۰۰۳ تا کنون خودش را مخفی کرده و خودش را بیرونی نمی کند من و سایر کسانی که از فرقه رجوی جدا شده ایم معنی و مفهوم آزادی را لمس کرده ایم و به عینه دیده ایم . شما هم می توانید آزادی را لمس کنید دیوارهای بلند اشرف ۳ نمی تواند مانع جدایی شما شود کافی است تصمیم بگیرید به امید آن روز .

فواد بصری

نامه خانواده های اراکی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

توسط انجمن نجات مرکز اراک در ۱۴ آذر ۱۳۹۶
لینک به منبع

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

با سلام و احترام !

ما خانواده های استان مرکزی چندین سال است خبری از فرزندانمان نداریم آنها در سازمان تروریستی بنام سازمان مجاهدین در اسارت بسر می برند این سازمان تشکیلات فرقه ای دارد . در زمانی که این فرقه در عراق بود فرزندان ما را در پادگانی بنام اشرف چندین سال نگه داشته بود و آنها را به اسارت گرفته بود ما خانواده ها در عراق خیلی تلاش کردیم با فرزندانمان دیداری داشته باشیم ولی متاسفانه سران مافیایی سازمان تروریستی مجاهدین اجازه ندادند با فرزندانمان دیداری داشته باشیم . از زمانی که این فرقه در آلبانی اسکان داده شده همان روشی که در عراق پیش می برد الان در آلبانی دارد پیش می برد به فرزندان ما اجازه نمی دهد با ما تماس بگیرند .

خبرهای به دست ما رسیده حاکی از آن است سازمان تروریستی مجاهدین در حال جابجا کردن فرزندان ما در آلبانی به محلی دور افتاده با دیوارهای بلند و حصار کشیده است! هدف آنها از این کار می خواهد فرزندان ما با دنیای آزاد ارتباطی نداشته باشند . نام محل حصار کشیده را اشرف ۳ گذاشته اند و می خواهند اعمال فرقه ای خود را در جایی پرت در آلبانی بر فرزندان ما اعمال کنند . تا به حال چندین نامه برای شما ارسال کرده ایم ولی متاسفانه جوابی ازشما نگرفتیم ما خانواده ها دیگر صبرمان تمام شده اجازه نمی دهیم سازمان تروریستی مجاهدین فرزندان ما را به نقطه دور از آلبانی منتقل کند لذا از شما مساعدت می خواهیم جلوی این جابجایی را بگیرید و اجازه ندهید فرزندان ما را زندانی و در دام خودشان به اسارت بگیرند .

خانواده های استان مرکزی
۱٫ آقای مجتبی نوری ( ساکن اراک )
۲٫ خانم مهین حبیبی ( ساکن اراک )
۳٫ آقای حمید دولت شاهی ( ساکن اراک )
۴٫ آقای محسن اسدی ( ساکن اراک )
۵٫ آقای علی نجفی ( ساکن اراک )
۶٫ آقای علی قدس ( ساکن اراک )
۷٫ خانم اعظم نوری ( ساکن اراک )
۸٫ آقای فاضل فرهادی ( ساکن اراک )
۹٫ آقای طاها حسینی ( ساکن اراک )
۱۰٫ آقای سعید فیروزی ( ساکن اراک )
۱۱٫ آقای محمد قاسمی ( ساکن اراک )
۱۲٫ آقای محمد رضا فروغی ( ساکن اراک )

*** 

آن خدابنده سینگلتون پارلمان اروپا Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues

گروگانهای مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی تیرانا آلبانی Albania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

Mojahedin Khalq Terrorist Training Camp Ashraf 3 in AlbaniaMojahedin Khalq (Saddam’s Private Army, Rajavi cult) Terror Training Camp in Albania
Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30000

جوابیه مسئول انجمن نجات استان مرکزی ( اراک ) به رجوی 

Foad_Basiri_Camp_Ashraf_2017فواد بصیری، وبلاگ بصیری، اراک، بیست و یکم ژوئن ۲۰۱۷:…  در سایت فرقه درج شده که من با ارگانهای بین المللی بر علیه فرقه نامه نگاری می کنم و فرقه را افشا گری می کنم . بله درست است هر چه تا به حال گفتم کم گفتم . آنقدر فرقه رجوی را افشاگری می کنم تا برای همگان روشن شود عقب مانده ترین فرقه…. فرقه رجوی است فرقه ای که انسانها را به اسارت می گیرد و ابتدایی ترین آزادی را … 

فواد بصیری کمپ اشرف سال 2017آقای فواد بصیری، کمپ عراق جدید، معسگر خالص (سابقا اشرف)ا

لینک به منبع

جوابیه مسئول انجمن نجات استان مرکزی ( اراک ) به رجوی

سایت ایران افشاگر یا بهتر بگوییم ( ایران فحشاگر ) فرق رجوی را مشاهده کردم اراجیفی بر علیه من در سایت درج کرده بودند با خواندن مطلب خودم خنده ام گرفت واقعا فرقه رجوی تا کی می خواهد دروغ گویی را کنار بگذارد . زمانی که در فرقه بودم اکثر جدا شدگان مرا می شناسند . تشکیلات فرقه را قبول نداشتم سران فرقه رجوی را به نقطه ای رساندم مجبور شدند مرا در پشتیبانی سازماندهی کنند به گفته خودشان تو را در یگانهای رزمی نمی توانیم سازماندهی کنیم فضای درونی نیرو را خراب می کنی پس بهتر است در ارکان یا پشتیبانی کار کنی بیست سال در فرقه بودم شاید ۲۰ تا گزارش به سران فرقه ندادم اگر هم گزارشی می دادم بر علیه تشکیلات بود در نشست ها به من می گفتند تو ضد انقلاب هستی . در فرقه هیچ مطلبی از من نداشتند که بتوانند در سایتشان بر علیه من بکار بگیرند و خط و خطوط خودشان را پیش ببرند .

به مطالبی که در سایت فرقه بر علیه من درج شده اشاره ای می کنم .

به گفته فرقه رجوی مقاله ای در رابطه با آقای رییسی مکتوب کرده ام و در سایت انجمن درج شده است واقعا خنده دار است سایت انجمن نجات روزانه بروز می شود و تمام نوشته ها در آرشیو سایت موجود است در رابطه با آقای رییسی مقاله ای مکتوب نکردم به احتمال زیاد مدیر سایت فرقه رجوی در گیر جیمش بوده و گیج می زده مقاله فرد دیگری را به نام من ثبت کرده . و دروغ های دیگر اساسا با من سنخیتی ندارند .

به نقل از سایت فرقه رجوی .

فواد بصری یکی از عوامل وزارت اطلاعات در اراک است . من از عوامل وزرارت اطلاعات هستم شما چرا خودتان را به در و دیوار می کوبید .

در سایت فرقه درج شده که من با ارگانهای بین المللی بر علیه فرقه نامه نگاری می کنم و فرقه را افشا گری می کنم . بله درست است هر چه تا به حال گفتم کم گفتم . آنقدر فرقه رجوی را افشاگری می کنم تا برای همگان روشن شود عقب مانده ترین فرقه…. فرقه رجوی است فرقه ای که انسانها را به اسارت می گیرد و ابتدایی ترین آزادی را از آنها سلب می کند و عمر آنها را به نفع خودشان به تباهی می کشاند .

و نکته آخر !

در سایت فرقه رجوی درج شده است . به گفته خود من زمانی که به ایران برگشتم جمهوری اسلامی کمک های زیادی به لحاظ مال و معنوی به من کرده است . بایستی از فرقه رجوی سئوال کرد بیست سال در آن پادگان لعنتی اشرف بودم شما برای من چکار کردید چه کمکی به من کردید در آن حصار بسته  آن پادگان لعنتی . اختناق . سرکوب . تحقیر کردن و مثل برده با ما تنظیم کردن . کار دیگری برای من و امثال من انجام دادید . غیر از اینکه بهترین دوران زندگی ام را از من گرفتید .

صرفا فقط جهت اطلاع فرقه رجوی .

چند سال است از فرقه لعنتی رجوی خودم را نجات دادم همیشه احساس خوشحالی می کنم در حال حاضر در ایران به کوری چشم رجوی و سرانش زندگی جدیدی تشکیل دادم و همانطور که گفتم جمهوری اسلامی در این رابطه کمک زیادی به من کرد و آزاد زندگی می کنم .  همیشه لعنت خدا را بر رجوی و سرانش می فرستم .

فواد بصری

*** 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیفواد بصیری: زهره قائمی جنایتکار بود

فواد بصیریگفتگویی دوستانه با آقای فواد بصری، مسئول دفتر انجمن استان مرکزی

احسان بیدی سیاوش رستارفراخوان به مدافعان وفعالین حقوق بشری

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

مریم رجوی داعش تروریسم Dangerous Development: Iranian Missile Launch into Syria Against ISIS Puts US in Precarious Position

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28306

مصاحبه ندای حقیقت با آقای فؤاد بصری 

Foad_Basiri_Camp_Ashraf_2017ندای حقیقت، دوم فوریه ۲۰۱۷:… آقای فواد بصری که در گذشته یکی از اعضای اسیر در فرقه رجوی بودند که خوشبختانه بعد از تلاش های فراوان و همت خویش ، موفق شدند از چنگال فرقه رجوی نجات پیدا کنند و با درخواست خودش به کشور ایران برگردد. ایشان بعد از برگشت به ایران بیش از یک دهه است که وقت خود را صرف روشنگری و تلاش برای آگاهی دادن به جوانان میهن … 

فواد بصیری: خاطره ای از پروژه زیر می نیمم شکنجه گر فرقه رجوی مهوش سپهری ( نسرین )

لینک به منبع 

مصاحبه آقای فؤاد بصری

سایت ندای حقیقت ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۱/۲/۲۰۱۷

آنچه در زیر می خوانید مصاحبه آقای فؤاد بصری با سایت ندای حقیقت می باشد که به کمک خانم سنجابی انجام شده است.

آقای فواد بصری که در گذشته یکی از اعضای اسیر در فرقه رجوی بودند که خوشبختانه بعد از تلاش های  فراوان  و همت خویش ، موفق شدند از چنگال فرقه رجوی نجات پیدا کنند و با درخواست خودش به کشور ایران برگردد. ایشان بعد از برگشت به ایران بیش از یک دهه است که وقت خود را صرف روشنگری و تلاش برای آگاهی دادن به جوانان میهن نموده است که دیگر جوانی و یا خانوادهایی این چنین اسیر فرقه های تروریستی نشوند با آرزوی موفقیت برای او و همه نجات یافتگان از چنگال فرقه ها، توجه شما را به مصاحبه اخیر ایشان  جلب می کنیم .

باسلام خدمت آقای فواد بصری ضمن تشکر از شرکت شما در این مصاحبه و وقتی که گذاشتید بعنوان اولین سئوال اگر ممکنه مختصری از خودتان و فعالیت هایتان را شرح دهید ؟

من هم خدمت شما سلام و خسته نباشید می گویم .

من فواد بصری هستم نزدیک به بیست سال در فرقه رجوی اسیر بودم طی این بیست سال چندین بار از سران فرقه رجوی درخواست جدایی از فرقه را کردم ولی متاسفانه با برخوردهای روحی و فیزیکی مواجه شدم و جوابی که به من می دادند می گفتند هر کسی وارد تشکیلات ما شود راه خروجی برای آن وجود ندارد جنازه شما هم بیرون نمی رود و در پادگان اشرف شما را دفن می کنیم در سال هشتاد با سرنگونی صدام توانستم با نقشه از پیش تعیین شده اقدام به فرار و خودم را به نیروهای آمریکایِی معرفی و به آنها پناهنده شوم مدتی نزد آمریکاییها بودم و درخواست کردم به ایران برگردم و این اتقاق افتاد بعد از چندین سال خودم را از فرقه رجوی نجات دادم ویک زندگی آزاد دارم در حال حاضر در دفتر انجمن نجات مشغول به کار هستم هدفم  این است با کمک خانواده های درد و رنج کشیده بتوانیم مابقی اسیران را از فرقه رجوی نجات دهیم و تجارب خودمان به بیرون منتقل کنیم  تا جوانهای دیگری این چنین  در دام فرقه ها نیفتند . وتا به حال با کمک خانواده ها در رابطه با اسیران در فرقه رجوی موفق بوده ایم . و انشاالله با گذشت زمان با کمک خانواده ها بتوانیم ما بقی اسیران را از چنگال فرقه رجوی آزاد کنیم .  

 *  همانطور که اطلاع دارید فرقه رجوی پس از اخراج کامل از عراق و رفتن به آلبانی با موجی از جدایی نفرات مواجه شده است شما این موضوع را چگونه تفسیر می کنید ؟

اگر اجازه دهید گذشته و تجربه خودم در فرقه را مختصر توضیح دهم . زمانی که ارباب رجوی صدام سرنگون شد و آمریکا حاکم عراق شد به دنبال روزنه ای بودم که خودم را از فرقه رجوی خلاص کنم در آن زمان مسئله من کار و یا فاکت نویسی نبود فقط به این فکر می کردم خودم را نجات دهم و این کار را کردم اکثر اسیران که در حال حاضر در آلبانی هستند مطمئن باشید در ذهنشان برای آینده خود برنامه ریزی کردند و به تدریج خودشان را از فرقه رجوی خلاص می کنند به عینه داریم می بینیم . سران فرقه رجوی نمی توانند تشکیلات خودشان را در آلبانی حفظ کنند وقتی ظرف ترک بخورد محتوای داخل ظرف به تدریج خارج می شود . ظرف تشکیلات رجوی  که چندین سال است  محتوای آن را با زور و فشار و با هر ترفندی نگه داشته بود در حال حاضر در آستانه ویران شدن است .  

 *   اخیرا در خبرها خوانده ایم که گویا سران فرقه رجوی قصد دارند نفرات را به خارج شهر انتقال داده و به مانند لیبرتی با حصار و برج ، زندان دیگری برای اعضا درست کنند به نظر شما علت این کار چیست ؟

کاملا روشن است با این کار می خواهد اسیران از واقعیت های دنیای بیرون آگاه نباشند و از دنیای آزاد آنها را قطع کند و در تشکیلات منگول خودش آنها را حفظ کند . در عراق چندین سال تشکیلات خودش را با زور و فشار بر روی افراد نگه داشته بود همه  جدا شده ها می دانند با نشست های من در آوردی رجوی چه بلاهایی که بر سر ما نمی آوردند . سران فرقه رجوی در آلبانی زندان بسازند برج بسازند نمی توانند جلوی ریزش نیرو را بگیرند رجوی و سرانش نمی توانند پادگان اشرف دومی در آلبانی و یا در بیابانهای آلبانی تاسیس کنند با چه هدفی؟

برای اسیران روشن شده است سرنگونی در کار نیست رجوی و سرانش با نگه داشتن اسیران فقط می خواهند اولا از آنها سوء استفاده سیاسی بکنند  . دوما . برای بقای خودشان وقت بخرند . در عالم واقع استراتژی رجوی در باتلاق فرو رفته است .

 * همانطور که مستحضر هستید پس از اخراج گروهک به کشور آلبانی سران فرقه و شخص رجوی که مورد حمایت عربستان و لابی های آمریکایی هستند دست به تحرکات جدیدی زده اند این اعمال را چگونه تفسیر می کنید ؟

مزدوری . مشکل رجوی پول است برای بدست آوردن منابع مالی خود دست به هر کاری می زند دوران صدام به عینه می دیدیم که چگونه اطلاعات مردم ایران را در اختیار صدام می گذاشت در حال حاضر تا خرخره زیر چتر عربستان و آمریکا و اسرائیل و ….. رفته مشکل رجوی مردم ایران نیست قبلا گفتیم و باز هم می گوییم  هر کسی به رجوی پول بیشتری دهد برای آن بیشتر دُم تکان می دهد . مبارزه برای آزادی مردم ایران این ها همش پوشال است برای شیره مالیدن بر سر اسیران و ماندگاری آنها در فرقه . در این رابطه رجوی و سرانش کور خواندند کسی برای آنها تره هم خورد نمی کند . شاخ رجوی و سرانش چند سال است که شکسته و بادشان خوابیده .

*   نظر شما راجع به آینده فرقه و حضور آنها در خارج کشور چیست ؟

فرقه رجوی در عراق که بود آینده ای نداشت در حال حاضر در خارج ( آلبانی ) بسر می برد چه آینده ای می تواند داشته باشد حضور آنها در خارج فقط مایه دردسر برای مردم آن کشور است . چند وقت پیش مقاله ای خواندم مردم آلبانی نسبت به حضور فرقه در آلبانی اعتراض داشتند و گفته بودند آمریکا فرقه ( مجاهدین ) را مثل خار در کشور ما کاشت از بس که این فرقه جنایت و خیانت کرده عملکرد آن برای همگان روشن شده است  .

در آخر مصاحبه لازم دیدم به یک نکته اشاره کنم .

بایستی از رجوی و سرانش سئوال کرد چی شد مبارزه قهر آمیز در عراق این همه بحث های کشاف و من در آوردی و آن همه عربده کشی و تباه کردن عمر انسانها زیر پوش سرنگونی چند در صد از سرنگونی پیش رفت رجوی در رویا زندگی می کرد و از طرفی مفت خور بود منتظر بود از کاسه ماست . ماستی لبریز شود و شروع کند به لیسیدن ماست هیچ وقت لبریز نشد . و رجوی حسرت به دل ماند کس نخارد پشت من شعار رجوی در نشست ها بود البته این در رابطه با ما بود در رابطه با خودش منتظر بود کسان دیگری پشت آن را بخارانند این هم عاقبت مبارزه پوشال رجوی و سرانش که در نهایت به بورژوازی منتهی شد در آینده نزدیک فرقه رجوی در آلبانی جمع می شود یک سری از کادرهای از دور خارج شده برای رجوی و مریم قجر باقی می مانند و در فرانسه دور مریم قجر جمع می شوند به امید روزی که فرقه رجوی نابود شود .

با تشکر از شرکت شما در مصاحبه و وقتی که گذاشتید

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=13474

خاطره ای از پروژه زیر می نیمم شکنجه گر فرقه رجوی مهوش سپهری ( نسرین ) 

فواد بصری، انجمن نجات، مرکز اراک، پنجم اکتبر ۲۰۱۴: … پروژه زیر می نی مم پروژه ای بود که توسط مهوش سپهری استارت آن زده شد در نشست می گفت من تیتر این پروژه را خلق کردم . که شما را از منجلاب فردیت بیرون بکشم . که بایستی هر فرد از زندگی خود در ایران و چه گناهانی در ایران مرتکب شده باشد را روی کاغذ مکتوب و به مهوش سپهری تحویل بدهد زمانی که …

مهوش سپهری (نسرین) زندانبان مجاهدین خلق و قاتل نسرین احمدی

لینک به منبع

خاطره ای از پروژه زیر می نیمم شکنجه گر فرقه رجوی مهوش سپهری ( نسرین )

پروژه زیر می نی مم پروژه ای بود که توسط مهوش سپهری استارت آن زده شد در نشست می گفت من تیتر این پروژه را خلق کردم . که شما را از منجلاب فردیت بیرون بکشم . که بایستی هر فرد از زندگی خود در ایران و چه گناهانی در ایران مرتکب شده باشد را روی کاغذ مکتوب و به مهوش سپهری تحویل بدهد زمانی که در پادگان اشرف بودم به من ابلاغ شد که نشست داری آمادگی داشته باش . نشست لایه ای ست و محدود است . همان روز بعد از ظهر با تعداد نفرات اندکی به سالن اجتماعات رفتیم وارد سالن که شدیم یک سری از زنهای شورای رهبری رجوی در سالن بودند . همهمه در بین نفرات بود که چه کسی می خواهد با ما نشست بگذارد . بعد از کمی صبر مهوش سپهری وارد سالن شد طبق معمول از جایمان بلند شدیم و برای مهوش خانم دست می زدیم بعد از اتمام دست زدن نسرین شروع به سخنرانی کرد مثل همیشه تعریف کردن از مریم و مسعود که اگر این دو نبودند ما الان زندگی حیوانی داشتیم . در ادامه گفت ما نشست های لایه ای داشتیم که الان نوبت لایه شماست . در ادامه ما روی شما شناخت کافی نداریم منظورم اخلاقیات و رفتار شما در ایران است شما همان رفتارهایتان را به مناسبات ما آوردید بی خود نیست که دارید مناسبات ما را شخم می زنید . برای شما یک پروژه دارم نام این پروژه زیر می نی مم است . هر کسی برود یک گزارش کامل از رفتار و کردار خودش در ایران را بنویسد ما بیشتر به دنبال کارهای زشت شما که در ایران انجام دادید و دارید همان کارها را در مناسبات ما انجام می دهید هستیم تا بتوانیم شما را در مناسبات اصلاح کنیم . هر کسی واقعی گزارش ننویسد معلوم می شود که رهبری را نفهمیده و می خواهد مناسبات ما را شخم بزند . که ما چنین فردی را تحمل نمی کنیم در واقع در نشست از حرفهای نسرین قفل کرده بودیم نمی دانستیم این کار برای چیست و چه مشکلی از مناسبات حل می کند به ما یک هفته زمان دادند که گزارشمان را تکمیل و تحویل دهیم . این یک عمل زشتی بود که مهوش سپهری آن را خلق کرده بود که در آینده گزارشها را بر سر افراد خورد کند . یک هفته گذشت زنی بنام مهتاب که مسئول ارکان بود مرا صدا زد و گفت گزارشت را نوشتی گفتم بله گزارشم را تحویل دادم آنهم دو ورق مهتاب در تعجب مانده بود و با پرخاشگری گفت این همه سال در ایران بودی و گند کاری کردی و الان همان گند کاری رادر مناسبات پیاده میکنی همش دو ورق گزارش نوشتی فکر کردی ما خریم از اتاق من برو بیرون . دو سه روزی گذشت چشمتان روز بد را نبیند به من گفتند که فلان ساعت اتاق خواهر فروزان باش من هم سر ساعت اتاق خواهر فروزان حاضر شدم وارد اتاق شدم چند تا از زنان و چندتا از مردان باصطلاح رده بالا در اتاق نشسته بودند می خواستم روی صندلی بنشینم یکی از زنان گفت چه کسی به تو گفت روی صندلی بنشینی و شروع کردند به داد و بیداد شگرد همیشگی زنان در نشست ها فحش می دادند یکی می گفت ما می دانیم که در ایران چکاره بودی دیگری می گفت افکار پلیدش را همراه خودش به مناسبات ما آورده و مناسبات ما را دارد شخم می زند من به این فحش ها و دادو بیدادها عادت کرده بودم در چنین مواقعی گوشهایم را می بستم و توجهی نمی کردم . دوساعتی دادو بیداد و فحش بود در پایان نشست به آنها گفتم من نه گزارش دارم بنویسم و نه حرفی دارم که بزنم روز بعد مجددا فروزان مرا خواست به اتاق او مراجعه کردم وارد اتاق شدم گفت چند روزی تو را جایی می برند من هم حرفی نزدم و از اتاق آمدم بیرون چند ساعتی گذشت فردی بنام مجید سراغم آمدو گفت وسایل فردی خودت را به مدت یک هفته جمع کن وسایلم را جمع کردم مرا سوار ماشین کردند و به طرف مجموعه اسکان بردند و مرا در یکی از مجموعه ها اسکان دادند . از قبل مجموعه را آماده سازی کرده بودند چند روزی در اسکان بودم در این رابطه خیلی مرا اذیت کردند برق را قطع می کردند شیر فلکه آب را می بستند و وعده های غذایی را کامل نمی دادند و با خودم می گفتم این هم عاقبت من در مناسبات رجوی . چند روزی گذشت فردی بنام جهانگیر به مجموعه آمد و در رابطه با گزارش با من صحبت کرد و گفت چرا اینقدر لج بازی می کنی در جواب گفتم از خودم تولید کنم گفت بله از خودت تولید کن گزارش بنویس به من بده و خودت را راحت کن . من هم برای اینکه از شر اسکان راحت شوم دو ورق به گزارشاتم اضافه کردم با دادن گزارش مرا از اسکان به مقر انتقال دادند انگیزه ماندن در فرقه رجوی را از دست داده بودم متاسفانه روزنه ای نبود که خودم را نجات دهم . خلاصه کنم . در نشست طعمه اساسی به من توپیدند در سالن میله ای یک سری از زنان از جمله مهوش سپهری . گزارشاتی در رابطه با من می خواندن که موهای بدنم سیخ شده بود معلوم نبود گزارش تولید از خود را از کجا آورده بودند . فی المثل یکی از زنان می گفت . این در داخله با زنها رابطه نامشروع داشته و مشروبات الکلی مصرف می کرده و چاقو کشی می کرده . من هم جوش آوردم به او گفتم شما راست می گویید که مهوش سپهری با صدای بلند گفت خفه شو بشین سر جات هر چه شورای رهبری بگوید درست است ما انسانهای درستی هستیم و در دنیا تک هستیم . شمایید که نادرست هستید و مثل غده در مناسبات ما هستید . آنقدر زنان شورای رهبری رجوی وقیح بودند هیچ مرزی را برای خودشان نگه نمی داشتند زنهای بد کاره برای خودشان کادر و چارچوبی دارند ولی زنان شورای رهبری رجوی این را هم ندارند از افراد می خواهند که از خودشان گزارش بنویسند و به آنها می گویند می خواهیم شما را اصلاح کنیم بر عکس گزارش را برای سرکوب می خواهند که فرد را در نشست های جمعی بکوبند و آن را تحقیر کنند . باشد که روزی این شکنجه گران حساب خودشان را پس دهند همانطور که در ۱۰ شهریور تعدادی از آنها حساب خودشان را پس دادند . به امید آن روز .

فواد بصری

***

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=13180

زهره قائمی جنایتکار بود !!!

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیفواد بصیری، انجمن نجات، مرکز اراک، پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۴: … درد دلش را باز کرد گفت که خواهر زهره مرا صدا زد و گفت آماده باش می خواهیم تو را به عملیات داخله بفرستیم و در ادامه گفت من را چه به عملیات داخله!؟ به آن گفتم به او می گفتی که من آمادگی این کار را ندارم در جواب گفت نمی شد برایم بد می شد چند روزی گذشت محمد را از مقر بردند در محوطه ای بنام …

 

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد  

 لینک به منبع

زهره قائمی جنایتکار بود !!!

در سایت ایران اینترلینک عکس محمد آبروان را مشاهده کردم من در آن زمان در مقر زهره قائمی بودم و محمد آبروان در مقر ما بود . اهل خوزستان بود و فردی ساکت و ساده . آنقدر با همه شوخی می کرد در دل اکثر افراد خودش را جا داده بود تا آنجایی که یادم می آید مسئولیت نظافت محوطه مقر را به آن داده بودند من هم که مسئولیت انبار تاسیسات را بر عهده داشتم هر روز به انبار مراجعه می کرد و الزامات کارش را تحویل می گرفت . چند روزی که به انبار مراجعه می کرد حالش عجیب گرفته شده بود دیگر با کسی شوخی نمی کرد و با خودش درگیر بود یک روز که به انبار تاسیسات مراجعه کرد کنجکاو شدم و از او پرسیدم اتفاقی افتاده چرا اینقدر حالت گرفته حرفی نزد و رفت مجددا فردای آن روز به انبار مراجعه کرد به او گفتم نگفتی چرا حالت گرفته درد دلش را باز کرد گفت که خواهر زهره مرا صدا زد و گفت آماده باش می خواهیم تو را به عملیات داخله بفرستیم و در ادامه گفت من را چه به عملیات داخله!؟ به آن گفتم به او می گفتی که من آمادگی این کار را ندارم در جواب گفت نمی شد برایم بد می شد چند روزی گذشت محمد را از مقر بردند در محوطه ای بنام اسکان آن را ایزوله کردند که با نفرات مقر تماسی نداشته باشد و به آن در اسکان آموزش عملیاتی می دادند زهره قائمی برای اینکه در مقابل رجوی جایگاه خودش را حفظ کند افراد بیشتری را به عملیاتهای تروریستی می فرستاد که مبادا کرسی خودش را از دست بدهد یک روز به بهانه برق به سمت اسکان رفتم پیاده گشتی در اسکان زدم به طور اتفاقی محمد را دیدم از اینکه همدیگر را دیدیم خوشحال شدیم به او گفتم که چرا ریش گذاشتی گفت سریع از اینجا برو اگر تو را اینجا ببینند برای تو بد می شود فقط سلام مرا به دوستان نزدیک برسان و احتمالا چند روز دیگر به مقر همایون می برند و آنجا به مرز، حالا زود برو . من هم سریع محل را ترک کردم و از طرفی ذهنم درگیر این بود که کسی که ناراضی باشد به عملیات برود چگونه آن را به عملیات می فرستند . چند روزی گذشت به ما ابلاغ کردند که در سالن غذا خوری نشست است در سالن غذا خوری تجمع کرده بودیم طولی نکشید که زهره قائمی وارد سالن شد و بدون مقدمه گفت خبر دارید که محمد آبروان شهید شده اکثر نفرات از جمله من از شنیدن این خبر گیج شده بودیم و در ادامه گفت ما آن را کاملا توجیح کرده بودیم در داخل خط خودش را رفت و شهید شد در واقع به کسانی که به عملیات می روند و خط خودشان را پیش می برند نبایستی گفت شهید وقاهت این زن آنقدر زیاد بود که مرز نمی شناخت نفرات را به کشتن می داد و از طرفی زیراب آنها را هم می زد . کلا شورای رهبری عامل کشتار افراد بودند فقط برای اینکه در مقابل رجوی خائن پیشی بگیرند و کرسی بالاتری نصیب آنها شود .

در همین رابطه خاطره ای دارم از کشته شدن ( جلال هاشمی و تیمش ) ما در مقر موزرمی بودیم روزی که جلال هاشمی با تیمش به داخله اعزام شد فردای آن روز محوش سپهری ( نسرین ) فهیمه اروانی و زهره اخیانی به مقر موزرمی آمدند خبر داشتند که تیم جلال هاشمی با نیروهای جمهوری اسلامی درگیر شدند و جلال و تیمش همگی کشته شده بودند به مقر موزرمی آمده بودند که روحیه به مابقی نفرات بدهند در موزرمی نشست گذاشتند و خبر کشته شدن تیم جلال را مطرح کردند با وقاحت تمام بعد از اتمام نشست شب شده بود شام مفصلی برای خانمها در محل کار زهره قائمی در نظر گرفته بودند من شبانه بعداز شام معمولا یک ساعتی محوطه را به لحاظ برق و آب چک می کردم از کنار اتاق زهره قائمی رد شدم صدای بلند خنده خانمها و بزن بکوبی که در اتاق راه انداخته بودند گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده بود پنج شش نفری کشته نشده بودند شورای رهبری رجوی وقیحترین زنان در دنیا بودند به هیچ کس رحم نمی کردند عاقبت بی رحمی نصیب خودشان هم شد آه افرادی که زهره قائمی برای جاه طلبی خودش به کشتن داد با بی رحمی تمام سزای خودش را پس داد .

فواد بصری

***

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشتند تا کشته شوند

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

همچنین: