مصاحبه با غفور فتاحیان – تلویزیون مردم تی وی

مصاحبه با غفور فتاحیان – تلویزیون مردم تی وی

مصاحبه با غفور فتاحیان - تلویزیون مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، پانزدهم می 2021:… آقای غفور فتاحیان عضو جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه  دررابطه با – اخراج مجدد مریم رجوی از فرانسه – وحشت سازمان مجاهدین از برملا شدن اسامی اعضای جدا شده این سازمان در فرانسه صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم  درطول برنامه  از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مصاحبه با غفور فتاحیان

غفور فتاحیان - تایید اخراج مجاهدین خلق - ویزای چندروزه مریم رجویاخراج مریم رجوی و سران مجاهدین خلق از اروپا 

مصاحبه با غفور فتاحیان – تلویزیون مردم تی وی

آقای غفور فتاحیان دربرنامه زنده این هفته کانون آوا

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزجمعه 14می 2021 برابر با 24 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای غفور فتاحیان عضو جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه  دررابطه با
– اخراج مجدد مریم رجوی از فرانسه
– وحشت سازمان مجاهدین از برملا شدن اسامی اعضای جدا شده این سازمان در فرانسه صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم  درطول برنامه  از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

لینک به منبع

مصاحبه با غفور فتاحیان – تلویزیون مردم تی وی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ویزای-چندروزه-فرانسه-مریم-رجوی/

ویزای چندروزه فرانسه روی مدرک آلبانیایی مریم رجوی تایید اخراج مجاهدین خلق

غفور فتاحیان - تایید اخراج مجاهدین خلق - ویزای چندروزه مریم رجویغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، نوزدهم آوریل 2021:… این همان فرقه ای است که دولت فرانسه پاسپورت و کارت پناهندگی سرانش از جمله مریم و اطرافیانش را باطل کرده و آنها را اخراج کرده است. اکنون مریم و شوهر سابقش و همه مسئولان فرقه ساکن سابق فرانسه کارتهای پناهندگی و پاسپورت پناهندگی دولت آلبانی را گرفته اند و برای رفت و آمد به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی باید ویزای موقت بگیرند. چنانکه مریم رجوی برای پیام عید نوروز موقتا و با ویزا به فرانسه آمده و تند تند تمام کارهایش را در این مدت ویزا انجام می دهد مانند پیام نوروزی و جلسه ی شورا و تماس با لابیهای فرانسوی اش و برنامه ماه رمضان تا در مدت مشخص شده ویزا همه برنامه هایش را انجام بدهد و به آلبانی برگردد ویزای چندروزه فرانسه روی مدرک آلبانیایی مریم رجوی – تایید اخراج مجاهدین خلق

غفور فتاحیان - تایید اخراج مجاهدین خلق - ویزای چندروزه مریم رجویاخراج مریم رجوی و سران مجاهدین خلق از اروپا 

ویزای چندروزه فرانسه روی مدرک آلبانیایی مریم رجوی – تایید اخراج مجاهدین خلق

مزدور و وطن‌فروش واقعی خود مریم و مسعود رجوی است

فرقه رجوی به جای پاسخگو بودن به مخالفین خود با فرار به جلو و با بیشرمی تمام همه را مزدور خطاب می کند.

این نشانه به پیسی افتادن یک تشکیلات ورشکسته است که توان پاسخ گویی به کوچکترین انتقادها و مخالفتها را ندارد.

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان پاریس

من در خاطرم است که در یک نشست که خود مسعود رجوی گذاشته بود یکی از افراد خطاب به رجوی گفت درست نیست که هر کسی که کوچکترین انتقادی به سازمان دارد فورا او را مزدور وزارت اطلاعات خطاب کنیم. این عمل به ضرر سازمان و جنبش است چون اکثر این افراد قبلا عضو سازمان بودند و ممکن است که خیلی انتقاد به ما وارد باشد.

در این هنگام رجوی همچون گاو وحشی که از کشتارگاه فرار کرده باشد خطاب به این فرد گفت تو خودت هم باید بروی و در این رابطه خودت را بخوانی و نقطه اغاز خودت را پیدا کنی که چرا چینن موضوعی به ذهنت زده است. رجوی گفت اگر ما بخواهیم به این همه آدم جواب بدهیم از فردا باید یک تشکیلات عریض و طویل دیگری در اینجا یعنی عراق و خارجه درست شود که از صبح تا شبب به اینها پاسخ دهد بجای این کار ما آمدیم خودمان و سازمان را با همین یک کلمه مزدور خواندن این افراد در برابر تمام انتقادات و مخالفتها آب بندی کردیم لذا نیازی به پاسخگویی نیست.

البته فرقه رجوی در این زمینه تجربه بسیار زیادی دارد چه در زمان شاه که رجوی در ماشین ساواک می نشست و رهبران سازمان و خانه های تیمی شان را لو می داد و با همین شیوه توانست از شکنجه و اعدام جان کثیفش را نجات بدهد تا به همین امروز که مزدور کشورهای عربی است و همین لقب برازنده خود و سازمانش را نثار مخالفین خود می کند. این همان فرقه ای است که دولت فرانسه پاسپورت و کارت پناهندگی سرانش از جمله مریم و اطرافیانش را باطل کرده و آنها را اخراج کرده است. اکنون مریم و شوهر سابقش و همه مسئولان فرقه ساکن سابق فرانسه کارتهای پناهندگی و پاسپورت پناهندگی دولت آلبانی را گرفته اند و برای رفت و آمد به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی باید ویزای موقت بگیرند. چنانکه مریم رجوی برای پیام عید نوروز موقتا و با ویزا به فرانسه آمده و تند تند تمام کارهایش را در این مدت ویزا انجام می دهد مانند پیام نوروزی و جلسه ی شورا و تماس با لابیهای فرانسوی اش و برنامه ماه رمضان تا در مدت مشخص شده ویزا همه برنامه هایش را انجام بدهد و به آلبانی برگردد و الا دولت فرانسه گوشش را گرفته و به جنوب اروپا پرتابش می کند.

به همین علت هم بود که مریم رجوی و سایتهایش در موقع پیام نوروزی و جلسات و برنامه های دیگرش صد بار تکرار می کردند که مریم در پاریس است در اورسوراواز است و روی دیوار جلوی دوربین هم می نوشتند «اورسوراواز» که این کارشان بی سابقه می باشد و دقیقا می خواهد با مردم فریبی و توهین به شعور مردم و ایرانیان خارج چنین وانمود کند که آزادانه می تواند هر وقت بخواهد بین آلبانی و فرانسه تردد کند و فکر کرده فرانسه و اروپا خانه پدربزرگ قاجاریش می باشد. اگر چنین نیازی نبود این قدر تکرار نمی کردند و نمی نوشتند که حضرتشان در فرانسه و اور است چنانکه در سالهای قبل چنین تأکیدی را نمی کردند.

غفورفتاحیان
انجمن  نجات از فرقه ها پاریس

19 . 04. 2021

ویزای چندروزه فرانسه روی مدرک آلبانیایی مریم رجوی – تایید اخراج مجاهدین خلق

***

اخراج مجاهدین از آلبانی به اریترهاخراج مجاهدین از آلبانی به اریتره

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رسوایی-فیسبوکی-رجوی/

سوز و گداز رجوی بعد از رسوایی فیسبوکی

سوز و گداز رجوی بعد از رسوایی فیسبوکیغفور فتاحیان، دوازدهم آوریل 2021:… با یک بررسی می توان به راحتی فهمید که تعداد حساب های جعلی این فرقه در صفحات مجازی و مشخصا توئیتر بیش از پنچاه هزار اکانت است  در صورتیکه کل جمعیت فعال و دارای توانایی کار در کل فرقه حداکثر 1500 نفر بیشتر نیست ومیشود فهمید که هر نفر توانایی کار؛ حداقل 40 آکانت جعلی دارد که بجز افراد شناخته شده آنهم کمتر از صد نفر بقیه نفرات تماما دارای اکانت جعلی هستند. و نه عکس خودشان و نه اسم خودشان در حساب هایشان می باشد. یکی دیگر از مزایای این اکانت های جعلی تولید لایک برای صفحات مختلف مریم رجوی است که بی آبرو نشود چون بجز تعدادی انگشت شمار هیچ کس صفحات این عفریته مرگ را نگاه نمی کند. سوز و گداز و ناله و فغان دار دسته رجوی بعد از رسوایی فیسبوکی 

سوز و گداز رجوی بعد از رسوایی فیسبوکیاتاق پژواک در مزرعه ترول های مجاهدین خلق

سوز و گداز و ناله و فغان دار دسته رجوی بعد از رسوایی فیسبوکی

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان ، پاریس

بعد از افشا مزرعه ترول پادگان اشرف 3 در آلبانی آب  به لانه مورچه ها سرازیر شد و لرزه بر اندام فرتوت بالا تا پایین  این فرقه انداخت سرگردگان این فرقه از ترس رسوایی جملگی به جنون گاوی مبتلا گشتند ابتدا به ساکن ر ئیس جمهور خود خوانده حسرت به دل دست بکار شد و دستور داد فورا به نام شورای دست ساز رجوی فراری اطلاعیه داده شود که ما جملگی سالم هستیم و حساب های ما دست نخورده باقیمانده و حسابی از ما حذف نشده است حتما مریم قجر به سر اشپز قلعه اشرف در البانی هم دستور داده که اش نذری بار بگزارد  وشله زرد هم در کنارش باشه که فیس بوک حساب های اصلی انها را حذف نکرده انچنان این اطلاعیه را ناشیگرانه منتشرکردند که مرغ پخته با خنده وا می دارد که الحمدالله  حساب های اصلی دست نخورده باقیمانده است

این شتابزدگی و وحشت بیانگر این است  که سران فرقه در وحشت و اضطراب بودند که بخشی و قسمت اعظم حسابهای آنها بسته شود اما وقتی دیدند فقط بیش از  سیصد حساب فیک در آلبانی مسدود شده نفس راحتی کشیدند و در صدد رفع و رجوع این فضاحت شان شدند.

برای اینکه موضوع را ماست مالی کنند به یک بخت النصر بنام محمد سیدالمحدثین فرمان دادند که بنام کمیسیون باسمه ای و موهوم خارجه اطلاعیه صادر کند.  او شروع کرد چند رشته توئیت در این رابطه منتشر کردن که بجدم ما نبودیم این یک توطئه است و استمالت از رژیم ملا هاست اما تا کنون جرات نکردند که با فیسبوک در بیافتند چون ارباب دنیا که اینها دربانش هم محسوب نمی شدند همان ترامپ بی آبرو نتوانست با فیس بوک طرف شود و حساب هایش را در شرایطی که هنوز رئیس جمهور در قدرت بود بستند.

زیرا خود سران فکر می دانند که اگر بخواهند غلط زیادی کنند فیسبوک تک به تک ای پی و آدرس های انها را افشا می کند.

جالب است که فیس بوک برنامه روزانه قلعه اشرف 3را هم بطور دقیق اعلام کرد .در عجبم چرا رجوی خفه شد و جرات نکرد بگوید که غول رسانه ای فیسبوک مزدور جمهوری اسلامی است.

ظاهرا از این بابت هم رجوی فراری خلع سلاح شد.

Link to the detailed report by Facebook (PDF)

بخش عمده این اکانت های جعلی توسط جامعه جداشدگان از این فرقه شناسایی شده اند که به مسئولین ذیربط داده شده است.اگر واقعا حساب و کتابی در بین نباشد و سیستم های مختلف بخواهند این فرقه کثیف را افشا کنند با یک بررسی می توان به راحتی فهمید که تعداد حساب های جعلی این فرقه در صفحات مجازی و مشخصا توئیتر بیش از پنچاه هزار اکانت است  در صورتیکه کل جمعیت فعال و دارای توانایی کار در کل فرقه حداکثر 1500 نفر بیشتر نیست ومیشود فهمید که هر نفر توانایی کار؛ حداقل 40 آکانت جعلی دارد که بجز افراد شناخته شده آنهم کمتر از صد نفر بقیه نفرات تماما دارای اکانت جعلی هستند. و نه عکس خودشان و نه اسم خودشان در حساب هایشان می باشد. یکی دیگر از مزایای این اکانت های جعلی تولید لایک برای صفحات مختلف مریم رجوی است که بی آبرو نشود چون بجز تعدادی انگشت شمار هیچ کس صفحات این عفریته مرگ را نگاه نمی کند.

تعدادی زیادی از این اکانت های فیک کارشان بطور روزانه تهدید به قتل جداشدگا ن و مخالفین این فرقه تروریستی هستند. که بعد از تهدید ههای تروریستی  به دستور فرمانده هانشان سریع آنها را حذف می کنند.

ما بارها و بارها اعلام کرده بودیم که فرقه رجوی همه اعضا را با مغزشویی به ربات تبدیل کرده است .خوشبختانه فیس بوک هم  صحت گفته های مارا تایید کردو در اطلاعیه اش اعلام کرد که ربات هم به غذا نیاز دارند و  همه در یک ساعت شروع می کنند راس یک ساعت همه برای غذا می روند و راس یک ساعت هم خاموش می کنند

باید به اطلاع مسئولین فیس بوک و هموطنان برسانم که ما گفته بودیم که اعضا را فرقه با شیپور بیدار می کند و با شیپور هم همه را بخواب می کند.

و همه کامپیوتر هایش متمرکز هستند و برای هر سه کامپبوتر یک نفر مراقب می گزارند که افراد جرات نکنند وارد سایر بخش هاس اینترنت شوند و به لحاظ فنی کاری کرده اند که هیچ کامپیوتری امکان اپلود و نمایش عکس و فیلم نداشته باشد.

از این بابت خوشحالیم که یک رسانه معتبر  جهانی تمام حرفها و افشاگری های ما را در رابطه با این فرقه تروریستی تاییدکرد.ما اعضا جداه شده از تمام مجامع حقوق بشری در خواست داریم که برای آزادی اعضا اسیر این فرقه امکان گفتگوی ازادانه با خانواده هایشان داشته باشند و به افراد موبایل داده شود که بتوانند با خانواده هایشان ارتباط برقرار کرده و ازادی تردد در شهر را برا اساس پروتکل های پزشکی داده شود متاسفانه اکثریت این اعضا در بدترین شرایط زندگی هستند و با مغزشویی این فرقه از هر گونه احساس و عاطفه تهی شده اند چون داشتن هر گونه احساس و عاطفه بجز برای رهبر در این باند مافیایی ممنوع است  و عملا این افراد به ربات تبدیل شده اند

همچنین ما از توئیتر هم خواستاریم که حساب های جعلی و فیک این را فرقه رسیدگی و مورد بازبینی قرار داده  و همانند فیس بوک حساب های این فرقه تروریستی تروریستی را مسدود کند. 

غفور فتاحیان انجمن نجات از فرقه ها پاریس
 آوریل 2021

سوز و گداز و ناله و فغان دار دسته رجوی بعد از رسوایی فیسبوکی 

***

Lucrative MEK Fake Accounts Interfering In American PoliticsLucrative MEK Fake Accounts Interfering In American Politics

مریم رجوی حشمت علوی ، اقدام علیه مصالح عالیه امریکا MEK Cult Operatives Undermining American Democracy

همچنین: