مصاحبه با محمد کرمی در مردم تی وی – قسمت دوم

مصاحبه با محمد کرمی در مردم تی وی – قسمت دوم

مصاحبه با محمد کرمی در مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، اول می 2021:…  آقای محمد کرمی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – ادامه بحث نقد و بررسی سخنرانی مریم قجر عضدانلو به مناسبت ماه رمضان در کنفراس همبستگی عربی – اسلامی و پاسخ به سئوالات  صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مصاحبه با محمد کرمی در مردم تی وی 

سوءاستفاده رجوی از اسلام سوءاستفاده رجوی از اسلام 

مصاحبه با محمد کرمی در مردم تی وی – قسمت دوم 

مصاحبه با محمد کرمی در مردم تی وی

آقایان محمد کرمی و پارسا سربی – مردم تی وی واشنگتن

آقای کرمی در برنامه زنده کانون آوا درتلویزیون مردم – قسمت دوم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزجمعه 30 آوریل 2021 برابر با دهم اردیبهشت ماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران  آقای محمد کرمی  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با
– ادامه بحث نقد و بررسی سخنرانی مریم قجر عضدانلو به مناسبت ماه رمضان در کنفراس همبستگی عربی – اسلامی
و پاسخ به سئوالات  صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکر می باشد که این برنامه بطور زنده همزمان از کانال های زیر نیز پخش گردید:

https://www.mardomtv.com/
https://www.twitch.tv/mardomtv/
https://www.facebook.com/mardomtv
https://www.youtube.com/user/usasorbi
Tel : 202-695-2573 USA
Email: info@MardomTV.com

لینک به منبع

مصاحبه با محمد کرمی در مردم تی وی – قسمت دوم 

*** 

همچنین:
لینک 

مصاحبه با محمد کرمی – برنامه هفتگی در مردم تی وی

مصاحبه با محمد کرمیکانون آوا (مردم تی وی)، بیست و چهارم آوریل 2021:… آقای محمد کرمی از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با نقد و بررسی سخنرانی مریم قجر عضدانلو به مناسبت ماه رمضان در کنفراس همبستگی عربی – اسلامی  صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارسا سربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. مصاحبه با محمد کرمی – برنامه هفتگی در مردم تی وی

ترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجویترور دانشمندان ایرانی – پشت صحنه سناریو ترور ها

مصاحبه با محمد کرمی – برنامه هفتگی در مردم تی وی

آقای کرمی دربرنامه زنده کانون آوا درتلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزجمعه 23 آوریل 2021 برابر با سوم اردیبهشت ماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای محمد کرمی از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با نقد و بررسی سخنرانی مریم قجر عضدانلو به مناسبت ماه رمضان در کنفراس همبستگی عربی – اسلامی  صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارسا سربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکر می باشد که این برنامه بطور زنده همزمان از کانال های زیر نیز پخش  گردید:

(پایان)

مصاحبه با محمد کرمی – برنامه هفتگی در مردم تی وی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/لاشخورهای-فرقه-رجوی-بر-فراز-جسدی-دیگر/

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگرمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و نهم ژانویه 2021:… دو روز بعد از دفن بهزاد مغزی و تعدادی نوشته که جوجه لاشخور ها نوشتند .لاشخور مریم قجر یک برنامه کال کنفرانسی با تعدادی بوزینه و لاشخورها دروغ گو در رابطه با مغزی برگزار کرد که تماما دروغ و دقل بازی بود .اگر مریم قجر راست می گفت چرا یک عکس یا فیلمی از شرکت فرزندان معزی در مراسم دفن او دیده نشد . چرا در این کال کنفرانس که مشتی لاشخور و چاپلوس شرکت کرده بودند یکی از فرزندان زنده یاد معزی شرکت نکرده بود ؟ ایا اینها همه نشان از مخالفت این خانواده تعزیه مریم قجر نبود . آن موقع لاشخور ها به فرزندان زنده یاد معزی مارک و تهمت می زنند. لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر 

سرهنگ بهزاد معزی از شاه تا رجویاعترافات دیرهنگام مسعود رجوی و بحران پیری و نیرویی

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

وقتی که مریم قجر عضدانلو و فرقه رجوی تبدیل به لاشخور می شوند !

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

این روزها افرادی که فوت می کنند و مقداری معروف هستند یا افرادی هستند که به هر دلیل انتنی شده اند  ، فرقه رجوی مانند لاشخور بر روی این اجساد پهن می شوند. این داستان ید طولانی دارد . از مرضیه تا شجریان ، از ندا اقا سلطان تا محمد ملکی . از نوید افکاری گرفته تا مهدی علی حسینی . از انواع زندانیانی که به هر نحوی اعدام شدند……. تازگی ها زنده یاد بهزاد مغزی این دنیا را ترک کرد . در آن سالیانی که زنده یاد بهزاد معزی در اشرف قدیم بود ، تمام دوستانی که در ستاد پشتبانی بودند و به نحوی با وی ارتباط داشتند ، بیاد دارند که سر خیلی از مسائل زنده یاد معزی با سازمان زاویه داشت و مخالفت خودش را علنا بیان می کرد. و همین مخالفت کردن هایش باعث که از بغداد به پاریس انتقال بدهند .

زنده یاد بهزاد معزی به دلیل بیمار در بیمارستان بستری بود که در تاریخ یکشنبه 21 دی  ماه ( 10 ژانویه ) از این دنیا چشم فرو بست . طبق وصیتی که برای فرزندانش کرده بود ، گفته بود که به هیچ وجه اجازه ندهند که فرقه رجوی ( سازمان مجاهدین ) او را دفن کنند.و از وی جسد وی در راستای کار خودشان سو استفاده کنند . اما مریم قجر عضدانلو بر خلاف وصیت او عمل کرد . بدون حضورو بدون اطلاع فرزندان زنده یاد بهزاد معزی ، تغزیه ای راه انداختند ، وی را دفن کردند . این شو و تغزیه را که تدارک دیده بودند ، جوجه لاشخورها را بیسج کردند که بدورغ قلم فرسایی کنند .

وقتی که مریم قجر و فرقه رجوی تبدیل به لاشخور می شوند !

این روزها افرادی که فوت می کنند و مقداری معروف هستند یا افرادی هستند که به هر دلیل انتنی شده اند  ، فرقه رجوی مانند لاشخور بر روی این اجساد پهن می شوند. این داستان ید طولانی دارد . از مرضیه تا شجریان ، از ندا اقا سلطان تا محمد ملکی . از نوید افکاری گرفته تا مهدی علی حسینی . از انواع زندانیانی که به هر نحوی اعدام شدند……. تازگی ها زنده یاد بهزاد مغزی این دنیا را ترک کرد . در آن سالیانی که زنده یاد بهزاد معزی در اشرف قدیم بود ، تمام دوستانی که در ستاد پشتبانی بودند و به نحوی با وی ارتباط داشتند ، بیاد دارند که سر خیلی از مسائل زنده یاد معزی با سازمان زاویه داشت و مخالفت خودش را علنا بیان می کرد. و همین مخالفت کردن هایش باعث که از بغداد به پاریس انتقال بدهند .

زنده یاد بهزاد معزی به دلیل بیمار در بیمارستان بستری بود که در تاریخ یکشنبه 21 دی  ماه ( 10 ژانویه ) از این دنیا چشم فرو بست . طبق وصیتی که برای فرزندانش کرده بود ، گفته بود که به هیچ وجه اجازه ندهند که فرقه رجوی ( سازمان مجاهدین ) او را دفن کنند.و از وی جسد وی در راستای کار خودشان سو استفاده کنند . اما مریم قجر عضدانلو بر خلاف وصیت او عمل کرد . بدون حضورو بدون اطلاع فرزندان زنده یاد بهزاد معزی ، تغزیه ای راه انداختند ، وی را دفن کردند . این شو و تغزیه را که تدارک دیده بودند ، جوجه لاشخورها را بیسج کردند که بدورغ قلم فرسایی کنند .

وقتی که مریم معزی دختر ارشد زنده یاد به دجال گری لاشخور های رجوی اعتراض کرد . مورد توهینو تهمت و قرار گرفت ، به کامنت های اعتراضی دختران معزی دقت کنید :

محمد کرمی - لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

محمد کرمی - لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

دقیقا ریلی که با خانم جانان خرم ، نوه زنده یاد مرضیه رفتند  به این عزیران شروع کردند .

محمد کرمی - لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

دو روز بعد از دفن بهزاد مغزی و تعدادی نوشته که جوجه لاشخور ها نوشتند .لاشخور مریم قجر یک برنامه کال کنفرانسی با تعدادی بوزینه و لاشخورها دروغ گو در رابطه با مغزی برگزار کرد که تماما دروغ و دقل بازی بود . اگر مریم قجر راست می گفت چرا یک عکس یا فیلمی از شرکت فرزندان معزی در مراسم دفن او دیده نشد . چرا در این کال کنفرانس که مشتی لاشخور و چاپلوس شرکت کرده بودند یکی از فرزندان زنده یاد معزی شرکت نکرده بود ؟ ایا اینها همه نشان از مخالفت این خانواده تعزیه مریم قجر نبود . آن موقع لاشخور ها به فرزندان زنده یاد معزی مارک و تهمت می زنند

دقیقا ریلی که با خانم جانان خرم ، نوه زنده یاد مرضیه رفتند  به این عزیران شروع کردند .

دو روز بعد از دفن بهزاد مغزی و تعدادی نوشته که جوجه لاشخور ها نوشتند .لاشخور مریم قجر یک برنامه کال کنفرانسی با تعدادی بوزینه و لاشخورها دروغ گو در رابطه با مغزی برگزار کرد که تماما دروغ و دقل بازی بود . اگر مریم قجر راست می گفت چرا یک عکس یا فیلمی از شرکت فرزندان معزی در مراسم دفن او دیده نشد . چرا در این کال کنفرانس که مشتی لاشخور و چاپلوس شرکت کرده بودند یکی از فرزندان زنده یاد معزی شرکت نکرده بود ؟ ایا اینها همه نشان از مخالفت این خانواده تعزیه مریم قجر نبود . آن موقع لاشخور ها به فرزندان زنده یاد معزی مارک و تهمت می زنند…..

لینک به منبع

لاشخورهای فرقه رجوی بر فراز جسدی دیگر

*** 

همچنین: