مصاحبه مسعود خدابنده با ایرانیک تی وی

ایرانیک تی وی، اول فوریه 2022:… در این مصاحبه مسعود خدابنده درباره زوایای پیدا و پنهان از گروهک تروریستی منافقین پرده برداشت. اهم موضوعات مطرح شده در این مصاحبه: – نحوه آشنایی شما با مجاهدین به چه شکل بود و به کجا ختم شد؟ – منافقین از طرف چه سازمان های و کشورهایی حمایت مالی می شوند؟ – ماموریت منافقین در حال حاضر – سوء استفاده های جنسی این گروهک از زنان و کودکان –  نظر شما درباره ترور ناجوانمردانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی – وضعیت منافقین در حال حاضر در اردوگاهایشان.