مصاحبه ندای حقیقت با خانم نرگس بهشتی بعد لز برگشت از عراق

Follow Share on Tumblrارسال – ندای حقیقت، چهاردهم فوریه 2016:…  همانطور که اطلاع دارید ماه گذشته حدود 30 نفراز خانواده های دردمند اسیران لیبرتی بعد از ماه ها تلاش و درخواست به دولت عراق به بغداد رفتند و توانستند چند ین بار به جلوی درب لیبرتی بروند اگر چه موفق به دیدار وملاقات نشدند ولی … Continue reading مصاحبه ندای حقیقت با خانم نرگس بهشتی بعد لز برگشت از عراق