معرفی محمد سادات دربندی، حسن محصل و حسن عزتی شکنجه گران مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

معرفی محمد سادات دربندی، حسن محصل و حسن عزتی شکنجه گران مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

پارسیانانجمن جوانان پارسیان، چهاردهم سپتامبر 2014: … محمد سادات دربندی معروف به کاک عادل از زندانیان زمان شاه و با سابقه سیاسی طولانی از مردان قدیمی و مرکزیت در سازمان بوده است. از نفراتی است که در دوره های آموزش در فلسطین در سال های 48 و 49 شرکت داشته… وی از زمان استقرار رسمی سازمان در عراق مسئول قسمت خروجی سازمان شد . و از نفراتی است که بطور مستقیم مسئول شکنجه و …

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

لینک به وبلاگ انجمن جوانان پارسیان

1. سید محمد سادات دربندی رئیس زندان در کمپ بدنام اشرف ، بازجو و شکنجه گر

با نام مستعار کاک عادل

لینک به منبع

محمد سادات دربندی معروف به کاک عادل از زندانیان زمان شاه و با سابقه سیاسی طولانی از مردان قدیمی و مرکزیت در سازمان بوده است. از نفراتی است که در دوره های آموزش در فلسطین در سال های 48 و 49 شرکت داشته… وی از زمان استقرار رسمی سازمان در عراق مسئول قسمت خروجی سازمان شد . و از نفراتی است که بطور مستقیم مسئول شکنجه و سرکوب جدا شدگان در سازمان است و 400 الی 500 نفر از مردانی که در سال 73 زندانی شدند همه او را شناخته و بسیاری از نفرات بدست وی کتک خورده و شکنجه شده اند. در آن زندان ها حدود 6 الی 7 نفر هم تا کنون مشخص شده به قتل رسیده اند. او در سازمان مجاهدین به نام عادل زندانبان معروف است . سه نفر از نفرات ثابت دیگر زندانبان در قسمت خروجی حسن عزتی( نریمان )، بهرام جنت صادقی(مختار) و مجید عالمیان هستند که این چهار نفرکلیه اسرار مربوط به حذف فیزیکی و شکنجه و زندانی کردن ناراضیان را دارند. عادل زندانبان یا همان محمد سادات دربندی که روزگاری افتخارش این بود که در مرکزیت سازمان است و ظاهرا” جز طر احان هواپیما ربایی در زمان شاه نیز بوده است. در حال حاضر بیش از دو دهه است که به شغل شریف زندانبانی و شکنجه گری در درون تشکیلات مخوف فرقه رجوی مفتخر شده است. او در نزد افراد بسیار منفور است و علیرغم ظاهر آرامی که از خود نشان می دهد، فرد خیلی خشن و بی رحمی می با شد. و اکثر خاطرات از وی به جا مانده در ذهن افراد زندانی در سال های 73 کتک و فحاشی و خشونت می باشد…

او بطور مستقیم یا غیر مستقیم در زندانی کردن و کتک و شکنجه نفرات در سال 73 نقش داشته است. و در مرگ اعضایی که در سال 1373 شمسی به قتل رسیده اند سهیم بوده و شاید هم نقش اصلی را داشته است.

از خاطرات نفرات زندانی در سال 1373 (اقای محمد رزاقی )چنین می خوانیم :« بعد از مرگ قربانعلی ترابی در سلول، این فرد به شکنجه گران دستور داد تا به سلول ما یورش ببرند و همه را با مشت و لگد می زدند و داد میزد که حق ندارید در سلول هم در مورد مرگ قربانعلی ترابی حرف بزنید»

از دیگر زندانیان آن زمان در خاطرات خود قید کرده اند که عادل و سایر دوستانش روزها و هفته ها آنها را در درون سلول هایشان با پوتین های نظامی زیر مشت و لگد خود می گرفتند و تا سرحد مرگ آنها را کتک می زدند………

رئیس فرقه مخوف ،مسعود رجوی اگر فکر می کند خودش و سرکردگان اصلی در درون تشکیلات سازمان می توانند تا ابد پنهان بمانند و سایر قربانیان و بیگناهان اسیر در فرقه را به کشتن بدهند، بایستی این موضوع را نیز خوب بفهمند و بقول ” فهیمه اروانی” در گوش های کر خود فرو کنند که دیگر حیات واقعی و انسانی ندارند و هر چه از آنها در یادها و خاطره های اعضا و سایر جوانان و مردم ایران به جا می ماند جز نکبت و منحوس بودن و راه شیطانی آنها نخواهد بود……..

این نوشتار خرد است …. و آیندگان افشاگری های بیشتری از فرقه مخوف به جوانان ایران ارائه خواهند داد!

2.حسن حسن زاده محصل عضو ضد اطلاعات و بازجو و شکنجه گر سازمان مجاهدین

با نام مستعار جلال و حسن محصل

لینک به منبع

حسن حسن زاده محصل در زمان شاه یک افسر بی رحم شهربانی بوده است . در دو دهه اخیر در درون سازما ن در قسمت ضد اطلاعات سازمان به شغل شریف ! پرونده سازی برعلیه نفرات مشغول است او تنها پسرش را نیز فریب داده و به درون تشکلیلات کشاند…

حسن حسن زاده محصل یک پروسه بعنوان فرمانده توپخانه کار کرده ولی ازدو دهه قدیم به ستاد امنیت منتقل شد و از آن زمان تا کنون به کار خیانت و وطن فروشی مشغول می باشد او یکی از نفرات کلیدی سازمان در قسمت ضد اطلاعات می باشد که به قول سازمان در بخش ضد نفوذ کار می کند در سال 73 یکی از بازجویان اصلی و مسئول شکنجه و بازجویی نفرات بسیاری بوده است. و در آن جریان همراه با نادر رفیعی (متو فی) مسئول بررسی پرونده های کل نفرات بلحاظ چک امنیتی بوده است . او شخصیت بسیار منفی در بین نفرات دارد و همه نفراتی که او را می شناسند و در پروسه زندان های 73 به تور وی خورده اند ازش متنفر ند و دافعه زیادی نسبت به او دارند.

حسن محصل با انجام کارهای شکنجه و اطلاعات فروشی و خوش خدمتی هایش ارتقا رده پیدا کرده و به سطح فرمانده قرارگاه رسیده بود.

او در کارنامه سیاه خود همکاری با افسران بعث عراقی را نیز یدک می کشد. در سال های سلطه صدام در کشور عراق مدتی در همکاری پنهانی با افسران استخبارات برعلیه اسرای وطن و در کنار افسران متجاوز به خاک میهنش وطن فروشی و خیانت بسیار نموده و آنها را در بازجویی و اذیت و آزار هموطنانش آموزش می داده است…

حسن محصل همچنین یکی از شکنجه گران بی رحم ، فحاش و هتاک… بود که در نوع خود هیچ حد و مرزی را باقی نگذاشت، تا جاییکه حیرت افراد را برمی انگیخت

(در این رابطه میتوانید برای پی بردن به کمی از شخصیت سخیف و هتاک و بی حد ومرز وی به خاطرات آقای علی بخش آفریدنده که شخصا به دست وی شکنجه و بازجویی شده است مراجعه کنید.)

حسن محصل و محمد سادات دربندی پرورده های مکتب و ایدئولوژی نکبت و سیاهی مسعود رجوی هستند .

“گفته بودیم” رئیس فرقه مخوف ، مسعود رجوی اگر فکر می کند خودش و سرکردگان اصلی در درون تشکیلات سازمان می توانند تا ابد پنهان بمانند و سایر قربانیان و بیگناهان اسیر در فرقه را به کشتن بدهند، بایستی این موضوع را نیز خوب بفهمند و ” در گوش های کر” خود فرو کنند که دیگر حیات واقعی و انسانی ندارند و هر چه از آنها در یادها و خاطره های اعضا و سایر جوانان و مردم ایران به جا می ماند جز نکبت و منحوس بودن و راه شیطانی آنها نخواهد بود……..

این نوشتار خُرد است … و در اینده اطلاعات بیشتری به آن اضافه خواهد شد.

3. حسن عزتی از اعضای زندانبان رجوی

نام مستعار نریمان

لینک به منبع

حسن عزتی از منطقه آذربایجان و ترک از نفرات قدیمی تشکیلات است . اسم مستعار وی در تشکیلات نریمان است و در طی سه دهه اخیر از نفرات اصلی و ثابت زندانبان در قسمت تشکیلات سازمان بوده است. بسیاری از افرادی که در سال 1373 زندانی بوده اند نقل می کنند که بوسیله او شکنجه شده و کتک خورده اند

و درطی این سالها شغل شریف وی ! زندان بانی و شکنجه گری بوده است و شخصا عمده جداشدگان را شکنجه کرده است

وی دستیار کاک عادل شکنجه گر است و تمام اتفاقاتی که برای سر به نیست کردن جدا شده ها و افراد ناراضی سازمان انجام داده اند چه در سال 73 و چه درتمامی این سال ها از این موارد با اطلاع می باشد وهمه نفرات سازمان وی را بعنوان زندانبان می شناسند

حسن عزتی حتی از تنها فرزندش نیز نگذشت و ابتدا او را به بهانه های واهی به درون سازمان کشاند و در حالیکه ، پسر باهوشی بود که بسرعت پی به وضعیت مخوف وبسته تشکیلات پی برد و قصد جدایی داشت ،بارها بوسیله این پدر بی رحمش تطمیع شده و سرزنش می شد و او را از خارج شدن بازمی داشت تا اینکه خوشبختانه پسرش توانست از چنگال تشکیلات رجوی بگریزد.

حسن عزتی، بهرام جنت صادقی ، مجید عالیان و محمد سادات دربندی از نفرات ثابت زندان تشکیلات هستند که سال ها برای گول زدن نفرات بیرون وخارج تشکیلات به آن ، خروجی گفته می شد.

ولی در اصل در قسمت تشکیلات سازمان زندان های مخوفی برسرخروج نفرات بنا شده بود وبایستی افراد ناراضی و به جان آمده و هوشیاری که قصد جدایی ازسازمان داشتند از هفت خان این زندان های خروجی می گذشتند تا شاید بتوانند به دنیای بیرون برسند. زندان ها ی مخوف رجوی با زندانبانی افراد فوق سال ها پابرجا بود. وبدین شکل این مردان در ستم و ظلم مسعود رجوی خائن شریک بوده و سهم بسزایی در اسارت نفرات دارند.

این نوشتار خُرد است … و در اینده اطلاعات بیشتری به آن اضافه خواهد شد.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=13061

سی و پنج سال خیانت و دنائت سازمان مجاهین به مبارزه و امید جوانان ایران و ایرانی

پارسیانپارسیان، دهم سپتامبر ۲۰۱۴: …  شهریور ماه امسال چهل و نه سال از تاسیس نامبارک سازمان مجاهدین گذشت. در سی و پنج سال اخیر در کارنامه اش جز شرمساری و خیانت با لاخص به اعضا و جوانان و میهن چه دارد. هر کجا که باید نامی از ایران و ایرانی باشد و بدنبال کسب افتخار و تلاش ملی باشیم جیغ های خفاش شب پرست ضد ایران و ایرانی به آسمان بلند می شود و به مانند عجوزه های ساحر به گره ها می دمند …

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

لینک به منبع (سایت پارسیان)
لینک به منبع (صفحه فیسبوک پارسیان)

سی و پنج سال خیانت و دنائت سازمان مجاهین به مبارزه و امید جوانان ایران و ایرانی

شهریور ماه امسال چهل و نه سال از تاسیس نامبارک سازمان مجاهدین گذشت.

در سی و پنج سال اخیر در کارنامه اش جز شرمساری و خیانت با لاخص به اعضا و جوانان و میهن چه دارد.

هر کجا که باید نامی از ایران و ایرانی باشد و بدنبال کسب افتخار و تلاش ملی باشیم جیغ های خفاش شب پرست ضد ایران و ایرانی به آسمان بلند می شود و به مانند عجوزه های ساحر به گره ها می دمند و بدنبال سیه روزی و تیره بختی مردم هستند.

اگر تحریمی از طرف امریکا تصویب می شود. با تمام سبعویت از آن حمایت کرده و برعلیه مردم خویش از پست ترین و هارترین جناح آمریکایی تعریف و تمجید می کنند و مریم قجر پیرعجوزه با دریوزگی از آنان می خواهد که بیشتر از آن به فشار علیه ایران و ایرانی اقدام کنند.

هر کجا خبری از پیروزی و پیشرفت جوانان ایرانی است. تلاش می کنند دم برنیاورند و سرخود را کبک گونه به زیر برف ببرند.

و به مانند شغالان و کرکس ها هر جا اعتراضی کوچک و صنفی و حتی مبهم باشد بو می کشند و پیرزن ساحره فرقه با فوت کردن و دعا و جادو جنبل بدنبال این است تا شاید کمی از وحشت فروپاشی بساط خود درعراق بکاهند…

و در مقابل با بدست آوردن پول های باد آورده از نفت عراق و دریوزگی برای سران اطلاعاتی کشورهایی چون عربستان و اسرائیل و آمریکا تحت نام جلسات اپوزیسون به عیش و نوش و خودنمایی بپردازنند.

پس از انقلاب ایران: تلاش خیانتکارانه ۳۵ساله سازمان مجاهدین چیست.

– اقدامات تروریستی وحشیانه و ترویج خشونت و برادر کشی و نسل کشی

– ضدیت با هر گونه اقدامات صلح جویانه ، گفتگو و مصالحه و صلح و برادری و برابری …

– ایجاد تشکیلاتی سراسر فرقه گرایانه، پراز طبقات، با سیستم های پیچیده تفتیش عقاید، کنترل پلیسی ، میلیتاریسم و خشونت و بیگانه کردن افراد با همدیگر

– همکاری با دولت صدام و جاسوسی برعلیه وطن و اقامت در خاک کشوری که درحال جنگ با وطن بود.

– ادامه جاسوسی و خراب کاری در کشور عراق برای هر نوع ضربه و کارشکنی برعلیه مصالح کشور

– همکاری با سرویس های اطلاعاتی امریکایی و صهیونیستی و جاسوسی بر علیه برنامه های هسته ای و پیشرفت های ملی کشور وایجاد زمینه برای ترور دانشمندان هسته ای و ضدیت با ملیت ایرانی و ملی گرایی

– دیوزگی و حمایت از اعضای بازنشسته امریکایی واسرائیلی به منظور هدف قرار دادن عالیترین مصالح کشور

– زندانی و اسیر کردن کردن اعضا در درون کمپ ها بدون دسترسی به اولیه ترین حقوق انسانی به مانند حق داشتن تلفن و ارتباطات با جهان خارج و مطالعه و امکانات مالی

– نگه داشتن اعضای بدبخت در سی و پنج سال عقب ماندگی و اطلاع نداشتن از وضعیت جهان و بویژه ایران

– قطع ارتباط با خانواده و فامیل و دوستان و واداشتن آنها برعلیه خانواده خود که در موارد بسیار سبعانه و دهشتناک به دشنام و تهدید اعضای خانواده بپردازند.

– – آدم دزدی با نام مستعار عضوگیری و به اجبار نگه داشتن اعضای دزدیده شده برای سالیان درکمپ

– بازداشت، زندانی و شکنجه کردن اعضای خود که روزگاری با هزاران امید به آنها پیوسته بودند. و به دردناک ترین و شنیع ترین شکل یک سری اعضا را زندانبان و شکنجه گر سایر دوستان خود نمودن

– فشار و اجبار تا سر حد مرگ تا آنکه که یک سری نفرات برای رهایی و بدلیل نگه داشتن اجباری در درون سازمان، اقدام به خودکشی کنند.

– سربه نیست کردن و قتل یک سری دیگر از اعضا ناراضی

– فریب و گول زدن فرزندان اعضا، با دلایل دیدار خانواده و آموزش های شش ماهه و اقامت کوتاه مدت به عراق کشاندن و سپس اجازه خروج ندادن و اسیر کردن آنها در بیابان های عراق و به کشتن دادن یک سری از آنها

– محروم کردن زنان و مردان و کودکان از عواطف و احساسات طبیعی و انسانی و از هم پاشیدن خانواده ها طلاق زوج ها ، جدا کردن کودکان از مادران و پدران و قطع ارتباط آنها…

– بیگاری و بردگی کشیدن از زنان وسو استفاده های جنسی ازآنان …

– نسل کشی و مقطوع نسل کردن اعضا بخصوص اعضا ی زن

– وحشی گری و دیکتاتوری رهبریت سازمان با انواع ایده های ضدانسانی و جاه طلبانه ، برای ازبین بردن شخصیت و روح و روان اعضا و به بردگی کشاندن آنها با با اقدامات موهوم ، انقلاب ایدئولوژیک ، وصل به رهبری! غسل هفتگی! عملیات جاری! ولگردی سیاسی، اقرار و اعتراف تناقضات و….تحت نام بیان صدق و انواع و اقسام شیوه های دیگر پلیسی و امنیتی برای کنترل و مغزشویی افراد تا جاییکه قدرت هر گونه زندگی و تفکری از افراد گرفته شود و به آدم های ماشینی و مسخ شده تبدیل شوند.

این است محصول و سرنوشت سازمانی که روزگاری ادعا می نمود پیشتاز و روشنفکر و طلایه دار مبارزه با امپریالیسم و طبقات است و خود را منادی آزادی و برابری و برادری قلمداد می نمود.

و مسعود رجوی آنچنان درسه دهه گذشته قدم های سقوط و پستی و دنائت را پشت سر هم و با سرعت طی نمود که آن اعضای ناموس ایدئولوژیک !و گوهران بی بدیل! از فشار و وحشت و سیاهی تشکیلات مافیایی سال هاست که به دنبال فرار از آن هستند و دسته دسته تلاش می کنند تا خود را از تارهای عنکبوتی تشکیلات اهریمنی رجوی برهانند. و هر کدام که اقدام به شرح سرگذشت دردناک خود می کنند کابوسی وحشتناک و سراسردرد ورنج و خیانت رهبران و سرکردگان است

پایانی پر از وحشت و سیاهی نا امیدی برای اعضا و خیانت به هزاران امید جوانان و ایران و ایرانی

انجمن پارسیان ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ برابر با ۰۹ سبتامبر ۲۰۱۴

***

محمد حنیف نژادلاف پنجاه سالگی؛ در پی هویت نداشته

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=12909

تشکیل انجمن جوانان پارسیان. جمعی از جوانان جداشده از تشکیلات سازمان مجاهدین

پارسیانپارسیان، دوم سپتامبر ۲۰۱۴: … با توجه به اینکه در مقطع پر خطر کنونی نیز همچنان سران اصلی سازمان و شخص رجوی دست از شیطنت برنداشته و تا می توانند بر سر راه نجات دوستان مان از لیبرتی مانع تراشی نموده و بالاخص به فریب جامعه ایرانیان خارج کشوری می پردازند در این زمان با تلاش جمعی بیشتری می خواهیم وارد مرحله جدیدی از فعالیت ها شویم و به افشاگری های جدید و گسترده نسبت به ماهیت واقعی …

پارسیان

لینک به منبع (سایت پارسیان)
لینک به منبع (صفحه فیسبوک پارسیان)

تشکیل انجمن جوانان پارسیان. جمعی از جوانان جداشده از تشکیلات سازمان مجاهدین

بعد از سقوط حکومت صدام حسین و در حالیکه در کشور عراق دیگر جایی برای ماندن و نفس کشیدن نبود بسیاری از اعضا قدیمی و هم چنین بسیاری از ما جوانان، به رهبری و مسئولین سازمان مجاهدین به انحا مختلف طی گزارشات مبسوط می نوشتیم که دیگر جایی برای ماندن در عراق وجود ندارد.

علیرغم تمامی اخطارها و نصیحت ها از طرف دوستان و برادرانمان به مسئولین سازمان، ولی مسعود رجوی با روش دیکتاتور مابانه خود هیچوقت به ندای اعضای خود گوش نسپرد و با به کشتن دادن بیش از صد تن از دوستان و یارانمان سازمان را در راهی بی بازگشت رهنمون کرد.

و اکنون با گذشت یازده سال همچنان بر غلط های کرده خود پافشاری می کند.

تاکنون در سال های اخیر بصورت انفرادی و با تلاش های زیاد، بسیاری از دوستان جدا شده ما تا آنجا که توانسته اند سعی بر افشای مناسبات درونی سازمان نموده اند و بسیار خوشبختیم که فعالیت ها در این زمینه تاثیرات بسزایی داشته است. اکنون با رهایی جمعی دیگر ازما، قصد داریم به این تلاش ها و روشنگری ها با مستندانی غیر قابل انکار اضافه کنیم.

با توجه به اینکه در مقطع پر خطر کنونی نیز همچنان سران اصلی سازمان و شخص رجوی دست از شیطنت برنداشته و تا می توانند بر سر راه نجات دوستان مان از لیبرتی مانع تراشی نموده و بالاخص به فریب جامعه ایرانیان خارج کشوری می پردازند در این زمان با تلاش جمعی بیشتری می خواهیم وارد مرحله جدیدی از فعالیت ها شویم و به افشاگری های جدید و گسترده نسبت به ماهیت واقعی سازمان و سرکردگان اصلی سازمان بپردازیم.

به همین دلیل در قدم اول انجمن پارسیان را تشکیل دادیم و در آینده از همه شما دوستان و یاران رنج کشیده جدا شده درخواست کمک در اطلاع رسانی و شفاف سازی ماهیت سازمان مجاهدین خواهیم کرد.

چنانچه دوستان و هم دردان عزیز ما نیز دسترسی به مستندات و مدارک و خاطراتی از دوران پر از وحشت و سیاهی سالهای بردگی در کمپ اشرف دارند در خواست داریم برای ما ارسال نموده و در این راه با ما همراه شوند.

به امید حمایت شما دوستان و عزیزان و کمک به تمامی انسان های آزاده و بخصوص جوانان میهن در هرکجای دنیا که هستند.

شعارما در قدم اول تحقق دنیایی آزاد و بدون فرقه و فرقه گرایی برای جوانان میهن و فضای امن برای زندگی است.

جمعی از جداشدگان، جوانان و یاران رنج کشیده در سال های سیاه در کمپ اشرف از

انجمن جوانان پارسیان

پارسیان

سایت (در حال راه اندازی)
http://www.parsayanngo.com

وبلاگ
http://parsianngo.blogspot.co.uk/

ایمیل تماس
parsayanngo@gmail.com 

لینک به صفحه فیسبوک
https://www.facebook.com/parsianngo

لینک به صفحه فیسبوک دوم
https://www.facebook.com/ngoparsian

***

همچنین:

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، به نقل از اطلاعیه سازمان ملل، بغداد، بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۴: …در گزارش یونامی آمده است که “رهبران این سازمان به شدت تلاش می کنند تا مانع از انجام گفتگوهای خصوصی با ساکنان کمپ شوند. سازمان مجاهدین خلق که دارای ساختاری دیکتاتوری و سلسله مراتبی است محدودیت های سختی را بر حقوق ساکنان کمپ لیبرتی اعمال می کند . این محدودیت ها عبارتند از محدودیت در آزادی تحرک …

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND) (گزارش کامل بعلاوه پیوست ها)

. انستیتوی تحقیقات دفاعی ملی امریکا، (ترجمه ایران اینترلینک):… تحقیق انجام شده در این گزارش برای دفتر وزیر دفاع آمریکا صورت گرفته است. تحقیق در انستیتوی تحقیقات دفاعی ملی (RAND) که یک مرکز تحقیقات و برنامه ریزی است و از جانب دولت فدرال آمریکا تأمین مالی میشود و مورد حمایت دفتر وزیر دفاع، ستاد مشترک، فرماندهی نبرد متحد، نیروی دریایی، سپاه تفنگداران دریایی ،آژانس های دفاعی، و جامعه اطلاعاتی دفاعی تحت قرارداد … .

دست آورد فرقه رجوی (مجاهدین خلق) یک سال پس از خروج از لیست سیاه آمریکا !!

انجمن نجات مرکز مازندران، سوم اکتبر ۲۰۱۳: … نگاهی به موقعیت فرقه به خوبی نشان می دهد که در یک سال گذشته شرایط ۱۸۰ درجه برعکس ادعای رجوی ها بوده و خروج از لیست نه تنها کمکی به آنها نکرد بلکه موقعیت امروز آنها بیانگر این است که اثرات این شیرینی مسموم هر روز خودش را …