مقر مریم قجر در اور سوراواز پاریس، محل طراحی ترور منتقدان فرقه رجوی !

مقر مریم قجر در اور سوراواز پاریس، محل طراحی ترور منتقدان فرقه رجوی !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و هشتم اوت 2013: …  حال سران فرقه مافیایی رجوی بصورت عیان تهدید به قتل مخالفان خود را در روز روشن انهم در برنامه پخش مستقیم با حضور یکی از سران فرقه پخش می کند واین مهر تاییدی شد به خبرهایی که از درون فرقه مافیایی به بیرون می رسد . البته این را اضافه کنم بنا بر خبر های رسیده از درون فرقه مافیایی و جنایتکار شخص مریم قجر که در اردوگاه فرقه در اور سوراواز مستقر می باشد به …

Massoud Rajavi and Saddam Hussain

لینک به منبع

در هفته های گذشته تلویزیون فرقه مافیایی رجوی با حضور مهدی ابریشمچی با نام مستعار (مهدی تهرانی ) اقدام به پخش تهدید به قتل منتقدان و مخالفان را بصورت مستقیم پخش کرد !

تقریبا یک ماه پیش بود در یک مطلبی به این تهدیدات اشاره کرده بودم و نوشته بودم سران فرقه رجوی در اور سوراواز مقر فرقه مافیایی جنایتکار در پی تهدید اقای مصداقی هستند .

لینک مطلب قبلی :

http://www.razaghi13.blogfa.com/post-292.aspx

حال سران فرقه مافیایی رجوی بصورت عیان تهدید به قتل مخالفان خود را در روز روشن انهم در برنامه پخش مستقیم با حضور یکی از سران فرقه پخش می کند واین مهر تاییدی شد به خبرهایی که از درون فرقه مافیایی به بیرون می رسد .

البته این را اضافه کنم بنا بر خبر های رسیده از درون فرقه مافیایی و جنایتکار شخص مریم قجر که در اردوگاه فرقه در اور سوراواز مستقر می باشد به دیگر سران فرقه دستور داده به هر طریق ممکن منتقدان و مخالفان فرقه رجوی به سکوت بکشانند !

همچنین در نشستهای درونی فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی تاکید بر اینکه برای به سکوت کشانده منتقدان اگر چند نفر از منتقدان کشته شوند این باعث خواهد شد دیگران هم حساب کار خودشان را کرده و دست از انتقاد و مخالفت بردارند و در ادامه یک عده از سران فرقه هم برای انجام این ترورها ثبت نام کرده و اعلام کرده اند حاضر هستند هر وقت مسعود رجوی یا مریم قجر دستور دادند جنایت خودشان را عملی کنند .

از همه هموظنان ازاده و بطور خاص از منتقدان و مخالفان فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی تقاضا می کنم در اسرع وقت فیلم تهدیدات تروریستی فرقه رجوی را در اختیار ارگانهای امنیتی و ذی طلاح کشور اقامت خود قرار بدهند و همچنین این فیلم به ارگانهای بین المللی و حقوق بشری بفرستند تا از این طریق بتوانیم جلو جنایت فرقه رجوی را بگیریم .

لینک تهدیدات تروریستی فرقه مافیایی و جنایتکار رجوی :

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BrfC0FD7faM

باز از این طریق از همه مقامات و ارگانهای ذی صلاح بطور خاص در اروپا تقاضا می کنم که نسبت به تهدیدات فرقه مافیایی رجوی بی تفاوت نباشند و این تهدیدات بصورت جدی پیگیری بکنند و مانع خون وخونریزی توسط اموزش دیده های فدائیان صدام که در اور سورواز مستقر هستند شوند .

پاریس : محمد رزاقی

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

همچنین:

چرا رجوی این چنین گرد و خاک به پا کرده؟!

2013/08/24 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و چهارم اوت ۲۰۱۳: …  مثل اینکه شخص رجوی هم کلا از همه چیز بریده و در راستای همان نامه نگاریهایش به سران رژیم ایران خواسته این پیام به گوش انها برسد که خودش هم می داند از این خبرها نیست و ایشان فعلا مشغول  اخرت و اماده کردن اعضاء […]

خطاب به رجوی می گویم : اگر نادر شاه روی اسب و حضرت سلیمان روی تخت دیدید آن وقت …

2013/08/17 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هفدهم اوت ۲۰۱۳: …  رجوی رذل زنباره که بیش از ۱۰ سال معلوم نیست در کدام سوراخ موش قایم شده و در عالم هپروت خود فکر می کند با یک عده کور دارد تخته نر بازی می کند ! من بارها گفتم و این در خواست کرده ام که اگر […]

چه کسی باید گم شود؟!

2013/08/15 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، پانزدهم اوت ۲۰۱۳: …  اما واقعیت چیست ؟ رجوی رذل زنباره این شیوه برخورد و گفتار فرقه گرایانه را سالیان سال برای ترساندن اعضاء بی خبر از دنیا بکار می برد تا به اسارت نگه داشتن انها در چنگال خود ادامه بدهد . حال ببینیم رجوی به چه کسانی می […]

سوء استفاده رجوی از اقدام بشر دوستانه آلبانی و قصد باز سازی زندان بدنام اشرف در این کشور (نامه سرگشاده به نخست وزیر آلبانی)

2013/08/08 by

محمد رزاقی، هشتم اوت ۲۰۱۳: …   مسئولین کشور شما در یک اقدام انساندوستانه با پذیرس ۲۱۰ نفر ازاعضاء فرقه ماقیایی را قوبل کرده و هم  اکنون بیش از نیمی از افراد ذکر شده در البانی مستقر شده اند تا ریل پناهندگیشان در همان جا ادامه داشته باشد . اما رجوی و دیگر سران فرقه از […]