از منتفی شدن سین سرنگونی مجاهدین تا اشک تمساح مریم رجوی برای مردم سوریه

از منتفی شدن سین سرنگونی مجاهدین تا اشک تمساح مریم رجوی برای مردم سوریه

مریم رجوی و منتفی شدن سین سرنگونی مجاهدین محمود سپاهی و سعید ناصری، یاران ایران، پاریس، بیست و هفتم مارس 2021:… بقول دوستمان در این 40 سال گذشته این جماعت بیش از 1500 بار این رژیم را سرنگون کردند ، اما آن چیزی که در عمل در این 40 سال متلاشی شد . تشکیلات این فرقه بود که هرسال شرایط و وضعیت این تشکلیلات بدتر و بدتر میشود و نیروها فرار می کنند یا از اثر فشارهای درونی سکته می کنند و می میرند . تشکیلات سال 1360 کجا بودند ؟ تشکلات فرقه مجاهدین در سال 1400 کجا هستند ؟ این سوال از همه موضع است یعنی : نیروئی، سیاسی ، تشکیلاتی ، استراتژیک . از منتفی شدن سین سرنگونی مجاهدین تا اشک تمساح مریم رجوی برای مردم سوریه

مریم رجوی و منتفی شدن سین سرنگونی مجاهدین اخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود شد

از منتفی شدن سین سرنگونی مجاهدین تا اشک تمساح مریم رجوی برای مردم سوریه

1- سین سرنگونی فرقه رجوی به زباله دان تاریخ پیوست

محمود سپاهی، انجمن یاران ایران، بیست و هفتم مارس ۲۰۲۱

محمود سپاهی

آقای محمود سپاهی، پاریس

تاریخچه این شعار سرنگونی درون تشکیلات فرقه رجوی خیلی طولانی است شاید به سال های 1365 – 1366 به این سو برگردد .در آن زمان ها ملعون مسعود رجوی هر سال ، در اغاز سال نو دو ساعتی ر وصف سرنگونی شعار های زیادی می داد .جدا از این که نقل نبات سرگرمی سال نو بود ، هر سال هم تکرار می کرد . در بحث های استراتژیک و تاکتیک مسعود رجوی ساعت های متمادی و روزها در این رابطه وقت نفرات را می گرفت و تحت عنوان استراتژی سرنگونی برای خودش خیال بافی می کرد .از بحث های دکل سرنگونی تا اماده باش سرنگونی . از اماده سازی سرنگونی تا مانورهای سرنگونی . بعد از سقوط پدر معنوی مجاهدین و امدن ارباب جدید برای سر کار گذاشتن نفرات این شوئ سرنگونی به طور دیگر اجرا می شد . نمونه بارز ان که جوک نفرات شده بود نشست های عصر جمعه بود . جمعه ها عصر نشست های قرارگاهی که یک نفر از مسئولین مرد نما می امد نشست برگزار می کرد .نفرات به هم می گفتند که نشست سرنگونی میخواهد شروع بشود همه در سالن جمع شوید . نشست که شروع می شد یک روضه دوساعته سرنگونی ختم می شد و طبق معمول هم چند نفر از قماش خود شان یا ملیجک های دربار پا می شدند فاکت و نمونه از سرنگون شدن رژیم بیان می کردند و نشست که تمام  می شود هم صحبتی ها ( هم محفلی ها ) میگفتند خوب رفتیم رژیم را سرنگون کردیم حالا برویم سرکارمان تا هفته اینده مجدد برویم سرنگون کنیم . فقط مواظب باشیم که خودمان سرنگون نشویم .

بعد از اینکه مسعود رجوی محو شد توسط باز ماندگان او یعنی مریم قجر عضدانلو این شعار ها و شوئ های سرنگونی نوروزی  به عنوان یک رسم وارد سفره هفت سین شد .

این شعبده بازی مریم قجر هم سالیان متمادی ادامه داشت .هر از گاهی هم در همین نمایش های نوروزی توسط مواجب بگیران که در تجمع های که مریم قجر بود یا کال کنفرانس بود  رنگ و لعاب می دادند برای دریافت مبلغ چاکر منشی بیشتر امثال : مهدی سامع و زنش زینب ، یا ان لر پیتیاره از نروژ و دیگر چاپلوسان پای سفره ای انها . ای شعار که سالیان شده بود یکی از سین های سفره  بی مصما انها ، از روسیاهی که از ذغال عاریه گرفته بودند .امسال از رو رفته بعد این شعار پوشاکی انها به ذباله دان تاریخ پیوست .

البته آن ملعون مرد و آرزوی سرنگونی را با خودش به گور برد . و این وارثان آن وطن فروش که لنگه خود او هستند  این کلمه سرنگونی را ذبح کردند و به لجن کشیدند که از خجالتی دیگر رویشان نشد دیگر استفاده کنند . بقول دوستمان در این 40 سال گذشته این جماعت بیش از 1500 بار این رژیم را سرنگون کردند ، اما آن چیزی که در عمل در این 40 سال متلاشی شد . تشکیلات این فرقه بود که هرسال شرایط و وضعیت این تشکلیلات بدتر و بدتر میشود و نیروها فرار می کنند یا از اثر فشارهای درونی سکته می کنند و می میرند . تشکیلات سال 1360 کجا بودند ؟ تشکلات فرقه مجاهدین در سال 1400 کجا هستند ؟ این سوال از همه موضع است یعنی : نیروئی، سیاسی ، تشکیلاتی ، استراتژیک …..؟

نوروز 1400 مریم قجر عضدانلو بدون سین سرنگونی ؟؟!!

لینک به منبع

2- علت اینکه مریم قجر، مردم سوریه را حمایت کرد چه بود؟

سعید ناصری، انجمن یاران ایران، بیست و ششم مارس ۲۰۲۱

سعید ناصری

آقای سعید ناصری ، پاریس

به نظر من خوب اینها از کشورشان رانده شده اند ودر حال جنگ هستند وجایی ندارند وبی پناه هستند وشما هم مدیون هستید اگر فکر کنید بخاطر این است که فردا پس فردا اگر گردهمایی چیزی بود از انها استفاده کند

خوب شاید هم خنده دار باشد وبگویید هیچ گربه ای در راه رضای خدا موش نمیگیرد دقیقا همین است اگر به گردهمایی های این فرقه نگاه گنید میبینید که نیمی سیاپوست ونیمی عرب ونیمی دیگرش افغان ها هستند

بدون شک گردهمایی بعدی نیمی تکمیلی ان هم همین سوری ها هستند وسران فرقه انها را به اسم هواداران خودش چندین برابر اعلام میکند به همین خاطر از همین الان اماده سازی میکند برایشان کلان کلان خرج میکند تا انها را نمک گیر کند وفردا برای فرقه پرچم بلند کنند وانها را به اسم هواداران ایرانی در سایتهای دروغین خودش خرج کند

شما به این تصویر نگاه کنید که ایا یک ایرانی در ان دیده میشود دقیقا به همین منظور است که مریم رجوی سوریها را به شام دعوت میکند هرچند که سوری ها نمیدانند که عاقبت این مهمانی ها وخرج کردن های کلان برای چیست ؟

البته این روزها فرقه رجوی به هر خار وخاشاکی برای ادامه دادن چنگ میزنند زیرا بهتر از فتوشاپ کردن است که صدای همه در امده بود وسران فرقه مجبور میشدند که دروغی سر هم کنند اما باز دیری نخواهد گذشت که مثل عربها وسیاه پوست ها وافغان ها صدای سوری ها هم در خواهد اومد ومثل بقیه از صد متری انها هم رد نخواهند شد هرچند که برای این فرقه یک روز هم یک روز است مثل جریان دروغ وفریب اعضای خودش که حتی برای نگاه داشتن انها برای یک ساعت هم دروغی سر هم میکنند چه برسد به اینکه برنامه ای برای چند ماه سایتهایش فراهم میکند

به همین منطور است که مریم رجوی انها را به شام ودادن مقداری پول به سمت خودش میکشد طبل تو خالی یعنی همین

لینک به منبع

از منتفی شدن سین سرنگونی مجاهدین تا اشک تمساح مریم رجوی برای مردم سوریه

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/هدف-مجاهدین-از-سرنگونی/

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و دوم نوامبر 2020:… رجوی میگوید:” برنامه بایدن برای ایران بسیار سخت تر از برنامه ترامپ است…همین جان کری که بند ناف آقایان را به او بسته اند، پس از خروج ترامپ از برجام گفت که اگر ما هم بودیم یک روز از برجام خارج می شدیم “…. .”پس شما اشتباه میکردید که رفتن ترامپ را بنفع جمهوری اسلامی وبصلاح خود میدانستید؟ دلیل این تحلیل جدیدتان چیست که در رابطه با قبلی ها اینهمه چرخش بچشم میخورد؟ من یکی از دلایل این تغییر نظر را مرتبط با خصلت فرقوی شما میدانم که با رفتن ترامپ خود را شکست یافته دیدید ولی ازآنجایی که طبق اصول اعتقادی خود هرگز نباید شکست بخورید، قضیه باین صورت مسخره در آمده است. هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟ 

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟از ادعای سرنگونی تا وحشت از دیدار یک مادر

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟

هدف مجاهدین از سرنگونی، با کمک کدامین نیرو و با چه هدف ومرامی؟

01/09/1399

فرقه ی رجوی که استحاله یافته ی سازمان مجاهدین اسبق است ، ازبس که سرگرم سرنگونی است، فرصت خاراندن سرهم ندارد و مطالب متنوعی دراین باب مینویسد.

اما ازنظر عقلا، کار سرنگونی به ابزار ولوازمی مانند تشکل های مقتدر، پایگاه اجتماعی و… یک طرف قضیه است و عدم دسترسی حکومت به امکانات کشور و قادر نبودن استفاده از امکانات بالفعل وبالقوه طرف دیگر آن.

در یکی ازنوشته های متعدد وزنجیره ای رسانه های باند رجوی چنین آمده است :

” آخوندها برای خروج از مخمصه سرنگونی راه‌حلی ندارند. آن‌ها بی‌صبرانه در انتظار تغییر سیاست در آمریکا هستند و در این خیال‌ها سیر می‌کنند که از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. غافل از این‌که حالا دیگر به نقطه‌یی رسیده‌اند که این، بالمآل بر بحران‌هایشان از سر تا پای رژیم خواهد افزود و گرهی از مشکلات نظام پوسیده و فاسد ولایت فقیه باز نمی‌کند. هم‌چنان‌که وقتی زمان سرنگونی رژیم شاه فرا رسیده بود به‌ رغم این‌که تحریمی هم در کار نبود و پول و حمایت کامل آمریکا و اروپا را هم داشت، در برابر قیام مردم ایران یارای ایستادگی نداشت “.

این امر خیر؟؟!! سرنگونی، قراراست توسط  کدام نیرو و با چه هدفی انجام گیرد؟

توسط شما که در سوراخ موش ایجاد کرده ی تان درآلبانی خزیده و وجرات وامکان یک قدم زدن چند ساعته در شهرهای خوش آب وهوای آنجا راندارید واعتمادی به غلامان وکنیزان خود نیز وتنها درکنار مراقبت های دائمی پشت کامپیوترها نشسته وبه نوشتن اراجیف مشغولید که توجهی درایران به این اراجیف نشده ویا جواب های دندان شکنی ازطرف خوانندگان مطالب تان دریافت میکنید و حتی قادر نیستید توسط آن کامپیوترها با اعضای خانواده ی خود ودوستان قدیمی تماس گرفته وخوش وبشی بکنید ؟

دستور جدید به رجوی پس از پیروزی جو بایدن

ضمنا ایجا کسی برای عوض شدن رئیس جمهور آمریکا حساب آنچنان باید وشایدی باز نمیکند و خوشحالی های احتمالی مرتبط با کنار رفتن ترامپ بعنوان یک بد دهن و فاشیست هیتلری ،نژاد پرست وزن ستیز و … است:

زهر طرف که شود کشته ازعدو باشد

وگرنه ما میدانیم که شخصیت های خونخوار تر حزب جمهوریخواه به سمت حزب دموکرات وبایدن روی آورده وترامپ را که میگفت من فقط رئیس جهمر آمریکا هستم ونه جهان، هرگز نبخشیدند که بزعم اینها- وازجمله جوبایدن واعضای احتمالی کابینه اش- رئیس جمهور آمریکا را بمنزله ی رئیس جمهور کل جهان میدانند واین بدان معناست که چیزی جز تسلط بلا منازع برجهان را قبول ندارند ونظر لطف بیشتری به اسرائیل نشان میدهند.

مریم رجوی سرنگونی را به 2021 موکول کرد

دکتر ظریف با مسائلی مشابه آنچه را که من عنوان کردم ، نشان داد که دولت حسابی برروی رفتن ترامپ بازنکرده و با گفتن اینکه شرط مذاکره با آمریکا صرفا با بازگشت بی قید وشرط او به برجام است ، مسئله را دراینکه در سیاست خارجی ایران تغییری رخ نداده ، روشن ساخت ونشان داد که دولت با آمدن بایدن ابدا دچار خوش خیالی نخواهد شد و بجای آن برداشتن گام های مشخص وقابل قبول ایران را که مسلما این گام ها باید حق حاکمیت ملی ما را بدون قید وشرط محترم بشمارد ، وظیفه ی دولت جدید آمریکامیداند و حاضر به معامله برسر منافع ملی ایران با کسی نیست.

همچنین :

” برنامه بایدن برای ایران بسیار سخت تر از برنامه ترامپ است…همین جان کری که بند ناف آقایان را به او بسته اند، پس از خروج ترامپ از برجام گفت که اگر ما هم بودیم یک روز از برجام خارج می شدیم …. .”

پس شما اشتباه میکردید که رفتن ترامپ را بنفع جمهوری اسلامی وبصلاح خود میدانستید؟

دلیل این تحلیل جدیدتان چیست که در رابطه با قبلی ها اینهمه چرخش بچشم میخورد؟

من یکی از دلایل این تغییر نظر را مرتبط با خصلت فرقوی شما میدانم که با رفتن ترامپ خود را شکست یافته دیدید ولی ازآنجایی که طبق اصول اعتقادی خود هرگز نباید شکست بخورید، قضیه باین صورت مسخره در آمده است.

البته خروج آمریکا ازپیمان ها کار همیشگی اوست وما به این پیمان شکنی های این سلطه گر عادت داریم وبعید هم نیست که این حرف ازطرف آن شخص که شب وروز بدنبال جلوگیری ایران از فعالیت های هسته ای که اسرائیل را نگران میکرد ، باشد.

چرا که زمان تعهدات ایران روبه اتمام است ومسئله بصورت روز از نو و روز ی از نو درآمده و تشویش ونگرانی اسرائیل دوباره عود کرده است!

همنطور:

” مردم ایران قیام کبیر آبان ۹۸ را با تقدیم ۱۵۰۰ شهید قیامی، پشت سرگذاشتند. این قیام درست بمانند قیام ۳۰ خرداد، آزمون بزرگ تمامی خطوط مبارزاتی و مدعیان تازه به دوران رسیده فعلی هستند که بعد از ۴۰ سال حاکمیت وطن فروشانه ، تازه اعلام آلترناتیوی و وطن پرستی را به نمایش می گذارند “.

این عمل، یک تظاهرات مسالمت آمیز بود که با دخالت نا اهلان به خشونت گرائید وابدا همجنس تحرکات تروریستی خام خیالانه ی 30خرداد1360 نبود.

اگر حضور شما دزدانه نبوده وبجایش چشمگیر بود، ما تصاویر نکبت مریم ومسعود را در بین تظاهر کنندگان میدیدیم که ندیدیم و شعاری هم بنفع شما ودر ذکر خیر واعلام محبت به باند رجوی ابدا شنیده نشد.

امسال هم که علیرغم بوق وکرناهای چند ماهه ی شما، آب ازآب تکان نخورد ومردم خود را آماده ی قیامی نشان ندادند که شما ازآنها توقع اش را داشتید!

صابر تبریزی

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟

***

مریم رجوی سرنگونی را به 2021 موکول کردسرنگونی ؛ استراتژی یا وسیله فریب اعضا 

With Trump gone , is the MEK finishedWith Trump gone , is the MEK finished

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سرنگونی-به-هر-قیمت-؟-تنفر-آگاهان-از-باند/

سرنگونی به هر قیمت ؟ تنفر آگاهان از باند رجوی بی دلیل نیست

سرنگونی به هر قیمت ؟ تنفر آگاهان از باند رجوی بی دلیل نیستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم اوت 2020:… او خطاب به کسانی که  اغلب نمیخواهند بی گدار به آب بزنند وازاین رو حاضر به قبول نوکری مسعود ومریم که خود نوکرند، نیستند ، نوشته است : ” سرنگونی رژیم به‌هر قیمت. هستید یا نیستید؟ آزادی ایران از چنگال خونریزان ضد دین و ضد مردم. هستید یا نیستید؟ جانب جلاد را می‌گیرید یا جانب مردم را؟ …آیا با عملکرد و گفتارتان به کیسهٔ پر از خون و پول رژیم کثیف، آدم‌کش و چپاولگر آخوندی می‌ریزید یا از منافع و رفاه و آسایش خود می‌گذرید تا حق مردم را پس بگیرید؟ … با چنگ و ناخن و دندان. ایران باید آزاد شود و خواهد شد “. اولا هیچ آدم عاقلی حاضر نمیشود کاری را به هر قیمتی انجام دهد وگرنه ماکیاولیست بعنوان منفور ترین ترین چهره شناخته میشود . آگاهان باند رجوی را با همین صفت میشناسند ومبینید که ازشما متنفرند. سرنگونی به هر قیمت ؟ تنفر آگاهان از باند رجوی بی دلیل نیست 

محمد اقبال طاهر اقبال و احسان اقبال مزدوران عربستانلمپنیزم افسارگسیخته رجوی ها و چماقدار-تروریست های این زوج تبهکار

پسر کو ندارد نشان ازپدر؟

سرنگونی به هر قیمت ؟ تنفر آگاهان از باند رجوی بی دلیل نیست

12/05/1399

طاهر اقبال  که خود را عضو سربلند سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی میکند وفرزند خلف محمد اقبال دریده وبددهن است ، مقاله ای در تعریف وتوجیه مریم و دلخوشی دادن بخود ودوستانش نوشته که قسمت های مهمی ازآنرا نقل کرده و ملاحظاتی برآن خواهم داشت.

او خطاب به کسانی که  اغلب نمیخواهند بی گدار به آب بزنند وازاین رو حاضر به قبول نوکری مسعود ومریم که خود نوکرند، نیستند ، نوشته است :

” سرنگونی رژیم به‌هر قیمت. هستید یا نیستید؟ آزادی ایران از چنگال خونریزان ضد دین و ضد مردم. هستید یا نیستید؟ جانب جلاد را می‌گیرید یا جانب مردم را؟ …آیا با عملکرد و گفتارتان به کیسهٔ پر از خون و پول رژیم کثیف، آدم‌کش و چپاولگر آخوندی می‌ریزید یا از منافع و رفاه و آسایش خود می‌گذرید تا حق مردم را پس بگیرید؟ … با چنگ و ناخن و دندان. ایران باید آزاد شود و خواهد شد “.

اولا هیچ آدم عاقلی حاضر نمیشود کاری را به هر قیمتی انجام دهد وگرنه ماکیاولیست بعنوان منفور ترین ترین چهره شناخته میشود .

آگاهان باند رجوی را با همین صفت میشناسند ومبینید که ازشما متنفرند.

ما دربرابر این سرنگونی که شرایط عینی وذهنی اش فراهم نیست ، چیزی جز ویرانی کشورعایدی نخواهیم داشت وبنابراین دیوانه نیستیم که کار بی فایده وبدتر ازآن مضر انجام دهیم.

ثانیا چه کس وجریانی را بعد از سرنگونی حکومت که قادر به انجام آن نیستیم ، برگرده ی خود سوار کنیم ودراصل تیری برتاریکی بیاندازیم.

من شخصا درطول عمرم در طرف مردم بوده ام و هرگز جانب جلاد را نگرفته ام وبهین خاطر است که همواره نفرت خود را ازباند رجوی بعنوان جلاد حقیر ابراز داشته ام.

ثالثا من هرگز حرفی نزده وکاری نمیکنم که درتحلیل نهایی بنفع ستمگران باشد و برخلاف رجوی که چندین هزار نفر را بنفع شخصی خود بکار گیرم وشما که فکر میکنید ازحق خود گذاشته اید، دراصل این ازحق گذشتگی تحمیلی بنفع رجوی بوده و  نمیتوانید افتخار بدان کرده یا منتی سر دیگران بگذارید!

رابعا شما اول آزادی خود ازاسارت رجوی  را تامین کرده وآنگاه ادعا کنید که بعنوان یک انسان آزاد قصد آزادی مردم را دارید.

سرنگونی به هر قیمت ؟ تنفر آگاهان از باند رجوی بی دلیل نیست

بازهم :

” یکی از اصول بسیار پایه‌یی که در بدو ورود به‌سازمان مجاهدین هر کس باید آموزش بگیرد و به‌عنوان شرط عضویت در سازمان بپذیرد، اصل انتقاد و انتقاد از خود است. اصلاً یکی از رازهای ماندگاری مجاهدین انطباق فعال آنها با شرایط است. اشکالات خود را شنیده، انتقادات خود را یادداشت کرده و تلاش می‌کنند خود را اصلاح و آمادهٔ نبرد مستمر کنند “؟

این یکی ازتهمت های بزرگی است که شما به سازمان تان زده اید.

این انتقاد وآزادی انتقاد دردوران مرحوم حنیف نژاد هم وجود نداشت چه برسد به دوران رجوی!

انتقاد درتشکیلات شما بمعنای انگ زدن وتحقیر نمودن خود برای ایجاد گناه درفرد است که همواره بعنوان گناهکار بدامن مسعود ومریم بیافتد.

شما وهیچکس سراغی ازانتقاد از مسعود ومریم ازطرف اعضاء وخودشان ندارید وبنابراین تنها به لجن کشیدن شخصیت افراد مطرح است و چیزی شبیه انتقاد وانتقاد ازخود درتشکیلات رجوی وجود ندارد و انتقاد کنندگان کم تعداد وجسور، همواره سرنوشت دردناکی داشته اند!

همچنین :

” حاکمیت حق «مردم» است. باید دست «مردم» باشد. مجاهدین هم به‌همین خاطر از ابتدا گفته‌اند و خواهند گفت که ما به‌دنبال حاکمیت نبوده و نیستیم. این تعارف نیست، عقیده و باور است…”.

شما هیچ باوری باین حرف خود ندارید وسازمان درتمام این چهل سال ، مخالفت جدی خود باحق وحقوق وحاکمیت مردم را اعلام کرده ومصرانه ازآمریکا میخواهد که با متوسل شدن به انواع تروریزم اقتصادی ، حقی برای مردم باقی نگذارد.

عقیده رسما اعلام شده ی سازمان شما این است که انقلاب 1357 مال مسعود بوده و ازاو دزدیده شده وازاین رو به انجام ترورهای بی نظیر درتاریخ ایران دست زدید وشما دراینجا بجای تعارف ، دروغ بزرگی میگویید.

همینطور :

” ایران به‌عقب باز نخواهد گشت، بلکه به‌سمت آینده‌یی روشن در حال پیشروی است و به‌آن خواهد رسید. امید، چیزی است که مردم محروم ما به‌آن نیاز دارند و خواهر مریم نور همیشه تابان امید برای مردم ایران است “.

درست است ولی شما دربرابر این حقیقت مقاومت کرده وسعی درابقای سیستم برده داری رجوی دارید.

ضمنا مردمی که مریم را میشناسند و بدرستی لقب دلاله ی محبت را باو داده اند ، اورا منبع نور وامید نمیدانند والبته شما مجبورید برای گذران زندگی پرخفت تان این برچسب های ناچسب را به مریم بچسبانید.

صابر  تبریزی

سرنگونی به هر قیمت ؟ تنفر آگاهان از باند رجوی بی دلیل نیست

***

چرا به خانواده ام فحاشی کردم (نامه رسیده از قرارگاه لیبرتی در عراق)چرا به خانواده ام فحاشی کردم (نامه رسیده از قرارگاه لیبرتی در عراق)

همچنین: