منت بر “آزادی” نگذارید. خون شما بخاطر “رجوی” ریخته می شود ( + از رجوی نپرسیدی؟)

منت بر “آزادی” نگذارید. خون شما بخاطر “رجوی” ریخته می شود ( + از رجوی نپرسیدی؟)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم نوامبر 2015:…  با قاطعیت تمام میتوان گفت که تحرک آنها با ساختار سازمانی وعقیدتی منحصر بفرد وغیر عادی اش، اگر برضد آزادی نباشد- که عملا نشان داده که هست- کمکی به توسعه ی آزادی نمیکند و وابستگان بی اراده آن، به هرنحوی ازانحا که کشته شوند، با کمال تاسف ، درتعیین حرکت جامعه نقشی نداشته واگر اهمییتی به مرگ آنها داده میشود که باید هم چنین باشد، صرفا …

ادامه نگرانی ها و محکومیت ها توسط خانواده ها و نجات یافتگان از فرقه رجوی

جنایات داعش و مجاهدین یکی است؛ آتش زدن انسانها توسط رجوی و بغدادی

منت بر سر آزادی نگذارید، متاسفانه خون شما بخاطر رجوی ریخته میشود!

لینک به منبع

دوام اقامت اسرای رجوی درلیبرتی، چه کمکی به گرفتن آزادی میکند که آقای امیر خداوردی در انشای سازمانی اش بنویسد که ” بهای آزادی را باز هم باید عاشقان و پیش قراولان آزادی بپردازند!” ؟

آزادی اگر گرفتنی است که هست ، بدست مردم والبته با کمک سازمان های سیاسی وصنفی واحزاب معتقد به آزادی قابل وصول است!

با این وجود ، اقامت وزندگی تکراری هرروزه ی گروگانهای رجوی ربطی به تحولات اجتماعی ندارد وتنها ازبعد نگرانی خانواده های گرفتار قابل اهمیت است.

آنها شق القمر هم که بکنند ، به نوارهای صوتی- تصویری رجوی گوش میکنند که شوربختانه دراین سخنان بی دروپیکر او، عام ترین تئوری های علوم اجتماعی به سخره گرفته شده وبجای آن مدام فنا شدن در راه او وانقلاب مریم که درهسته ی مرکزی خود چیزی جز ازخود بیگانگی محض وتنها حفظ کالبد ظاهری انسانی است!

این زندگی درکنار امرونهی فرماندهان برگماشته ی رجوی، چگونه به آزادی کمک میکند وچرا وقتی این گلادیاتورهای اسیر وبرده ی رجوی به هردلیلی که کشته میشود، میتوان سر مردم وآزادی منت گذاشت ؟!

تجربه های تلخ یکصد سال مبارزات مردم جهان نشان داده که نقش قاطع در تغییرات اجتماعی را تنها وتنها اکثریت مردم میتوانند ایفا کنند وهرگاه احزاب وسازمان ها وصی وقیم مردم باشد- حتی این احزاب با حسن نیت تمام هم عمل کنند – پیروزی بادوامی درکار نخواهد بود.!

وقتی تکلیف احزابی با این کیفیت خوب روشن است ومعلوم گردیده که بدون شرکت دادن مردم و بدون لحاظ شرایط عینی وذهنی آنها وجامعه ی معین و در ارتباط با جهان ، این احزاب بخاطر اینکه وصی وقیم مردم نتوانسته اند باشند ومعمولا باوجود صداقت کم وبیشی هم که داشتند، به بیراهه میروند، تکلیف جریانی بنام فرقه رجوی روشن تراست !

با قاطعیت تمام میتوان گفت که تحرک آنها با ساختار سازمانی وعقیدتی منحصر بفرد وغیر عادی اش، اگر برضد آزادی نباشد- که عملا نشان داده که هست- کمکی به توسعه ی آزادی نمیکند و وابستگان بی اراده آن، به هرنحوی ازانحا که کشته شوند، با کمال تاسف ، درتعیین حرکت جامعه نقشی نداشته واگر اهمییتی به مرگ آنها داده میشود که باید هم چنین باشد، صرفا بخاطر این است که خانواده هایی دارند که بطور طبیعی داغدار شده واین داغداری، دل هرانسان نرمالی را به درد میآورد!

بدین ترتیب ملاحظه میشود که به حوادث تاسف بار موشک باران لیبرتی تنها وتنها ازاین زاویه ی عاطفی باید نگاه کرده و برخانواده های این قربانیان رجوی، عمیقا تسلیت گفت.

درکنار این عرض تسلیت به خانواده های داغدیده ، مسعود رجوی را بخاطر اهمال درانتقال این اسرا به خارج از عراق وحفظ جان آنها، با شدت تمام محکوم باید کرد!

وحید

آیا درست یا نادرست بودن عکس قضیه را ازرجوی نپرسیدی؟!

لینک به منبع

آقای حسین یعقوبی وابسته به فرقه رجوی، نوشته ی رجز گونه وسرشار ازهتاکی وفحاشی خطاب به دوستان سابق اش نوشته که مطمئنا خود مورد تهاجم قرارگرفتگان اگر مایل باشند، جوابش را میدهند.

قسمت دیگری ازنوشته اش ، تهدید حکومت و شعار دادن وازاین قبیل مسائل است که باز ارتباطی بمن ندارد.

من آنچه را که درنوشته ی این شخص با تیتر ” جاهدان به خون غلطیده و زاغکان پلشت ” دیده ومورد توجه قراردادم چنین است:

” … براستی مجاهد خلق ازچه جنسی است؟ سرمنشاء این ایمان و پایداری پرشکوه و غیر قابل تصور در کجاست؟ آیا آنها، آنطور که سفلگان ورشکسته سیاسی و “کمپین سازان” ابله مدعی هستند، از اراده و اختیار کافی برای انتخابی دیگر برخوردار نیستند و تحت اجبارات تشکیلاتی در آنجا گرفتارند “؟

اگر منظورتان از مجاهد خلق ، همان اعضای باند رجوی باشد که چنین نیز هست، باید بگویم که آنها هم ازنظر ظاهری انسان هایی هستند شبیه دیگر ایرانیان وبا این تفاوت بسیار ساده که برای تفریح دربیابان های عراق، دوش آفتاب گرفته وکمی برنزه تر وگندمی تر ازما شده اند!

به ایمان شان که برسیم، میتوانیم بگوییم که خود اعلام کرده اند این ایمان متعلق به رجوی است وخود چیزی جز “وفا به مریم ” ندارند!

پایداری هم که چه عرض کنم. مگر آنها کاری دیگر میتوانستند بکنند که نمیکنند؟!

اگر جواب بدهید که میتوانند، ازشما سئوال خواهم کرد که با کدام آزادی واراده ی سیاسی و بلوع فکری؟

این مفلوکین و اسیران چنبره ی مار خوش خط وخالی بنام مسعود رجوی، کاری درجلوگیری ازفرود گلوله ی خمپاره بر سرشان میتوانند بکنند که نمیکنند؟؟

اگر میتوانند ونمیکنند، کاری جز انتحار نمیکنند ودراین مورد خاص حداکثر میتوانند با گروه های خونریز تکفیری رقابت کنند!

آیا شما از این کار دفاع میکنید؟؟!!

اگر نمیتوانند، اینکه شجاعت وپایداری نیست وشبیه کسانی هستند که مثلا سیل وزلزله آوار ودیوار رابرروی آنها خراب میکند وهرگز کسی این شهامت قربانیان حوادث را که کاری دربرابر آن نمیتوانند بکند، مورد ستایش قرار نمیدهد!!

اما پاسخ آقای یعقوبی درمقابل سئوالی که خود مطرح کرد وجواب مرا خواهد دید، چیز دیگری است:

” من پاسخ این پرسش را درتعریف بسیار ژرف مجاهدین از کلمه “آزادی” می بینم…آنجا که مسعود می گوید:” آزادی شرط دوام انسان در مقام انسان است”. با این درک از آزادی است که می توان به روح حیاتبخش “مقاومت” قهرمانان لیبرتی پی برد؛ مقاومت در برابر هر آنچه که بنده ساز و برده ساز است. داستان مجاهدین و رژیم ضد بشری حاکم بر ایران نیز از ابتدا تا امروز حول همین مقاومت از یکسو و تسلیم و ذلت از طرف دیگر چرخیده است. آری، مجاهدان دلاور لشکرهایی فدایی مجاهد در لیبرتی نه تنها آزادترین انسانها هستند، که آنان خود تجسم آزادی خلق محبوبشان و نوع بشرند “.

با این توصیف آیا نمیتوان نتیجه گرفت که رجوی که آزادی انسان ها رادرحدی سلب میکند که در کره ی خاکی نظیرش وجود ندارد، میخواهد انسانیت را ازبین ببرد؟!

یعنی جرات نکردی که بپرسی که آقا مسعود! وقتی این قضیه را مطرح میکنی، عکس اش را هم قبول داری یانه؟!

بدین ترتیب شما هموطن عزیز! ازاین بیان مسعود وعملکرد او نمیتوانید مقاومتی دربرابر بردگی وبندگی درلیبرتی راثابت کنید وکاش این نقل قول را ازرجوی که شیادانه خواسته کلاه برسرتان بگذارد ، نمیکردی!

این برادران وخواهران لیبرتی نشین ما که همواره قربانی بزرگشان مینامیم واشک واقعی وانسانی بجای اشک تمساح رجوی می ریزیم، اگر میتوانند خودشان را آزاد کرده ومنت برسر ما بگذارند!

بگذارند که نامشان بعنوان تسخیر کنندگان دژ استبداد رجوی درتاریخ بماند وفعلا درفکر آزادی ما نباشند که ازیک آزادی نصف ونیمه ای برخورداریم !

این ماهستیم که باید دلمان بحال شماها بسوزد، شما با قبول مسئولیت ما، شرمنده ی مان نکنید!

حمید

***


https://youtu.be/26Mps-OQLTU

العبادی روحانیحیدر العبادی: منافقین (فرقه رجوی) تروریست و جنایتکاراند. اقدام لازم را انجام میدهیم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21841

به کمیته ای از خانواده ها اجازه تحقیق بدهید (+ مسعود رجوی مسئول اول کشتار)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هشتم نوامبر ۲۰۱۵:…  ما بعنوان گروهی از اعضای خانواده های گرفتار شدگان درلیبرتی ، ضمن اعلام نگرانی ازاین وقایع، چاره ای جز تکرار پیشنهادات قبلی خود دایر براینکه: ۱- درانتقال این افراد نهایت سرعت معمول داده شود تا باچنین مشکلات وفجایعی که هراز چندگاهی درآنجا میگذرد ، مواجه نگردند. ۲- درطول پروسه انتقال ، کمیته ای ازاعضای خانواده های داوطلب تشکیل شده …

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

به کمیته ای متشکل ازاعضای خانواده های ساکنین لیبرتی ، اجازه تحقیق و دخالت داده شود!

لینک به منبع

دراطلاعیه ی دیروز دبیرخانه شورای باصطلاح ملی مقاومت ایران آمده است:

” امروز، جمعه ۱۵آبان برای هشتمین روز متوالی نیروهای عراقی از ورود مواد غذایی، دارو، سوخت و دیگر نیازهای اولیه ساکنان جلوگیری کردند. از آنجایی که همه زیر ساختها و سیستمهای حیاتی کمپ با برق کار می‌کند و برق لیبرتی به‌طور کامل توسط ژنراتورها تأمین می‌شود، جلوگیری از ورود سوخت تأثیر خود را بر همه امور کمپ از جمله سیستمهای گرم کننده و سرد کننده و پخت و پز و… می گذارد “.

در توضیح خبر آمده است که این مشکل باطلاع دولت عراق و نماینده سازمان ملل متحد رسانده شده وتاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشده است.

این خبر ممکن است راست یا دروغ باشد اما مسئله دراینجاست که باند رجوی اینقدر دروغ گفته وخود را به صفت چوپان دروغگو متصف کرده که نمیتوان میزان صحت وسقم قضیه را دریافت!

بنابراین ما بعنوان گروهی از اعضای خانواده های گرفتار شدگان درلیبرتی ، ضمن اعلام نگرانی ازاین وقایع، چاره ای جز تکرار پیشنهادات قبلی خود دایر براینکه:

۱- درانتقال این افراد نهایت سرعت معمول داده شود تا باچنین مشکلات وفجایعی که هراز چندگاهی درآنجا میگذرد ، مواجه نگردند.

۲- درطول پروسه انتقال ، کمیته ای ازاعضای خانواده های داوطلب تشکیل شده وبرای مدت معین ومحدودی که این اسرای رجوی منتقل میشوند ، با استقرار در جنب این کمپ ، برامور معیشتی آنها نظارت داشته ومانع نقض احتمالی حقوق آنها گردند.

۳- کمیته ی منتخبین خانواده ها باید اختیارات نظارت بر رفتارهای گماشتگان رجوی هم داشته باشند و درهمراهی با نیروهای بین المللی ، مانع تضییع این حقوق توسط باند رجوی هم باشد.

گروهی از خانواده های اسرای رجوی درلیبرتی عراق

استان آذربایجان شرقی

ایران

رونوشت:

مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در عراق جهت مساعدت.

بازهم رجوی مسئول اول کشتار لیبرتی است!

لینک به منبع

آقای محمد اقبال از پرنویسان باند رجوی است و برخلاف اعتراضی که به استعمال ادبیات لمپن مآبانه دارد، خود درنوشته هایش به حد وفور ازاین ادبیات جریان های افراطی ومرتجع، بهره زیادی میبرد!

او دریک مقاله ی بلند بالا وخسته کننده اش کوشیده که ثابت کند که گویا این لیبرتی نشینان ازسر آزادی بی حد وحصری که رجوی به آنها داده ، یکباری هم هوس رفتن به زیارت کربلا را هم داشتند که نیروهای عراقی مانع شان شدند؟؟!!

دراینجا سئوال میشود که آیا اگر مامورین عراقی اجازه دهند که همه ی این افراد مشرف شوند، چه درصدی ازآنها به اردوگاه بازمیگردند؟!

نکند آن چند نفر که اجازه خروج داشتند خیلی خودی بودند وبرای ایجاد تنش درعراق وارتباط گیری ها با سلفی ها و… ( عشایر انقلابی عراق ) ماموریت داشتند؟!

رهبر شما که اجازه ی حضور افراد در جلوی کمپ ودیدار خانواده ها را نمیدهد ، بادیدن سروکله یک مامور صلیب سرخ، شیپور جمع زده میشود که چشم نامحرم صلیب سرخ؟! به آنها نخورد، چگونه اجازه خواهد داد که این اسرا ازاردوگاه خارج شوند.

هدف اصلی این مقاله آقای اقبال، تبرئه ی مسعود رجوی از اتهام سنگینی است که هم اعضای خانواده های قربانیان او وهم دوستان سابق شان که ازاین مناسبات استبدادی رها شده اند ، براو وارد کرده اند.

عنوان مقاله ی مورد بحث ” خود فروختگان به وزارت و پس خوری انجمن نجاست ” نام دارد ودرپاراگرافی ازآن میخوانیم:

” …اکنون و بعد از چهار سال وقتی نگاه می کنم، بازهم موضوع بسیار ساده است: افرادی در لیبرتی هستند، محاصره و در زنجیر و بی دفاع. خوب رژیم ولایت فقیه آنها را کشته و پاره پاره می خواهد و یا تسلیم شده؛ بنابراین این رژیم اولین مانع انتقال است، سیاست مماشات هم درست در همین راستا حرکت می کند. اعضای نیروی تروریستی قدس در خارجه، همان شاعرکان و پلیدکان و توابکان و سایرین نیز به شکلهای مختلف مجری و منفذ همین سیاست هستند “.

این هموطن ما بدون اینکه به زندان واقعی ساکنان کمپ لیبرتی اشاره کند که توسط آموزه های شیطانی ودستگاه مغزشوئی رجوی پدید آمده و علت اصلی اقامت آنها درآنجاست ، نعل وارونه زده ودیگران را متهم بانجام این کار کرده وطوری وانمود میکند که انگار کسی میتواند مبارزه کند که لزوما باید ساکن عراق باشد و غیر ساکنین درعراق اساسا قادر به مبارزه نیستند!!

اگر غربی ها شما را بخاک خود راه نمیدهند ، ممکن است باین دلیل هم باشد که شروط شما- مخصوصا انتقال جمعی واقامت دریک پادگان مستقل وتحت ریاست رجوی – واقعا هم غیر قابل پذیرش است واین مسئله مانع اصلی انتقال آنهاست.

رجوی دقیقا خواسته هایی از کشور های ثالث دارد که ازاول هم میداند پذیرفته نخواهد شد. چرا که حضور پادگانی شما بدان شکل وشمایلی که رفت، سودی مثلا برای آمریکا که همسایه ایران نیست ودرمرزهایش قادر به استفاده خرابکارانه ازشما نمیباشد، ندارد.

تنها امکان عملی حضور دسته جمعی شما در خارج ازکشور ، عراق تحت تسلط صدام بود که با سرنگونی اش، علت وجودی حضور جمعی شما هم ازبین رفت !

آقای اقبال بازهم فرافکنی کرده و تلاش دارد یک مسئله ی بغلط طرح شده را حل کند:

” …چرا رژیم مانع انتقال است؟ چون مقاومت را آلترناتیو خود می بیند. از مقاومت، از دورترین هوادار مقاومت وحشت دارد، می ترسد. وگرنه شلیک هشتاد موشک به درون یک زندان نیم کیلومتر مربعی از سوی یک رژیم حاکم که مدعی است باید در تمامی امور بین المللی و منطقه یی طرف حساب قرار گیرد، چه معنایی دارد؟ بنا به اخباری موثق هم که از درون رژیم می رسد، ارزیابی وزارت خارجه روحانی این است که این عملیات «به زیان جمهوری اسلامی» تمام شده. نتیجه گیری ارگانهای رژیم این است که «باید به سوی طرح مسأله خانواده ها رفت و موضوع را به روی خود مجاهدین برد “.

بازهم وقتی مدرکی دردست نیست، اخبار موهن ودرعین حال موثقی؟! است که بطور معجزه آسایی ازدرون رژیم درز میکند و به داد رجوی ها میرسد !

شما هرگز نتوانسته اید مدرکی دال برعدم رضایت انتقال اسرای رجوی درلیبرتی به کشورهای دیگر ، ارائه نداده اید و حرف مفت میزنید وبازهم میخواهید بطور عجیبی ثابت کنید که شرط لازم وکافی آلترناتنیو بودن ، حضور درعراق است که البته ما درد شما را خوب میفهمیم و میگوییم که آن موقعیت زمانی ازدست رفته است!

درجواب آن قسمت ازادعای عجیب وغریب شما درمورد خانواده ها باید گفت که پای منطق شما بشدت لرزان است!

وقتی خانواده ها میخواهند فرزندانشان درعراق نباشند وکشته نشوند وازطرف دیگر رژیم هم با ممانعت ازانتقال آنها باعث کشته شدنشان میشود، چرا باید این دو با هم وحدت عمل داشته باشند؟!

سئوال مهمی است، نیست؟!

بازهم نشان قدرتمند بت پرستی است که این بار ازافکار آقا محمد تراوش میکند:

” اما… اما… خبری از تسلیم نیست، قربانش بروم مسعود رجوی در اوج مماشات، انگشت بر روی رگ گردن مبارکش گذاشت و فریاد برآورد: «سرنگونی سرنگونی سرنگونی». اگر این رزمندگان آزادی اهل تسلیم بودند که از سالها پیش این راه برایشان باز بود “.

اینکه میخواهی قربان رجوی بروی ، به خودت مربوط است اما رگ گردن او چرا باید مبارک باشد ، ابدا با منطق بشری سازگار نیست و این صفت مبارک درموارد انگشت شماری توسط ادیان به اولیا اله داده شده ودر زندگی پرنقص انسان ها ، ادعای وجود این قداست ، کاری جز بت پرستی وتبلیع آن نیست وبا این وصف ، شما ابدا نباید از دیدن برچسب چسبناک فرقه برروی نام خود ، خشمگین شوید وبلکه بهتر است که بخاطر این برخورد صادقانه ای که با شما میشود، خشنود هم باشید!

صابر

***

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

زندان ایرانجعل نامه توسط مجاهدین به نام سعید ماسوری

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=9161

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، به نقل از اطلاعیه سازمان ملل، بغداد، بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۴: …در گزارش یونامی آمده است که “رهبران این سازمان به شدت تلاش می کنند تا مانع از انجام گفتگوهای خصوصی با ساکنان کمپ شوند. سازمان مجاهدین خلق که دارای ساختاری دیکتاتوری و سلسله مراتبی است محدودیت های سختی را بر حقوق ساکنان کمپ لیبرتی اعمال می کند . این محدودیت ها عبارتند از محدودیت در آزادی تحرک …

Families demand UNHCR name injured MEK members from Camp Liberty missile attack

لینک به منبع

لینک به متن کامل گزارش سازمان ملل (انگلیسی)

گزارش هیئت ویژه سازمان ملل از نقض حقوق بشر در کمپ منافقین

هیئت ویژه سازمان ملل (یونامی) در عراق گزارش نیم سالانه خود ( نیمه اول سال ۲۰۱۳ ) درخصوص وضعیت حقوق بشر در عراق را منتشر کرد. در این گزارش به موضوعات مختلف حقوق بشری موجود در عراق پرداخته شده است. در بخشی از این گزارش به موضوع کمپ لیبرتی و موارد نقض حقوق بشر در آن نیز اشاره شده است.

به گزارش انجمن دفاع از قربانیان تروریسم یونامی در گزارش خود مراتب نگرانی اش از نقض حقوق بشر ساکنان کمپ لیبرتی توسط رهبری فرقه تروریستی مجاهدین خلق بیان می دارد.

گزارش یونامی از نقض حقوق بشر در کمپ لیبرتی بر اساس مصاحبه هایی که با اعضایی که موفق به ترک کمپ لیبرتی شده اند و همچنین در مذاکرات خصوصی که با تعدادی از ساکنان فعلی کمپ انجام شده، تهیه شده است.

در گزارش یونامی آمده است که “رهبران این سازمان به شدت تلاش می کنند تا مانع از انجام گفتگوهای خصوصی با ساکنان کمپ شوند. سازمان مجاهدین خلق که دارای ساختاری دیکتاتوری و سلسله مراتبی است محدودیت های سختی را بر حقوق ساکنان کمپ لیبرتی اعمال می کند . این محدودیت ها عبارتند از محدودیت در آزادی تحرک در داخل کمپ، منع ترک سازمان، منع ارتباط و اجتماع، ممنوعیت تماس های اعضا با خانواده هایشان ، منع دسترسی به ارتباطات اولیه و دسترسی به مراقبت های پزشکی و درمانی. “

بر اساس گزارش یونامی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز در این مدت فعالیت های خود را در زمینه شناسایی افرادی که نیاز به حفاظت های بین المللی دارند و همچنین پیدا کردن راه حلی دائمی برای ساکنان کمپ لیبرتی ادامه داد. اما تلاش های این کمیساریا برای رسیدن به راه حلی جامع به دلایلی از جمله عدم همکاری ساکنان این کمپ و تحریم مصاحبه با کمیساریای عالی پناهندگان، تاکنون ناموفق مانده است.

این گزارش می افزاید:” در ماه مارس ۲۰۱۳ دولت آلبانی پیشنهاد خود را مبنی بر پذیرفتن ۲۱۰ نفر از ساکنان کمپ لیبرتی اعلام کرد. اما فرقه تروریستی مجاهدین خلق از پذیرفتن اسامی ای که دولت آلبانی اعلام کرده بود خودداری نموده و اصرار کرد که سازمان تعیین می کند چه کسانی باید به آلبانی منتقل شوند. در ماه آوریل ۲۰۱۳ نیز دولت آلمان تصمیم گرفت تا ۱۰۰ نفر از این ساکنان را بپذیرد که این موضوع نیز به کندی پیش می رود.

گفتنی است بر اساس تفاهم نامه امضا شده با دولت عراق در دسامبر ۲۰۱۱ ، یونامی نظارت روزانه خود را بر کمپ لیبرتی که ۳۰۰ نفر از ساکنان فرقه تروریستی مجاهدین خلق که در فهرست تروریستی برخی از کشورها قرار دارد، ادامه می دهد.


Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)

آقای اولاند، فرانسه بخاطر مردم خودش هم که شده دست از حمایت از فرقه تروریستی رجوی بردارد

همچنین:

نامه سرگشاده ۵۹ تن از رها شدگان و منتقدین سازمان مجاهدین خلق ایران به خانم هال لوت

فریاد آزادی، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۴: … خانم هال لوت , شکستن حصارهای فرقه ای و تشکیلاتی پایه و اساس و مقدمه رهایی و نجات و خروج اعضای گرفتار در عراق است , سازمان با این حصارها اجازه فکر کردن و تصمیم گرفتن را از آنان سلب کرده است ….سازمان مجاهدین خلق به دلیل کیش شخصیت

انتقال مجاهدین به رومانی و انفعال حامیان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

حامیان امریکایی ترویسم مجاهدین خلق فرقه رجویبهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۴: … واقعیت این است که اگر این حامیان به واقع درد حقوق بشر و نگران جان اعضای سازمان هستند حداقل تا اینجا می توانستند با تلاش های فردی و گروهی شمار زیادی از آنها را از عراق خارج و به کشورهای خود

پنجاه و سه امضا به آنتونیو گوترز: رهبران مجاهدین خانواده ها را از اسامی مجروحین کمپ لیبرتی مطلع کنند

پنجاه و سه امضا، وبلاگ کرمی، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۴: … همچنین ما از درخواست خانواده های ساکنان کمپ لیبرتی مبنی بر سرعت بخشیدن به پروسۀ انتقال ساکنان این کمپ از جهنم عراق، که هر روز شاهد کشتار مردم بیگناه خود این کشور با اعمال تروریستی و درگیریهای فرقه ای داخلی است، به کشورهای ثالث بویژه

کشتن مسعود دلیلی آن روی سکه «رأفت رهبری»

نامه وارده، م. کرمی، وبلاگ باند رجوی، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۴:…  ما یعنی کسانی که در تشکیلات با هم رابطه «محفلی» داشتیم از این موضوع خبردار شده بودیم و حتی فرار او را در شهریور ۹۰ هم می دانستیم و با هم در این باره صحبت می کردیم. افرادی مثل علی ک و محمود ش و غیره. اما آنچه که بعد در مورد

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمت های ۳۶ و ۳۷

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفدهم اکتبر ۲۰۱۵:…  نشست مهمی تحت عنوان ” شرم ” هشت ماه پس از آزادی مریم در اشرف ترتیب داده شد . این نشست هشت روز مانده به عید نوروز سال ۸۳ برگزار شد . موضوع نشست این بود ، چرا نفرات در موقع دستگیری مریم شرم نکردند؟!! نشست شرم یکی از افتضاحات تاریخی سازمان بود که در

شستشوی مغزی یا کنترل ذهن

فرزاد ظروفچی، باشگاه علوم اجتماعی، به نقل از ویکیپدیا: شانزدهم اکتبر ۲۰۱۵:… درمان قربانیان زورگویی از تنوع چشمگیری برخوردار است، و به پیشینه خاص آنها، شرایطی که درگیر آن بوده‌اند، و فضای درخواست کمک بستگی دارد. با اینکه هیچ مطالعه سازمان یافته‌ای در این زمینه انجام نشده است، و