منع دیدار مادر ، طناب دار آخوندها نیست

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم ژوئیه 2020:… منظورم این نیست که چرا خانواده ها آمده ودنبال فرزندان خود بودند منظورم این است که ما دردرون تشکیلات چه زجری میکشیدیم وچه فشاری را ازهرجهت تحمل میکردیم ، است. رجوی هم هرروز تظاهرات و آماده باش ولشگرکشی به ضلع وراه اندازی بلند گو وامثالهم را تدارک میدید و میگفت بخاطراینکه اینها مزدوران و خانواده الدنگ هستند این عملها جنگ با رژیم ووزارت وسپاه پاسداران وخلاصه انفجاربمب درخونه وزیرتخت خامنه ای که منجربه سرنگونی و کشته شدن او میشود و جام زهربرگلویش ریخته شده و طناب داردیگری ست که برگلوی تمامی حاکمیت می افتد ولی واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که سازمان مجاهدین وخاص رجوی وعضدانلو ازترس بلند گو به تکاپو افتاده بودند و اینگونه عملها نشات گرفته و نقطه آغازش نه جنگ بلکه ترس بود که سرتا پای زوجین را گرفته بود عینا همین ترس را در داستان امیریغمایی میتوان دید که مدتیست در حال تکه پاره کردن خود است. چی شده هیچی فرزند میخواهد مادرش را ببیند. منع دیدار مادر ، طناب دار آخوندها نیست