من نسبت به اقدامات تروریستی مسعود رجوی که اعضای جداشده از مجاهدین و ” شورای ملی مقاومت ” را تهدید کرده ، هشدار می دهم

من نسبت به اقدامات تروریستی مسعود رجوی که اعضای جداشده از مجاهدین و ” شورای ملی مقاومت ” را تهدید کرده ، هشدار می دهم

احسان روشن ضمیر، اسپانیا، دوم دسامبر 2014:… گذشته از فرمان عصبی شما، فرد باید عقل سلیم را نیز از دست داده باشد که فرمان به قتل و انتقام بدهد زمانیکه ساکنین لیبرتی حتی قادر نیستند که مایحتاج خود را تامین کنند. و آخرین باری که جنایتکاران آمدند به اشرف تا توانستند کشتند و تا توانستند اسیر کردند و بردند. اما مجاهدین سوپر انسان شما که قرار است با دست خالی کوهها را جابجا کنند تنها کاری که ازآنها …

(Saddam used Rajavi in the massacar of Iraqi Kurds)

Ileana Ros-Lehtinen thinks her pal Maryam Rajavi is a human rights advocate

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی

نامه سرگشاده به آقای مسعود رجوی

من نسبت به اقدامات تروریستی مسعود رجوی که اعضای جداشده از مجاهدین و ” شورای ملی مقاومت ” را تهدید کرده ، هشدار می دهم

آقای رجوی پیام شما به مناسبت عاشورا سال 1393 را شنیدم.

از سالهای 1358 در بخش سیاسی سازمان همواره این سوال مطرح بوده که چرا ما باید از طرف سازمان با دولتها و احزاب سیاسی و سازمانهای حقوق بشری … گفتگو و حمایت آنها را جلب کنیم. در صورتیکه در تمامی موضعگیریها و کتابها و پیامها و آموزشهای شما این ارگانها بعنوان ارگانهای امپریالیستی که در خدمت استعمار و استثمار کشورها و خلقهاست یاد میشود.

در این رابطه همواره جواب شما این بوده که:

“ما باید ماهیت انقلابی خودمان را مخفی کنیم. استراتژی مقابله با دشمنان اینرا به ما دیکته میکند که با آنها تک به تک و نه یکجا بجنگیم. و در حال حاضر نوبت دشمن داخلی است تا بعد از بقدرت رسیدن نوبت امپریالیستهای جهانخوار برسد. در این رابطه نیز باید در درجه اول همه تلاشهای ما معطوف خنثی کردن دشمنان و سپس جلوگیری از متحد شدنشان علیه مان و در ثانی اگر بتوانیم حتی بکارگیریشان در جنگ با دشمن وطنی باشد. جنگ و پیروزی نهایی در رابطه با امپریالیستها خواهد بود.”

بسیار شگفت انگیز بود که در پیام اخیرتان دقیقا همان مواضع را که سالیان مخفی میکردید را علنا بیان کردید که سازمان ملل و یونامی و حقوق بشر فقط یک مشت حرف است و نوشته روی کاغذ. سپس فریاد میزدید که روز استعمار و سازمانهای حقوق بشری فرا خواهد رسید و آنها را اینگونه تهدید کردید:

“لعنت بر ارتجاع و استعمار و همه آنهاییکه با آنها متحد هستند…لعنت بر خائنان و خیانت پیشه گان. روز ظالم بر مظلوم فراخواهد رسید. این سازمان ملل و یونامی که در دستگاه دولتهای حاکم عمل میکنند. بقیه حرفها در مورد بشر و حقوق بشر مفت و انشاء نویسی است. حقوق بشر با خون مظلومان نوشته میشود… و بدین وسیله مرزبندی میکنیم، مرزبندی سرخ و خونین با ارتجاع و استعمار و مزدوران … وهر کس که از آنها پیروی میکند… همینطور که با یونامی و آمریکا و کمیساریای عالی پناهندگی کار میکنیم ولی معتقد نیسیتیم که کاری برای ما بکنند. ما باید مسئله خودمان را خودمان با جنگ و خون و انقلاب حل کنیم چون بین ما و آنها دریای خون است. اجازه بدهید تکرار کنم که اگر با یونامی و آمریکا کار میکنیم بخاطر این است که برای جنگ آماده شویم…”

باعث بسی تاسف است که بعد از نزدیک چهار دهه شکستهای روشن استراتژیک-سیاسی-نظامی و صد البته ایدئولژیک که شما برای مجاهدین رقم زده اید که محصولی جز مرگ و خون و رنج و شکنج برای مردم ایران در کل و مجاهدین و خانواده های آنها بطور خاص نداشته است. شما نه تنها از این شکستها درسی نه آموخته اید، بلکه بطور کودکانه و لجبازانه همه تعهدات بین اللملی خودتان در دست برداشتن از تروریسم و خشونت را زیر پا گذاشتید. واین بدین معناست که شما همه این تعهدات را برای خارج شدن از لیست تروریستی آمریکا و اروپا داده بودید. شما تعهد داده بودید که دیگر به تروریسم بازنگردید ولی اینکارتان بدین معناست که تعهدتان تاکتیکی بوده استراتژی شما همان خشونت و جنگ و خونریزی است.

آقای رجوی جهان تغییر کرده است، جهان امروز و ایرانیان همه علیه تروریسم و خشونت از هر نوع آن هستند. مردم صلح دوست ایران بوضوح به همه جهان نشان داده اند که همه انواع خشونت را نفی میکنند. دنیای متمدن نیز علیه خشونت میباشد و کوته بینانه خواهد بود که فکر کنید میتوانید آنها را فریب دهید.

مطمئن باشید حتی اگر دنیای متمدن را نیز فریب دهید، هرچند همه علائم و شواهد و سرنوشت مجاهدین تا همین پیام خودتان حاکی از این استکه نتوانسته اید ماهیت خود را مخفی کرده و آنها را فریب دهید. ایرانیان به هیچ وجه یک دولت اسلامی بغداد و شام از نوع ایرانی را تحمل نخواهند کرد. ایرانیان خواستار تغییرات از طریق دمکراتیک بوده و میخواهند که با بقیه جهان در صلح و آرامش باشند. حتی اگر بتوانید آنگونه که در پیام گفتید یکی دو تیم فدایی به اینطرف و آنطرف اعزام کنید کار بجایی نخواهید برد. توجه کنید که دنیای متمدن بن لادن را شکست داد و در حال شکست آی سیس است.

شما ضمن عادت همیشگی خودتان با ریختن اشک تمساح برای اعضاء کشته شده مجاهدین در اشرف و جاهای دیگر در تلاش برای فریب مجاهدین در لیبرتی که محصول سیاستهای امام زمان گونه و درخشان شماست، فرمان به کشتن، خونریزی و انتقام و آماده سازی برای نبرد نهایی دادید؟! شما حتی فرمان به انتقام از آمریکا و سازمان ملل و … صادر نمودید.

گذشته از فرمان عصبی شما، فرد باید عقل سلیم را نیز از دست داده باشد که فرمان به قتل و انتقام بدهد زمانیکه ساکنین لیبرتی حتی قادر نیستند که مایحتاج خود را تامین کنند. و آخرین باری که جنایتکاران آمدند به اشرف تا توانستند کشتند و تا توانستند اسیر کردند و بردند. اما مجاهدین سوپر انسان شما که قرار است با دست خالی کوهها را جابجا کنند تنها کاری که ازآنها برآمد مردن بود و لاغیر. مجاهدینی که طی دهه ها فقط به این دلیل که مجبور نباشید به بی لیاقتی و شکستهایتان اقرار کنید، از آنها آدمکهای بیروح و درمانده ساخته اید. راستی چندصد بار آنها را که در اشرف کشته شدند را لعن و نفرین کردید. و خدا بداد بقیه که در آن تهاجم جنایتکارانه جان سالم بدربردند و مطمئن هستم که ترجیح میداند آنها نیز کشته میشدند تا گیر شما و فشارهاییکه رویشان گذاشتید نمی افتادند. و میدانیم که همه آنها که کشته شدند از بهترین های شما بودند. راستی شما دارید با این فرمان میکشم میکشم هرکه برادرم کشت … به جنایتکاران خط میدهید که اگر اینبار آمدید مانند همیشه از دور بزنید؟!! تا برای استمرار حضور امن شما و مریم در خارجه و مطرح شدنتان در رسانه ها باروت کافی تامین شود. البته اجازه بدهید باز به زبان خودتان حرفهای شما را برای بیرون مجاهدین ترجمه کنم. حرف شما به مهاجمین جنایتکار این است که اگر میخواهید از مجاهدین بکشید ایرادی ندارد چون کشته انها برای من و مریم بسیار کار ساز است و در رسانه ها و محیطهای سیاسی استفاده میکنم. ولی کسی را اسیر نگیرید و ببرید چون اسرا بعد از باز شدن چشم انها و دیدن حقایق تبدیل به ضد من و مریم میشوند. به همین دلیل اگر زدی از همان دور بزن که کشته و زخمی بشوند ولی اسیر نشوند.

بسیار مسلم است که شما سر سوزنی برای اشرفیان و اینکه کشته یا بیمار شوند و از همه حقوق انسانی محروم شوند نگرانی ندارید که هیچ ، همانطور که صدها بار گفته‏اید آنها همان نرینه های وحشی و مادینه‏هایی هستند که ضد شما هستند. بله حقیقت در این است. شما سالهاست بعد از شکست کامل مبارزه مسلحانه برای بدر بردن خودتان از پاسخگویی به خلق و حفظ خودتان در رهبری و با خیالهای خام رسیدن به قدرت در ایران توسط صدام … به مجاهدین صدها بار گفته اید که همه‏تان زیادی زنده هستید. و باید از اینکه زنده هستید شرم کنید. برای دستگاه فکری شما مجاهد شهیدش بدرد میخورد نه زنده اش. زنده‏اش همه درد سر است. نرینه گی و مادینگی است. حداقل بعد از فروغ میدانید که دیگر سرنگونی هم درکار نیست که بدرد بخورند. چه برسد به حالا که همه پیرو بیمار و فرسوده و مهمتر از همه همانطور که خودتان بارها وبارها گفته‏اید ضد شما شده اند.

ببخشید که کمی به زبان درون تشکیلاتی مجاهدین (بزبان خودتان) از مجاهدین یاد کردم و حرف زدم. شاید آنها که بیرون از مجاهدین هستند با خلق و خوی شما و رویکرد واقعی شما آشنا نباشند. ولی ما که سه دهه را با سازمان گذرانده ایم هزاران بار تجربه کرده ایم که شما نه تنها مردم ایران حتی کشته های مجاهدین را نیز لعن و نفرین میکنید. مردم ایران را به این دلیل که رهبری شما را نشناختند و مجاهدین را بدلیل اینکه چرا کشته شدند، بله چرا کشته شدند و یا اینکه چرا از زندانهای رژیم زنده بیرون آمدند. مجاهدین واقعی در زندانها مردند. زهی بیشرمی و وقاحت به این رهبری خود کامه و خود خواهانه. راستی شما چرا زنده از زندان شاه بیرون آمدید؟

تیمهای عملیاتی که از عراق به ایران اعزام میشد و از پاریس فرماندهی میشد و همگی بدون استثناء در اولین بازرسی ها دستگیر و یا در همان درگیری بشهادت میرسیدند یادتان هست.

یادتان هست که تیم جلال که در حال عبور از مرز بود تا برای عملیات بداخل برود و در مرز با نیروهای بدر درگیر شده بودند و زخمی داشتند و در دمای 60 درجه مناطق مرزی بصره و العماره عراق درخواست آب و کمک کردند و شما که خودتان مانند همیشه پشت بیسیم بودید و میشنیدید نه‏ تنها هیچ کاری برایشان نکردید که آنها را و حتی ما را که کاری به عملیات نداشتیم را لعن و نفرین کردید که چرا در چنین شرایطی با درخواست کمک شما را در وضعیت نا مناسبی قرار داده اند. پس مجاهد نیستند؟! تا درسی باشد برای بقیه مجاهدین که فقط باید شهید شوند و برای شما سوخت تبلیغی و سیاسی تولید کنند ولاغیر.

یادتان هست که همه 1400 شهید عملیات فروغ جاویدان و همه آنها که توانسته بودند از قتلگاه مربوطه جان سالم بدر برند را لعن و نفرین کردید که شما مجاهد نبوده اید و همه شما باید از کوره گدازانه انقلاب ایدئولژیک عبور کنید. و تقصیر آن کار را بگردن مجاهدین و افرادی مانند محمود عطایی ومهدی افتخازی و… انداختید.

یادتان هست که وقتی صدام برای هفت سال شما را بحضور نپذیرفت شما برای او چه خوشرقصیهایی نمودید. فقط بعد از اینکه صدام و رژیم او را از حمله کردهای عراق در جنگ اول نجات دادید شما را بحضور پذیرفت. یادتان هست که چه کلمات مشمئز کننده ای هنگام روبرو شدن با او بکار میبردید. از اینکه صدبار خدا را شکر کردید که او از دست نیروهای اعتلاف جان سالم بدر برده است. البته او با دادن چند تیربار و سلاح سبک که شما از وزیر دفاع عراق تحویل گرفتید به شما پاداشت داد. از آن پس شما صدام را صاحب خانه و عراق را وطن دوم مجاهدین خواندید.

عملیات محدود مرزی که با پشتیبانی کامل نظامی، اطلاعاتی، لجستیکی صدام انجام میشد که تنها هزاران کشته و مجروح در دوطرف مرز بجا گذاشته است و قرار بود که رژیم را سرنگون کند را هم فراموش نکرده اید.

تحلیل شما برای مدت بیست سال این بود که روزی خواهد رسید که صدام به ارزش مجاهدین پی خواهد برد و اجازه و حمایت نظامی لازم را برای حمله به ایران را به شما خواهد داد یادتان هست؟ بجای رژیم، صدام سرنگون شد؟!!

یادتان هست که در جنگ دوم عراق زمانیکه مجاهدین در بیخبری کامل خبری نگهداشته میشوند شما مدعی بودید که آمریکا به عراق حمله نمیکند. حتی در جواب سوال فرضی اینکه اگر آمد و به ما نیز حمل کرد چه میکنیم گفتید که ما نیز به آنها حمل میکنیم. البته این قبل از فرار مریم و شما از اشرف بود. برعکس تحلیل شما آمریکا حمله کرد و ما نیر در همه پایگاههایمان و حتی همه ستونهای نظامیمان را بشدت بمباران کرد و کشته ها ساخت. بعد از سرنگونی صدام و از دست داد صاحب خانه تان، در شگفتی کامل اعلام کردید که صدام دیکتاتور سرنگون شده است. مجاهدین مانده بودند که با این برادر و صاحب خانه که یک شبه برادر دیکتاتور شده است چه بکنند. و معترض بودند. و بیان کردند که این یک فرصت طلبی رذیلانه است.

بلافاصله بعد از تسخیر عراق و ملاقات با فرمانده نظامی آمریکایی در اشرف شما با سرور و خوشحالی این تحلیل را توسط احمد واقف ارائه کردید که انشا الله برادرآمریکا صاحب خانه جدید، به ارزش ما پی خواهد برد و کمک خواهد کرد که برویم و رژیم را سرنگون کنیم. تا حدی که از آنها مستمرا درخواست کمک نظامی، هلی کوپترو آموزش خلبانی و … کردید.

سه دهه است که غرب و گنگره و سنای آمریکا را لابی میکنید با این تحلیل که آنها را در درجه اول نسبت به ماهیت خودتان فریب داده و حتی بخدمت بگیرید. آمریکا فریب نخورده است هیچ به ارزش شما ولی واقعا پی برده به همین دلیل شما را خلع سلاح و خلع پادگان کرد. آقای رجوی رهبری امام زمانی اینه؟ البته جواب شما این است که همه تقصیر مجاهدین طلاق نداده است که شما را تهران نبرده اند و فعلا هستند که چوب بخورند. قبلا گفته بودم که شرم احساس انقلابی است ولی هیهات از ذره ای در شما.

در همین پیام فرمان به انتقام از آمریکا و سازمانهای بین اللملی دادید. و اضافه میکنید که آنها شما را فریب دادند و رژیم را برای شما سرنگون نخواهند کرد و ما باید خودمان اینکار را بکنیم. ظاهرا شما تازه وارد کره زمین شده اید؟!! رهبر کبیر انقلاب نوین مردم ایران و جهان، تازه فهمیدید که آمریکا برای شما سرنگون نمیکند؟ بعد آمریکا را تهدید میکنید که روزتان فرا خواهد رسید. روزی که مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ خواهید داد. ویا اجبا اجبا!! تنها خوشحالی شما این بود که حالا که برای ما سرنگون نکرده خودش گرفتار گروه ای سیس شده. به به چه دستاورد کبیری برای اشرفیان. اشرفیان خوشحال باشید که پیروز شدید؟!!

بیخود نیست که روی گروه تروریستی و مادون بشری آی سیس اینقدر سرمایه گذاری کرده اید که عراق را تسخیر کند و اینباربرادر صاحب خانه جدید ای سیس به ارزش شما پی ببرد و برای شما رژیم را سرنگون کند.

آقای رجوی اینها که در فوق آمد سناریوی یک کمدی نیست سرنوشتی است که شما برای مجاهدین رقم زده اید.

آقای رجوی شما مخالفین خودتان را تهدید به کشتن و مجازات کردید. چه مجاهدین سابق و چه اعضاء سابق شورا را. البته روشن است و این عادت شماست که وقتی چشم انداز آینده برایتان مطلقا تیره میشود به اینکارهای سخیف مبادرت میکنید. به تیم های فدایی دستور دادید که آماده باشند. مطمئن باشید که حتی اگر بتوانید یک یا دو تیم فدایی هم درست کنید و چند عملیات تروریستی انجام دهید راه بجایی نخواهید برد. چون جهان در حال حاضر همه اشکال تروریسم را نفی میکند تحت هرنامی. و در این زمینه جهان متحد شده است. البته مشکل شما این است که شما هیچ روش دیگری را نمیشناسید جز ترور- کشتن- تهدید و سرکوب. همین روش را در مورد خود مجاهدین هم بکار میبردید یادتان هست در نشست عمومی کف بردهان رو به مجاهدین فریاد میزدید که از این پس انتقادات را با مشت آهنین جواب خواهم داد. دیدید که حتی گرفتن و زندان کردن و شکنه وکشتن مجاهدین منتقد راه بجایی نبرد.

همانگونه که در فوق آمد ایرانیان باید به شما این درس را داده باشند که آنها مخالف خشونت و تروریسم هستند. آنها این خواسته را مستقلا به همه طرفهای داخلی و خارجی نشان داده اند.

من به شما نسبت به اقدامات تروریستی که بدان تهدید کردید در خارج کشور و به جهانیان هشدار میدهم. از همه اعضاء با سابقه مجاهدین نیز میخواهم که از گذشته درس گرفته و نسبت به سیاستهای نامتعادل و تروریستی رجوی بیتفاوت نباشند. و از جهان میخواهم که با کنترل و نظارت بر عملکردهای این فرقه ونسبت به تهدیداتی که میکند بیفتاوت برخورد نکنند.

حرف آخرم نیز نه با شما که با مجاهدینی است که در لیبرتی بدام افتاده اند.

ساکنین لیبرتی بدانید که رجویها هیچ ارزشی برای شما و جان شما و آینده شما قائل نیستند. شما جز هیزمی برای آتش تبلیغاتی آنها نیستید. ساکنین لیبرتی باید از چنگال رجویها آزاد شوند. رجوی ها با تبدیل یک تشکیلات سیاسی به یک فرقه مخوف و با مغز شویی طی چند دهه، سانسور مطلق اخبار و اطلاعات، سرکوب – زندان – شکنجه و حتی کشتن شمایان را از درک حقایق اطرافتان عاجز کرده اند. بیخود نیست که رجویها مطلقا اجازه نمیدهند با کسی تماس بگیرید حتی با یونامی.

30 نوامبر 2014

Sleepwalking – Mojahedin Khalq Rajavi cult MEK mercenary terrorists


http://youtu.be/oScrIJO6q0M

مریم رجوی هفدهم ژوتنAnne Khodabandeh (Singleton): ISIS supporter Maryam Rajavi attacks Obama from French parliament

مریم رجوی داعش تروریسم European MEK Supporters Downplay ISIS Role in Iraq (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Rajavi cult)

Maryam Rajavi terrorist syriaThe Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Saddam’s daughter support the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

Maryam Rajavi’s annual Rally in Villepinte. This year promoting ISIS, MEK, Saddamists – Everyone Loses

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRILe Figaro: Mojahedin Khalq (aka MKO, MEK, Rajavi cult) Fight alogside insurgents in Syria

***

همچنین:

نامه سرگشاده به سناتور جان مک کین

احسان روشن ضمیر، ایران قلم، بیست و هشتم اکتبر 2014: …  ساکنین کمپ لیبرتی قربانیان سیاست های تروریستی هستند. قبل از تسخیر عراق از آنها بعنوان سازمان دهندگان، آموزش دهندگان و اجرا کنندگان تروریسم استفاده میشد، بعد از اشغال عراق و فرار رهبران به غرب بعنوان وسیله ای جهت حفاظت از رهبران و ک

نامه سرگشاده به خانم اما مک گلارکین نماینده پارلمان اروپا (مجاهدین خلق، فرقه رجوی و داعش)

احسان روشن ضمیر، ایران قلم، چهاردهم اکتبر 2014: …  داعش (که توسط مجاهدین بعنوان مبارزین راه آزادی حمایت واقعی میشوند) در گذشته در سوریه در ظاهر بخاطر دمکراسی میجنگیدند. اما بعد از اینکه به اندازه کافی پول و حمایت نظامی را دریافت کردند ماهیت واقعی خود را رو کردند. مجاهدین نیز به خلاف�

نامه سرگشاده احسان روشن ضمیر به وزیر خارجه فرانسه آقای لورن فابیوس

مسعود رجوی جیش العدل تروریسماحسان روشن ضمیر، ایران قلم، اسپانیا، سی ام سپتامبر 2014: …  باوجودیکه مجاهدین به رهبری عقیدتی و مادام العمر از نوع خلافت اسلامی اعتقاد دارند و سالیان است که آنرا در درون سازمان به اجرا میگذارند، تظاهر به دمکراس

نامه سرگشاده به آقای آلجئو ویدال کوادراس +ترجمه

Alejo Vidal-Quadras Mojahedin Khalq terrorist groupاحسان روشن ضمیر، ایران قلم، اسپانیا، پانزدهم سپتامبر 2014: …  مجاهدین در زندان لیبرتی باروت توپخانه مریم و مسعود رجوی برای بازیها و نمایشهای سیاسیشان درغرب میباشند تا اینگونه وانمود کنند که لیبرال و دمکرات هستند. هرچه آتش این بار�