مهدی سجودی شهروز تاجبخش میهمانان مردم تی وی

مهدی سجودی شهروز تاجبخش میهمانان مردم تی وی

مهدی سجودی شهروز تاجبخش میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، شانزدهم مارس 2020:… آقای مهدی سجودی  عضوجداشده مجاهدین در آلمان دررابطه با موضوعات زیر: – دلایل فشار فرقه رجوی بر جداشدگان، بخصوص در آلبانی – موانع پیش روی افراد ناراضی در فرقه برای جدایی رسمی از فرقه رجوی – خاطرات و تجربه‌ی شخصی در پروسه‌ی جدایی از فرقه رجویو و آقای شهروز تاجبخش عضوجداشده مجاهدین در آلمان دررابطه با موضوعات زیر: – بررسی وضعیت فرقه رجوی در سال گذشته – تحرکات فرقه رجوی بر علیه جداشدگان و بررسی دلایل هراس فرقه از آنان – چشم انداز پیش روی مجاهدین و بررسی نقش فرقه رجوی در میان طیف اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور صحبت کردند. مهدی سجودی شهروز تاجبخش میهمانان مردم تی وی

از سرسره ناصرالدین شاه تا حرم سرای رجویاز سرسره ناصرالدین شاه تا حرم سرای رجوی

مهدی سجودی شهروز تاجبخش میهمانان مردم تی وی

آقایان سجودی و تاجبخش دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

مهدی سجودی شهروز تاجبخش میهمانان مردم تی وی

روزجمعه 13 مارچ  2020 برابر با 23 اسفندماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 17 بوقت آلمان وساعت 19:30 بوقت ایران  آقای مهدی سجودی  عضوجداشده مجاهدین در آلمان    دررابطه با موضوعات زیر:
– دلایل فشار فرقه رجوی بر جداشدگان، بخصوص در آلبانی
– موانع پیش روی افراد ناراضی در فرقه برای جدایی رسمی از فرقه رجوی
– خاطرات و تجربه‌ی شخصی در پروسه‌ی جدایی از فرقه رجوی

و آقای شهروز تاجبخش عضوجداشده مجاهدین در آلمان دررابطه با موضوعات زیر:
– بررسی وضعیت فرقه رجوی در سال گذشته
– تحرکات فرقه رجوی بر علیه جداشدگان و بررسی دلایل هراس فرقه از آنان
– چشم انداز پیش روی مجاهدین و بررسی نقش فرقه رجوی در میان طیف اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور

صحبت کردند.

افشاگری تکان دهنده گاردین از بهره کشی جنسی در کمپ منافقین

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

جهت ملاحظه هرکدام از برنامه های بالا لطفا برروی تصاویر مربوطه کلیک نمائید!

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش شدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

مهدی سجودی شهروز تاجبخش میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بمناسبت-روزجهانی-زن/

بمناسبت روزجهانی زن ،  برنامه ویژه انجمن زنان در تلویزیون مردم

بمناسبت روزجهانی زنکانون آوا (مردم تی وی)، هشتم مارس 2020:… خانم بتول سلطانی  مدیرانجمن زنان ایران در آلمان   دررابطه با: – زنان در فرقه رجوی در استثمار و سرکوبی ما فوق تصور بصورت زنده و خانم زهرامعینی  از انجمن زنان ایران در آلمان   دررابطه با موضوعات زیر: – تبریک روز جهانی زن – دیدگاه فرقه مجاهدین نسبت به زنان و مردان و خانواده ها بصورت زنده صحبت کردند. در ادامه برنامه پیام ویدیویی خانم حمیرامحمدنژاد از انجمن زنان ایران در آلمان   دررابطه با موضوعات زیر: – تحلیل کوتاهی از تاریخچه روز زن – دیدگاه فرقه رجوی نسبت به زنان – برخورد استثماری و برده گونه فرقه رجوی نسبت به زنان پخش گردید. بمناسبت روزجهانی زن ،  برنامه ویژه انجمن زنان در تلویزیون مردم 

بمناسبت روزجهانی زنزنان حرمسرا

بمناسبت روزجهانی زن ،  برنامه ویژه انجمن زنان در تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه ششم مارج 2020 برابر با 16 اسفند ماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  خانم بتول سلطانی  مدیرانجمن زنان ایران در آلمان   دررابطه با:
– زنان در فرقه رجوی در استثمار و سرکوبی ما فوق تصور بصورت زنده

و خانم زهرامعینی  از انجمن زنان ایران در آلمان   دررابطه با موضوعات زیر:
– تبریک روز جهانی زن
– دیدگاه فرقه مجاهدین نسبت به زنان و مردان و خانواده ها
بصورت زنده صحبت کردند

در ادامه برنامه پیام ویدیویی خانم حمیرامحمدنژاد از انجمن زنان ایران در آلمان   دررابطه با موضوعات زیر:
– تحلیل کوتاهی از تاریخچه روز زن
– دیدگاه فرقه رجوی نسبت به زنان
– برخورد استثماری و برده گونه فرقه رجوی نسبت به زنان
پخش گردید.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.
ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.
قابل ذکرمی باشد که این برنامه هاهمزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

لینک به منبع

بمناسبت روزجهانی زن ،  برنامه ویژه انجمن زنان در تلویزیون مردم

***

همچنین: