مهدی طالقانی: بعد از حنیف نژاد، مجاهدین خلق را مسعود رجوی و امثال وی منحرف کردند

Follow Share on Tumblrارسال – خبرگزاری فارس، هجدهم اکتبر 2013: … بعد از اعدام هسته اولیه سازمان تقی شهرام، آرام و افروخته زمام امور را به دست گرفتند. آن افراد سازمان را منحرف کردند افرادی مانند شریف بافقی دوست داشت آرمان اسلامی را حفظ کند. زنش بهش خیانت کرد و به سازمان اطلاع داد که … Continue reading مهدی طالقانی: بعد از حنیف نژاد، مجاهدین خلق را مسعود رجوی و امثال وی منحرف کردند