مهرداد ساغرچی میهمان تلویزیون مردم تی وی

کانون آوا (مردم تی وی)، هجدهم ژانویه 2020:… آقای مهرداد ساغرچی فعال حقوق بشر ازکانون آوا آلمان  درباره موضوعات زیربمدت دوساعت صحبت کردند: 1- نگاهی به وقایع سال گذشته میلادی
2- بررسی کوتاهی از حوادث و اتفاقات یک ماه گذشته 3- نگاهی به پیام ۱۸ دی منصوب به رهبر همیشه غایب فرقه رجوی و دست خالی بودن یک اپوزیسیون تو خالی 4- لغو دیدار اعضای دولت امریکا با شش گروه اپوزیسیون خارجه و موضع فرقه رجوی 5- اعزام دکتر وتیم پزشگی از امریکا و اروپا به آلبانی برای معالجه  شهروندان این کشور؟!! و محاسبه کوچکی از هزینه های این اقدام 6- ترور و تحلیل رجوی بعد از غیبت کبری 5- ترجمه فرقه از موضوع بحث ماشه اتحادیه اروپا در موضوع توافق برجام!!! 6- پرسش و پاسخ با شنوندگان و بینندگان. مهرداد ساغرچی میهمان تلویزیون مردم تی وی .