مهمترین دست آورد باند رجوی در سال 91؛ حذف رجوی از معادلات واقعی گروه تروریستی مجاهدین خلق

مهمترین دست آورد باند رجوی در سال 91؛ حذف رجوی از معادلات واقعی گروه تروریستی مجاهدین خلق

ایران دیدبان، سوم آوریل 2013: … غیبت رجوی که به اذعان سخنگویان این گروه ریشه امنیتی دارد و به علت ترس از مرگ، بیش از ده سال است ادامه یافته است، عملاً روند تدریجی حذف وی حتی از مناسبات تشکیلاتی این گروه را رقم زده است.در موضوعات جدی و مهم که بقایای رجوی با آن دست به گریبان هستند و ربطی به واقعیات دارد، مانند بحث خروج از عراق و تخلیه کامل اردوگاه اشرف، این حامیان خارجی مجاهدین هستند که نمایندگی و وکالت ساکنان کمپ لیبرتی را برعهده دارند و این نیز نشانگر آن است که شخص رجوی …


(رجوی از کشتار اکراد عراقی تا تجاوز به زنان عضو شورای رهبری)

لینک به منبع
http://irandidban.com/fa/TopNews-حذف%20رجوی%20از%20معادلات%20واقعی%20گروه%20تروریستی%20مجاهدین%20/18536

بنا به اذعان مریم رجوی یکی از مهمترین اقدامات و درخشان‌ترین دست آوردهای گروه تروریستی مجاهدین در سال 1391فراخوان رجوی برای «برپایی یکانهای آزادی در داخل» کشور بوده است!

بقایای رجوی و دستگاه منگول تبلیغاتی این گروه، در طی ماههای پایانی سال 91 تلاش کردند تا به استفاده از شگردهای نخ نمای تبلیغی با ارائه چند عکس ازتراکتهای مربوط به این گروه که مثلاً در فلان خیابان نصب شده است، «یکانهای آزادی» را به نمایش بگذارند، اما به جز چنین نمایش ساده و مختصری که حتی هواداران این گروه در خارج از کشور را نیز تحت تأثیر قرار نداد، این که فراخوان رجوی چقدر مابه ازی عینی و عملی داشته ، نکته ای بود که مریم رجوی اشاره ای به آن نکرد و به سیاق معمول رهبری مجاهدین و به علت تهی بودن دستش ازهرگونه نتیجه ملموس و واقعی به شعار دادن در باره آن پرداخت:

«آنچه اصالت خود را نشان داده، راه مقاومت آزادیستان برای برقراری آزادی، دموکراسی و برابری در ایران است. به همین دلیل، یکی از درخشانترین و مبارکترین دستاوردهای سال گذشته، فراخوان مسعود برای برپایی یکانهای ارتش آزادی در داخل میهن بوده و هست. راه، همین است، آینده از این جا میگذرد.»

حقیقت آن است که این روزها، مهمترین و اصلی ترین معضل و مشکل مجاهدین گیر افتادن در تله عراق است که رجوی در این زمینه به علت نداشتن حداقل دست آورد، فرصتی برای پیروزی نمایی و اتخاذ موضع علنی در سال گذشته نیافت و ماندن در پشت پرده را ترجیح داد و به جای آن، فانتزی تشکیل یکانهای«ارتش آزادی» و شبیه سازی با سوریه را پیش کشید.

اکنون مشخص می شود که یکی از مهمترین کارکردهای چنین فراخوانی، بهانه ای برای یادکردن از وی در ابتدای سال جدید و در بیانیه ها و سخنرانی های مریم رجوی است و گرنه نگاهی به متن پیامها و سخنان وی و از جمله پیامی که این فراخوان را مهم و درخشان ارزیابی کرده است، نشان می‌دهد، رجوی به طور کلی از صحنه واقعیت حذف و به موضوع فانتزیهای و موجود خیالی در منظومه فکری و ایدئولوژیک مجاهدین تبدیل شده است.

غیبت رجوی که به اذعان سخنگویان این گروه ریشه امنیتی دارد و به علت ترس از مرگ، بیش از ده سال است ادامه یافته است، عملاً روند تدریجی حذف وی حتی از مناسبات تشکیلاتی این گروه را رقم زده است.

در موضوعات جدی و مهم که بقایای رجوی با آن دست به گریبان هستند و ربطی به واقعیات دارد، مانند بحث خروج از عراق و تخلیه کامل اردوگاه اشرف، این حامیان خارجی مجاهدین هستند که نمایندگی و وکالت ساکنان کمپ لیبرتی را برعهده دارند و این نیز نشانگر آن است که شخص رجوی به طور ویژه از گردونه عملی تعیین سرنوشت گروه خارج شده است.

اگرچه این نظر وجود دارد که حامیان خارجی مجاهدین تحت نظر مریم رجوی و برای پیشبرد خط و خطوی که وی از رجوی می گیرد، انتخاب شده اند، اما خود این سازوکار عملاً فرآیند حذف رجوی است. چرا که هم آشکار کننده محدویت و ناتوانی رجوی برای مداخله و شرکت در چنین موضوعات مهمی است که به اذعان و اعتراف خود مجاهدین، مسئله بود و نبود تشکیلاتشان است و از طرفی، تلاشی برای جبران بی اعتباری وی است که از سوی هیچ مرجعی به رسمیت شناخته نمی شود.

اگر موقعیت رهبری مجاهدین فهم شود، ناتوانی آنان درحل و فصل مسائل به خوبی آشکار می شود و از قضا برای سرپوش گذاشتن بر همین ناتوانی است که لشگری از حامیان خارجی خود را بسیج کرده اند. این ناتوانی قبل و بیش از همه به شخص رجوی بازمی گردد، آنچه در شرایط فعلی باید به آن توجه نمود، از بین رفتن جایگاه رجوی و درماندگی و ناتوانی وی از حل و فصل مسائل این گروه است.


(Rajavi from Saddam to AIPAC)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )