مهوش سپهری شکنجه گر مجاهدین ، ارتش خصوصی صدام

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، سی و یکم می 2019:… مهوش سپهری رسما مینو فتحعلی را به مرگ محکوم نمود و در جلسات شورای رهبری گفت که به دلیل اینکه وی فرار کرده است می بایست کشته شود. تا اینکه سرانجام در سال 1382 خانم فتحعلی سر به نیست شد. مهوش سپهری در … Continue reading مهوش سپهری شکنجه گر مجاهدین ، ارتش خصوصی صدام