مواضع ضد بشری رجوی در قبال مرگ مبتلایان به ویروس کرونا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم ژانویه 2020:… جهت یاد آوری به رجوی وعضدانلو این روزها هم میگذرد وملت هم ازاین مرحله عبورخواهند کرد و بی آبرویی برای شما خواهد ماند و ملت ایران کینه و نفرتشون نسبت به شما بیشتر و راه هرگونه بخشش را خواهند بست. دست خدا وقتی برسرکسی فرود بیاید صدایش بد جوری گوشها را کرخواهد کرد. همانطورکه نتانیاهو را بی آبرو کرد، رجوی وعضدانلو هم منتظر آینده خود