مواضع متناقض مسعود و مریم رجوی در باره انتخابات در ایران – تعارضات نشانه سر در گمی مجاهدین خلق است

مواضع متناقض مسعود و مریم رجوی در باره انتخابات در ایران – تعارضات نشانه سر در گمی مجاهدین خلق است

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، بیست و نهم ژوئن 2013: … دلیل این تعارض گویی را طبعا باید خود رجوی و مریم توضیح بدهند. این تصور هم که موضع مریم بدون هماهنگی با رهبر ایدئولوژیکی اش بیان شده باشد، کودکانه و ساده انگارانه است. اما این که چرا چنین شده شاید بر می گردد به تفاوت مخاطبان این دو اظهار نظر که یکی رو به سمت داخل دارد و آن دیگری که خارج کشور را هدف قرار داده است. این ادعا که بسیاری حوزه ها خالی بوده و …

(Massoud and Maryam Rajavi theMojahedin Khalq cult leaders)

لینک به منبع

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری همچنان که انتظار می رفت و هر چند دیر اما واکنش مسعود رجوی و متعاقبا مریم رجوی را در گردهم آیی ویلپنت به همراه داشت. با این توضیح که واکنش آنها بکلی متناقض بود. در حالی که فحوای پیام مسعود رجوی بر برگزاری سالم و نتیجه مورد نظر او از انتخابات دلالت می کند، اما مریم رجوی با ادعای عدم مشارکت انتخابات را به شعبده بازی تعبیر کرده است. مسعود رجوی در این رابطه می گوید:

” بدون آزادی بیان و حقوق بشر، تا وقتی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب سیاسی آزاد اعلام نشده تا وقتی سیاست رژیم در سوریه و عراق ادامه دارد، و تا وقتی رژیم برای دستیابی به بمب اتمی پا می فشارد هیچ چیز عوض نمی شود. “

رجوی به این ترتیب همه چیز را به تغییر شرایط موکول می کند. این در حالی است که مریم رجوی مدعی است:

“انتخابات یک خیمه شب بازی بود. این یک انتخابات نبود بلکه که انتصاب یک رییس جمهور توسط ولی فقیه بود. ”

وی در پاسخ به خبرنگار اسپانیایی در خصوص مشارکت ۷۲ درصدی مردم می گوید:

“این تبلیغات محض است. آنها بطور معمول تعداد رأی دهندگان را ۴ یا ۵ برابر اعلام می کنند. افراد جنبش ما در حوزه های رای گیری در سراسر کشور بودند و گزارش دادند که بسیاری از حوزه ها خالی بودند، و رژیم بسیاری از آنها را بسته بود تا کسی مشاهده نکند که مردم انتخابات را تحریم کردند.”

دلیل این تعارض گویی را طبعا باید خود رجوی و مریم توضیح بدهند. این تصور هم که موضع مریم بدون هماهنگی با رهبر ایدئولوژیکی اش بیان شده باشد، کودکانه و ساده انگارانه است. اما این که چرا چنین شده شاید بر می گردد به تفاوت مخاطبان این دو اظهار نظر که یکی رو به سمت داخل دارد و آن دیگری که خارج کشور را هدف قرار داده است. این ادعا که بسیاری حوزه ها خالی بوده و جمهوری اسلامی ناگزیر شده آنها را ببندد، از آن دست ادعاهای مسخره ای است که تکرار آن از سوی مسعود رجوی افتضاح و آبروریزی بیشتری نصیب او می کند! به این دلیل که پایه تحلیل ها و عقده گشایی های او در پیام ۲۵ خرداد جز با شرط پذیرش مشارکت و صحت نتیجه انتخابات میسر نمی شود. با این حساب می شود نتیجه گرفت مسعود و مریم دو مسیر متفاوت را در پیش گرفته اند. یکی با نظر به داخل و جولان دادن در به اصطلاح تضادهای درونی جمهوری اسلامی و دیگری تکرار ادعاهای بی پایه همیشگی مبنی بر عدم مشارکت در انتخابات. اما با هر انگیزه و هدفی نفس این تعارضات نشان از سردرگمی مجاهدین است. میان گزینه انکار یکسره مشروعیت انتخابات و یا پذیرش آن، که هر کدام نتایج متفاوتی به بار می آورد. پیام های اردیبهشت ماه رجوی و اشتیاق او برای تعیین مسیر و نتیجه انتخابات چالش های عمیق تری پیش پای مریم و مسعود خواهد گذاشت که تنها یکی از آنها بیرون ریختن همین تضادها و متناقض گویی ها است. یادمان نرود در همه انتخابات ریاست جمهوری وقتی مسعود رجوی همین ادعاهای امروز مریم رجوی در خصوص خالی بودن حوزه های رای گیری و عدم مشارکت مردم را مطرح کرد، رجوی افتضاحی به بار آورد که حتی از درون شورای ملی مقاومت او نیز عده ای را به واکنش و اعتراض واداشت. آن تجربه ها حتمن در تغییر رویکرد رجوی به انتخاباتی با این میزان اهمیت و حساسیت بسیار تاثیر داشته است. هر چند ناگزیر بشود برخی تبعات آن را که اشاره شد بپذیرد.

همچنین:

تاملی بر برنامه ده ماده ای خانم مریم رجوی

2013/06/29

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۳: … مریم رجوی در سخنرانی اخیر خود در ویلپنت برنامه ده ماده ای تازه ای برای ایران فردا اعلام کرده که حایز اهمیت و بخصوص از جانب مجاهدین گامی به جلو محسوب می شود. این ده ماده تقریبا موضوع اجماع تمامی اپوزسیون است. اما دو […]

پرده برداری از ویلپنت مدل ۲۰۱۳

2013/06/24

بهار ایرانی، کانون آوا، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۳: … در طی یک سال گذشته اتفاقات بسیاری رخ داده اما هیچکدام موضوع تحول و پیشرفتی برای بیرون آمدن مجاهدین از وضعیت کسالت بار و انزوای سیاسی گذشته نبوده؛ اما در نقطه مقابل شاهد اتفاقاتی همچون گزارش ۹۲ ایرج مصداقی، جدایی دو عضو قدیمی شورای ملی […]

وقتی رجوی بجای درست کردن ابرو چشم و چار خودش را در می آورد (رجوی: جمهوری اسلامی در شورای ملی مقاومت نفوذ کرده است)

2013/06/17

بهار ایرانی، کانون آوا، هفدهم ژوئن ۲۰۱۳: … نکته تازه شورا به سناریویی است که ادعا شده بر اساس آن جمهوری اسلامی موفق شده به درون شورای ملی مقاومت نفوذ کند و به این ترتیب خروج روحانی و قصیم را محصول چنگ انداختن جمهوی اسلامی به مناسبات درونی شورا تلقی کرده است. نکته اینجاست که […]

(خانواده ها نگران فرزندان به گروگان گرفته شده خود در بیابانهای عراق)

Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen