موبایل در مجاهدین خلق -قسمتهای اول و دوم

موبایل در مجاهدین خلق -قسمتهای اول و دوم

خلیل انصاریان - موبایل در مجاهدین خلقخلیل انصاریان، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و دوم آوریل 2021:… پس از یکماه از ورود به آلبانی یک نشست گذاشته شد و  رجوی به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی آلبانی و خنثی کردن ذهنیت  مردم و رسانه ها از ماهیت فرقه ای تشکیلات مجاهدین خلق  تصمیم گرفت که به هر نفر پول ماهانه تو جیبی داده شود که سهمیه هر نفر 8 دلار ماهیانه بود که این 8 دلار برای خرید مواد خوراکی برای کوه یا تردد به شهر بود. پس از سی واندی سال پول یا در واقع 8 دلار در جیب داشتیم!!! یکی از بچه ها پیشنهاد داد که هر کس حاضر باشد 8 دلار خود را بدهد ویک موبایل دست دوم از بیرون بخریم که بتوانیم تماس با خانواده بگیریم بین دوستان صحبت کردیم و قبول کردند پولها را جمع آوری کنیم وهر ماه یک موبایل دست دوم بخریم بالاخره روز موعود سر رسید من ویکی از دوستانم باهمدیگر برای خرید  موبایل رفتیم یک موبایل دست دوم حدود 14 دلار خریدیم. موبایل در مجاهدین خلق 

خلیل انصاریان - موبایل در مجاهدین خلقدون کیشوت مقاومت ایران و ساحل سن پیترو در آلبانی

1- موبایل در مجاهدین خلق – قسمت اول

هدف از نوشتن این مطلب بیان واقعیتی است که خودم شاهدش بودم.

همه ما که به آلبانی منتقل شدیم به یک مجموعه آپارتمانهایی که توسط کمیساریای عالی پناهندگان اجاره شده بود وبه فرقه تحویل داده شده بودسکونت داشتیم و این آپارتمانها در منطقه ای که اسمش کشار بود؛ واقع شده بودند.

بعد از مدتی ما گفته شد که به همه نفرات می خواهند موبایل بدهند اما اصل موضوع چه بود؟

پس از انتقال به آلبانی ، هموطنان ومنتقدین فرقه رجوی ،در فضای مجازی سوالاتی مطرح کردند که چرا سازمان مجاهدین حالاکه به آلبانی همجوار کشورهای اتحادیه اروپا منتقل شده به اعضای خود موبایل نمی دهد که این انتقادات خیلی برای فرقه سخت و ضربه بود لذا سران فرقه به تکاپو افتاده که چگونه اززیر ضرب انتقادات هموطنان ومنتقدین ، بیرون بیایند وجواب منتقدین را بدهند .

یک روز بعد از نهار همه کارها را تعطیل کردند وفردی بنام مهدی براعی با اسم مستعار احمد واقف به همه قسمتها مراجعه می کرد ونشست نیم ساعتی در رابطه با دادن موبایل به اعضاء ، افراد را توجیه می کرد .

قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

مضون نشست این بود :

“این موبایل برای کارهای اجرایی است وبرای تماس اعضا با فرماندهان است البته مقدار محدودی هم اینترنت دارد که می توانید استفاده کنید شارژ موبایل با سازمان است و شما نباید چیزی پرداخت کنید!!!”

همه ما خوشحال بودیم که پس گرفتن موبایل می توانیم بعد از اینهمه سال که در عراق بودیم وهیچ خبری از خانواده نداشتیم با خانواده هایمان تماس برقرار کنیم و جویای حال آنها شویم .

لحظه تحویل دادن موبایلها رسید نفر خدمات فنی مسئول گذاشتن سیم کارت در موبایل بود وشیوه روشن وخاموش کردن را آموزش میداد.

خوب است که یاد آور شوم که هیچکدام ازاعضاء، اطلاعاتی در مورد موبایل نداشتیم در فیلمهای سینمایی دیده بودیم که با موبایل تماس می گیرند در لیبرتی هم فرماندهان موبایل داشتند وبرای ما که پایین دست و رده پائین بودیم پزمی دادند.( البته با حفظ اعتقاد به موازین جامعه بی طبقه)

موبایلها که توزیع شد خیلی خوشحال بودیم. در سالن غذا خوری شماره همدیگر را می گرفتیم وبا همدیگر صحبت می کردیم دنیای دیگری بود از شادی، همه بال در آورده بودیم. چند ساعتی که گذشت متوجه شدیم که این یک تلفن پلاستیکی معمولی است که اصلا به اینترنت وصل نمی شود و فقط دو زبان داشت یکی صربستانی ودیگری آلبانیایی ؛ وزبان دیگری نداشت. فرقه کاری کرده بود که فقط این دو زبان را داشت حتی فارسی وانگلیسی را هم از تلفن پلاستیکی حذف کرده بودند.

خوب است که یادآور شوم تعدادی که علم موبایل داشتند با دیدن این تلفن،  قبول نکردند تلفن را بگیرند و گفتند ما موبایل تاچ می خواهیم واین تلفن برای بچه هاست که موقعیت خودشان را به خانواده اطلاع بدهند بگذریم که چقدر آن افراد را اذیت وآزار کردند .

شب تلفن را نزد خودمان به محل استراحت بردیم از خوشحالی بال وپر در آورده بودیم چند شماره از خانواده داشتم شروع به گرفتم شماره کردم ولی موفق نمی شدم و اپراتور شرکت مخابرات می گفت تماس خارجی است و ونمی توانی تماس بگیری ، همان شب نزد یکی دو نفر رفتم وموضوع را به آنها گفتم و پس از صحبت با این نفرات تازه متوجه شدم که فرقه چه کلاهی سر اعضا گذاشته و فقط برای بستن دهان منتقدین بوده است .

انقلاب خواهر مریم در فاحشه خانه های تیرانا

تازه برای همین تلفن ها شروع شد به کنترل و گذاشتن ضوابط و … برای محدودیت افراد در استفاده از آنها؛ یک هفته که گذشت یک نشست مفصل سر موبایلهای پلاستیکی گذاشته شده واعلام کردند که موبایلها باید دم درب وردی آسایشگاه تحویل داده شود. هر زمان که خواستید به شهر بروید می توانید از مسئولتان برگه بگیرید و موبایل خودتان را دریافت کنید! همه ما معترض شدیم که اگر موبایل فردی است بگذارید نزد خودمان باشد اما  قبول نکردند وگفتند : این یک فرمان است وهمه باید فرمان را اجرا بکنند وما درست است که لباس معمولی تن کردیم ولی ما نظامی و ارتش هستیم. خلاصه کنم، با این ترفند وبهانه موبایلها راجمع آوری کردند وتمام خوشحالی که داستیم دود شد ورفت .

ادامه خاطرات  موبایل را برای آینده موکول می کنم .

خلیل انصاریان تیرانا -آلبانی

2- موبایل در مجاهدین خلق – قسمت اول

در بخش اول گفتم که چگونه فرقه رجوی با یک شامورتی بازی مدعی شد که به همه اعضاء موبایل خواهد داد وچگونه می خواستند هم انتقاد هواداران را خنثی کنند وهم افراد را به این بهانه بیشتردر کنترل داشته باشند اما جرات اینکه تلفن درست و حسابی به افراد بدهند را نداشتند از همان مدلهایی که فرماندهان رده بالاو مورد اعتماد رجور داشتند و برای بقیه پز می دادند.

بعد از اینکه تلفن ها را بین افراد تقسیم کردند و صدای افراد بلند شده بود،سران فرقه با توطئه شروع به گذاشتن ضوابط و کنترل و … برای محدودیت افراد در استفاده از تلفنهای پلاستیکی را کردند.

یک هفته که گذشت یک نشست مفصل سر موبایلهای پلاستیکی گذاشته شده واعلام کردند که موبایلها باید دم درب وردی آسایشگاه تحویل داده شود. هر زمان که خواستید به شهر بروید می توانید از مسئولتان برگه بگیرید و موبایل خودتان را دریافت کنید! همه ما معترض شدیم که اگر موبایل فردی است بگذارید نزد خودمان باشد اما  قبول نکردند وگفتند :

این یک فرمان است وهمه باید فرمان را اجرا بکنند وما درست است که لباس معمولی تن کردیم ولی ما نظامی و ارتش هستیم و از طرفی ما دشمن داریم وممکن است برای ما شنود گذاشته شود واطلاعات ارتش و مناسبات تشکیلاتی به بیرون درز بکند.! خلاصه کنم، با این ترفند وبهانه موبایلها راجمع آوری کردند وتمام خوشحالی که داشتیم دود شد ورفت .

نفراتی که بهمدیگر اعتماد داشتند نارضایتی خود را بهمدیگر می گفتند که چگونه فرقه سر آنها کلاه شرعی گذاشته است.این اعتراضات بین همه سطوح به چشم می خورد تعدادی از نفرات گفتند در نشستهای روزانه که به اسم عملیات جاری بود باید این تناقضات را بیان کرد و اگر اهمیتی داده نشد باید به شکل اعتراض به مسئول نشست گفت تا اینکه شاید به بالا و بگوش مسئولین فرقه برسد تا شاید جوابی برای این حقه بازی بما داده شود ولی باید بگویم آب از آب تکان نخورد و با توجیه های غیر منطقی این کلاه شرعی را توجیه می کردند .

همه نفرات منتظر روز شنبه بودند که به بهانه کوه رفتن ویا اینکه تردد به شهر داشته باشند( البته باید اینجا یادآور شوم هر چند نفر که تردد بیرون داشته باشند باید یک روز قبل طرح تردد بنویسند ومسئول اکیپ تردد را مشخص بکنند واین طرح بررسی می شود وبعد توسط مسئول بالای آن قسمت اوکی وامضاء میشود که یک تیم سه الی چهار نفره بتواند تردد بیرون داشته باشد)  سپس مسئول نفرات یک نشست می گذارد وساعت برگشت واحتمالات در مسیر را با نفرات بررسی می کند سپس مسئول یگان یک برگه برای گرفتن  موبایل پلاستیکی برای چند ساعت رابه نفرات میدهد. همچنین یک ویزا برای خروج ازمقر (آپارتمانهای محل سکونت ) میدهد که با امضاء فرمانده بالاتر باید باشد !!!!

خواندن تناقضات جنسی مجاهدین خلق در آلبانی – غسل و توبه

من وتعدادی از دوستانم تصمیم گرفتیم که بهر شکلی که شده به خانواده های خودمان که40 سال از آنها بی خبر بودیم، وصل شویم.

پس از یکماه از ورود به آلبانی یک نشست گذاشته شد و  رجوی به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی آلبانی و خنثی کردن ذهنیت  مردم و رسانه ها از ماهیت فرقه ای تشکیلات مجاهدین خلق  تصمیم گرفت که به هر نفر پول ماهانه تو جیبی داده شود که سهمیه هر نفر 8 دلار ماهیانه بود که این 8 دلار برای خرید مواد خوراکی برای کوه یا تردد به شهر بود. پس از سی واندی سال پول یا در واقع 8 دلار در جیب داشتیم!!! یکی از بچه ها پیشنهاد داد که هر کس حاضر باشد 8 دلار خود را بدهد و یک موبایل دست دوم از بیرون بخریم که بتوانیم تماس با خانواده بگیریم بین دوستان صحبت کردیم و قبول کردند پولها را جمع آوری کنیم وهر ماه یک موبایل دست دوم بخریم بالاخره روز موعود سر رسید من ویکی از دوستانم باهمدیگر برای خرید  موبایل رفتیم یک موبایل دست دوم حدود 14 دلار خریدیم. خیلی خوشحال بودیم که ظرف یکی دو روز آینده پس از 40 سال، صدای خانواده هایمان  را می شنویم  ولی افسوس ، چون هیچ علمی از موبایل نداشتیم موبایل خریداری شده سیستم عامل آن ویندوز بود، مدلش قدیمی بود و نمی شد روی آن واتساپ یا غیره نصب کرد (قدیمی بودن موبایل وسیستم عامل ویندوز را ما متوجه نمی شدیم ویکی از دوستانمان  که در قسمت دیگری بود آنهم پس  از 3-4 روز این موضوع را به ما گفت) .

مجددا چند نفری که قصد خرید موبایل را داشتیم دور هم جمع شدیم وتصمیم گرفتیم مقداری پول از بچه های دیگر قرض بگیریم وموبایل دیگری بخریم. اینبار یک موبایل دست دوم بهتر به قیمت 40  دلار خریدیم همه برنامه ها را روی آن نصب کردیم. یک روز در ساعت ورزش من ویکی از دوستانم بسمت تپه های اطراف محل سکونت رفتیم دوستم  یک شماره از خانواده داشت با تلگرام پیام دادیم هر چه منتظرشدیم ولی جوابی داده نشد خیلی ناراحت وپاسیو شده بودیم فردای آنروز مجددا بسمت شهر رفتیم وتصمیم گرفتیم که از شهروندان آلبانیایی کمک بگیریم و برای ما پیام ارسال بکنند که همین کار را کردیم وموفق شدیم وصل شویم ابتدا خانواده دوستم باور نمی کردند فرزندشان پس از اینهمه سال زنده باشد چند عکس ارسال کردند ناگفته نماند این تماس فقط چت بود ونه تصویری یا صوتی .

همچنین روز بعد محل تماس را عوض کردیم ، عوامل سرکوب در فرقه مجاهدین خلق سران فرقه درساعت ورزش چند گشت پیاده در شهر گذاشته بودند و مراقب نفرات بودند به همین دلیل باید روزانه محل را عوض می کردیم ودور از چشم گشتیهای رجوی می بودیم.

ادامه دارد

لینک به منبع

موبایل در مجاهدین خلق

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کرونا-بهانه-سرکوب-در-مجاهدین/

کرونا بهانه سرکوب اسرا در فرقه مجاهدین خلق

کرونا بهانه سرکوب اسرا در فرقه مجاهدین خلقخلیل انصاریان، نجات یافتگان در آلبانی، نوزدهم مارس 2021:…  مگر بارها در نشستهای مغزشویی اعلام نمی کردید هر کس نخواست در سازمان و تشکیلات بماند پس از طی کردن ریلهای قانونی ظرف دو هفته یا کمی بیشتر ما او را می فرستیم! مگر افراد ناراضی جزء یک زندگی آزاد وراحت و دور از تشکیلات مخوف چه می خواهند. بنابر این بیماری کرونا برای فرقه مثبت عمل کرده است چرا که به نفرات تا قبل از کرونا، با درخواستهای زیاد ونامه نگاری مستمر به بالا چند ساعتی اجازه خروج داده میشد، اما طی یکسال اخیر به هیچکس از اعضا حق رفتن به شهر و یا کوه رفتن را نداده اند. در این یکسال این موضوع منتفی شد وسران فرقه خرسند و خوشحال هستند ودست به دعا هستند که کرونا تمام نشود. کرونا بهانه سرکوب اسرا در فرقه مجاهدین خلق 

کرونا بهانه سرکوب اسرا در فرقه مجاهدین خلقفشار ایدئولوژیک و کرونا در کمپ رجوی در آلبانی

خلیل انصاریان: فرقه مجاهدین خلق از کرونا هم برای سرکوب و کنترل نیرو کمک می گیرد

خلیل انصاریان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 19.03.2021

خلیل انصاریان

آقای خلیل انصاریان

مردم جهان ازبیماری کرونا رنج می برند وعزیزان خود را از دست داده اند.  امافرقه رجوی ازاین شرایط وبیماری برای زندان کردن اعضاء خود سوء استفاده می کند وبه بهانه کرونا به هیچکس اجازه خروج نمی دهد. بیش از یکسال است همه را زندانی کرده اند وتعدادی  که ناراضی هستند و درخواست خروج از تشکیلات مخوف رجوی کرده اند در قرنطینه زندانی شده اند. – به بهانه واهی – که ما تردد به بیرون نداریم نمی توانیم شما را به شهر ببریم بهمین دلیل شما باید در قرنطینه بمانید تا مسئله کرونا حل شود.!!!

البته باید یادآور شد که کرونا فقط برای اعضاء رده پایین است و مسئولین مسافرتهای اروپایی خود را دارند و کرونا برای برای آنها نیست.

راستی به زور واجبار نگه داشتن افراد در تشکیلات چه سودی برای فرقه دارد؟ و  نگه داشتن افراد مسئله دار و ناراضی چه چیزی را درمان می کند ؟

مگر بارها در نشستهای مغزشویی اعلام نمی کردید هر کس نخواست در سازمان و تشکیلات بماند پس از طی کردن ریلهای قانونی ظرف دو هفته یا کمی بیشتر ما او را می فرستیم!

مگر افراد ناراضی جزء یک زندگی آزاد وراحت و دور از تشکیلات مخوف چه می خواهند.

بنابر این بیماری کرونا برای فرقه مثبت عمل کرده است چرا که به نفرات تا قبل از کرونا، با درخواستهای زیاد ونامه نگاری مستمر به بالا چند ساعتی اجازه خروج داده میشد، اما طی یکسال اخیر به هیچکس از اعضا حق رفتن به شهر ویا کوه رفتن را نداده اند.

در این یکسال این موضوع منتفی شد وسران فرقه خرسند و خوشحال هستند ودست به دعا هستند که کرونا تمام نشود چونکه اعضا کمتر نسبت به دنیای بیرون آگاه می شوند و واقعیتهای زندگی اجتماعی در شهر برای آنها مکتوم خواهد ماند  و کسی به جدا شدن نمی اندیشد.

 با حقه بازی وشالان بازی افراد را به زندان انداخته اند ودم از آزادی مردم می زنند.

باید به فرقه گفت به اندازه یک ارزن به اعضاء خودت آزادی بده و ببین چه بلایی سر تشکیلات خواهد آمد وریزش نیرو بیش از نصف خواهد بود به امید آن روز که همه اسیران فرقه آزاد ورها شوند وبه آغوش گرم خانواده برگرددند .

لینک به منبع

کرونا بهانه سرکوب اسرا در فرقه مجاهدین خلق

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/افشای-ماهیت-مجاهدین-خلق-و-وحشت-مریم-رجو/

افشای ماهیت مجاهدین خلق و وحشت مریم رجوی

افشای ماهیت مجاهدین خلق و وحشت مریم رجویخلیل انصاریان، نجات یافتگان در آلبانی، هفتم مارس 2021:… در لیبرتی هم کارمندان یونامی و کمیساریا را مزدور اطلاعات و مزدبگیر ایران خطاب می کردید و سوال اساسی این است که مگر تشکیلات مخوف وغیر انسانی رجوی اجازه میداد که فرد به تنهایی با ارگانهای رسمی سازمان ملل صحبت انفرادی داشته باشد؟ مگر ضابطه نگذاشته بودند که هیچ کس حق ارتباط با یونامی و کمیساریا را ندارد!! اما جالب اینجاست که در سرفصلها و در نشستهای پوشالی افراد را مخیر می کردند که متنی که از پیش دیکته را با خط خودش بنویسد که من ماندگار هستم و مجاهد لم یرتابوا هستم . بنابراین وای بحال کسی که صحبت از رفتن بکند از گفته اش باید ابراز پشیمانی بکند و در پیشگاه خدا استغفار بطلبد و توبه کند در غیر اینصورت در بیدادگاه های جمعی،  و با بد وبیراه گفتن به آن فرد  باید در پیشگاه رهبریتان توبه واز گفته اش پشیمان شود .  افشای ماهیت مجاهدین خلق و وحشت مریم رجوی 

افشای ماهیت مجاهدین خلق و وحشت مریم رجویزوزه شغالان در آلبانی 

افشای ماهیت مجاهدین خلق و وحشت مریم رجوی 

وحشت فرقه مجاهدین خلق از افشای ماهیت رجوی

خلیل انصاریان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 06.03.2021

در روزهای اخیر که اعضاء جدا شده از مجاهدین خلق شروع به افشاء ماهیت  کثیف فرقه رجوی را کرده اند، در تلافی فرقه هم دست بکار شده که از قافله عقب نماند و متن هایی از قبل دیکته شده را به اعضاء مستمری بگیران داده وبنام آنها درسایت به اصطلاح ایران افشاء گر منتشر می کند و یکسری اراجیف را سرهم بندی کرده ونفرات جدا شده را مزدور وزارت اطلاعات خطاب کرده است در قاموس لو رفته فرقه هر کس با مانیست وبرای ما جاسوسی وخبر چینی نکند  مزدور وزارت اطلاعات است وای از این شرمی و بی حیایی،

دقت کنید در متن نوشته شده بنام افراد اینچنین آمده است

[در ضمن اگر متوجه این بودید چرا در چراغ خاموش‌ها و اتمام‌حجت‌ها و ابلاغیه‌های تصفیه و اخراج از طرف سازمان دنبال زندگی خود نرفتید؟

چرا در لیبرتی که هرروز کمیساریا و یونامی بازدید می‌کردند و مصاحبه خصوصی داشتند و وعده اروپا می‌دادند دنبال آن اروپایی که بودید نرفتید؟

چرا به‌محض اینکه پایتان به اروپا (آلبانی ) باز شد نرفتید ؟

مجاهدین لدی‌الورود هرکس که به آلبانی آمد جلویش گذاشتند و مخیرش می‌کردند که اگر می‌خواهد دنبال زندگی‌اش برود و هرکس اصرار به مبارزه و ماندن در صفوف سازمان را دارد درخواست تجدید عضویت بنویسد. مگر شما ننوشتید؟]

باید به فرقه یاد آور شد مگر در چراغ خاموشهای سوری ، آیا به کسی اجازه خروج دادید یا اینکه نشست های جمعی و دادگاه تشکیل میدادید وبا تهدید وزندان نفرات را مجبور می کردید که در مناسبات بمانند واگر فردی بیش از حد اصرار به جدا شدن داشت او را به زندان مخوف ابو غریب بغداد تحویل می دادید وبه جرم ورود غیر قانونی هشت سال زندانی می کردید مگر غیر از این بود که تعداد زیادی از افراد را که تمایل به ماندن در مناسبات پوشالی نبودند در سیاه چالهای زندان ابو غریب انداختید .

در لیبرتی هم ،کارمندان یونامی وکمیساریا را مزدور اطلاعات ومزدبگیر ایران خطاب می کردید و سوال اساسی این است که مگر تشکیلات مخوف وغیر انسانی رجوی اجازه میداد که فرد به تنهایی با ارگانهای رسمی سازمان ملل صحبت انفرادی داشته باشد ؟ مگر ضابطه نگذاشته بودند که هیچ کس حق ارتباط با یونامی وکمیساریا را ندارد!! اما جالب اینجاست که در سرفصلها ودر نشستهای پوشالی افراد را مخیر می کردند که متنی که از پیش دیکته را با خط خودش بنویسد که من ماندگار هستم و مجاهد لم یرتابوا هستم . بنابراین وای بحال کسی که صحبت از رفتن بکند از گفته اش باید ابراز پشیمانی بکند ودرپیشگاه خدا استغفار بطلبد وتوبه کند در غیر اینصورت در بیدادگاه های جمعی، وبا بد وبیراه گفتن به آن فرد،  باید در پیشگاه رهبریتان توبه، واز گفته اش پشیمان شود ، همه نفرات جدا شده از این موضوعات با خبر هستند که چگونه با شیادی وشانتاژ افراد را مجبور به ماندن می کنند . هدف از نوشتن نامه های جعلی از پیش تهیه وزدن در سایتهای معلوم الحال چیزی نیست بجز اینکه می خواهند تفرقه ای بین اعضاء جدا شده بیندازند وبهره سیاسیش را ببرند ومزدور سازی بکنند و مارک وزارت اطلاعات بزنند  زهی خیال باطل دیگر حنایتان رنگی ندارد . دستتان برای همه مردم ایران وجهان رو شده است .

افشای ماهیت مجاهدین خلق و وحشت مریم رجوی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آوارگی-را-بر-جاسوسی-و-خودفروشی-ترجیح-می/

آوارگی را بر جاسوسی و خودفروشی ترجیح میدهیم

خلیل انصاریان - آوارگی را بر جاسوسی و خودفروشی ترجیح میدهیمخلیل انصاریان، نجات یافتگان در آلبانی، اول فوریه 2021:… فرقه مخرب رجوی دورجدیدی از تسویه حساب های خودرا برای سرپوش گذاشتن بر بحران های روبه افزایش داخلی شروع کرده است.  رجوی علاوه بر مغزشویی سیستماتیک و کنترل ذهن اعضا روش تکمیلی دیگری را نیز برای حفظ ساختار پوسیده فرقه مجاهدین خلق انجام می دهد.  رجوی به تمامی اعضایی که از سازمان مجاهدین فاصله گرفته اند ، اعضایی که  تحت تاثیر شرایط وخیم مالی و نداشتن چشم انداز روشن برای خروج از البانی کماکان مستمری بگیر فرقه مجاهدین هستند ، اعلام نموده  و انها را تحت فشار قرار داده که می بایست با تجسس درامور زندگی خصوصی  اعضای جداشده از مجاهدین خلق در آلبانی  و کسب اطلاعات تشکیلات فرقه مجاهدین را درجریان وضعیت انها قرار دهند درغیر این صورت مستمری ماهیانه انها را قطع خواهند کرد. آوارگی را بر جاسوسی و خودفروشی ترجیح میدهیم 

پس از سی سال خدمت به رجوی گرسنه در غار میخوابیدمپس از سی سال خدمت به رجوی گرسنه در غار میخوابیدم

آوارگی را بر جاسوسی و خودفروشی ترجیح میدهیم

افشاگری آقای خلیل انصاریان از آخرین اعضای جداشده از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی 

رجوی دستور جاسوسی در امور اعضای جداشده از مجاهدین در آلبانی را داده است

جوانان پیر شده در فرقه مجاهدین  آوارگی را بر جاسوسی و خود فروشی ترجیح می دهند

خلیل انصاریان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 29.01.2021

فرقه مخرب رجوی دورجدیدی از تسویه حساب های خودرا برای سرپوش گذاشتن بر بحران های روبه افزایش داخلی شروع کرده است.  رجوی علاوه بر مغزشویی سیستماتیک و کنترل ذهن اعضا روش تکمیلی دیگری را نیز برای حفظ ساختار پوسیده فرقه مجاهدین خلق انجام می دهد.  رجوی به تمامی اعضایی که از سازمان مجاهدین فاصله گرفته اند ، اعضایی که  تحت تاثیر شرایط وخیم مالی و نداشتن چشم انداز روشن برای خروج از البانی کماکان مستمری بگیر فرقه مجاهدین هستند ، اعلام نموده  و انها را تحت فشار قرار داده که می بایست با تجسس درامور زندگی خصوصی  جداشدگان از مجاهدین خلق در آلبانی  وکسب اطلاعات تشکیلات فرقه را درجریان وضعیت انها قرار دهند درغیر این صورت مستمری ماهیانه انها را قطع خواهند کرد.

سرکردگان فرقه رجوی که گویا درس مزدوری را درکلاس های اربابان امریکایی بخوبی آموخته اند  هرروز تحت فشاربحران های فزاینده یکی از اعضا رادرجرگه مزدوران قرار می دهند تا بدین ترتیب باقطع 245 یورو و واریز ان بحساب گلریزان  درسیمای ضدازادی به امور خود بخصوص بعداز شکست پدرخوانده خود ترامپ سروسامان بدهد اعضایی که شرافت انسانی داشته وبه این خواسته ننگین انها تن نمی دهند رامزدور ویا اسیرجنگی سابق می نامند البته فرقه ای که درجریان جنگ تجاوزکارانه در خدمت ماشین جنگی دشمن در آمد ودستانش را درخون مردم وسربازان حافظ خاک ومیهن الوده کرد می بایست واژه اسیر که برای هرفرد بالاترین نشان افتخار محسوب میشود واژه ای تحقیر امیز بحساب اید.

البته این پرداخت بها از طرف کسانی است که حاضر به خودفروشی درقبال چندهزار لک نیستند وشرایط بد اقتصادی ومحرومیت وپذیرش سختی ها را بر الوده شدن به ننگ ادم فروشی وبخصوص دوستانشان که سالیان از بهترین روزهای عمر وجوانی شان را فدای جنون وشهوت قدرت طلبی رجوی  کرده اند را ترجیح میدهند وبا افتخار از سختی های ان استقبال می کنند. البته هستند افرادی که تحت تاثیرهمین فشارها تسلیم شده وحاضربه امضای برگه ای که مسولین فرقه مجاهدین  تحت عنوان نامه وارده تنظیم کرده اند شده اند.

البته فرقه رجوی  اهداف بالاتری را از بکارگیری این شیوه های سخیف و نخ نماشده دنبال می کند وان ایجاد اختلاف ودودستگی بین اعضای جداشده است ولی باید گفت با مرور زمان دیگرحنای فرقه مجاهدین رنگی ندارد وماهیت ضدانسانی شما برای همگان برملا شده است . انچه برای همگان روشن وبدیهی است اینکه تامین وپرداخت مستمری ماهیانه حق قانونی هرعضوساکن البانی است وسران فرقه درقبال ان به کمیسازیای عالی پناهندگان تعهد داده اند  واگرچه نقص تعهدات برای فرقه که دیگر فاقد هرگونه اصول وپرنسیب انسانی است امری عادی شده ولی اعضای جداشده تا بدست اوردن حق قانونی خود از پای نخواهند نشست زیرا این اولیه  ترین حقوق انسانی مندرج درحقوق بشرجهانی است.

افشای ماهیت مجاهدین خلق و وحشت مریم رجوی 

***

مسعود خدابنده مسعود خدابنده: چرا کسی در غرب معمای قتل محمد رضا کلاهی را از مریم رجوی سوال نمی کند؟

همچنین: