موج سواری جدید مریم عضدانلو

موج سواری جدید مریم عضدانلو

علی جهانی - موج سواری جدید مریم عضدانلوعلی جهانی، وبلاگ آیینه، دوم ژوئیه 2021:… خانم مریم عضدانلو در حالی دم از حق و حقوق کارگران می زنند که همگام با سیاست های ضد ایرانی دولت آمریکا بطور خاص زمان دولت ترامپ و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی از تحریم های اقتصادی شدید علیه مردم ایران حمایت کرده و همواره خواستار تشدید این تحریم‌ها شده است تحریم های اقتصادی که بیشترین آسیب را به خوابیدن کار کار خانه و رکود اقتصادی بیکار شدن کارگران شده است و قشر زحمت کش کارگران شریف ایران بیشترین آسیب را از وضع همین تحریم های اقتصادی شديد و ظالمانه توسط آمریکا دیده اند . موج سواری جدید مریم عضدانلو 

علی جهانی - موج سواری جدید مریم عضدانلوروز کارگر مریم رجوی و تشکیلات مجاهدین خلق

موج سواری جدید مریم عضدانلو

بدنبال شروع اعتصاب يک سری از کارگران پیمانی پتروشیمی و صنایع نفت در ایران بخاطر وضعیت معیشتی و عدم به موقع دریافت حقوق سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی طبق روال همیشگی اش برای این کارگران اشک تمساح ریخته و سعی دارد روی این موج سوار شده و به دروغ خودشان را حامی حقوق کارگران نشان دهند. البته قشر زحمت کشیده کارگر همانند همه اقشار دیگه جامعه ایران این گروه تروریستی و ضد ایرانی را بخوبی می شناسند و بخوبی می دانند که این سازمان ضد کارگری گرگی در لباس میش می باشد. ولی در اینجا جا می خواهم برای روشن‌تر شدن ماهیت ضد کارگری این گروه تروریستی و فرقه گرا و افشای چهره واقعی این گرگ در لباس میش و همچنین افشای اشک تمساح ریختن های مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی و نشان دادن خودش  بعنوان مدافع حق و حقوق کارگران به‌ مواردی اشاره ای مختصر بیندازیم.

سران فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو در حالی دم از حق و حقوق کارگران می زنند که نیروهای سازمان بدون هیچ حق و حقوقی و دریافت مزدی به‌ بیگاری گرفته می شوند و زیر کار های سخت بدون وسایل ایمنی کار خیلی از آنها کمری شده اند. و آنها نه تنها در مقابل انجام کارهای سخت خود هيچ مزدی دریافت نمی کنند بلکه حق هیچگونه اعتراض و انتقادی در این زمینه ندارند و در این رابطه من یادم هست که در یک نشست خانم مهوش سپهری با نام مستعار نسرين که آنموقع پست مسئول اول سازمان را یدک می کشید وقتی با اعتراضات و انتقادات عده ای از نیروهای سازمان مواجه شد  گفت اگر زیر کار کسی از شما ها بمیرد هم اشکالی نداره و ما آنرا شهید اعلام می کنیم.

مریم رجوی (رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق) عملا در میان دشمنان کارگران است

خانم مریم عضدانلو در حالی خودشان را مدافع حقوق کارگران می پندارند  و برای کارگران اخراج شده اشک تمساح می ریزند که سازمان ضد کارگری شان در زمانی که در عراق بودند کارگران عراقی از جمله کودکان عراقی را که بخاطر وضعیت معیشتی و فقر مجبور به کار بودند را به قرار گاه‌ اشرف می آورد و دوازده ساعت زیر گرمای طاقت فرسای تابستان عراق و سرمای استخوان سوز از آنها در کارهای سخت و دشوار و ساختمانی با حقوق ناچیز از آنها کار می کشید و این کارگران بیچاره که غذای درست و حسابی هم نداشتند و وقتی هم بعضی از نیروهای سازمان از مسئولان سئوال می کردند که آیا می توانیم به این کارگران غذا بدهیم جواب منفی می دادند و غذاهای اضافه را دور می ریختند ولی حاضر نبودند به این کارگران بیچاره عراقی بدهند و همچنین در مواردی از این کارگران در جابجایی مهمات توپخانه ای در مناطق جنگی استفاده می کردند که خلاف همه قوانین بین المللی کار هست در این رابطه من یادم هست که در سلسله عملیات نظامی سازمان تحت عنوان عملیات مروارید عده ای از این کارگران بیچاره سودانی را برای جابجایی مهمات توپخانه ای در قرارگاه جنوب عراق سازمان و در مناطق جنگی آورده بودند که این کارگران بیچاره بعد از متوجه شدن گریه می کردند و خواستار برگشت به پشت جبهه بودند که سازمان هم آنها را بدون دادن مزدی اخراج کرد.

این گروه تروریستی و سرکرده اش در حالی از حق و حقوق کارگران دم می زند و خودش را حامی حقوق کارگران نشان می دهد که بعد از شروع مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت خورشیدی تعداد زیادی از همین کارگران و زحمتکشان و حتی دست فروشان و دکه داران  که تنها نان آوران خانوادهای شان بودند را تحت عنوان واهی و دروغین سرانگشتان رژیم ایران در طی عملیات و اقدامات تروریستی اش کشته است و  يا تعدادی از آنها را با وعده های دروغین به عراق کشانده و بعد به کشتن داده است.

همچنین این گروه تروریستی و بطور خاص مریم عضدانلو در حالی سنگ حمایت از حقوق کارگران را به سینه می زنند که عده زیادی از جوانان ایرانی و بطور خاص جوانان بلوچ را که بدنبال کار بودند را از کشورهای عربی نظیر امارات متحده عربی به‌ عراق کشانده و به آنها وعده زندگی بهتر میداد و بعد از اینکه آنها متوجه شدند که فريب خورده اند و خواهان بازگشت به ایران بودند عده ای از آنها را به‌ مناطق مرزی برده و میدان مین منطقه محرمه جنگ ایران و عراق رها کرده و می گفتند بروید ایران و بعد هم از پشت آنها را به رگبار می بستند و عده دیگه که متوجه این موضوع شده بودند از ترس در سازمان ماندند تا بعد سقوط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق به‌ کمپ ارتش آمریکا در جوار قرارگاه اشرف تحت عنوان کمپ تیف رفته و از آنجا از طریق صليب سرخ به ایران برگشتند.

خانم مریم عضدانلو در حالی دم از حق و حقوق کارگران می زنند که همگام با سیاست های ضد ایرانی دولت آمریکا بطور خاص زمان دولت ترامپ و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی از تحریم های اقتصادی شدید علیه مردم ایران حمایت کرده و همواره خواستار تشدید این تحریم‌ها شده است تحریم های اقتصادی که بیشترین آسیب را به خوابیدن کار کار خانه و رکود اقتصادی بیکار شدن کارگران شده است و قشر زحمت کش کارگران شریف ایران بیشترین آسیب را از وضع همین تحریم های اقتصادی شديد و ظالمانه توسط آمریکا دیده اند .

حالا آیا چنین سازمانی با این کارنامه سياه و ضد کارگری اش و با اندیشه فرقه گرایانه و استراتژی خشونت و تررو می تواند حامی حق و حقوق کارگران باشد و خودش را حامی آنها نشان دهد؟ مسلما جواب  صد در صد منفی است چرا که سازمانی که همه راه حل هایش از دهانه لوله تفنگ در می آید و به راه حلی جز خشونت و تررو نمی اندیشد و ديگران طرد می کند هیچگاه نمی تواند حامی حق و حقوق اقشار مختلف جامعه ایران از جمله قشر زحمت کش و شریف کارگر باشد و خانم مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی بجای این اشک تمساح ریختن برای حق و حقوق کارگران و بجای سوار شدن بر این موج اعتصابات کارگران پیمانی پتروشیمی و صنایع نفت باید پاسخ این تناقض  آشکار را بدهد که چطور می شود از یک طرف از تحریم های اقتصادی و ناعادلانه علیه مردم ایران حمایت کرده و خواستار تشدید آن باشيد که بیشترین آسیب را به همین قشر زحمت کش کارگر رسانده است و از طرف دیگر خواستار حمایت از حقوق کارگران باشيد و خود حامی سر سخت طبقه کارگر جا بزنید.

پاسخ کارگران آذرآب و هپکوی اراک به یاوه گویی های مریم رجوی

بنابراین خطاب خانم مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی بايد عرض کنم که زمان موج سواری بر روی خواسته‌های معیشتی اقشار مختلف جامعه ایران و بطور خاص قشر زحمت کش کارگر به سرآمده و دست شما برای همه رو شده است و قشر زحمت کش کارگر هم مانند همه اقشار مختلف جامعه ایران نه تنها هیچ  باور و اعتقادی به این اشک تمساح ریختن های شما ندارد بلکه بشدت از شما و تشکیلات ضد کارگری تان  بخاطر سیاست حمایت شما از تحریم های اقتصادی که علیه منافع ملی مردم ایران از جمله همین طبقه کارگر هست و همچنین بخاطر کارنامه سیاه ضد کارگری تان به‌ شدت از شما متنفر هستند.

لینک به منبع

موج سواری جدید مریم عضدانلو

***

روز جهانی کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوییادی از ۱۱۹۲ کارگری که به‌دست منافقین شهید شدند

عباس داوری مجاهدین خلق فرقه رجویروز جهانی کارگر و کمیسیون کار! فرقه رجوی

معصومه ملک محمدی و عباس داوریمعصومه ملک محمدی و عباس داوری از کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه 

زنان برده در کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویدر آستانه روز جهانی کارگر نگاهی به اراجیف تازه عباس داوری 

کسانیکه دست در خون کارگران ایرانی دارند لطفا دم از حقوق کارگر نزنند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اصرار-رجوی-بر-ترور-و-خشونت/

اصرار رجوی بر ترور و خشونت ، استراژی به گل نشسته

اصرار رجوی بر ترور و خشونت - علی جهانیعلی جهانی، وبلاگ آیینه، آلمان، بیست و سوم ژوئن 2021:… به نظر بنده این نشانه بارز بن بست استراتژیکی سازمان هست که دیگه به‌ آخر خط رسیده و هیچ راه برون رفتی از این بحران های لاعلاجی که دارد برای شان متصور نیست و  بقول معروف این استراتژی ترور و خشونت رگ حیات سازمان می باشد و بدون ادامه و اصرار بر این استراتژی شکست خورده و به بن بست رسیده نمی تواند به حیات خوار و خفیف و خائنانه اش لحظه ای ادامه دهد و تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش هم در حال فروپاشی کامل قرار گرفته است و با مشکل ریزش روز افزون نیرویی هم مواجه شده و این نمایش های تکراری و مضحک و مسخره و فیل هوا کردن ها نظیر هزار اشرف و هزار همردیف هزار زن شورای رهبری و کانون های شورشی و مؤسسان پنجم دردی از درد های بی درمان شان را حل نکرده. اصرار رجوی بر ترور و خشونت ، استراژی به گل نشسته 

اصرار رجوی بر ترور و خشونت - علی جهانیمجاهدین خلق ضد انقلاب و قهر مسلحانه ی انقلابی؟

اصرار رجوی بر ترور و خشونت ، استراژی به گل نشسته 

موج سواری رجوی 

چرا فرقه رجوی همچنان بر ادامه استراتژی ترور و خشونت اصرار می ورزد؟

چهل سال از اعلام مبارزه مسلحانه توسط رهبری سازمان در سی خرداد سال ۱۳۶۰ خورشیدی می گذرد و این استراتژی ترور و خشونت در این مدت نه تنها هیچ دستاوردی برای پیشرفت اهداف سازمان فرقه گرای مسعود و مریم نداشته است بلکه حاصلی جز کشتار بیش از هفده هزار نفر از مردم بی گناه ایران اعم از سربازانی که در جنگ ایران و عراق حضور داشتند و دستفروشان تحت عنوان واهی سرانگشتان رژیم و ساکنان مناطق مرزی که آماج حملات خمپاره ای تیم های تروریستی اعزامی رجوی به داخل کشور در زمان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و کشته شدن هزاران نفر از نیروهای نگون‌بخت سازمان که یک قلم آن در عملیات به اصطلاح سرنگونی تحت عنوان فروغ جاویدان که بهتر است بگوییم دروغ جاویدان بیش از هزار و پانصد تن از اعضای سازمان کشته و مجروح و مفقودالاثر شدند. و نهایتا هم این سازمان و رهبری اش که برای سوار شدن بر جنگ ایران و عراق و گره‌ زدن استراتژی ترور و خشونت خودش به این جنگ به عراق رفته بود تا بقول خودشان در جوار خاک میهن و تحت حمایت های همه جانبه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق راحت‌تر به اقدامات تروریستی اش علیه مردم ایران ادامه دهند با سرنگونی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق رویا های رجوی مفقودالاثر هم بر باد رفته و خوابهای پنبه دانه اش آشکار گشت و بجای اینکه  بقول رجوی صلح بین ایران و عراق طناب دار رژیم ایران گردد منجر به سرنگونی رژیم صدام حسین گشته و بعد هم طناب دار رجوی مفقودالاثر و استراتژی ترور و خشونت اش تحت عنوان مبارزه مسلحانه گشت که در نتیجه با سقوط صدام حسین این پدر خوانده رجوی ارتش به اصطلاح آزادی بخش خلع سلاح گشت و بعد هم با خواست اکثریت مردم عراق به شکل مفتضحانه ای از عراق اخراج شده و به کمپی در تیرانا مرکز کشور آلبانی منتقل شدند.

حالا از این ارتش آزادی بخش شان که تا بحال توسط رهبری سازمان پنج بار تاسیس و منحل شده چیزی شبیه به یک خانه سالمندان باقی مانده است و سلاح و قرار گاه استراتژیکی اشرف و حتی لباس فرم خودشان را از دست داده اند. البته بقول خودشان الان کمپ آلبانی اشرف سه هست و در صدد هستند با نیروهای هوادار نداشته خودشان تحت عنوان اشرف نشان نان هزار خواهر شورای رهبری که همه شان هم همردیف مسؤل اول سازمان هستند هزار اشرف تشکیل بدهند و علاوه بر این کانون های شورشی که توهم و دروغی بیش نیست را هم یدک می کشند ولی نه تنها هیچ قدمی رو به جلو نداشته اند بلکه اکنون با بحران های لاعلاج تشکیلاتی و ریزش روز افزون نیرویی مواجه هستند و رجوی هم مفقودالاثر هست و مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی هم توان اداره يک تیم را هم ندارد تا چه برسد که بخواهد سازمان را رهبری و اداره کند. همه این واقعیت ها را سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو بهتر از هر کسی می داند. حالا سوال اساسی اینجاست که چرا علی رغم شکست استراتژی ترور و خشونت بعد از چهل سال همچنان روی آن اصرار می ورزند و هر وقت هم فرصت پیدا کرده اند مانند روز انتخابات  که به‌ مراجعه کنندگان به سفارت خانه های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی که برای شرکت در انتخابات و رای دادن رفته بودند حمله ور شدند؟

به نظر بنده این نشانه بارز بن بست استراتژیکی سازمان هست که دیگه به‌ آخر خط رسیده و هیچ راه برون رفتی از این بحران های لاعلاجی که دارد برای شان متصور نیست و  بقول معروف این استراتژی ترور و خشونت رگ حیات سازمان می باشد و بدون ادامه و اصرار بر این استراتژی شکست خورده و به بن بست رسیده نمی تواند به حیات خوار و خفیف و خائنانه اش لحظه ای ادامه دهد و تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش هم در حال فروپاشی کامل قرار گرفته است و با مشکل ریزش روز افزون نیرویی هم مواجه شده و این نمایش های تکراری و مضحک و مسخره و فیل هوا کردن ها نظیر هزار اشرف و هزار همردیف هزار زن شورای رهبری و کانون های شورشی و مؤسسان پنجم دردی از درد های بی درمان شان را حل نکرده لذا تنها راه برای بقا و ادامه چند صباحی بیشتر عمر ننگین تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده شان مجبور شدند دوباره با اصرار بر سر این استراتژی ترور و خشونت اظهار وجود کنند و حتی پیه بی آبرو تر شدن خودشان را به جان خريده و به رای دهندگان در کشورهای اروپایی حمله ور شوند . اینطوری ماهیت خشونت طلبی شان در پس شعار های آزادی خواهی و حقوق بشری و مدره نمایی بیشتر برای همه از جمله شهروندان اروپایی آشکار تر گشت و این هم یک نمونه از خشونت طلبی سازمان به اصطلاح آزادی خواه و انقلابی بود که چهره واقعی خودشان را عیان کردند و مهر باطلی بود بر همه ادعاهای پوشالی و شعار های پر طمطراق سازمان نظیر اسلام انقلابی و اسلام بردبار و آزادی خواهی و مدافع حقوق بشر و دموکراسی عدالت اجتماعی و نشانه بارز بن بست رسیدن این گروه تروریستی و فرقه گرا می باشد که به آخر خط رسیده و به سیم آخر زده است. 

لینک به منبع

اصرار رجوی بر ترور و خشونت ، استراژی به گل نشسته 

موج سواری رجوی 

***

اعتراضات مردمی مجاهدین خلق و زهر خشونتمبارزه از منظر رجوی و سازمان مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بن-بست-استراتژی-فرقه-رجوی/

بن بست استراتژی فرقه رجوی

بن بست استراتژی فرقه رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، چهارم دسامبر 2019:… واقعیت اینست که نه تنها همه این شعر و شعار پوچ و تو خالی است و همه این ادعا ها دروغین هست بلکه این خود سازمان تروریستی و فرقه گرای رجوی هست که هیچ آینده روشنی ندارد و در یک بن بست استراتژیکی برگشت ناپذیر و لاعلاجی گیر کرده است و نه راه برون رفت و نه راه برگشت دارد و الان هم در باتلاق کمپ کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه بد جوری گیر کرده است و با مشکل اساسی موج روزافزون ریزش نیرویی مواجه هست که بخاطر همین بن بست استراتژیکی گریبان گیرش شده که نه تنها راه برون رفتی برای سراان فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی متصور نیست بلکه آینده تیره و تاری برای سازمان رقم زده و این تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده هست. بن بست استراتژی فرقه رجوی 

بن بست استراتژی فرقه رجویخدابنده: استراتژی مجاهدین خلق دستورات کاخ سفید است

آینده و بن بست استراتژی فرقه رجوی

موج سواری رجوی 

علی جهانی

آقای علی جهانی آلمان

همانطور که در تبلیغات دروغین فرقه تروریستی رجوی مشاهده می کنید همچنان بقول معروف در روی یک پاشنه می چرخد و همچنان خود را تنها آلترناتیو می دانند و همچنان روی استراتژی ترور و خشونت تحت عنوان مبارزه مسلحانه پا فشاری و اصرار می ورزند و همچنان تحت عنوان مقاومت به دروغ مدعی آزادی خواهی و مدافع حقوق بشر و خواهان بر قراری عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی مانند حقوق زنان و جوانان و آزادی بیان و غیره هستند. و همچنین پیوسته شعار دروغین سرنگونی می دهد و وعده های تکراری سرنگونی نشخوار می کند حالا یک زمان که تحت حمایت همه جانبه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود می خواست سرنگونی را با ارتش به اصطلاح آزادی بخش خود محقق کند و حالا هم که دیگه از آن ارتش به اصطلاح آزادی بخشش چیزی باقی نمانده می خواهد با کانون های دروغین شورشی این کار را انجام دهد.

اما  واقعیت اینست که نه تنها همه این شعر و شعار پوچ و تو خالی است و همه این ادعا ها دروغین هست بلکه این خود سازمان تروریستی و فرقه گرای رجوی هست که هیچ آینده روشنی ندارد و در یک بن بست استراتژیکی برگشت ناپذیر و لاعلاجی گیر کرده است و نه راه برون رفت و نه راه برگشت دارد و الان هم در باتلاق کمپ کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه بد جوری گیر کرده است و با مشکل اساسی موج روزافزون ریزش نیرویی مواجه هست که بخاطر همین بن بست استراتژیکی گریبان گیرش شده که نه تنها راه برون رفتی برای سراان فرقه و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی متصور نیست بلکه آینده تیره و تاری برای سازمان رقم زده و این تشکیلات قرون وسطایی و پوسیده اش را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده هست.

بله  دوستان گرامی سازمان و بطور خاص رهبری نا صالح اش بخاطر خیانت و  جنایات بیشمارش علیه مردم ایران و به سبب عدم استقلال سیاسی و همسویی کامل با آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر عربستان سعودی و اسرائیل آینده اش را تیره و تار کرده و بی آینده گشته است و حال که این سیاست ضد مردمی اربابانش به شکست انجامیده است این سازمان که استراتژی اش روی همین سیاست های ضد ایرانی سوار کرده بود به بن بست کامل استراتژیکی رسیده است.

آینده و بن بست استراتژی فرقه رجوی

موج سواری رجوی 

لینک به منبع

***

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نرخ-بنزین-و-فرقه-رجوی-ارتش-آزایبخش-و-کا/

نرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی

نرخ بنزین و فرقه رجوی - ارتش آزایبخش و کانون های شورشیعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و نهم نوامبر 2019:… راستی  چرا سران فرقه رجوی با وجود اینکه می دانند نه تنها هیچ طرفداری در ایران ندارند بلکه مردم ایران در مناسب های مختلف به اینها گفته اند که شما لطفا خفه شید چون به اندازه کافی علیه مردم ایران هم سو با دشمنان قسم خورده مردم ایران نظیر صدام حسین و اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی جنایت و خیانت کرده اید و بیش از هفده هزار نفر از همین مردم ایران را در  اقدامات تروریستی تان کشته اید و حالا برای کشته شدگان حوادث اخیر و حتی کشته شدگان حوادثی نظیر سیل و زلزله اشک تمساح می ریزید. نرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی 

نرخ بنزین و فرقه رجوی - ارتش آزایبخش و کانون های شورشیاشک تمساح جنایتکاران  جهانی و حامی رجوی برای مردم ایران

نرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی

1- از ارتش آزادی بخش تا کانون های شورشی

فرقه  تروریستی رجوی همواره سعی کرده و می کند که همه مناسب های ملی و مذهبی و همه حوادثی که در ایران اتفاق می افتد را به خودش ربط بدهد و به دروغ مدعی اصلی آن معرفی کند و همه اینها رو ربط بدهد به سرنگونی حالا یک زمان که در عراق بود و به سبب حمایت های همه جانبه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق ارتش به اصطلاح آزادی بخش داشت همه اینها رو ربط می داد به فعالیت های تروریستی این به اصطلاح ارتش آزادی بخش تحت عنوان عملیات سرنگونی و حالا هم که مفتضحانه از کشور عراق اخراج شده و با سفارش اربابان جدیدش در آمریکا به کشور آلبانی منتقل شده و دیگه از آن ارتش به اصطلاح ازادی بخشش چیزی جز افراد سالخورده و بیمار باقی نمانده است حالا به دروغ مدعی می شود که همه حوادث را در ایران را توسط کانون های شورشی که توهمی بیش نیست دارد هدایت می کند و سرنگونی را محقق می کند و در رابطه حوادث تلخ هفته گذشته در ایران را که موجب تلفات جانی و خسارت مالی به اموال عمومی را به کانون های شورشی نداشته خودش نسبت داده که قرار بود سرنگونی را برای مریم خانم و اربابانش در امریکا و منطقه محقق سازند.

راستی  چرا سران فرقه رجوی با وجود اینکه می دانند نه تنها هیچ طرفداری در ایران ندارند بلکه مردم ایران در مناسب های مختلف به اینها گفته اند که شما لطفا خفه شید چون به اندازه کافی علیه مردم ایران هم سو با دشمنان قسم خورده مردم ایران نظیر صدام حسین و اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی جنایت و خیانت کرده اید و بیش از هفده هزار نفر از همین مردم ایران را در  اقدامات تروریستی تان کشته اید و حالا برای کشته شدگان حوادث اخیر و حتی کشته شدگان حوادثی نظیر سیل و زلزله اشک تمساح می ریزید. و خوب می دانند که نه مردم ایران و نه جهان دروغ های شان را باور ندارند پس چرا این همه روی آن اصرار می ورزند؟  به بنده دلیل اصلی وضعیت اسف بار تشکیلات رو به زوال خودشون هست و این حرفارو برای مصرف داخلی و جلوگیری از موج روز افزون ریزش نیرویی می باشد. نیروهای نگونبختی که در غار کهفی بنام اشرف 3 زندانی و گرفتار هستند و از دنیای بیرون هیچ خبری ندارند حرف های دروغ اینها را باور کنند و بقیه عمرشان را همچون گذشته در این تشکیلات قرون وسطایی تلف کنند البته تجربه ثابت کرده که موفق نبوده و نمی شوند.

در  پایان خطاب به سران فرقه تروریستی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی باید این نکته را یاد آوری کنم شما  و آن شوهر مفقودالاثر تان اول بیایید پاسخگوی جنایات و خیانت های بی شمارتون در این سالیان علیه همین مردمی که دارید الان به دروغ سنگ حمایت از آنها را به سینه میزنید باشید. مگر می شود گروهی که جنگ طلب و خشونت گرا باشه و استراتژی اش ترور و خشونت باشه و با همین استراتژی ضد مردمی دست به کشتار مردم کوچه و خیابان بزند بعد بیاد برای کشته شدگان حوادث اخیر و حتی حوادثی که در ایران نظیر سیل و زلزله اتفاق می افتد اظهار همدردی بکند خود را آزادی خواه و مدافع حقوق بشر جا بزند؟  نه خیر خانم عضدانلو شما و همه اربابان تان نه تنها نمی توانید با این گونه اشک تمساح ریختن ها مردم را فریب دهید بلکه باید در آینده پاسخگوی این گونه شیادی های تان باشید.

لینک به منبع

2- تظاهرات مردم علیه گران شدن بنزین و موج سواری فرقه رجوی

بدنبال  تصمیم دولت ایران برای افزایش قیمت بنزین به لیتری سه هزار تومان عده ای از مردم در شهر های مختلف ایران از تصمیم دولت خشمگین شده و دست به تظاهرات زدند و مخالفت خودشان را با این تصمیم ابراز کردند.

اما  میان در سران فرقه تروریستی رجوی از آنجایی که همیشه برای آماده موج سواری و سواستفاده از حرکات اعتراضی مردم هستند اینبار هم همگام با بقایای خاندان پهلوی و ارباب شان آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی وارد میدان شده و سعی می کنند مردمی که برای خواسته های معیشتی  دست به تظاهرات آرام زده اند را تشویق به خشونت کنند که البته مثل گذشته موفق نخواهند شد مردم ما هوشیار هستند و برای رسیدن به خواسته های معیشتی شان هیچ نیازی به گروه تروریستی رجوی که چون گرگ در لباس میش ظاهر شده و خود را قیم مردم می پندارد ندارند. البته سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی آنقدر وقیح و پررو هستند که حتما این حرکات اعتراضی مردم را همانند اتفاقات گذشته کار کانون های دروغین خود تحت عنوان کانون های شورشی که توهم و دروغی بیش نیست می دانند که به خیال خام شان دارند سرنگونی را محقق می کنند. باید به ایشان گفت برو فکر نان کن خربزه آب هست و بهتر هست بجای اینگونه حرکات مذبوحانه کلاه تشکیلات پوسیده شان را سفت بگیرند که سونامی ریزش نیرویی و فروپاشی کامل تشکیلات آنرا را نبرد.

لینک به منبع

نرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی

***

همچنین: