موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت

موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت

موسسان پنجم ارتش آزایبخش هذیانگویی رجوی - محمد رزاقیمحمد رزاقی، کانون آوا، دوم ژوئن 2021:… رجوی روح پلید و مریم قجربعد از سرنگونی اربابشان صدام ملعون با فرار و جدایی بیش از 800 نفر تا سال 85 مواجه شدند و برای جلو گیری از جدا شدن بیشتر اعضاء بار دیگر با شامورته بازی موسسان سوم را پیش کشیده و توسط سران فرقه برای جلو گیری از جدا شدن اعضاء تلاش کردند ولی با توجه به تغییر شرایط و نبود صدام ملعون و همچنین رفتن شخص رجوی روح پلید  به سوراخ موش و مریم قجر به پاریس نتوانستند مثل سال 74 سناریو خود را به  دلخواه خود اجرا کنند و بعد از اجرا شوء موسسان سوم باز اعضاء نگون بخت در اولین فرصتی که بدست می اوردند یا فرارمی کردند و یا با اعلام جدایی از اسارت ذهنی و جسمی خود را نجات می دادند . موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت 

موسسان پنجم ارتش آزایبخش هذیانگویی رجوی - محمد رزاقیمجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد

موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

پاریس : محمد رزاقی 31.05.2021

چند هفته دیگر در ایران انتخابات ریاست جمهوری بر گزار می شود . سران فرقه رجوی داعشی با سناریو تکراری و شیادانه وصدور پیامی به اسم رجوی روح پلید مدعی شده 30 خرداد را روز موسسان پنجم اعلام کرده !

 نگاه کوتاهی به سناریو تاسیس های گذشته به اندازیم . البته کسائی که از شگردهای سران فرقه رجوی اطلاع ندارند خق دارند انچه جدا شده ها از شگردها و جنایات سران فرقه رجوی داعشی افشاگری می کنند باورش برایشان سخت باشد ولی واقعیت و ماهیت درونی سران فرقه رجوی را همین جدا شده ها رو کردند و می کنند .

ارتش بی‌رهبر و بی‌سلاح ، حاضر و آماده برای سرنگونی است

ــ اما چرا سران فرقه رجوی داعشی انهم به اسم رجوی روح پلید فیل موسسان پنجم را هوا کرده اند ؟

شامورته بازی رجوی روح پلید در اشکال مختلف و با سناریو های خاص به نمایش گذاشته می شود .

اولین بار در سال 74 رجوی داعشی با شامورته بازی موسسان دوم را در نشست موسوم به حوض اجرا کرد .

سال 73 رجوی روح پلید وقتی دید امار اعضاء ناراضی در مناسبات فرقه رجوی هر روز بیشتر می شود بیش از 500 عضو خود را که از اعضاء ناراضی بودند زندانی  وبا شکنجه های جسمی و روحی و برگزاری دادگاه و صدورحکم اعدام برای اعضاء ناراضی  سرکوب در تشکیلات فرقه را به اوج رساند .

سال 74 رجوی برای سرکوب دیگر اعضاء که اکثرآ از اردوگاه اسرای جنگی عراق از طرف صدام ملعون به رجوی هدیه شده بودند نشستهای موسوم به حوض با سناریو از پیش طراحی شده مدعی شد چون اعضاء گوش به فرمان نیستند و فرامین فرمانده هان را گوش نمی دهند و یک عده هم خواهان خروج و جدا شدن از فرقه رجوی هستند می خواهد ارتش دست ساز خودش را منحل کند !

البته سناریومنحل کردن ارتش دست ساز از پیش نوشته شده توسط رجوی روح پلید و با بازیگری دیگر سران فرقه تماما برای سرکوب ؛ خروج ممنوع  و مجبور کردن اعضاء نگون بخت به اطاعت کور کورانه بود و رجوی مدعی شد هر کس می خواهد در ارتش دست سازش ثبت نام کند باید تن به نشست تحت عنوان عملیات جاری ( نشست سرکوب ) تن بدهد .

رجوی روح پلید با نوشتن قوانین فرقه گرایانه در نشست موسوم به حوض اعضاء نگون بخت در شرایطی قرار داد که اعضاء نگون بخت نه  راه  پیش داشتند و نه راه پس !

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

باید اعتراف کنم رجوی روح پلید با شامورته بازی توانست اعضاء را از هرگونه مخالف نظر رجوی داعشی سرکوب و همچنین اعضایی که خواهان خروج از فرقه رجوی بودند را با صدور حکم اعدام و تحویل دادن به زندان ابوغریب عراق و… به خواسته خود که همانا نگه داشتن اعضاء نگون بخت در اسارت ذهنی و جسمی برسد .

رجوی روح پلید و مریم قجربعد از سرنگونی اربابشان صدام ملعون با فرار و جدایی بیش از 800 نفر تا سال 85 مواجه شدند و برای جلو گیری از جدا شدن بیشتر اعضاء بار دیگر با شامورته بازی موسسان سوم را پیش کشیده و توسط سران فرقه برای جلو گیری از جدا شدن اعضاء تلاش کردند ولی با توجه به تغییر شرایط و نبود صدام ملعون و همچنین رفتن شخص رجوی روح پلید  به سوراخ موش و مریم قجر به پاریس نتوانستند مثل سال 74 سناریو خود را به  دلخواه خود اجرا کنند و بعد از اجرا شوء موسسان سوم باز اعضاء نگون بخت در اولین فرصتی که بدست می اوردند یا فرارمی کردند و یا با اعلام جدایی از اسارت ذهنی و جسمی خود را نجات می دادند .

رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی فیل موسسان چهارم را بعد از اخراج اعضاء فرقه رجوی از اردوگاه بد نام اشرف به لیبرتی هوا کردند و مدعی شدند می خواهند از لیبرتی به تهران پل بزنند و رژیم سرنگون بکنند و نیاز به ارتش جدید دارند !

این ادعا ها در حالی بود که بعد از سرنگونی صدام ملعون ارتش دست ساز رجوی خلع سلاح شده بود و حتا اجازه نداشتند با لباس نظامی در اردوگاه باشند ولی از انجا که رجوی در شامورته بازی استاد بود و با ارائه یک سری تحلیل های ابدوغ خیاری ودروغ ؛ دغل بازی  وعده های سر خرمن توانست اعضاء نگو ن بخت در اسارت ذهنی و جسمی نگه دارد و موسسان چهارم و تعهد گرفتن از را در اردوگاه لیبرتی شروع کرد .

چند روز پیش هم ازطرف رجوی روح پلید روز 30 خرداد 1400 را موسسان پنجم اعلان کرده اند که بتوانند بار دیگر جلو جدا شدن اعضاء را بگیرند .

موسسان پنجم ارتش آزایبخش رجوی در آلبانی

اما علت همه این شامورته بازیها وفیل هوا کردنها چیزی نیست جز درنگه داشتن اعضاء نگون در اسارت ذهنی و جسمی .

همه ما می دانیم که تحلیل های ابدوغ خیاری شخص رجوی و دیگر سران فرقه هیچ وقت به واقعیت نپیوسته و نخواهد پیوست و از سال 60 تا به امروز رجوی روح پلید و دیگر سران فرقه با تکیه به صدام ملعون گرفتن هزاران سلاح و توپ ؛ تانک نتوانستند به اهداف پلید خود برسند و بعد از سرنگونی صدام ملعون هم با خزیدن به اغوش امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان باز نتوانستند به ارزو های پنبه دانه ای خود برسند بار دیگر دست به شامورته بازی زده اند تا بتوانند بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعضاء نگو نبخت با وعده های سر خرمن  سرنگونی و … در اسارت نگه دارند تا بتوانند به گرفتن دلارهای خونین از عربستان ادامه بدهند وگرنه ما بهتر از هم همی دانیم که اعضاء نگون بختی که هم اکنون در اسارت ذهنی و جسمی سران فرقه رجوی داعشی فرار دارند میانگین سنی شان بالای 60 سال می باشد و اکثر اعضاء دچار بیماری های سخت شده اند و عده ای هم با پوشک پوشیدن و عدم توانائی در کارهای فردی خود در گوشه اسارتگاه اشرف 3 در البانی در انتظار پایان عمر هستند ولی باز سران فرقه برای نگه داشتن اعضاء به هر پلیدی دست می زنند تا جلو جدا شدن اعضاء نگون بخت بگیرند و طرح موسسان پنجم از طرف سران فرقه رجوی به غیر این چیز دیگری نبوده و نیست .

لینک به منبع

موسسان پنجم ارتش آزایبخش ، سناریوی رجوی برای ادامه اسارت اعضای نگونبخت 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بازتاسیس-ارتش-خصوصی-صدام-در-آلبانی/

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانیغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، سی و یکم می 2021:… در هر سرفصل ها که تضادها همانند غده های چرکین بیرون می زنند. رجوی به فکر چاره کار می افتد که همانا روکردن یک شعبده جدید است که اسیران نگون بخت را برای چند صباحی در زیر یوغ خود نگه دارد و شعبده موسسان پنجم هم از همین قماش است .که افراد را در تشکیلات هرچه بیشتر در خود فرو ببرد این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه صرفابرای مصرف داخلی و اعضا و هواداران اش است و مشخصا برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دیگری ندارد. بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت 

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانیپیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت 

بازتاسیس ارتش موهوم شکست و فضاحت تکراری رجوی

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان

رجوی شیاد در تنگنا و شکست های پی در پی اش در تمای عرصه های سیاسی ؛ خطی و استراتژیک اسیران نگونبخت در قلعه اشرف سه در آلبانی را باز هم مقصر جلوه داد .ارتش ناداشته اش را منحل کرد و به اصطلاج ارتش و موسسان پنجم را باز تاسیس کرد. و برای هزارمین بار از نفرات تعهد نامه گرفته و برای پنجمین بار ارتشی که وجود خارجی ندارد را منحل و مجدا باز تاسیس کرد. همیشه احزاب و سازمانهایی که در سرفصل ها با مشکلات عدیده ای مواجه می شدند به جمع بندی می نشستند و علل و عوامل انرا جست و جو می کنند  و در گام اول این رهبران و سران بودند که همه نارسایی ها و شکست ها و خسارات وارده را بخودشان نسبت می دادند و به سایرین و بدنه منتقل می کردند که علل اصلی عدم موفقیت یا شکست شان چه بوده است . اما در فرقه رجوی همه چیز برعکس است و همیشه طی چهار دهه گذشته تنها کسی که خودش را مبرا از هرخطا و ندانم کاری می داند شخص رجوی است. در مناسبات فرقه ای رجوی هر خطا اعم از کوچک و بزرگ به افراد تحت اسارت این فرقه نسبت داده می شود و هربار هم برای تو سری زدن افراد برای بیگاری کشیدن و محکم کردن بیشتر طوق بردگی فکری و جسمی طلبکار اعضا می شود. ایکاش رجوی حداقل این شرافت را داشت که ذره ای از ان شکست های وارده به فرقه اش را بخودش نسبت می داد  و مطرح میکردکه این اشتباه ناشی از عدم درست شناخت من از واقعیت های جامعه بوده است

بدون شک رجوی نسبت بکارش واقف است و می داند که اگر حتی یک مورد از بن بست هایی را در تمام سرفصل ها گرفتارش شده را شخصا بر عهده بیگیرد دیگر نه از تاک نشان خواهت ماند نه از تاک نشان و به همین دلیل نمی خواهد در رهبری بلامنازع اش در فرقه کوچکترین شکافی ایجاد شود. و باید تا ته ان مسئولیت بپذیردو

هر بار که شکست می خورد علل شکست را به وابستگی افراد تحت نظام اش را به زن و زندگی نسبت می داد و انقدر این اراجیف را تکرار می کرد که افراد مستاصل درون فرقه هم دچار سرخوردگی می شدند و توی سرشان می زدند که باید به هر ترتیبی شده اثبات کنند که اشکالی متوجه رهبر نبوده است و تقصیر متوجه خود انهاست.

اما این بار که دولت آلبانی تصمیم به مشخص کردن استاتوی افراد خارجی مقیم کشورش و دادن کارت هویت به آنهاست را چگونه رجوی تفسیر و تبیین می کند. احتمالا هوای خوب البانی افراد را یاد هندوستان انداخته و باید در حضور رهبری برای بار هزارم توبه و استغفار کنند که چه اشتباهی کردن آب و هوای آلبانی آنها را به زندگی طلبی سوق داده است و اعتراف  کنند که هوای اینجا آنها را هوایی کرده است و لذا صلاحیت عضویت شان در فرقه را از دست داده اند و باید مجددا ثبت نام کنند.

این چه ارتشی است که پنج بار باز تاسیس شده است و کیلومتر های ماشین قراضه را صفر می کند. ایا رجوی نمی داند  که این خانه عنکبوتی اش از پای بست ویران است .؟ رجوی می داند اما چاره ای ندارد وی ناچار است سالی چند بار کیلومتر این ماشین قراضه را صفر کند و ظاهر انرا نو و خوش رنگ و لعاب نشان دهد و خودش هم می داند که در سرفصل بعد ی این ماشین دوباره درجا می زند .

این حرکت جدید رجوی نشان از ترس و وحشت این بزدل ترسوست که با اعلام خبر صدور کارت هویت برای افراد خارجی رعشه بر اندام فرسوده تشکیلاتش افتاد و برای رها شدن از این مخمصه با باز تاسیس و تعهد جدید ار نفرات می خواهد ولو مقطعی خودش را برهاند.

که البته اینبار دیگر موفق نخواهد شد و در اینده با موج جدیدی از درخواست جدایی افراد از تشکیلات روبرو خواهد شد.

این شرایطی که برای افراد تحت ظلم و ستم تشکیلات فرقه رجوی ایجاد شده است یک موفقیت بزرگی است که یه یمن پایداری و افشاگری جداشده از این فرقه در سرتاسر دنیا و همچنین پایداری خانواده بدست امده است. رجوی بهتر از هرکس می داند که وقتی افراد به صورت انفرادی طرف حساب مقامات دولتی باشند دیگر رجوی نمی تواند نشخوار هایی که در عراق می کرد و می گفت ما اینجا بصورت گروهی مصونیت داریم و افراد بصورت فردی هیچ استاتویی ندارند و اگر امنیت عراق کسی را تنهایی در شهر های عراق ببیند دستگیر و اتوماتیک هشت سال زندانی در انتظارش هست. در البانی و اروپا نمی تواند ان نشخوار ها را بازنشخوار کند و ترسش هم از همین است.

در هر سرفصل ها که تضادها همانند غده های چرکین بیرون می زنند. رجوی به فکر چاره کار می افتد که همانا روکردن یک شعبده جدید است که اسیران نگون بخت را برای چند صباحی در زیر یوغ خود نگه دارد و

شعبده موسسان پنجم هم از همین قماش است .که افراد را در تشکیلات هرچه بیشتر در خود فرو ببرد این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه صرفابرای مصرف داخلی و اعضا و هواداران اش است و مشخصا برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دیگری ندارد.

البته دست رجوی برای همه رو شده و می دانند که این شعبده هم از همان مدل هزار اشرف و توسر زدن نفرات است. این ترفندهای تکراری سالیان است که تنها یک بازی درون تشکیلاتی است.

این عقیده و نظر من نیست بلکه تعداد زیادی از مسئولین بالای سازمان هم است و همواره در گفتگوی های خصوصی به هم می گفتیم که طرف دارد موج را از سر بدر می کند و چندهفته دیگر این داستان فراموش می شود و دنبال یک سناریو جدید می گردد.

رجوی این بار فیل موسسان پنجم را علم کرد البته این بازی صد بار تکرار شده است و قبلا هم در سال ۲۰۰۴ که رجوی به و عده های پوشالی که همان سرنگونی بود نرسید برای سر کوب کردن افراد و اینکه افراد و نیروهای خودش را مقصر و مانع خط و مشی سیاسی و نظامی خود معرفی کند نشستهای معروف حوض را برگزار کرد و همه را وادار کرد که تعهد بدهند که مانع سرنگونی هستن و اگر کسانی تعهد نمی داند در دادگاههای ساختگی جمعی دمار از روزگارش در می اوردند و با تهدید و فشار افراد را به نوشتن تعهد نامه می کردند و افراد باید اعلام ندامت و پشیمانی هم می کردند.

داستان جدید در آلبانی هم از همین سیاق است چون بعداز چهل سال رچوی به تمام وعده های دروغین خود نرسید این شعبده بازی صد بار استفاده شده را علم کرد که برای مدتی دهان مخالفین خود در داخل تشکیلات را ببند و وسیله ای باشد برای سرکوب داخلی ؛ بدون شک این ننگ دیگر ی برای رجوی است که می خواهد همانند عراق افراد اسیر در قلعه اشرف سه در البانی را هم از دنیای ازاد محروم کند و همه مطیع و فرمانبردار او درتشکیلات باشند. بحث نظامی کردن این شعبده هم به همین دلیل است که افراد را مطیع تر کنند. وهدف اش برای خریدن زمان است. که شاید تا ستونی دیگر فرجی حاصل شود. تازه نکته خنده دار آن هم این است که افراد داخل کشور هم  می خواهند ثبت نام کنند واقعا عجب احمقی است رجوی

با تبریک به همه دوستان سابق واعضا اسیر در قلعه اشرف سه در البانی ارزو می کنم شرایط جدید امکان خوبی برای بازیابی شان حتی در این اواخر عمرشان شود. و بتوانند خودشان مسئول سرنوشت شان شوند.

غفور فتاحیان
انجمن نجات از فرقه ها

پاریس 31 می 2021

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت

***

مسعود خدابنده - مدارک هویتی رهایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانیمسعود خدابنده – مدارک هویتی رهایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانی 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سکوت-خفت-بار-رجوی-جنایات-اسرائیل/

سکوت خفت بار رجوی درمقابل جنایات اسرائیل

سکوت خفت بار رجوی درمقابل جنایات اسرائیلمحمد رزاقی، کانون آوا، چهاردهم می 2021:… رجوی روح پلید در دیدار با یاسر عرفات با انداختن چپیه ( شال فلسطینی ) روی گردن و هدیه دادن سلاح به عرفات مدعی بود با الهام از مبارزات مردم فلسطین مبارزه با رژیم شاه را شروع کرده اند و … در همه نشستهای درونی وقتی رجوی می خواست از خودش قهرمان بسازد رفتن به اردوگاههای فلسطین برای گذراندن آموزش نظامی را با اب و تاب به خورد اعضاء نگون بخت می داد . سکوت خفت بار رجوی درمقابل جنایات اسرائیل 

سکوت خفت بار رجوی درمقابل جنایات اسرائیلRajavi Silent On Palestine , Awaiting New Instruction

سکوت خفت بار رجوی درمقابل جنایات اسرائیل !

محمد رزاقی تلویزیون مردم پاریس

آقای محمد رزاقی ، پاریس

سکوت خفت بار مریم قجر داعشی درمقابل جنایات اسرائیل

محمد رزاقی پاریس, 13.05.2021

نزدیک 2 هفته گذشته  اسرائیلی های جنایتکار دست به کشتار و ضرب و شتم مردم فلسطین زده و چند روز گذشته با بمباران نوار غزه فلسطین مردم خاص کودکان فلسطینی به شهادت رساند .

جنایات اسرائیلی ها در حق مردم مظلوم فلسطین چندین دهه هست که ادامه دارد . مردم ایران با پیروزی انقلاب ضد سلطنتی در سال 57 بیشتر با مردم مظلوم فلسطین و جنایتهای اسرائیل و مبارزات مقاومت مردم فلسطین آشنا شدند .

یاسرعرفات رهبر فلسطینیها در نخستین روزهای پیروزی انقلاب ضد سلطنتی  در بهمن ماه سال 57 به ایران سفر کرد و پیروزی ضد سلطنتی مردم ایران را با دیدار خود از ایران تبریک گفت .

سال 58 رجوی روح پلید با درست کردن میلیشیا ادعا کرد هزاران نفر از اعضاء و هوادارانش اماده اعزام برای جنگ با اسرائیل و ازادی فلسطین است !

رجوی روح پلید در دیدار با یاسر عرفات با انداختن چپیه ( شال فلسطینی ) روی گردن و هدیه دادن سلاح به عرفات مدعی بود با الهام از مبارزات مردم فلسطین مبارزه با رژیم شاه را شروع کرده اند و … 

محمد رزاقی - سکوت خفت بار رجوی درمقابل جنایات اسرائیل

در همه نشستهای درونی وقتی رجوی می خواست از خودش قهرمان بسازد رفتن به اردوگاههای فلسطین برای گذراندن آموزش نظامی را با اب و تاب به خورد اعضاء نگون بخت می داد . 

محمد رزاقی - سکوت خفت بار رجوی درمقابل جنایات اسرائیل

اما با یک نگاه دقیق می توان به همکاری رجوی داعشی با اسرائیل را به راحتی دید و نیاز به کند و کاو تحقیق و تفحص خاصی نیست .

 رجوی با مستقر شدن در عراق و با قارا کنیزی برای صدام ملعون همکاری خود با اسرائیل را بصورت مخفیانه توسط مزدوران خود در اروپا و امریکا با اسامی مختلف پیش می برد و در سال 72 رجوی در نشستهای درونی خود ادعا کرد به منابعی دست یافته و توانسته از طریق ان منابع فعالیت های هسته ای ایران را افشاء کند ! البته رجوی روح پلید هیچ وقت نگفت عکسهای ماهواره ای از مناطق حساس نظامی و هسته ای ایران را از کجا بدست اورده است ؟! 

البته بی دلیل نبود رجوی روح پلید همزمان با همکاری مخفیانه با سرائیل به کوبیدن وبد نام کردن عرفات در درون تشکیلات شروع کرد و با کینه و نفرت ازعرفات حرف می زد و شهدا فلسطینی را در ارگانهای خبری خود کشته می نامید ! در حالی که رجوی روح پلید در سالهای قبل از نوکری و قارا کنیزی برای اسرائیل مدعی بود که ناف اش را با نام فلسطین بریده اند و برای خود نمائی چنان از بیضه های عرفات اویزان می شد و می پرستید که خود فلسطینی ها عرفات را نمی پرستیدند .

سال 74 در نشستهای موسوم به حوض رجوی برای بار چندم در نشست درونی مدعی شد با شگردهای پیچیده توانسته از سالها پیش به منابع ای دست یابد که عکسهای ماهواره ای در داخل ایران را در اختیار فرقه رجوی قرار می دهد و حتا چند عکس ماهواره ای نشان داد و گفت :

در زمان جنگ ایران و عراق چند عکس از منطقه جماران بدست اوردیم و به عراقی ها دادیم تا انجا را بمباران کنند !

سپس رجوی گفت :

الان هم با بدست اوردن عکسهای ماهواره ای از مراکز وسایتهای هسته ای و نظامی از ایران توانستیم با افشاگری های هسته ای در امریکا و اروپا توجه همه دولتها را جلب کنیم .

دقیقا یکی از دوستان که هنوز هم در تشکیلات فرقه رجوی در اسارت ذهنی و جسمی هست ولی در دانشگاه های اروپا تحصیل کرده بود و با هم صمیمی بودیم و مطمئن بود که وقتی با هم بصورت مخفیانه صحبت می کنیم اهل گزارش نوشتن و … نیستم بعد از اتمام نشستهای موسوم به حوض و برگشت از بغداد به اردوگاه بد نام اشرف فرصتی بدست امد تا با هم صحبت کنیم .

دوستم که اطلاعاتی بیشتری در مورد سیستم های ارتباطی داشت از من پرسید به نظر تو این اطلاعات ماهواره ای را رجوی از کجا بدست می اورد ؟ ماهواره وسیله ای نیست که هر ننه قمری داشته باشد و رجوی برود از انها اطلاعات مراکز هسته ای ایران بگیرد . فقط چند کشور دارای ماهواره است و کشورهایی که بیشتر روی ایران حساس هستند امریکا و اسرائیل هستند .

اگر امریکا این اطلاعات داشت که خودشان افشاء می کردند و نیازی نبود بروند در جلسه ای که بهنام ( محمد محدثین ) در امریکا بر گزار می کند. بس می ماند اسرائیل و مطمئن که رجوی این اطلاعات از اسرائیل می گیرد ! 

البته فرقه رجوی تلاش زیادی کرد تا همکاری رجوی داعشی با اسرائیل در زمان صدام ملعون افشاء شود تا اینکه چند سال پیش همکاری فرقه رجوی داعشی با اسرائیل موقعی به اثبات رسید که مقامات اسرائیلی به همکاری با فرقه رجوی داعشی و دادن اطلاعات سایتها و مراکز هسته ای  به اصطلاح برای افشا توسط فرقه رجوی را اعتراف کردند .

البته همکاری فرقه رجوی داعشی با اسرائیل  در حد گرفتن عکس های ماهواره ای نبوده بلکه در ترورها و جمع اوری اطلاعات دانشمندان ایرانی فرقه رجوی داعشی با اسرائیل همکاری نزدیک داشته و دارند و همکاری فرق رجوی با موساد اسرائیل چنان تنگا تنگ شده که در تاریخ 29  تیر سال 97 بی بی سی با انتشار خبر از منابع اسرائیلی گزارش داد :

رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) به خنثی کردن طرح ادعایی حمله به نشست مجاهدین خلق در فرانسه کمک کرده است.

به نوشته رسانه‌ها این خبر بعد از برداشته شدن سانسور خبری مربوط به این موضوع از سوی دولت اسرائیل، منتشر شده است.

اما یکی دیگر از مدارکی که اثبات نوکری و قارا کنیزی فرقه رجوی برای موساد و اسرائیل را اثبات می کند اینکه در سالهای گذشته هر وقت اسرائیل دست به کشتار مردم مظلوم فلسطین زده و مردم فلسطین به خاک و خون کشیده سران فرقه رجوی بطور خاص مریم قجر داعشی در مقابل جنایتهای اسرائیل در حق مردم فلسطین سکوت خفت بار در پیش گرفته و یا با یک اشاره کوتاه برای اینکه ارباب خود را رنجیده نکند تقصیر کشتار مردم فلسطین توسط  اسرائیل را به گردن ایران انداخته !

سکوت خفت بار مریم قجر داعشی در مقابل کشتار بچه ها و مردم فلسطین در سالهای گذشته و بطور خاص درروزهای  گذشته در حالی صورت می گیرد که عباس به دستور عربستان و اسرائیل در پاریس چند دقیقه با مریم قجر ملاقات می کند و یا چند هفته پیش مریم قجر با ادا اطوار بوزینه وار با برگزاری کنفرانس عربی اسلامی دم از مسلمانی می زند ولی در مقابل کشتار عربها و مسلمانان توسط اسرائیل  برای خوش ایند اربابان جدیدش به سکوت خفت بار ادامه می دهد .

شاید ؛شاید فردا یا در روزهای اینده مریم قجر برای ابراز وجود  از خود اطلاعیه در کند و با نعل وارونه زدن باز کشتار مردم و بچه های فلسطینی توسط اسرائیل جنایتکار توجیه کند و یا به نام رجوی روح پلید اطلاعیه ای صادر کنند یک پاپاسی هم ارزش ندارد .

پاریس : محمد رزاقی 

لینک به منبع

سکوت خفت بار رجوی درمقابل جنایات اسرائیل !

***

همچنین: