موضع گیری شورای ملی مقاومت ایران در مورد استعفای آقایان محمد رضا روحانی و کریم قصیم؛ فرار از پاسخگوئی

موضع گیری شورای ملی مقاومت ایران در مورد استعفای آقایان محمد رضا روحانی و کریم قصیم؛ فرار از پاسخگوئی

حنیف حیدرنژاد، پژواک ایران، نهم ژوئن 2013: …  آقایان روحانی و قصیم به “شناعت و شقاوت و خنجر زدن از پشت و خیانت به عالی ترین مصالح مقاومت در برابر رژیم آخوندها” متهم شده اند و بدین ترتیب بخاطر استعفایشان به “صف دشمن” پرتاب شده اند. اما نکته کاملا جدید در این اطلاعیه آن است که به نحو کاملا بی پایه و اساسی تلاش می شود استعفای آقایان روحانی و قصیم “مشکوک” جلوه داده شود، به ویژه اینکه آنها در یک ماه گذشته …

متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران

لینک به منبع

شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه اجلاس میاندوره ای خود در مورد استعفای آقایان محمدرضا روحانی و کریم قصیم موضع گیری کرده و تاکید نموده که: “تا زمان صدور و انتشار بیانیه تفصیلی شورای ملی مقاومت، شرکت کنندگان بر موارد زیر تأکید می ورزند:

۱-افشا و محکوم کردن سناریویی که از نیمه اردیبهشت گذشته با عناصر نادم و تواب مانند مصداقی و یغمایی شروع شد و با استعفای غیرمترقبه این دو تن که باید طبق آئین نامه داخلی شورا پاسخگوی سکوت و اقدامات پیشین خود در ارتباط با افراد یادشده می بودند، به مرحله جدیدی رسید که از چنگ انداختن بیش از پیش دشمن ضدبشری بر شورای ملی مقاومت ایران به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک پرده برمی دارد.

۲-شناعت و شقاوت به حدی رسیده است که معنی سیاسی اقدامهای فوق الذکر به کلی نادیده گرفته شده و دشمن در سربریدن مجاهدان اشرف و لیبرتی و به ویژه در ردیابی و حذف فیزیکی مسئول شورای ملی مقاومت تشجیع می‌شود.

۳-ما این اقدام غافلگیرکننده را که با طرح موضوع بیماری طی یکماه گذشته و با بی‌جواب گذاشتن همة دعوتها و تماسهای دبیرخانه صورت گرفته است، حاکی از فقدان اخلاق شورایی و جمعی، خنجر زدن از پشت و خیانت به عالیترین مصالح جنبش مقاومت در برابر رژیم آخوندها می دانیم، به خصوص که جلسات میاندوره یی و جلسات هفتگی اعضای شورا در محل دبیرخانه پیوسته در دسترس آنها برای طرح همة مطالبشان بوده است.”

اطلاعیه دبیرخانه شورا نگرانی ها و اعتراض آقایان روحانی و کریم را “مسائل تکراری” قلمداد کرده و به آنها پاسخی نداده است. آنان در استعفا نامه خود تاکید کرده بودند که:

“ما برحسب وظيفه ملی و مبارزاتی به طور مداوم و در محورهای گوناگون پيشنهاد گشايش ديدگاهها, دگرگونی و شفافيّت سياستها و كاربرد روشهای علمی و كارآمد ارائه كرده ايم [اما] ما در چهارسال گذشته نه تنها در هيچيك از محورهای فوق گشايش و اصلاحی نديديم، بلكه دردمندانه شاهد انقباض و تكرار اشتباهات نيز بوده ايم”.

با این وجود مشخص نیست که چرا دبیرخانه شورا اصرار دارد که از خواسته ها و مطالبات آقایان روحانی و قصیم بی اطلاع بوده و از استعفانامه آنان “غافلگیر” شده است. و تعجب می کند که چرا آنها مطالبات خود را پیشتر مطرح نکرده اند.

در واقع دبیرخانه شورای ملی مقاومت بجای پاسخ به اعتراض این آقایان که چرا در چهار سال گذشته حرف و پیشنهاد آنان مورد توجه قرار نگرفته است، توپ را به زمین آنها برگردانده و سوال می کند اگر مشکل داشتید، چرا مشکلتان را مطرح نکردید!

با این روش، شورای ملی مقاومتِ مجاهدین همچنان از تاکتیک همیشگی فرار از پاسخگوئی استفاده کرده و حاضر به پذیرش مسئولیت خود نمی باشد.

هر چند دبیرخانه شورا بسیار تلاش کرده تا متن تنظیم شده ظاهر مؤدبانه ای داشته باشد، با این وجود خالی از توهین و اتهام نیست، از جمله آنکه:

آقایان روحانی و قصیم به “شناعت و شقاوت و خنجر زدن از پشت و خیانت به عالی ترین مصالح مقاومت در برابر رژیم آخوندها” متهم شده اند و بدین ترتیب بخاطر استعفایشان به “صف دشمن” پرتاب شده اند

اما نکته کاملا جدید در این اطلاعیه آن است که به نحو کاملا بی پایه و اساسی تلاش می شود استعفای آقایان روحانی و قصیم “مشکوک” جلوه داده شود، به ویژه اینکه آنها در یک ماه گذشته دعوتهای انجام شده برای شرکت در جلسات دبیرخانه را رد کرده بودند. اطلاعیه عمدا تلاش دارد تا این شُبه را ایجاد کند که گویا این اقدام با تلاش هائی “برای ردیابی و حذف فیزیکی مسئول شورای ملی مقاومت” ارتباط دارد.

دبیرخانه شورا با این ادعا عملا قصد دارد تا دیگر اعضاء شورا یا مجاهدین که ناراضی بوده و ممکن است در آینده جدا شوند را بترساند که هرگونه اقدام اعتراضی آنها در آینده با تلاش برای حذف مسعود رجوی ارتباط داده خواهد شد.

اطلاعیه دبیرخانه تنها الترناتیو دمکراتیک متاسفانه پر از ادعا و اتهامات بی پایه و اساس و تهدیدهای پنهان است و کمترین احساس مسئولیت و پاسخگوئی در آن دیده نمی شود.

حنیف حیدرنژاد
09.06.2013

همچنین:
جمهوری دمکراتیک اسلامی یا “جمهوری دمکراتیک، سکولار و غیرهسته‌ای”؟
سیاست «سکوت» اطلاع رسانی سازمان مجاهدین خلق در قبال اعزام انتقال مجاهدین به آلبانی، چرا؟
امریکا از سران مجاهدین خلق (فرقه تروریستی رجوی) خواست تا مانع فعالیت ناظران حقوق بشر سازمان ملل نشوند
اسامی ۱۴ نفر ( اعضای مجاهدین ) انتقالی از کمپ لیبرتی به کشور آلبانی + متن کامل بیانیه امریکا


The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters