مجاهدین خلق ، میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترور

مجاهدین خلق ، میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترور

مجاهدین خلق ، میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترورخبرگزاری فارس، بیست و ششم ژانویه 2021:… پس از ترور اخیر شهید فخری زاده و دلالت های مختلف بر نقش آفرینی فرقه تروریستی رجوی، موسوم به مجاهدین خلق در این اقدام جنایت کارانه.  در این مینی مستند تلاش شده تاریخچه این گروه مزدور و جنایت هایش در دو کشور عراق و ایران مورد بازخوانی قرار گیرد. بخش اول: مجاهدین خلق از تاسیس تا ورود به فاز مسلحانه. بخش دوم:صدام و رجوی؛ ائتلاف اهریمنی‌. بخش سوم: از سرکوب انتفاضه شعبانیه تا ترور شهید صیاد شیرازی. بخش چهارم: تروریست‌ها چگونه سر از آلبانی درآوردند؟ بخش پنجم: ائتلاف دیپلمات‌تروریست‌ها با چریک‌های جنایت‌کار. بخش ششم :‌ ترور شهید فخری‌زاده ؛ همدست با موساد.مجاهدین خلق ، میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترور 

مجاهدین خلق ، میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترورتاریخچه 50 ساله سازمان مجاهدین خلق

مجاهدین خلق ، میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترور

مستند “میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترور” ️️

پس از ترور اخیر شهید فخری زاده و دلالت های مختلف بر نقش آفرینی فرقه تروریستی رجوی، موسوم به مجاهدین خلق در این اقدام جنایت کارانه.  در این مینی مستند تلاش شده تاریخچه این گروه مزدور و جنایت هایش در دو کشور عراق و ایران مورد بازخوانی قرار گیرد.

مجاهدین خلق ، میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترور

مجاهدین خلق ، میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترور

بخش اول: مجاهدین خلق از تاسیس تا ورود به فاز مسلحانه.

بخش دوم:صدام و رجوی؛ ائتلاف اهریمنی‌

بخش سوم: از سرکوب انتفاضه شعبانیه تا ترور شهید صیاد شیرازی

بخش چهارم: تروریست‌ها چگونه سر از آلبانی درآوردند؟

بخش پنجم: ائتلاف دیپلمات‌تروریست‌ها با چریک‌های جنایت‌کار

بخش ششم :‌ ترور شهید فخری‌زاده ؛ همدست با موساد

مجاهدین خلق ، میلیشیای مزدور، سمپاتهای ترور

***

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

سی دیماه 1379 آزادی مسعود رجوی از زندان ساواک-5اشرف، چه پایان بد فرجامی!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وحشت-سازمان-مجاهدین-خلق-از-تاریخچه-خود/

وحشت سازمان مجاهدین خلق از تاریخچه خود و تلاش برای پاک کردن آن. چرا وچگونه؟

وحشت سازمان مجاهدین خلق از تاریخچه خود منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و یکم دسامبر 2020:… فرقه رجوی میخواهد با گم و گور کردن مسعود رجوی ، تاریخچه سیاهش را پاک کند ، وظیفه ماست تا نگذاریم تاریخ به فراموشخانه ها سپرده شود ، باید آنقدر بگوئیم آنقدر روشنگری کنیم تا هرگز یک بیمار روانی دیگر همچون مسعود رجوی نتواند در کشور ما رشد و نمو کند و چند نسل را قربانی کند. فرقه ها همیشه یک تهدید هستند و تنها راه مقابله با آن آگاهی بخشی به نسل جوان است. در مدارس و دانشگاه ها باید تاریخ را به روز کرد تا بدین ترتیب نسل جوان را در برابر ویروس فرقه ها محافظت کرد. وحشت سازمان مجاهدین خلق از تاریخچه خود. 

وحشت سازمان مجاهدین خلق از تاریخچه خود عزت ابراهیم، مسعود رجوی و خاطراتی از قرارگاه اشرف اهدایی صدام حسین

وحشت سازمان مجاهدین خلق از تاریخچه خود و تلاش برای پاک کردن آن. چرا وچگونه؟

منصور نظری پاریس

آقای منصور نظری، پاریس

برای فهم این سوال که چرا سازمان مجاهدین خلق از تاریخچه خود وحشت دارد ، باید کمی به گذشته دور مراجعه کنیم ، یعنی درست از زمانی که این سازمان تاسیس شده است و بازیگران اصلی این داستان که خود آنها نیز به مرور زمان از تاریخچه این سازمان حذف شده اند .

 مهمترین نمونه از پاک کردن حافظه تاریخ را میتوان در حذف رهبر این جریان مسعود رجوی بعنوان سمبل این سازمان دانست. آنها و بطور خاص مسعود رجوی بخوبی میدانند که رهبری سازمان مجاهدین خلق جایگزین ندارد و نمیتواند داشته باشد و به نوعی  سازمان مجاهدین خلق ابتر است. اما با این وجود وعلیرغم اهمیت وجود مسعود رجوی بعنوان رهبر این سازمان که جایگزین ندارد، آنرا حذف کرده و از دیده ها پنهان نگاه داشته اند تا به زعم خود اصلی ترین صورت مسئله تاریخچه سازمان مجاهدین خلق را پاک کنند.

کمی به عقب برگردیم. درسال 1344 وقتی سازمان مجاهدین خلق شکل گرفت ایدئولوژی حاکم بر این سازمان ملقمه ای از اسلام سنتی و ایدئولوژی مارکسیستی بود. اما برای گریز و لاپوشانی آن خود را مسلمان معرفی کردند و نیروهای وارد شده به این سازمان نیز با همین الگو شکل گرفتند. بنائی که از همان ابتدا کج بود و تناقضی که زمان آنرا به اثبات رساند. دستگیری و بعد اعدام کادرهای اصلی سازمان این درهم ریختگی را فزونتر کرده وعناصر باقیمانده تبدیل به عناصر چند هویتی شدند و همین مسئله منجر به سر برآوردن یک سازمان مارکسیستی از درون همین سازمان ظاهرا مذهبی شد. به تبع این اتفاقات ترورهای درون سازمانی شکل گرفت و رسما توسط تقی شهرام  که سکاندار سازمان مجاهدین خلق شده بود این سازمان بعنوان یک سازمان مارکسیستی اعلام ظهور میکند  وبدنبال آن تصفیه های درونی شکل میگیرد که تعدادی از اعضای سازمان توسط اعضای دیگر به قتل میرسند.  توضیحات کامل در حوصله این نوشتار نیست .

تا اینجا پروسه این سازمان از سال 1344 تا سال 1357 چیزی جز شش سال مطالعه و هفت سال کشتن نزدیکترین یارانشان و تصفیه های درونی ثمره دیگری نداشته .

از سال 1357 نیز که همزمان است با پیروزی انقلاب ایران با سربرآوردن موجودی بغایت خطرناکتراز تقی شهرام مواجهیم. او نامش مسعود رجویست. یک بیمار روانی  و صد بار خطرناکتر از تقی شهرام وهزار بار خطرناکتر از تمام کسانی که جویای نام وقدرت هستند. کسی که تا امروز مسئول مستقیم 17000 ترور وقتل  در ایران بوده. کسی که هزاران نفر از نیروهای خودش را به قربانگاه فرستاده. کسی که فرمان عملیات انتحاری به سبک داعش را به دختران 14 ساله آنهم در چهل سال پیش قبل از اینکه تروریستهای داعش ظهور کنند صادر کرده است. کسی که با دشمن خارجی که درجنگ با کشورش بوده همدست شده تا مردم ایران را در جنگ به قتل برساند. کسی که در تمام عملیات تروریستی دشمنان متخاصم با ایران آنها را همراهی کرده است و بصورت مستقیم یا بصورت غیرمستقیم به آنها یاری رسانده است  و صدها نمونه دیگر که مجال پرداختن به ان نیست.

در یک کلام و یک جمله میتوان گفت تاریخچه قبل ازپیروزی انقلاب این سازمان که سراسر است از قتل و آدمکشی و همرزم کشی یکطرف و تاریخچه سراسر نکبت، خیانت، جنایت و وطن فروشی این سازمان پس از پیروزی انقلاب ایران یکطرف دیگر. همه این تاریخچه با مسعود رجوی گره خورده است. همه آنچه که تابحال برشمردیم بخش کوچکی از جرم و جنایت وخیانت این شارلاطان است که در کسوت سازمان مجاهدین خلق انجام داده است. تاریخ هیچگاه پاک نمیشود اما متاسفانه میتوان تاریخ را گول زد و فریب داد وبه نوعی آنرا به فراموش خانه ذهن منتقل کرد تا بتوان دو باره با رنگ و لعابی دیگر همان کارها را به پیش برد. این یاداوری بر آن است که تاکید کنیم سازمان مجاهدین خلق امروز با مریم رجوی همان سازمان مجاهدین مسعود رجویست و هیچ چیز تغئیر نکرده است جز رنگ و لعاب. و در ماهیت یک سازمان مافیائی تروریستی است که از خون ارتزاق میکند. 

نزدیک به هیجده سال پیش پس از سرنگونی پدر معنوی سازمان مجاهدین خلق  یعنی صدام حسین به یکباره مسعود رجوی گم میشود. رمز و راز این گم شدن چیست ؟ مگر مسعود رجوی رهبر بلامنازع این سازمان نیست که حتی جانشین هم ندارد؟ چرا او به یکباره گم شد یا به تعبیری چرا او را گم وگور کردند؟

جواب این سوال را باید در دو عنصر و شاید چند عنصر خلاصه کرد که من به دو عنصر اصلی میپردازم. که یکی از دلایل داخلی است و دیگری خارجی که النهایه هر دو به یک موضوع ختم میشود. دشمنان متخاصم با کشور ما ایران به خوبی میدانند سازمان مجاهدین خلق بطور بی سابقه ای نزد مردم ایران منفور است و بطور خاص که همه این منفوریت را در شخص مسعود رجوی میبینند. در نتیجه بهترین گزینه برای آنها حذف مسعود رجویست تا بدین ترتیب سر تاریخچه سیاه و نکبت بار فرقه رجوی را به زیر آب کنند و تا بخشی از تاریخ را به فراموشخانه بسپارند و از طرفی خود سازمان مجاهدین خلق و شخص مسعود رجوی هم میدانند که چه گند آبی به پا کرده اند و در نتیجه اینها هم به همان نتیجه ای که دشمنان متخاصم با مردم ایران رسیده اند میرسند. به گونه ای که ترکی فیصل مسئول سازمان جاسوسی واطلاعاتی سعودی می آید و خبر رسمی مرگ رجوی را اعلام میکند ، طرح و نقشه آنها در حقیقت با هم یکی است. آنها میخواهند تاریخچه سیاه و ننگین این سازمان مافیائی را به فراموشی بسپارند تا مردم از یاد ببرند که این سازمان مجاهدین خلق همانیست که به صدام حسین در حمله وجنگ علیه کشور ما ایران همکاری کرده است. این همان سازمانیست که هزاران نفر را در ایران ترور کرده است و دستش به خون مردم ایران آغشته است. 

کیست که نداند سازمان مجاهدین خلق با مسعود رجوی یا بدون مسعود رجوی همان است که بود ، سازمانی که تبدیل به یک فرقه و باند مافیائی شده است ، و پس از غیبت مسعود رجوی همچنان در همدستی با دشمنان مردم ایران همراه هستند و بخشی از سناریوی دشمنان متخاصم با کشورما هستند. یار و یاور جنایتکاران جنگی در تحریم غذائی و داروئی ضعیف ترین طبقه وقشر از مردم ایران بوده اند و مسئول و مصب بسیاری از ویرانی هائی که در اثر تحریم داروئی به مردم ایران وارد شده است خصوصا پس از گسترش اپیدمی کرونا. در حقیقت دست مجاهدین خلق به خون ضعیف ترین اقشار مردم ایران نیز آغشته است.

به باور من این فرقه به پایان راهش رسیده است و دیر یا زود به تاریخ خواهد پیوست اما فراموش نکنیم و از یاد نبریم برای جلوگیری از تکرار تاریخ و اینکه دیگر در کشورمان شاهد ظهور فرقه هائی همچون مجاهدین خلق نشویم باید مردم ایران را واکسینه کنیم و این واکسیناسیون فقط از طریق اگاهی بخشی به نسل های جوان امکانپذیر است. شخصا نمیدانم در کتابهای درسی مدارس ایران و دانشگاههای ایران چه متون تاریخی تدریس میشود اما آنچه مسلم است پاد زهر فرقه ها در آگاهی بخشی نسل های جوان نهفته است تا بدین وسیله ریشه ایدئولوژیکی و سیاسی و نیروئی این فرقه ها را خشکاند. امروزه سازمان مجاهدین خلق در ایران بعنوان لکه ننگ و خیانت و جنایت شناخته میشود اما  وظیفه ماست تا کشورمان را برای نسل های آینده واکسینه کنیم و با روشنگری از انچه دیده ایم از ظهور موجوداتی همچون فرقه رجوی جلوگیری کنیم .

فرقه ها در میان ابراهیم خدابنده فرقه ها در میان ما 

فرقه رجوی میخواهد با گم و گور کردن مسعود رجوی ، تاریخچه سیاهش را پاک کند ، وظیفه ماست تا نگذاریم تاریخ به فراموشخانه ها سپرده شود ، باید آنقدر بگوئیم آنقدر روشنگری کنیم تا هرگز یک بیمار روانی دیگر همچون مسعود رجوی نتواند در کشور ما رشد و نمو کند و چند نسل را قربانی کند. فرقه ها همیشه یک تهدید هستند و تنها راه مقابله با آن آگاهی بخشی به نسل جوان است. در مدارس و دانشگاه ها باید تاریخ را به روز کرد تا بدین ترتیب نسل جوان را در برابر ویروس فرقه ها محافظت کرد. 

وحشت سازمان مجاهدین خلق از تاریخچه خود و تلاش برای پاک کردن آن. چرا وچگونه؟

(پایان)

*** 

منصور نظری میهمان تلویزیون مردم تی ویسرنوشت رجوی عبرت روزگار

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تحریف-تاریخ-مجاهدین-خلق-مسعود-رجوی-ونی/

تحریف تاریخ مجاهدین خلق – مسعود رجوی ونیم قرن در تکاپوی آزادی

تحریف تاریخ مجاهدین خلق - مسعود رجوی ونیم قرن در تکاپوی آزادیمهرداد ساغرچی، وبلاگ روشنگران و کانون آوا بیست و ششم ژانویه 2020:… حال رجوی در سوختن از اینکه چرا شعاری در حمایت از شیر همیشه مخفی یعنی مسعود داده نشده ، با توهین و بجای تحلیل شرایط گفته نیم پهلوی و شعار حمایت از از خاندان پهلوی کار وزرات و لابی ها ی آنها دانست ، باید گفت جناب شیر همیشه بیدار و مخفی اینها که دیدید از گرسنگی و بیکاری شعار دیگری پیدا نکردند که ابتدا به ساکن مشکلشان شکم های گرسنه و جیب های خالی بود ، پس سعی کنید حداقل از زندگی سالیان در دموکراسی های غربی صحبت کردن و نوشتن با شیوه لمپنیست را ترک کنید و مثل همه روزنامه نگاران دنیا و دنیای غرب ، بجای فحش وخط ونشان ، یک کلام حرف حساب بزنید . باور کنید که این روزها مردم نیاز به التیام و یار دارند . تحریف تاریخ مجاهدین خلق 

شما مجاهدین شکست خوردید فرقه رجوی هم بارکش اربابشما مجاهدین شکست خوردید

تحریف تاریخ مجاهدین خلق

دی ماه خاطره ها

این روزها بعد از حوادث خونبار سقوط هواپیما و همینطور تظاهراتی که در انتها با کشته ها و مجروحین خودش ماه دی باز هم غم انگیز شد .

کسی نیست که از این اتفاقات روح و جانش درغم و اندوه فرو نرود.

شاید رمزی یا شاید هم اتفاقی باشد که همیشه دیماه برای ایران زمین آبستن تحولات و اخبار بوده است.

بیش از هر اتفاق دیگری انقلاب ۵۷ که دراین روزها درچهل سال قبل به روزهای پایانی نزدیک میشدیم و آنچه اتفاق افتاد را نتیجه اش را در چهل سال گذشته دیدیم و شنیدیم.

فرقه مسعود رجوی هم از این فرصت استفاده کرده که خواسته از نیم قرن گذشته کیسه ای برای خودش و رجوی بدوزه و هر آنچه از تلاش و آزادی خواهی بوده و مبارزه را به جیب خودش ریخته و باقی اتفاقات تلخ و ویرانگر را به عهده سایرین بگذارد و بگوید حال که به آینده نگاه میکنیم فقط یک نفر و یک گروه باقی میماند و آنهم رجوی (خنده حضار) است.

این مطلب در پاسخ به تحریف تاریخ به مقاله ” مسعود رجوی ونیم قرن در تکاپوی آزادی!! ”  میباشد.
لینک به منبع  :

https://article.mojahedin.org/i/مسعود-رجوی-بیش-نیم%E2%80%8Cقرن-تکاپو-قفای-آزادی

تحریف تاریخ مجاهدین خلق - مسعود رجوی ونیم قرن در تکاپوی آزادی

تحریف تاریخ

در این مقاله تلاش بسیار زیاد شده که اسطوره ها و پادشاهان و قهرمانان ایران زمین با حنیف نژاد و جزنی و مصدق مقایسه شود و نام آرش و سیاوش را در کنار این که ایران را فرهنگ سازان و مبارزان ساخته اند و گفته شده که رجوی با کارهایش صلاحیت از اول داشته که همیشه در مسیر درست میرفته است !

برای ثبت در تاریخ وآزادی ستیزی و ایران ستیزی و ولایت عقیدتی فرقه مجاهدین هیچ استدلالی لازم نیست و همین مقاله فرقه را اگر که زبان فرقه خوب بفهمیم میتوانیم ببینیم از همین الان با شعار ”‌ هر که با ما نیست دشمن است ” را برای خواننده بیان کرده است.

آینده ای بدون رژیم

با توجه به تحولات و اتفاقات فرقه فرض گرفته که پایان ج ا است و حالا باید به آینده فکر کنیم که چه نظامی میخواهد ایران را هدایت کند ، با توجه به اینکه در شعارها و اتفاقات اخیر در ایران هرگز حتی یک شعار به حمایت از رجوی وفرقه اش در هیچ تجمعی داده نشد و هر از گاهی با اشاره به فرزند شاه و عکسی از شاه ، از قرار معلوم که خیلی به مزاق رجوی تلخ آمده و یک خط و نشان در ابتدای مقاله کشیده که اصلا فکرش را نکنید که ما به دوران قبل از ج ا برمیگردیم. حال سوال اینجاست آقای  متخصص آزادی شناسی و مردم شناسی و حکومت مردمی که پنجاه سال است دارید مبارزه ! میکنید ، نمیدانید اولا درس آزادی و حکومت دموکراسی این است که شرط ندارد. تمام ماجرا رای مردم است و بس .

از قرار معلوم برای شما فقط این مهم است که مردم بدانند سی دیماه رجوی از زندان شاه آزاد شد (البته هرگز گفته نشد چرا ایشون اگر مهم بودند و درزندان همکاری نکرده زنده مانده!؟) و چون ایشان بعد از آن شورش سراسری فرصت نداشت که جای رهبری را تصاحب کند باید حالا مردم بدانند ایشان از همه باسابقه تر است.

ایران آزاد فردا از همین جای داستان معلوم است برای کسانی که برای مردم خط و نشان میکشند و باید و نباید مشخص میکنند جایی نخواهد داشت.

آینده ایران

نویسنده با اشاره به آینده ایران در مقاله فرقه که به نظر میرسد شخص رجوی نوشته باشد .، میگوید ” تاریخ معاصر ایران و انقلاب نوین و دموکراتیک آن را نیز باید به نام سمبل و جریانی شناخت که در مسیر رسیدن به آزادی سر از پا نشناخته طی طریق کرده است. ”  توجه کنید که میگوید باید به نام فرقه رجوی شناخته شود.

برای اینکه متوجه شوید با چه کسانی طرف هستید کافی است این یک جمله را بخوانید و تفاوتش را بایک دیکتاتوری که میگوید شما باید به جناح ما رای دهید و راه دیگری ندارید چیست؟ موضوع این است که مردم ایران در هر اعتراض و جنبشی که تا به حال نشان داده اند از راس تا پایین رژیم را که نشانه رفته باشند اما هرگز این نبوده که فرقه مجاهدین و رجوی را حتی در یک صحنه جایگزین رژیم بدانند ، پس باید گفت خواهران و برادران متخصص آزادی کش ، ابتدا در درون فرقه خودتان اندکی تمرین ازادی کنید بعد واسه یک کشور هشتاد میلیونی پیش کش.

اعترافات فرقه وخواب بودن یک جنبش

حال که فرقه درباره انقلاب ۵۷ میگوید که قرار بوده که این انقلاب به دست فرقه رجوی و فداییان بیفتد تا اینکه ایران به ابادی و آزادی و پیشرفت برسد.

امیدوارم از خواندن این جمله دچار سردرد نشوید ، چون اگر قرار بود گروههایی با افکار خرده سوسیالیستی و خرده اسلامی و خرده بورژوازی به جایی برسند احتمالا الان نصف بیشتر دنیا با مدینه فاضله قبلی کمونیست ها هم پیمان شده بود و همه بجای فرار به غرب برای دستیابی به زندگی نسبتا برابر و ازادی به شوروی میرفتند .

وقتی این مطالب را میخوانیم از دو حالت خارج نیست یا اینکه افراد یا فردی که این را نوشته حدود چهل سال است در یک محیط بسته است و از اخبار جهانی اطلاعی ندارد یا اینکه خودش را به ندیدن و نشنیدن زده است و مطمئن هستم خوانند ه های خودش را احمق ندانسته چون میداند در عصر اینترنت با یک جستجوی چند دقیقه ای در اینترنت میتوانی انبوهی اخبار و داستان و اطلاعات تاریخی و غیره کسب کنی.

ماستمالی نقش رجوی و مجاهدین در شکل گیری خفقان

اگر به یاد داشته باشیم بسیاری از کسانی که در این سالیان قلم زده اند با اشاره به اتفاقات سال ۵۷ گفته اند که فرقه مجاهدین و شخص رجوی نقش جدی در عوض شدن صحنه داشته اند ، حال در این مقاله خواسته که پاسخی به این موضوع داده باشد میگوید : چون رجوی در زندان بوده تشکیلات قدرت نداشته و باید صبر میکرده ، در صورتیکه فیلم ها نشان میدهد که سخنرانی های رجوی و خیابانی به اندازه کافی شنونده داشته در همان ایام که اگر تشکیلات مواضع اصولی میگرفتند و با شعارها و خطوط اشتباه راه را برای سرکوب سریع آزادی فراهم کردند و اگر فرقه اعلام مبارزه مسلحانه نکرده بود آیا صحنه سیاسی ایران چنین بود؟ حال باز هم باید فرقه بگوید گناه رژیم را گردن ما انداختند ، هرگز این طورنبود چون اولین کسانی که باعث روی کار آمدن حکومتی دینی شدند همین فرقه بودند و بس.

گناه مجاهدین

در این مقاله باز هم تحریف واقعیت شده است ، گناه مجاهدین نه عشق به آزادی بوده که بلکه شیفته قدرت بودن ، از ابتدا بوده و تا امروز هم هیچ به جزرسیدن به قدرت نیست .

رجوی و تیم اطرافش هرگز لحظه ای به مردم و مشکلاتشان فکر نکردند و در این سالیان هرگز معنی گرسنگی و آواره گی و تبعید و مبارزه را لمس نکرده است. بنا به گواه همه کسانی که در فرقه هستند چرا رجوی در شورای خیالی مقاومت خودش برای آینده هیچ سمتی در نظر نگرفته است ؟ به یک دلیل او خودش را یک رهبر مادام العمر عقیدتی و بدون تکرار و بدون جانشین میداند . اگر غیر از این بود او بیش از یک دهه غیب نمیشد که نکند مشکلی برایش پیش نیاید، راستی مگر چه چیز رجوی برتر از صدها رهبر جنبش دیگر که دستگیر و زندانی و اسیر شده اند بوده است که چنین از جان خود هراس دارد.؟

شارلاتانیزم و لمپنی خاص رجوی و فرقه اش با سر تیتر رویش سرود آوران سپیده

ضرب المثل خر همان خر است فقط پالانش عوض شده ، را در انتهای این مقاله میتوان دید.

از نگاه من ایران یک زمین کوچک است که شاید فهمش برای غیر ایرانی ها دشوار باشد شما یک کشور هشتاد ملیونی با بیش از هشت زبان مختلف که فقط لهجه نیستند و انواع مذهب و آب و هوای متفاوت در یک فصل از سال و همینطور در یک جغرافیای کاملا متفاوت است که شما نمیتوانید واقعا بدون یک حکومت کثرت گرا از دموکرات این کشور خاص را اداره کنید، حال شاید تعدادی هم با توجه به وضع اقتصادی بسیار خراب امروز ایران کسان زیادی  باشند که اوضاع الان با زمان قبل از انقلاب را از لحاظ اقتصادی مقایسه کنند و شعاری در حمایت از دوران شاه بدهند که این هم یک مساله کاملا ساده و دو دو تا ست که نیازی به فحش و دشمن سازی نیست ، باید واقعی به مسائل نگاه کرد و قضاوت کرد.

حال رجوی در سوختن از اینکه چرا شعاری در حمایت از شیر همیشه مخفی یعنی مسعود داده نشده ، با توهین و بجای تحلیل شرایط گفته نیم پهلوی و شعار حمایت از از خاندان پهلوی کار وزرات و لابی ها ی آنها دانست ، باید گفت جناب شیر همیشه بیدار و مخفی اینها که دیدید از گرسنگی و بیکاری شعار دیگری پیدا نکردند که ابتدا به ساکن مشکلشان شکم های گرسنه و جیب های خالی بود ، پس سعی کنید حداقل از زندگی سالیان در دموکراسی های غربی صحبت کردن و نوشتن با شیوه لمپنیست را ترک کنید و مثل همه روزنامه نگاران دنیا و دنیای غرب ، بجای فحش وخط ونشان ، یک کلام حرف حساب بزنید . باور کنید که این روزها مردم نیاز به التیام و یار دارند .

تحریف تاریخ چیزی از مسئولیت شما کم نمیکند و مشتاقانه منتظر اونروز هستیم که همه در ترازوی قضاوت و عدالت قرار بگیریم و پاسخگوی اعمال و کرده های خود باشیم.

مهرداد ساغرچی

آلمان

تحریف تاریخ مجاهدین خلق

لینک به منبع

*** 

رابطه با مجاهدین خلق را قطع کنید اما بیائید پشت پرده را هم بنگریممجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

همچنین: