نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم اوت 2019:… يكى از دوستان كه با درون تشكيلات آلبانى ارتباط دارد و جديدا جدا شده است تعريف ميكرد كه چنان پيام زهرا مريخى به هواداران و اشرف نشانان  و ياران شورشگر مجاهدين، مورد تمسخر همگانى در درون تشكيلات قرار گرفته كه كمتر كسى است كه در محفل با همديگر جوك شوخيها نباشد. همين دوست تعريف ميكرد كه بعد از پيام رجوى همه رو ميزند. اصطلاحى كه درون تشكيلات استفاده ميشود به اين معنى كه آدم ها متناقض هستند و با سيستم در درون تشكيلات جنگ دارند. نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى 

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوىاراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

پايان كارزارهاى خيمه شب بازى و فريبنده مريم رجوى در اشرف ٣ در كشور البانى كه بعلت وحشت از فروپاشى تشكيلات بعد از عدم رويارويى جنگى آمريكا با ايران، براى روحيه دادن و فريب اذهان افراد باقيمانده و سالخورده در تشكيلات و همچنين بر طبق عادات فريبنده و حيله گرانه مسعود و مريم رجوى،  يك هياهوى وحشتناك و شيطان سازى تبليغاتى كه با خرجهاى بسيار هنگفت صورت گرفت، مسعود رجوى اين شياد قرن، سوار بر عمل غير معقول و از سر استيصال سردمداران كاخ سفيد در قرار دادن نام وزير خارجه ايران در ليست تحريم كه از  ورشكستگى و پريش روانى اقاى ترامپ و پمپئو و جان بولتون، نشأت گرفته است،  شده و با يك پيام مشمئز كننده و بلوف توخالى ميخواهد به اصطلاح تشكيلاتى مهر تأييدى بر سرنگونى خيالى زده و براى اسيرانش يك روحيه نداشته بخرد، غافل از اينكه آب رفته به جوى ديگر باز نخواهد گشت و عراقى ديگر براى رجوى و فريب اذهان با جبر و ديكتاتورى و با شكنجه و سربه نيست كردن، متصور نيست و نخواهد بود.

رجوى در پيامش به سر فصل انتخابات  آينده آمريكا اشاره كرده است كه انگار رژيم آخوندى به آن چشم دوخته است اما در اصل براى اين است كه تعهدى جديد تا اين سرفصل بعد از اين همه مخ خورى و مشغوليتهاى توخالى و تبليغى براى اسيران وارفته در اشرف ٣، بر گردن آنها انداخته شود و پروژه هاى تعهد با اين پيام در تشكيلات استارت بخورد. اين هم به خاطر اين است كه كسى در تشكيلات به ياوه هاى مريم رجوى و شوراى كذايى اش وقعى نميگذارند كه وارد فاز تعهد تا سرفصل انتخابات رياست جمهورى آمريكا، شوند به همين خاطر مايه را از موش فرارى و خفته در اسطبل هاى مخفى كه رجوى درون انها پنهان شده است، ميگذارند تا شايد كسى تن به اين خواسته فريبنده و هزاران بار تكرارى بدهد، اما واقعيت تشكيلات در البانى اين است كه پادزهر بعد از مرگ بيفايده است.

تشكيلات در البانى كاملا از انسجام تشكيلاتى و بند بستهاى به اصطلاح آهنين آن كه زمانى با زور و ديكتاتورى بر آن حاكم بود، خارج شده و ديگر نميشود در دنياى بورژوازى انتظارى از آن داشت. به قول يكى از دوستان كه جديداً بعد از پيام رجوى از درون تشكيلات نقل كرده است اين بوده كه اكثر ذهن ها در اين برنامه ها به دنبال زنانى بوده كه به اين برنامه ها دعوت شده و نسبتاً پوششى باز داشته و جز حسرت برايمان عايدى ديگر نداشته است و شروع برداشت ايدئولوژيكى كه از اين برنامه ها، مريم در ذهن داشت با ١٨٠ درجه خلاف آن إثبات شده و كسى مثل گذشته فريب رنگ و لعاب دروغين سران تشكيلات را نخواهد خورد. الان سران تشكيلات با مراعات بسيار ميتوانند يك بحث ايدئولوژيكى در بين تشكيلات مطرح نمايند، چرا كه اكثراً آگاه شده اند و تن به خواسته آنها نميدهند.

در اين سرفصل، بعد از اينكه رؤياى رجوى در حمله آمريكا به ايران، پوچ از آب درآمد بسيارى درون تشكيلات بناى مخالفت آشكار با بحث سياسى مهدى ابريشمچى در رابطه با وضعيت ايران و وعده هاى هزاران بار تكرارى سرنگونى او را داشته اند تا جايى كه طبق اظهارات دوستان در تشكيلات البانى، مريم رجوى هم درب اين دكان را گل گرفته است و خود سكان نشستها را در دست گرفته كه حول تعهد تا سرفصل انتخابات رياست جمهورى آمريكا، است اما كسى وقعى به آن ننهاده است و اين تعهد هم فعلا مسكوت مانده است.

يكى از دوستان كه با درون تشكيلات البانى ارتباط دارد و جديدا جدا شده است تعريف ميكرد كه چنان پيام زهرا مريخى به هواداران و اشرف نشانان  و ياران شورشگر مجاهدين، مورد تمسخر همگانى در درون تشكيلات قرار گرفته كه كمتر كسى است كه در محفل با همديگر جوك شوخيها نباشد.

همين دوست تعريف ميكرد كه بعد از پيام رجوى همه رو ميزند اصطلاحى كه درون تشكيلات استفاده ميشود به اين معنى كه ادما متناقض هستند و با سيستم در درون تشكيلات جنگ دارند.

وضعيت تشكيلات در البانى بسيار شكننده است و به جاى اينكه اين كارهاى فريبنده مريم رجوى و پيام هاى كذايى مسعود و زهرا مريخى، دردى از تشكيلات دوا كند، بر عكس، اين اسيران هستند كه طلبكارند و آشكارا به مسئولين خود دروغ ها و وعده هاى سرنگونى را يادآورى ميكنند و مسئولين هم جواب قانع كننده اى ندارند و مستأصل از رويارويى و كار تشكيلاتى هستند. بنابراين، نتيجه اين است كه مريم رجوى به هر خباثتى و به هر درى از مزدورى و خيانت و خودفروشى دست بزند، باز نخواهد توانست از ريزش نيرو جلوگيرى كند و الان هم مي بينيم كه فرار و نارضايتى و محفل در درون تشكيلات شدت گرفته است و كسى جرأت باز كردن پيام فريبنده مسعود رجوى را ندارد چرا كه كسى خريدار چرنديات مسعود و مريم رجوى و سران تشكيلات نيست.

همين الان كه اين متن را مي نويسم دوستى از البانى ميگويد كه از سه روز پيش در اشرف ٣ حفاظت و نگهبانى براى جلوگيرى از فرار زياد شده است و نفرات زيادى به كنترل دوربينها اختصاص داده اند كه به زعم خودشان از فرار افراد جلوگيرى كنند اما بايد در روزهاى آينده شاهد فرار بيشتر اسيران از چنگ رجوى باشيم. به اميد آزادى تمام دوستان اسير در چنبره تشكيلاتى رجوى.

„پایان“

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دست-و-پا-زدنهاى-مريم-رجوى-از-سر-استيصال/

دست و پا زدنهاى مريم رجوى از سر استيصال است

دست و پا زدنهاى مريم رجوى از سر استيصال استعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم ژوئیه 2019:… در مرحله دوم اسارتگاه اشرف ٣ در كشور آلبانى  را روى آنتن برده و نمايشهاى مسخره اى حول آن به اجرا گذاشته است كه اين شورى بى اندازه و زياده روى بيش از حد مريم رجوى براى فريب افراد تشكيلات بر ضد خودش در درون و فقط تبليغات پوچ در بيرون ما حصل آن بوده است بطورى كه گفته ميشود مريم رجوى نيمى از دارايى مالى فرقه را براى تبليغات جهت بزك كردن چهره خود و ژست ابراز وجود اختصاص داده است. دست و پا زدنهاى مريم رجوى از سر استيصال است 

دست و پا زدنهاى مريم رجوى از سر استيصال استمریم رجوی رودی جولیانی و کنفرانس بین المللی 5 روزه در اشرف 3 آلبانی

دست و پا زدنهاى مريم رجوى از سر استيصال است

عبداکریم ابراهیمیِ/ ایران فانوس/ ۱۸.۰۷.۲۰۱۹

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

سرمايه گذارى مريم رجوى روى ترامپ براى حمله به ايران و مانور عجوزه پير براى فريب افراد اسير در تشكيلات مخوف و ضد انسانى اش و سور و سات راه انداختن در البانى و برپا كردن جلسات و نشستهاى زياد و تكليف براى اسيران كه بايد مسئوليت پذيرفته و وارد فاز سرنگونى و تعهد صد برابر شوند، بعد از سرنگونى پهباد فوق پيشرفته آمريكا در خليج فارس توسط ايران و عقب نشينى ترامپ از تهديدات به حمله تا دست دراز كردنهاى سران كاخ سفيد به سوى ايران براى آغاز مذاكره بدون پيش شرط، يك آوار بس سنگينى بود كه بر فرق مريم رجوى وارد شد و رؤياى فريبنده اش كه در مخ افراد تشكيلاتش كرده بود و تسكينى موقت بر الامِ  نارضايتيها، فرارها و سرپيچيها از دستورات تشكيلاتى  نهاده بود به يك باره فرو ريخت و موج فرار و هرج و مرج در تشكيلات پوسيده فرقه رجوى در اشرف ٣ در كشور البانى به دنبال داشت، بصورتى كه تمام توان تشكيلاتى و ايدئولوژيكى مريم رجوى در مهار اين معضل به ناكامى انجاميده و  با فشار روحى و روانى آن بيمارى لاعلاج مريم رجوى عود كرد تا جايى كه افراد درون تشكيلات به اين وضعيت بيمارى و ضعف جسمى مريم رجوى در اشرف ٣ در البانى پى برده و علت را از مسئولين خود جويا شده، اما كسى بدرستى جواب نداده است و علت را كم خوابى و مشغوليت زياد مريم رجوى قلمداد كرده اند، اما واقعيت همان است كه مريم رجوى بيمارى لاعلاج دارد و اينرا از بقيه مخفى نگه ميدارند.

اشاره كردم به موج فرار و سرپيچى تشكيلاتى در فرقه رجوى در يك ماهه اخير، اين مشكل اينقدر حاد است و تشكيلات رجوى را در فروپاشى كامل سوق داده است كه مريم رجوى تمام انرژى خود و مسئولينش را صرف اين كرده است كه هر طور شده موقتا حتى شده به خاطر افكار عمومى جلوى آن را سد كرده و افكار عمومى را به سمت  وجود تشكيلاتش در البانى سوق دهد و بگويد تشكيلاتش هنوز سر پاست.

اولين اقدام مريم رجوى در كاستن و مهار نارضايتى و فرار افراد اسير در تشكيلاتش، كم كردن فشارهاى يدى از كارهاى روزمره و مشغول كردن افراد به نشستن پشت كامپيوتر كه نسبتا فشارجسمى آن كمتر است. اين حيله و نقشه هاى فريبانه نتيجه تجارب طولانى عمر تشكيلاتى رجوى است كه براى بقاء خود و فرقه اى نگهداشتن تشكيلاتش به آن نياز داشته و آن را بكار ميگيرد.

در مرحله دوم اسارتگاه اشرف ٣ در كشور آلبانى  را روى آنتن برده و نمايشهاى مسخره اى حول آن به اجرا گذاشته است كه اين شورى بى اندازه و زياده روى بيش از حد مريم رجوى براى فريب افراد تشكيلات بر ضد خودش در درون و فقط تبليغات پوچ در بيرون ما حصل آن بوده است بطورى كه گفته ميشود مريم رجوى نيمى از دارايى مالى فرقه را براى تبليغات جهت بزك كردن چهره خود و ژست ابراز وجود اختصاص داده است.

آوردن شخصيتهاى لابى و حقوق بگير قديمى به اشرف ٣ براى روحيه دادن به اسيران در تشكيلات يك هزينه هنگفتى طلب ميكند كه شرايط بغرنج كنونى و فرار و نارضايتيهاى درونى بر مريم رجوى تحميل كرده است. اوج اين  „شو“ هاى مسخره، گردهمايى سالانه فرقه رجوى در اشرف ٣ در كشور البانى است كه اين خود فلسفه جداگانه اى از فريب و ريا براى تأثير بر روحيه نداشته اسيران و براى ابراز وجود در افكار عمومى دارد، بگذريم كه با پرداخت پول به شخصيتهاى لابى خود و روانه كردن آنها در اين مراسم و مراسمات ديگر فرقه فقط و فقط جنبه تبليغاتى داشته و مطلق تا جايى كه من سراغ دارم و تجاربى كه بيش از ربع قرن از تشكيلات داشته ام اينگونه كارهاى رجوى نتوانسته علاج درد تشكيلاتش از نارضايتى و فرار شود. مريم رجوى در اين مراسم قبل از ياوه سرايى خودش كليپ هاى به اصطلاح از داخل ايران براى حضار پخش كرده كه كانونهاى شورشى نداشته اش در ايران فعالين آن هستند و حول اين كليپ هاى كذايى كه خنده هاى هر بيننده اى را بر مى انگيزد ميگويد كه لشكريان شورشى ما در داخل ايران آماده قيام هستند و مجاهدين بايد به وظائف خود عمل كرده و از آنها عقب نمانند!. چه پر رو و وقيح اين مريم رجوى تشريف دارند، فكر ميكند با اين اباطيل گفتنها خريدارى هم دارد. نه خانم عقب مانده قرون وسطى، اينطور نيست، شما پول هنگفتى كه به اين لابيهاى خودت ميدهى قطع كن ببين كيا كنارت خواهند نشست و به چرندياتت گوش خواهند داد چه برسد كه حرفهاى دروغ و پوچ ات را باور كنن.

شما بدون پرداخت پول حتى يك حامى نخواهيد داشت چون ديگر پر و بالى براى عرض اندام نداريد و نه خودت را فريب بده و نه بيرون از خودت آدمها را خَر حساب كن. دوران شما بسر آمده است،  خانم عجوزه „مريم رجوى “ قدرى به خودتان بيائيد، با پرداخت پول در دنياى ارتباطات امروزى و جمع كردن پنج نفر و در دست گرفتن عكس منفورتان آنهم خارج از ديد عمومى كه با احتمال زياد توسط همين مجاهدين صديقتان در اشرف ٣ ضبط گرديده، كار شاقى نيست همانگونه كه در قرارگاه اشرف در عراق چنين سناريوهايى  راه ميانداختيد و در آنجا ضبط ميكرديد و روى آنتن ميبرديد و حول آن تبليغات دروغ و شيطان سازى راه ميانداختيد! آيا برايتان جز افشاى چهره فريبنده و مُزٓوٓر خود و شوهرتان، دست آورد ديگرى در پى داشت!؟

با چهره پنهان چند تا محتاج پول نميشود رژيم را سرنگون كرد. در ايران اگر حتى صد نفر هوادار ايدئولوژيكى سازمان داشت حتما اقدامى از آنها بر عليه رژيم با اين وضعيت نسبتاً باز سياسى ديده ميشد، من مطمئن هستم كه ملت ايران از رجوى و سرانش بشدت متنفر هستند و رجوى مطلق پايگاهى در بين مردم ايران در خارج چه رسد در داخل ايران ندارد و اين همه تبليغات و سر كوبيدن به سنگ مريم رجوى دست و پا زدن قبل از غرق شدن است.

پایان

***

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

Trump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsTehran Was Always America’s And Thus The ISIS Final Destination (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult a proxy)

همچنین: