نامه آقای سعیدالله مقدسی به برادرش عبدالله مقدسی (اسیر در لیبرتی)

Follow Share on Tumblrارسال – نیم نگاه، سوم مارس 2015:…  برادر عزیزتر از جانم از سال ۶۵ که از ایران رفتی تاکنون شما را ندیده ام و دلم برایت واقعا تنگ شده است. اخیرا در اخبار شنیده ام که شما به لیبرتی منتقل شده اید احتمالا از عراق خارج خواهید شد و به کشورهای اروپایی … Continue reading نامه آقای سعیدالله مقدسی به برادرش عبدالله مقدسی (اسیر در لیبرتی)