نامه ای برای مسعود رجوی درپاسخ به سخنرانی ” عهد پرچم درلیبرتی ” و ابلاغیه چراغ خاموش

نامه ای برای مسعود رجوی درپاسخ به سخنرانی ” عهد پرچم درلیبرتی ” و ابلاغیه چراغ خاموش

ج. سالور، نهم دسامبر 2014:…  اسماعیل وفا _ مصداقی _ قصیم _ روحانی _ نیابتی _ ناظر را هم در آوردی _ کسانی که بنابر مستندات موجود تا قبل از شروع تخلیه اشرف وبسته شدن این دکان شیادی ضمن دفاع مستقیم وغیر مستقیم از تو و فرقه ابدایی تو چون سربازانی جان برکف سعی بر ” شستشوی ” گذشته ننگین تو داشتند _ تاجایی که بیژن نیابتی این خیالپرداز روانپریش درباره ” شهر اشرف ” ( پایگاه …

التماس رجوی به نیروهانگاهی به وصیت نامه بلاهت بار وزبونانه و تهدید های توخالی سرجوخه پیر وفراری مسعود رجوی ( بخش نخست )

پاسخ محمد حسین سبحانی به تهدیدات خشونت طلبانه مسعود رجوی در نوار صوتی ۱۱ آبان

لینک به وبلاگ ج. سالور (رد پای گرگها)

نامه ای برای مسعود رجوی درپاسخ به سخنرانی ” عهد پرچم درلیبرتی ” و ابلاغیه چراغ خاموش

مقدمه _ بالاخره مسعود رجوی پس از سالها سکوت وخفقان دربرابر صدها سئوال بی پاسخ ازمخفی گاه امن خود به صدا در آمد ودریک سخنرانی دوتکه در دومناسبت جدا ودر وتاریخ متفاومت بقول اصطلاح خودشان ” بالاآورد “ _ درباره این سخنرانی آلوده به دروغ وفریبکاری و وارونه نمایی تحلیل های متفاوتی نوشته شده وهمچنان ادامه دارند _ گروهی این سخنرانی در جمع اسیران اشرف را ” آخرین فرمان خودزنی ” به ساکنان کمپ لیبرتی ارزیابی کرده اند _ گروهی دیگر نوک حمله این سخنان عاجزانه را تهدید اعضای سابق ومنتقدین تلقی کرده اند و گروه دیگری هم هستند که انرا یک “وصیت نامه ” و آخرین سفارش های این تروریست فراری شمرده اند _ نگارنده گرچه فکر می کنم رگه ای از هرسه نگرش دراین گفتگو وجود دارد ولیکن پیام اصلی آن اعتراف این شیاد به شکست های 33 ساله گذشته و ساخت وابداع توجهات رذیلانه برای این ناکامی هاست _ درواقع مسعود رجوی درشرایط کنونی در اثر این شکست ها در وضعیت درحال مرگ ( ازجهت فیزیکی ) قرارگرفته وبهمین دلیل قبل از این سخنرانی احتمالا مواد مخدر مصرف نموده ودرمخفی گاه خود درحالیکه در آسمان ها سیرمی کرده است چنین دیوانه وار ” زنجیر گسسته ” وزمین وزمان را ” نفرین ” کرده وتهدیدهای توخالی راهم چاشنی این ” عاجز نامه ” کرده است _ سخنان مسعود رجوی چنان بی شکل وقواره ودرهم وبرهم است که واقعا غیر از” آگاهی از بیماری های پیشرفته وی ” رد پای دیگری در آن پیدا نمی شود وبهمین دلیل بنده از آنجا که خوب می دانم وی با کنجکاوی و دقت واکنش ها را دنبال می کند _ نامه ای برای او نوشتم تا ضربه دیگری بر شرایط درحال احتضار او فرود آورده باشم ….

مسعود _ خائن ای متخصص ” سرنگون کردن رژیم ” ( ؟ ) …… شرم برتو باد

تو که با جنایات وخیانت ها ودروغگویی های خود _ سرانجام صدای اعتراض کسانی همانند _ اسماعیل وفا _ مصداقی _ قصیم _ روحانی _ نیابتی _ ناظر را هم در آوردی _ کسانی که بنابر مستندات موجود تا قبل از شروع تخلیه اشرف وبسته شدن این دکان شیادی ضمن دفاع مستقیم وغیر مستقیم از تو و فرقه ابدایی تو چون سربازانی جان برکف سعی بر ” شستشوی ” گذشته ننگین تو داشتند _ تاجایی که بیژن نیابتی این خیالپرداز روانپریش درباره ” شهر اشرف ” ( پایگاه استراتژیک ! ) تو کتاب نوشته و” یاوه گو.یی هایی چون ” نبرد آلترناتیو ها ” و جنگ جهانی سوم وچهارم ( ! ) را ادعا کرده است _ می بینی ؟

این مواجب بگیر خیالباف چپ نما نیز اکنون درحالت کما وخفقان قرارگرفته است _ اسماعیل وفا از مداحان قدیمی تو وفرقه که زمانی حتی جرات نمی کرد از سرنوشت همسر سابق و مادر فرزندش که دردست تو اسیر است سئوال کند جرات پیدا کرده و تورا به آرامی می نوازد _ کریم قصیم که درگفتگو با عنایت فانی بی شرمانه ترین دروغ ها را درمورد اسارتگاه سابق اشرف برزیان رانده اکنون پس از جدایی کم کم زبان بازکرده ونق می زند _ روحانی که سالها مشمئز کننده ترین دروغ ها را دررادیوی پوششی فرقه ” ایران اوا ” با همکاری زن شیاد ومواجب بگیری بنام “نرگس غفاری ” بلغور می کرد _ اکنون درمانده وشکست خورذده ومغموم به سکوت مرگ آور فرو.رفته است _ درکناراینها باید از ایرج مصداقی یادکنم که درزمان وفاداری به سفارش تو ” سه جلد کتاب ” نوشته و باسرهم بندی کردن مشتی راست ودروغ سعی در پاک کردن کثافت های سی ساله تو بوده است _ مصداقی هم بالاخره دوزاری کج کوله اش افتار وفهمید که به دیوار ترک خورده تو نمی تواند بیش از این تکیه کند وامکان اوار شدن برسرش بسیار است وچنین شد که ” ازخواب غفلت چندین ساله بیدارشد _ وجدان خودرا قاضی کرد و تو وشیادهی هایست رابه نقدکشید

دنبالک ها _ ایرج مصداقی درباره شخهصیت ترسو وجنایتکار مسعود رجوی نوشت

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/12/189777.php

https://www.youtube.com/watch?v=J9P2SVM_eZ8

ایرج مصداقی درباره شورای قلابی ” مقاومت رجوی گفتگو کرد

حتی همین شورای دروغین توهم ازهم پاشید و شاهپور باستانسیر _ محمد شمس و گیسو شاکری هم قید حقوق ومواجب صدام نشان تورا زدند و از دام تو گریختند واکنون از این شورای قلابی غیر ازحقوق بگیرانی چون سامع وزنش زینت میرهاشمی و فیل آبی و هزارخانی وروضه خوان گنجه ای کس دیگری نمانده است واین بیچاره هام علاف وبیکار وبیعارند و هنری ندارند لذا مجبورند طوق بردگی تورابرگردن خود تحمل کنند .

سرجوجه جنگ ندیده بزدل _ می بینی چه بسیار از تو گرخته اند ؟

ازسال 1992 تاکنون بیش از 1000 نفر از چنگال تو علیرغم همه بگیر وببند ها و زندان ها وشکنجه ها فرار کرده اند

تو بقول اعضای سابق ” ایدئولوژیک ” خود درهمه زمینه های استراتژیک _ تئوریک_ تشکیلاتی شکست خو.رده ای

چندتن از اعضای ” شورای دروغین رهبری ( حرمسرا ) چنان کوس رسوایی تورا بربام زدند که اندک افراد همچنان تحت فریب تو نیر امروزه دچار گسیختگی فکری _ عقیدتی و یاس و پشیمانی گردیده اند

درعراق دست کم 150 نفر طی سالهای 2009/2014 ازاشرف ولیبرتی و از چنگ تشکیلات ضد انسانی تو فرار کرده اند

امروزه تقریبا همه می دانند که امریکا بخاطر تهدیداتی که تو جهت فرمان خودزنی تشکیلاتی نموده ای از تو محافظت می کنند تا تو قادر نشوی نقشه زذیلانه خود را درباره گروگان های ساکن لیبرتی به اجرا گذاشته وآنها رابه خودکشی جمعی وادار کنی

نقشه کش وطراح بی سواد و نادان وشرور

می بینی شیاد ؟ همه نقشه هایت فاش شده وحتی محل مخفی شدن تونیز مشخص شده است

http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=19093#.VIYRtzHF9e8

البته مخفی شدن دریک پایگاه نیروی دریایی امریکا ( آپو ) ظاهرا برای تو ایجاد امنیت کرده است ولی بعد چه خواهد شد ؟

سخنرانی چراغ خاموش تو نشان از نهایت یاس ودرماندگی می نماید و می تواند به درستی یک وصیت نامه تلقی گردد ولی بعد چه ؟ وقتی در آینده نزدیک ریق رحمت راسرکشیدی همین امریکایی ها جنازه متعفن تورا همانند بن لادن به دریا خواهند افکند وچاره ای جزاینهم ندارند .

تروریست خائن قاتل ده ها هزار ایرانی وعراقی

ملیجک _ دلقک تو ( مریم قجر ) هم حال چندان بهتری از تو ندارد _ دست کم دونوع سرطان سینه ورحم دارد و استفاده از هرمون ها اورا به ماه های پایانی زندگی نزدیک کرده است

فرار چندین زن مورد اعتماد تو ( شورای رهبری ) بخوبی نشان داد که درمیان اعضای فرقه هنور انسانهای آگاه وباهوش هم وجود دارند که دربک بزنگاه باجسارت از دام فرقه می گریزند

می بینی ؟ همه خبرها ی سری وفوق سری تشکیلات ضد بشری تو درهمه جا منتشر شده وهمه زیروبالایت را می دانند

مزدور ارزان قیمت صدام و نتان یاهو وعبد العزیز

تو تبهکار مدت 25 سال بر چندهزار انسان ساده دل واحساساتی در پادگان های بدیع و محسن و پارسیان واشرف هفت تیر به کمر بستی و دستور اجرای عسل هفتگی _ عملیات جاری _ نشست حوض ودیگ ودیگچه دادی _ و عملیات ریکاوری و رسیدن به قله ارمانی و مراسم رقص رهایی دادی _ نتیجه چه شد ؟ به جز رسوایی و بدنامی و ترور وبمب گزاری وانتحاری وکشتن دست کم 17000 نفر ایرانی ( 60 /85) و هزاران عراقی ( سال 1991 ) ؟ وبه کشتن دادن صدها نفر از اعضای فرفه ؟

به تو پیشنهاد می کنم

برای پایان دادن به این رو.زمرگی وبرای فرار از دستگیری ومحاکمه خودرا حلق آویز کنی ویا باسم خودکشی نمایی

چراکه تو شایستگی ولیاقت زنده ماندن را نداری وبااین پرونده سنگین اگر دقمرگ نشوی خیلی واقعا خیلی جان سخت هستی

تو دردهه شصت صدها نوجوان وجوان نادان واحساساتی را به عملیات جنون امیز تروریستی وادار کردی و موجب مرگ آنها شدی این ها همه خانوداه ومادر وپدر داشتند و امروزه همین خانواده ها چشم براه کیفرومجازات تو تبهکارهستند

توکه به فدائیانت دستور دادی به صدها مادر وپدر وبرادر که تنها خواست آنها ملاقات با اقوام وفرزندان بود ودرسخت ترین شرایط ممکن درجلوی اسارتگاه اشرف متحصن شوند توهین نموده وانها رذا مورد ضرب وشتم قراردهند چه حرفی برای گفتن داری

گروهی از این مادر وپدرهای مسن درفراق دوری وبی خبری از فرزندان خود ” فوت کردند ” وتو باید روزی پاسخگوی این زذالت ها ودنائت های خود باشی

از تهدیدهای تو همه ترسیدند وخندیدند ( ! )

بدبخت درمانده تو آـنموقع که اربابت زنده بود ودر قلعه مخوف اشرف بودی وتیر و تانک و فشنگ وکلت وخمپاره و حمایت همه جانبه اربابت صدام را داشتی بقول معروف ” هیچ پخی” نبودی _ حالا که به جز چوب جارو ویک مشت ادم بیمار و معلول و کهنسال ودرنوبت مرگ دراختیار نداری حتی به اندازه یک نقطه هم نیستی

پس ارام باش و درارامش بمیر _ مطمئن باش جای تودرتاریخ درکنار افرادی چون بن لادن _ ابوبکر البغدادی و پول پوت قرارگرفته و توخیلی زود درمحاصره خیالبافی ها وبیماریهای پیشرفته ات خواهی مرد

ج.سالور 2012/12/

مسعود رجوی قبل از فرارمتن کامل نوار صوتی خزعبلات مزدور فراری و وحشت زده مسعود رجوی (همزمان با گشایش کمپ و خروج ۲۳۰ تن دیگر از لیبرتی)

رجوی و گروگانهاقمپز در کردنها و خالی بندیهای بیسابقۀ رجوی. سوز و گذازی دیگر از افشاگری ها

Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

***

همچنین:

آسیب شناسی شخصیتی مسعود رجوی _ ازشهوت رسیدن به قدرت تا پشت سرنهادن مرز خیانت ( بخش نخست_ تاریخچه)

ج. سالور، رد پای گرگها، چهارم دسامبر 2014:… مسعود رجوی  باتوجه به تاریخچه مستند شده رخدادهای  عمر  66 اش بی شک یکی از بدنام ترین و خائن ترین وجنایتکارترین  مردان تاریخ ایران است _ درباره  ضربات وصدماتی که  این  انسان تشنه قدرت ولی ناکام  به  سیر روند طبیعی تااریخ ایران وارد کرده گرچه زیاد نوشته شده است ولی

موشکاف _ از وصیت نامه بعض الود مسعود رجوی تا احتمال اسید پاشی بقایای گروه دراصفهان و تحصن مجدد خانواده ها درعراق

ج. سالور، رد پای گرگها، اول دسامبر 2014:…  هراس ووحشت سران فرقه رجوی از احتمال بست نشینی خانواده اسیران درمقابل کمپ موقت لیبرتی . بنابرخبری که درسایت فرقه رجوی منتشرشده است گویا قراراست خانواده های اسیران ساکن کمپ موقت لیبرتی جهت دیدار از بستگان خود درمقابل این کمپ بست نشینی نمایند_ گرچه

نگاهی به وصیت نامه بلاهت بار وزبونانه و تهدید های توخالی سرجوخه پیر وفراری مسعود رجوی ( بخش نخست )

مسعود رجوی قبل از فرارج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها، بیست و هفتم نوامبر 2014:… 4 _ توجیه رزیلانه خیانت به مردم ایران درزمان جنگ وفروش اطلاغات به صدام. مسعود رجوی خائن در فسمتی از این وصیت نامه عاجزانه اشاره ای هم به خیانت خود درهمسویی با صدام و فروش اطلاعات جنگی درمقابل دریافت دلارهای ما�

بهره کشی _ سرکوب _ تجاوز و استفاده ابزاری اززنان درمناسبات فرقه رجوی وماجرای ۱۰۰۰ زن قهرمان ! _ (بخش نخست )

ج. سالور، وبلاگ رد پای گرگها، بیست و پنجم نوامبر 2014:…  بنابرخاطرات زنان جداشده از فرقه رجوی مریم قجردرپروژه حرمسراسازی نقش فعالی داشته است _ این سوگلی حرمسرا چه درمرحله جداسازی زنان وچه درمرحله انتخاب زنان و سپس روانه کردن آنها به حرمسرا نقش واسطه و

موشکاف _ از محاکمه شاهسوندی تا تقاضای لیفتراک و گزارش ناقص مصداقی و پروژه هزار زن برای حرمسرا ی مسعودرجوی ( بخش ۲ _ اکتبر ۲۰۱۴ )

ج. سالور، رد پای گرگها، بیست و سوم اکتبر 2014: … همنشین بهار نامی است که یکی از اعضای سابق ولی همچنان دلبسته به فرقه خائن رجوی برای خود برگزیده است _ گرچه اینفرد سعی می کند بین خود واین فرقه وجود فاصله را نشان بدهد ولیکن رفتار _ اقدامات و ادبیات بکار گرفته شده ” مچ اورا باز کرده ” وبخوبی نشان