نامه خانم بهشتی به مناسبت 19 فروردین

Follow Share on Tumblrارسال –  نرگس بهشتی، ندای حقیقت، ششم آوریل 2016:…کجایند کمیساریا کجایند مسئولین سازمان ملل من برادرم مصطفی رامیخواهم و تاجان دربدن دارم پیش میروم خطاب به رجوی میگویم رجوی خائن مرتضی ی من را به کشتن دادی ولی مصطفی را ازچنگالت نجات میدهم تا ان سردنیا خواهم رفت وفریاد میزنم توی خائن … Continue reading نامه خانم بهشتی به مناسبت 19 فروردین