نامه خانم میرباقری از اعضای سابق کاندید شورای رهبری به شخصیتهای شرکت کننده در تظاهرات سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در شهر برلین آلمان

نامه خانم میرباقری از اعضای سابق کاندید شورای رهبری به شخصیتهای شرکت کننده در تظاهرات سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در شهر برلین آلمان

زهرا سادات میرباقری، زنان ایران، پانزدهم آوریل 2013: …  سازمان برای این گردهمائی در برلین خیلی از نفرات را از کمپهای پناهندگی و با وعده وعید و مسافرت و شیوه های مختلف گردآوری میکند که شیوه همیشگی او در راه اندازی سیاه لشکر است. این سازمان نماینده واقعی مردم ایران نیست، اعضای خود را مورد شکنجه و آزار قرار می دهد و هدف اصلی آنها نگهداشتن نفرات در عراق است و زمان می خرد و با عمر و زندگی آنها بازی می کند. علی رغم اینکه کشور آلبانی برای پذیرفتن 200 نفر اعلام آمادگی کرد ولی سازمان سنگ اندازی کرده و گفت که همه را ببرید نه گروه گروه و به این وسیله راه به جلو را بسته و برعکس راه به عقب یعنی برگشت به اشرف را هموار میکند …

(کدام یک از این گروگانها قربانی بعدی در خاک عراق خواهد بود؟)

لینک به منبع
http://www.iran-zanan.de/Maghalat/2013/4/berlin.htm

مطلع شدم در شهر برلین آلمان سازمان مجاهدین خلق که یک سکت شناخته شده است تظاهراتی بر پا نموده و شما شخصیتهای محترم در این برنامه سخنرانی داشته اید و این سازمان از سخنرانیهای شما در سایتهای وابسته خود که جهت اطلاع شما یکی از این سایتها ذیلا آورده می شود استفاده کرده است

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9371:2013-04-10-05-35-01&catid=2:2010-12-28-06-02-10&Itemid=3

این سازمان از سخنرانیهای شما به نفع در اسارت نگهداشتن بیشتر اعضاء خودش در عراق که بصورت گروگان نگهداشته است بهره برداری سیاسی نموده است و به تبلیغ خودش پرداخته و خط مشی سیاسی خودش را مشروع جلوه می دهد و از این طریق تبلیغ برای بازگشت به محل قبلی شان یعنی همان اسارت گاه اصلی یعنی پادگان اشرف که یک پادگان نظامی اهدائی دولت صدام نظام سابق عراق می باشد کرده است

من بعنوان کسی که 23 سال به ناچار در مناسبات تشکیلاتی این سازمان بودم و هم اکنون پناهنده در اروپا می باشم و 2011 موفق به فرار از آن پادگان شدم و هم اکنون دو خواهر و یک برادرم در گروگان این سازمان می باشند این سازمان ماهیتا خشونت طلب است و علی رغم شعارهای فریبنده و تبلیغات ماهیتا تغییری نکرده است.

سازمان برای این گردهمائی در برلین خیلی از نفرات را از کمپهای پناهندگی و با وعده وعید و مسافرت و شیوه های مختلف گردآوری میکند که شیوه همیشگی او در راه اندازی سیاه لشکر است

این سازمان نماینده واقعی مردم ایران نیست، اعضای خود را مورد شکنجه و آزار قرار می دهد و هدف اصلی آنها نگهداشتن نفرات در عراق است و زمان می خرد و با عمر و زندگی آنها بازی می کند

علی رغم اینکه کشور آلبانی برای پذیرفتن 200 نفر اعلام آمادگی کرد ولی سازمان سنگ اندازی کرده و گفت که همه را ببرید نه گروه گروه و به این وسیله راه به جلو را بسته و برعکس راه به عقب یعنی برگشت به اشرف را هموار میکند

فراموش نکنیم که دولت آمریکا به صرف قبول خروج این سازمان از پادگان اشرف و ترک خاک عراق و گرفتن این حربه از سازمان که مانع و راه بند خط مشی سازمان بودن در لیست گروههای تروریستی است آنها را از لیست خارج کرد ولی این سازمان که از نظر ما ماهیتا همان است بعد از گرفتن این پوئن در حال عقب نشینی به سنگر قبلی خودش یعنی پادگان اشرف است و کماکان فکر می کند که با حقه بازی و فریب می تواند اهداف ضد بشری خود را دنبال کند و افکار عمومی و مجامع بین المللی و حقوق بشری را فریب بدهد

امیدوارم که مجامع بین المللی بیش از گذشته هوشیار باشند و به فکر کسانی همچون برادر من و خواهرانم باشند که هیچ تصور و ایده ای از جامعه ندارند

سازمان نگذاشته آنها با حقوق خود آشنا بشوند آنها سالهاست دسترسی آزادانه به مطبوعات و رادیو و تلویزیون ندارند آنها هیچ امکان ارتباطی ندارند و من حتی از آنها یک شماره تلفن ندارم تا بتوانم حال آنها را بپرسم و از سرنوشت آنها بی اطلاع هستم

من برای برادرم که معترض به آن مناسبات و در خروجی کمپ تحت کنترل شدید می باشد، کمپینی را تشکیل دادم که با سکوت کامل این سازمان مواجه بوده ام و هیچ جوابی نمی دهند من خواهان حمایت بین المللی از حقوق پایمال شده این افراد و انتقال به کشورهای ثالث و نه به اشرف هستم

شخصا مایل هستم شما را بیشتر با شیوه های فریب افکار عمومی توسط این سازمان و همینطور افشای روابط ظالمانه این سازمان با اعضا و در منش و کارکردهای سیاسی آن بخصوص فریب پارلمانتر ها با دلایل آشکار و مشخص افشاگری کنم

زهرا سادات میرباقری 15 آوریل 2013

لیست اسامی گیرندگان نامه

آقای کریستین سیمر من

آقای برند هویسلر

سرهنگ وسلی مارتین

آقای باوخ

دکتر ویلکنس

از همین  منبع:
نامه خانم میرباقری به سفیر کرواسی در سوئیس
.

کمپین نجات جان علیرضا میرباقری از خروجی کمپ لیبرتی در عراق. انجمن زنان ایران، دوازدهم مارس
.

تنها خواسته مادرم بعد از سالها یک تماس تلفنی با فرزندان اسیرش در کمپ مجاهدین خلق در عراق است  نامه سرگشاده خانم زهرا سادات میرباقری به خانم ” مگان رود ” مسئول حقوق بشر امور زنان در سازمان ملل

(کدام یک از این گروگانها قربانی بعدی در خاک عراق خواهد بود؟)