نامه سرگشاده آقای کریم غلامی به آقای منوچهر هزارخانی

نامه سرگشاده آقای کریم غلامی به آقای منوچهر هزارخانی

کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و سوم  اوت 2013: …  سالیان زیادی ما سخن از فجایع درون تشکیلات فرقه گرای مجاهدین زده ایم، هر چند در ابتدا تعداد بسیار کمی راه افشاء گری علیه جنایات این فرقه بخصوص شخص مسعود رجوی را شروع کردند. هر چند راه تاریک و پر از مشکلات و سنگلاخ بود، ولی نهایتا نتیجه آن باز شدن چشم بسیاری از جمله خود من شد. تلاشهای بسیار راه به نجات ما یافت و تلاشهای ما راه به نجات بسیاری دیگر از …

لینک به منبع

با احترام آقای منوجهر هزارخانی

سالیان زیادی ما سخن از فجایع درون تشکیلات فرقه گرای مجاهدین زده ایم، هر چند در ابتدا تعداد بسیار کمی راه افشاء گری علیه جنایات این فرقه بخصوص شخص مسعود رجوی را شروع کردند. هر چند راه تاریک و پر از مشکلات و سنگلاخ بود، ولی نهایتا نتیجه آن باز شدن چشم بسیاری از جمله خود من شد. تلاشهای بسیار راه به نجات ما یافت و تلاشهای ما راه به نجات بسیاری دیگر از جمله آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی شد.

هر چند ما در درون تشکیلات مشکلات و دورغ ها و جنایات را می دیدیم، ولی راه را نمی شناختیم. دیگران راه را به ما نشان دادند و ما نیز راه را برای بعدی ها.

آقای هزارخانی!

هیچ کس به اندازه اهل خانه از رمز و رازهای خانه اطلاعی ندارد، شما بهتر از هر کسی می دانید عمل کرد مسعود رجوی در شورا چگونه بوده است، آیا شما به یاد دارید که نکته نظر و یا انتقادی در شورا مطرح کرده باشید و مسعود رجوی آن را پذیرفته باشد؟ آیا شما به یاد دارید که مسعود رجوی ارزشی برای حرفهای دیگران قائل شده باشد؟ من فیلم روز انتصاب مریم عضدانلو را به عنوان رییس جمهور دیده ام. شما مخالف بودید و با شهامت حرفتان را بیان کردید. آیا مسعود رجوی برای حرف شما و نکته نظرتان حتی ذره ای ارزش قائل بود؟ آیا تغییری در نظر و عمل کرد خودش برای اثبات حرف شما داد؟

جواب همه اینها “نه” است. زیرا مسعود رجوی در همه زمینه ها اختیار مطلق را می خواست. آنچه که من در این فیلم دیدم، بی ارزش کردن حرف شما در مقابل همه. مسعود رجوی هیچ ارزشی برای هیچ کس قائل نیست. او با فدا کردن جان نزدیکترین نفراتش موسی خیابانی و همسرش اشرف ربیعی، فقط برای حفظ جان خودش و اینکه در خارجه برای خودش مشروعیت بخرد.

آقای هزارخانی!

شما هرگز نمی دانید که او با فرمانده فتح الله چکار کرد، چون که فرمانده فتح الله در مقابل انقلاب ایدئولوژیک مسعود رجوی ایستاد، او را در میان همه خوار و ذلیل کرد و از او فردی دیوانه و منزوی ساخت. این روش کار مسعود رجوی است که ابتدا با دادن امیتاز، معترضین را ساکت کند و در مراحل بعد، با تهدید نشستهای شستشوی مغزی مثل دیگ و عملیات جاری فرد را ساکت کند و اگر ادامه داشت، فرد را زندانی و مورد شکنجه و فحاشی و … قرار دهد تا او را بشکند و اگر اینها به جایی نرسید، او را سر به نیست می کند.

آیا شما ندیدید که با آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی چکار کردند؟ ابتدا می خواستند پیشاپیش آنها را اخراج کنند، و در ادامه آنها را به وزارت اطلاعات و جمهوری اسلامی نسبت دادند و کلی سند که آقاین قصیم و روحانی مشکل داشتند. آیا الان زمان آن نرسیده است که کمی فکر کنید و نسبت به آنچه که دیدید و شنیدید کاری بکنید؟ آیا امروز زمان تصمیم گیری نیست؟

آقای هزارخانی!

قطعا جدایی از تشکیلات مخوف مجاهدین کار ساده ای نیست. من و همه کسانی که از مجاهدین جدا شده اند، خوب آن را می دانند. ولی باید یکبار هم که شده غیرت به خرج داد و برای همیشه اسارت و بردگی و سر خم کردن در مقابل مسعود رجوی را خاتمه داد. یادتان باشد که سکوت در مقابل ظلم و بی عدالتی، عین ظلم است. فکر نکیند که سکوت شما در مقابل جدایی اقایان قصیم و روحانی استقلال شما را نشان می دهد، بلکه همراهی شما. زیرا فقط همین مصاحبه شما حتی در خانه خودتان کافی است که مجاهدین نشان بدهند که شما همچنان برده مسعود رجوی هستنید و آنها ماکزیمم بهره برداری شان را از این مصاحبه شما کرده اند، هر چند که شما بر علیه آقایان قصیم و روحانی حرفی نزده باشید.

در نهایت حضور شما و امثال شما در شورا تا حدودی برای مسعود رجوی مشروعیت می آرود و این را هم بدانید که خروج شما از شورا باعث نجات جان بسیاری از اسیران در فرقه مجاهدین خواهد شد. وقت کوتاه است هر ساعت که زودتر از شورا خارج شوید، جاین یک انسان اسیر را نجات خواهید داد.

با سپاس و درود های فراوان

کریم غلامی

همچنین:

مسعود رجوی قبل از همه “گورش را گم کرد”

2013/08/20 by

کریم غلامی، ایران فانوس، نوزدهم اوت ۲۰۱۳: … مسعود رجوی، آنقدر نامرد و بی وجود است که حتی همسر و نزدیک ترین یار خود یعنی موسی خیابانی را هم قربانی کرد تا خود فرار کرده جان سالم بدر ببرد. یادم هست که مسعود رجوی همیشه می گفت من اشرف و موسی را قربانی کردم تا […]

نامه سرگشاده آقای کریم غلامی به آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی

2013/08/07 by

کریم غلامی، ایران فانوس، ششم اوت ۲۰۱۳: … بسیاری از ما انتقاد می کنند که “چرا بعد از این همه سال این فرقه را ترک کردید؟” البته این پرسش بسیار درست و بجا استَ و قطعا پاسخی درست و پسندیده نیازمند است. هر چند که بسیاری قادر به فهم شرایط زمانی و مکانی این فرقه […]

آسمان و ریسمان بافتن مسعود رجوی

2013/07/24 by

کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۳: … از ما منتقدین و جداشدگان که بگذریم مثل آقایان کریم قصیم و محمدرضا روحانی، نمونه های بارزی از این دست است. قطعا آقای مارتین کوپلر هم در مجموعه لیست مزدوران وزارت قرار گرفته است، اما اطلاعیه شورای به اصطلاح ملی مقاومت به نام ” حمله […]