نامه سرگشاده احسان روشن ضمیر به وزیر خارجه فرانسه آقای لورن فابیوس

نامه سرگشاده احسان روشن ضمیر به وزیر خارجه فرانسه آقای لورن فابیوس

مسعود رجوی جیش العدل تروریسماحسان روشن ضمیر، ایران قلم، اسپانیا، سی ام سپتامبر 2014: …  باوجودیکه مجاهدین به رهبری عقیدتی و مادام العمر از نوع خلافت اسلامی اعتقاد دارند و سالیان است که آنرا در درون سازمان به اجرا میگذارند، تظاهر به دمکراسی خواهی و انتخابات آزاد میکنند. آنها اعتقادات ضد غربی و ضد دمکراتیک خود را از افکار عمومی مخفی میکنند. تنها دلیلی که مسعود ومریم رجوی …

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

لینک به منبع

نامه سرگشاده احسان روشن ضمیر به وزیر خارجه فرانسه آقای لورن فابیوس

با کمال تاسف جهان ازعمل جنایتکارانه کشتار شهروند فرانسه آقای هارو گوردل با خبر شدم. من مطمئن هستم که بشریت در خشم و اندوه در کنار مردم فرانسه ایستاده و خواستار محو چنین بربریتهایی از روی زمین هستند.

من اطمینان دارم که سربریدن توریست فرانسوی توسط فرقه های تروریستی در الجزایر نه تنها کمترین خللی در اراده بشریت برای رسیدن به ارزشهای انسانی آزادی و دمکراسی وارد نمیکند، بلکه همچنین بی صبرانه در انتظار سپرده شدن عاملان اینگونه جنایت بدست عدالت هستند.

اهداف اعلام شده داعش خلافت اسلامی است که در آن حاکمیت در دست یک رهبری عقیدتی که به خیال خودش جانشین پیامبراست، میباشد.

جناب وزیر

متاسفانه وجود فرقه های تروریستی در منطقه خاورمیانه و رفتارغیر انسانی آنها زخم عمیقی است بر پیکره جوامع نوین که بهبود آن با پیشگیری از پیدایش آنها قبل از به کسب قدرت مالی – نظامی و سیاسی میسر میباشد. حوادث اخیر اثبات میکند که دنیای آزاد باید بجای اینکه در پس مسائل و مشکلات بدود و واکنشی عمل کند در مقابله و نابودی این فرقه های تروریستی پیشقدم بوده و آینده نگر باشد. تا مردم بیگناه بویژه زنان و کودکان بهای آنرا با جانشان نپردازند.

شدت بربریت این اعمال ریشه در تفسیر منحرف و خشونت طلبانه از اسلام دارد که بوضوح در تضاد با روح و فلسفه تاریخی آن است.

علیجناب

با تجربه سی ساله ام در مجاهدین خلق ایران، مایلم تاکید کنم که فرانسه یکی از خطرناکترین تهدیدات از نوع القاعده و داعش را با قبول حضور مجاهدین در اور سور واز در شمال پاریس در آسیتن میپرورد.

بعضی ویژه‏گیهای مشترک فرقه مجاهدین خلق ایران با داعش و القاعده بشرح زیر میباشند.

1. باوجودیکه مجاهدین به رهبری عقیدتی و مادام العمر از نوع خلافت اسلامی اعتقاد دارند و سالیان است که آنرا در درون سازمان به اجرا میگذارند، تظاهر به دمکراسی خواهی و انتخابات آزاد میکنند. آنها اعتقادات ضد غربی و ضد دمکراتیک خود را از افکار عمومی مخفی میکنند. تنها دلیلی که مسعود ومریم رجوی اعتقادات و کارکردهای نوع داعشی خود را بارز نمیکنند این است که ایندو در حال حاضر در غرب در دسترس قانون هستند و منتظرند که بقدرت برسند آنوقت جهان یکی از وحشتناکترین و وحشیانه ترین حکومتها را بخود ببیند. نمونه بربریت آنها، دستور به خود سوزیهای زمان دستگیری مریم رجوی توسط پلیس فرانسه بود. در آن زمان من در کمپ اشرف بودم و دستور و رهنمود این بود که همه آماده شوند تا درصورتی که دستور آمد به تمامی منافع فرانسه حمله شود.

2. مجاهدین عمیقا به ترور و خشنونت جهت رسیدن به اهداف سیاسیشان اعتقاد دارند. در صورتیکه در مجامع بین اللملی و سیاسی و کنفرانسها تظاهر به مخالفت با مبارزه مسلحانه میکنند. این درصورتی است که در آرم رسمی آنها سلاح بعنوان اعتقاد ایدئولژیک به ترور و خشنونت کماکان وجود دارد.

3. مجاهدین بشدت حقوق بشر را نقض میکنند. اعضاء منتقد را دستگیر، شکنجه، زندان و میکنند و در زمان دیکتاتور سابق عراق صدام آنها را پس از طی این زندان در اشرف به زندان ابوقریب تحویل میدادند. سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش سال 2005 نقض شدید حقوق بشر را توسط آنها گزارش و محکوم کرد.

4. آنها در همکاری با ارتش دیکتاتورسابق عراق صدام حسین در زندانی کردن و مغزشویی و اعدام زندانیان جنگ ایران و عراق دست داشتند.

5. مسعود رجوی رهبر عقیدتی مجاهدین بعد از حمله به ایران در سال 1367 تحت نام فروغ جاویدان که منجر به کشته شدن 1400 تن از مجاهدین شد دستور به صدها ازدواج اجباری زنان باقی مانده از شوهران کشته شده در جنگ با مردان همسر مرده و یا مردان مجرد درون تشکیلات داد.

6. مسعود رجوی که خودش را خلیفه مسلمین و رهبر عالی عقیدتی-سیاسی مردم جهان میداند، یکسال بعد فرمان طلاق اجباری خانواده های مجاهدین و هواداران راصادر کرد. و بدنبال آن خودش با زنان مطلقه بعنوان صاحب آنها ازدواج مینمود.

7. در همین رابطه جهت هموار کردن ازدواجش با زنان مجاهد مطلقه همه کودکان را از خانواده ها جدا نمود تا تمامی زمینه های ارتباط و تماس خانوادگی را از بین ببرد. در همین رابطه نزدیک به 800 کودک هفت ماهه تا 7 ساله از خانواده ها جدا شده و به کشورهای مختلف اروپا و آمریکا فرستاده شدند. تا در پایگاههای مجاهدین در آنجا مورد شتشوی مغزی قراربگیرند تا بتوانند بعنوان سرباز به عراق باز گردانده شود. چنانکه بسیاری از این کودکان در سنین 15-16 سالگی برخلاف کنواسیونهای ژنو برای جنگ به عراق اعزام شدند که بسیاری نیز تا بحال کشته شده اند. و بعضی نیز بشدت در اثر این ناملایمات دوری از خانواده و فشارهای ناشی از مغز شویی … دچار مشکلات روحی و روانی شدید هستند.

8. زنان مجاهدی که توانسته اند فرار موفقی داشته باشند و خود را به غرب برسانند گزارش کرده ومیکنند که بطور سیستماتیک توسط مسعود رجوی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند.

9. با فتوای مسعود رجوی و مدیریت مریم رجوی حتی رحم زنان عضو این فرقه با عمل جراحی بیرون آورده میشود تا هرگونه امید به خروج از سازمان و بازگشت به زندگی و شرایط انسانی را در بین آنها نابود کنند. شنیده ام بسیاری از این زنان آماده اند تا در مقابل هر کمیته حقیقت یابی گزارش کنند.

جدای از شباهت های ماهوی فرقه رجوی و داعش بسیاری از صاحب نظران امور ایران و عراق معتقدند که فرقه رجوی پشتیبانی رسانه ای و لجستیکی داعش را نیز برعهده دارد.آنها بسیار بر این امر که بعد از بقدرت رسیدن داعش در عراق از مجاهدین حمایت خواهند کرد سرمایه گذاری کرده بودند و در تمامی اخبار خود از جنایات داعش بعنوان عملیات انقلابیون یاد میکردند.

عالیجناب

مجاهدین با استراتژی نابودی امپریالیزم جهانی برهبری امپریالیزم غرب تاسیس شده است. علم یقینی ما با 30 سال تجربه در درون این فرقه. آنها فقط در تاکتیک تظاهر به همراهی با تمدن غرب و دمکراسی میکنند تا روزی بقدرت برسند تا بتوانند نیات استراتژیک خود را پیاده کنند.

تروریست خوب و امن وجود ندارد. همه تروریست ها فقط منتظرند تا زمان مناسب برسد تا مانند داعش آتش افروزی کنند و مانند سرطان گسترش یابند.

در همین رابطه احتمالا مجاهدین بعنوان تروریست های خوب طبقه بندی شده اند که رهبرانشان قادرند مقر فرماندهیشان را در اورسورواز پاریس دایر کنند. جهت اطلاع آن عالیجناب، باید عرض کنم که بر اساس سند ضمیمه علیرضا جعفرزاده از مقامات بلندپایه آنها در آمریکا همین اواخر جهت اثبات وفاداریش به مسعود و مریم رجوی تقاضای عملیات انتحاری نموده است.

با آرزوی موفقیت شما در مقابله با تمامی انواع فرقه های تروریستی.

وبا تشکر از اینکه نامه مرا خواندید.

ارادتمند

احسان روشن ضمیر

***

Maryam Rajavi terrorist syriaننگ سر بریدن مردم در عراق و سوریه توسط مجاهدین خلق و داعش تا ابد بر پیشانی مریم و مسعود رجوی باقیست

مسعود رجوی جیش العدل تروریسمIleana Ros-Lehtinen thinks her pal Maryam Rajavi is a human rights advocate

 

(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)

Using cult leader Maryam Rajavi to derail nuclear talks backfirese

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

فرقه رجوی و خط کار آینده

Maryam Rajavi terrorist syriaIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

نامه سرگشاده به آقای آلجئو ویدال کوادراس +ترجمه

Alejo Vidal-Quadras Mojahedin Khalq terrorist groupاحسان روشن ضمیر، ایران قلم، اسپانیا، پانزدهم سپتامبر 2014: …  مجاهدین در زندان لیبرتی باروت توپخانه مریم و مسعود رجوی برای بازیها و نمایشهای سیاسیشان درغرب میباشند تا اینگونه وانمود کنند که لیبرال و دمکرات هستند. هرچه آتش این بار

ترجمه نامه سرگشاده احسان روشن ضمیر به خوزه لویس رودریگز زاپاترو

احسان روشن ضمیر، ایران قلم،  اسپانیا، بیست و پنجم اوت 2014: …  متاسفانه بعنوان یک عضو ارشد مجاهدین خلق با 30 سال سابقه و عضو شورای ملی مقاومت مجاهدین، باید بگویم که در مورد مریم و مسعود رجوی تجربه شخصی بنده کاملا عکس این کلمات است. چگونه میتوان انسانی را آزاد نامید زمانیکه، بیان ایده

بر طبل تروریسم کوبیدن به بهانه بزرگداشت سی خرداد

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsاحسان روشن ضمیر، ایران قلم، اسپانیا، بیست و نهم ژوئیه 2014: … اين مصاحبه مملو از دروغ و نیرنگ توسط مهدی ابریشمچي سعي بيهوده اي بود در توجيح خيانت انجام شده توسط سران سازمان مجاهدين بطور خاص آقاي رجوي و خانم مريم رجوي درحق اعضا و هوادران و بخصوص زنان و مردانيك

سرنوشت اتودینامیک – از امام زمان شیعه تا همکاری و همسویی با داعش ضد شیعه

Maryam Rajavi terrorist syriaاحسان روشن ضمیر، اسپانیا،  ایران قلم، سوم ژوئیه 2014: …این روزها تروریسم بطور گسترده ای وسیله ای شده است بمنظور بقدرت رسیدن نیروهای بغایت عقب افتاده همانند القاعده و داعش که در شقاوت و بیرحمی حد و مرزی نمیشناسند. تلاشهاي نيروهاي تروريستي با کمک دلارهای نفتی بعضی از کشور