نامه سرگشاده امیرموثقی به آقای فرانسوازاولاندرئیس جمهورمحترم فرانسه

نامه سرگشاده امیرموثقی به آقای فرانسوازاولاندرئیس جمهورمحترم فرانسه

سید امیر موثقی، کانون آوا، بیستم نوامبر 2015:… براستی که زمان برای مقابله با ترو یستها بخصوص داعش رجوی در خاک فرانسه فرارسیده و باید این جانیان و آدم کشان و حمایت کنندگان از داعش از خاک فرانسه اخراج شوند تا دیگر گروه های خشونت طلب و جانی درس عبرت بگیرند. این تروریستها نباید با سوء استفاده از امکانات دولتی و مردمی وبا خرج کردن پولهایی که از کارهای غیر قانونی به دست آورده و می آورند …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

لینک به منبع

نامه سرگشاده امیرموثقی به آقای فرانسوازاولاندرئیس جمهورمحترم فرانسه

باعرض سلام ودرود وبا عرض تسلیت به شما و ملت فرانسه اینجانب سیدامیر موثقی که سالیان سال در گروه تروریستی و داعش پرور رجوی بوده و امروز با جدا شدن از این فرقه خودم را از شیطان صفتی های رجوی رهاساخته ام، به شما و به همه ملت فرانسه درود می فرستم و تسلیت میگویم. بله درروزهای گذشته کشور شما ومردم شما دوباره غرق در ماتم و عزا شدید و دوباره داعش و خشونت طلبان دست از آستین خود بیرون آوردند و با بیرحمی تمام خون بی گناهان را بر زمین ریختند و باعث رعب ووحشت در دل ملت مهمان دوست فرانسه شدند تا مانع پناه دادن به زنان و کودکان و بی خانمانان شوند. آری امروز شما تمام شهر داران کشور فرانسه را به حضور پذیرفتید و به آنها اختیار دادید تا با هرگونه فرقه گرایی در شهرهای فرانسه مقابله کنند و از آنها خواستید تا با کمک شهروندان مانع از ورود بنیاد گرایی به شهرهای فرانسه شوند.

به راستی سئوال من به عنوان یک فردی که سالیان درازی در گروه تروریستی رجوی بوده وشاهد و ناظر براعمال ضد انسانی و فرقه گرایانه این گروه در داخل عراق تحت حکومت صدام بوده ام چرا وبه چه دلیل یک شهر را کامل در اختیار این فرقه در کشور خود گذاشته اید؟.

چرا وبه چه دلیل شهردار اورسورواز و پلیس محلی در خدمت کامل این فرقه بد نام و داعش صفت تحت رهبری مریم رجوی می باشد؟ .

آیا زمان بیشتری میخواهید تا به شما اثبات شود که این فرقه رجوی بسیار بسیار خطر ناک تر از داعش عراق و سوریه می باشد؟

آیا شما در جریان هستید که همین خانم رجوی در خاک فرانسه با نیرو های آدم کش و جنایت کار داعش سوریه همپیمان و همنشین شده و حمایتهای خودشان را از این آدمکشان که دولت و ملت فرانسه را عزادارکرده اند اعلام کرده اند؟

چرا و به چه دلیل کشور شما به تروریستها و آدم کشها اجازه میدهد از آزادیها و حمایتهای کشور شما سوء استفاده کنند؟

براستی که زمان برای مقابله با ترو یستها بخصوص داعش رجوی در خاک فرانسه فرارسیده و باید این جانیان و آدم کشان و حمایت کنندگان از داعش از خاک فرانسه اخراج شوند تا دیگر گروه های خشونت طلب و جانی درس عبرت بگیرند. این تروریستها نباید با سوء استفاده از امکانات دولتی و مردمی وبا خرج کردن پولهایی که از کارهای غیر قانونی به دست آورده و می آورند در کشورشما حکومت کنند .

رونوشت برای وزارت امور خارجه محترم فرانسه

رونوشت برای ریاست محترم پلیس امنیت و ضد تروریست فرانسه

رونوشت برای ریاست محترم دادستانی کل کشور فرنسه

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21837

بشما باد لعنت، بر شما باد نفرت

سید امیر موثقی، کانون آوا، هشتم نوامبر ۲۰۱۵:… فرقه ای همچون رجوی تا مغز استخوان ابله، خود و پیرامون حودش را این چنین مبارز و مقاوم قلمداد میکند. در آخر باید به رجوی گفت تا کجا میخواهی خون خواهی کنی و تا کجا میخواهی اشک تمساح براب به اصطلاح عزیزان از دست رفته ات بریزی ؟ آیا زمان برای غلط کردن‌های شما ها نرسیده و هنوز برای به قدرت رسیدن باید منتظر کشتار های بیشتر و بیشرمانه تری باشید؟ …

کمپ بدنام اشرف تعطیل شدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

لینک به منبع

بشما باد لعنت، بر شما باد نفرت

بسیار بسیار جای شرمساری و خجالت دارد که خودم را عضو پیشین فرقه تروریستی و جنایتکار و داعش صفتی معرفی کنم که با خونریزی و کشتار خودش را در چشمان جهانیان نشان میدهد. چند روزی هست که از جریان هفت آبان میگذرد از موشک باران و کشتار در کمپ لیبرتی که انگار فرقه تروریستی رجوی از ماه ها قبل برای همه ساکنان لیبرتی برنامه‌ریزی کرده بود تا در لحظه مناسب از فرصت استفاده کند وخودش را نشان جهانیان دهد. آری کشتار و کشته شدن همیشه و همه جا سرمایه و جان مایه مسعود و مریم رجوی بوده وهست. آری رجوی با این کشتارهاست که بیمه می‌شود و خودش را رو می آورد و بالا و بالا تر می نشاند. از کشتارها واعدامهای دهه شصت و تا دروغ جاویدان که خودش نام آنرا بیمه نامه نگین مجاهدین نامگذاری کرد و تا کشتارهای اشرف و لیبرتی. بله فرقه مجاهدین یعنی این خیمه شب بازی‌هایی که امروز مریم قجر در پاریس به راه انداخته و عکسهای کشته شده ها را در سبد گل میگذارد و در رود رها میکند و کبوتران سفید را با عکسهای کشته شدگان برآسمان رها میکنند و بخیال خام خود آرامش و آسایش روحی و روانی برای خود و پیرامون خود مهیا می سازند . براستی چرا بعد از هر کشتار مریم رجوی چهره اش خوفناک تر و صدایش لرزان تر می‌شود. بله درست به این دلیل هست که خودش را مسئول اول و آخرهمه این جنایتها میداند و در خلوت خود از وحشت و اضطراب چهره اش کثیف تر و کثیف تر می‌شود. بله امروز همه و همه به خوبی برایشان روشنتر از گذشته مشخص شده و می‌شود که چرا مریم و مسعود رجوی به پا فشاری ماندگاری در عراق بعداز سرنگونی حکومت صدام مصرهستند. فقط و فقط به دلیل اینکه یک چنین روزهایی را سازماندهی کنند و با سوء‌استفاده و لاشخوری از خونهای ریخته شده خودشان را در همه جا بروز کنند و به اصطلاح چهره خودشان را بزک کنند. بله باز هم تعدادی کشته شدند و رجوی ها بر خود میبالد و سرفرازانه دست افشان و پای کوبان برای مدتی دوباره خودش را و نیرو های از پای در آمده اش را تکانی میدهد و سرپا میکند و شعار هیهات هیهات سر میدهد و خودشان را به کاروان امام حسین می چسبانند و بر سر خود و نیروهای متلاشیشان کلاه میگذارنند. واقعاً که جای تأسف دارد که در این قرن حاضر فرقه ای همچون رجوی تا مغز استخوان ابله، خود و پیرامون حودش را این چنین مبارز و مقاوم قلمداد میکند. در آخر باید به رجوی گفت تا کجا میخواهی خون خواهی کنی و تا کجا میخواهی اشک تمساح براب به اصطلاح عزیزان از دست رفته ات بریزی ؟ آیا زمان برای غلط کردن‌های شما ها نرسیده و هنوز برای به قدرت رسیدن باید منتظر کشتار های بیشتر و بیشرمانه تری باشید؟.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21190

شکست فضاحت بار فرقه رجوی در نیویورک

سید امیر موثقی، کانون آوا، دوم اکتبر ۲۰۱۵:… البته به نظر من شما برای همه گان شناخته شده هستید. براستی که مسعود ملعون همواره خوب می‌گفت که افعی هرگز کبوترنمی زاید. بله مجاهدین هیچگاه نتوانسته و نخواهند توانست یک آلترناتیو ویا یک اپوزسیون واقعی برای ایران و ایرانی باشند. همواره یگ گروه خیانتکار و مزدور و مواجب بگیر برای اسرائیل و آمریکا بوده و خواهند بود و حالا هم که با عربستان رابطه‌های …

Mojahedin Khalq Rajavi cult MEK New york 2015Annual Anti-Iran Terrorist Freak Show Is Back in Town! (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

لینک به منبع

شکست فضاحت بار فرقه رجوی در نیویورک

همزمان با بر گزاری اجلاس سران کشور های جهان در نیویورک فرقه رجوی از ماه هاقبل به تقلا افتاد و با رشوه دادن های کلان به لابی هایش به دنبال این بود تا درروز شروع کنفرانس ها در نیو یورک تظاهراتی چند صد هزار نفری به راه بیاندازد اما خوشبختانه تیرش به سنگ خورد و نماینده مریم قجردرآمریکا با خفت و خاری گزارش شکست تظاهرات را برای مریم فرستاد. فرقه رجوی در نیویورک امسال بر خلاف سالهای گذشته نتوانست غلطی بکند و دست از پا دراز تر به اخور مریم قجر برگشت. امروز که توافق هسته ای به خوبی به پیش می‌رود و جهان به دنبال حل مسالمت آمیز بحران درایران هست، فرقه رجوی میکوشد تا بر طبل جنگ بکوبد و به هر قیمتی که شده افکارعمومی را بر علیه این توافق نامه سمت و سو دهد اما افسوس که هرچه جلوترمی رود چون بی سر و ابتر می‌باشد با شکست مواجه می‌شود و دست از پا درازتربرجایش میخکوب می‌شود.

براستی باید از مریم قجر پرسید که چرا همواره هرچه پیس می‌روی با شکست و خبط مواجه می‌شوی؟

چرا بجای اینکه به فکر صلح و آرامش و دوستی باشید به فکر جنگ و خشونت و نا‌آرامی هستید؟

چرا با گروه های تروریستی سوریه و داعش درعراق همکاری میکنید و به آن‌ها امداد رسانی میکنید؟

چرا و به چه دلیل میخواهید چهره واقعی خودتان را از دنیا مخفی نگه دارید؟

البته به نظر من شما برای همه گان شناخته شده هستید. براستی که مسعود ملعون همواره خوب می‌گفت که افعی هرگز کبوترنمی زاید. بله مجاهدین هیچگاه نتوانسته و نخواهند توانست یک آلترناتیو ویا یک اپوزسیون واقعی برای ایران و ایرانی باشند. همواره یگ گروه خیانتکار و مزدور و مواجب بگیر برای اسرائیل و آمریکا بوده و خواهند بود و حالا هم که با عربستان رابطه‌های پنهانی برقرارمیکنند تا ازآل سعود، مریم قجر حمایت کسب کند.

بله فرقه رجوی یعنی خیانت، مزدوری، حمایت از داعش سوریه و عراق و حمایت از کشتار محرومان و تجاوز گران به خاک و نوامیس مردم!

امروز تمامی دولتهای حضوربهم رسانده در نیویورک یک حرف بیشتر باهم ندارند:

صلح، دوستی و نابودی تمامی گروه‌های تروریستی در کل جهان

به امید روزی که تروریست و تروریست پروری در جهان و در کشورم ایران ریشه‌کن شود .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

Rajavi cult New YorkNew York Beggars Hired by MKO to Stage Rally (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult)

How to pack a Mujahadeen-e-Khalq rally: spend thousands on Western politicians, less on (non-Iranian) students

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20807

دیگهای سالگرد پنجاه سالگی فرقه رجوی در کشورهای مختلف اروپایی وامریکایی

سید امیر موثقی، کانون آوا، دهم سپتامبر ۲۰۱۵:… امروز هرکس که این برنامه های مشمئز کننده را می بیند و زار زدن به اصطلاح مسئولین بالای فرقه از جمله محدثین را به خوبی میتواند به این نتیجه برسد که همگان دارند از یک جنبش مرده و سربر زیر خاک رفته تعریف و تمجید میکنند که هیچ راه برون رفتی از قبر خود ندارد به خصوص بعد از نتایج بحران هسته ای ایران که طرز تفکر بل کل تغیر کرده در دنیای خارج و فرقه رجوی…

ولپنت مریم رجوی مزدور سابق صدام و امروز موسادوضعیت اسف بار سازمان مجاهدین خلق در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس ناشی از چیست؟

لینک به منبع

دیگهای سالگرد پنجاه سالگی فرقه رجوی در کشورهای مختلف اروپایی وامریکایی

در روزهای گذشته فرقه ترو ریستی رجوی در سیمای زندانی موج جدیدی از تبلیغات مضحکی را به راه انداخته که با دیدن این برنامه های مشمئزکننده حال هر بینده ای به هم میخوره و هزاران بار لعنت و نفرین به رجوی و آل رجوی میفرستد.

در هریک از این برنامه های مضحک فردی که انشاء و دست خط نوشته ای را برایش از قبل آماده و دیکته کرده اند بر دست میگیرد و شروع به خواندن میکند با انبوه تپق زدن و هریک خودشان را نو جوانانی معرفی میکنند که گوئی تا زه با سازمان ویا بهتر بگویم با فرقه رجوی آشنا شده اند و خود به دنبال یک حرکت سیاسی هستند که آن را پیدا کنند و این جریان سیاسی را الگو و سر مشق اینده خود قرار دهند فارغ از اینکه خودشان را اسیر فرقه گرایی های داعش صفت رجوی میکنند . از ترکیب این به اصطلاح دیگ های پنجاهمین سال گرد فرقه به خوبی میتوان فهمید که آزادی و دمکراسی در درون این فرقه چقدر شفاف و بارز هست. از جدا سازی های دختران و پسران و از نحوه اجرای برنامه و تا اینکه هرکس متنش را میخواند با دلهره و اصطراب شروع میکند و به پایان می رساند. به راستی باید از رجوی پرسید که چرا بعد از گذشت ۲۵ سال که جلو نسل کشی مجاهدین را گرفتی تازه به این نتیجه رسیدی که از نسل جوان برای پیش برد اهداف شوم خود استفاده کنی. براستی اگر به جای اینکه انقلاب مریم را در مناسبات ضد انسانی فرقه ساری جاری میکردی ادامه تکامل را انتخاب میکردی امروز صاحب هزاران نیروی جوان و آبدیده داشتی که میتوانستند با رژیم حاکم بر ایران مقابله کنند. امروز هرکس که این برنامه های مشمئز کننده را می بیند و زار زدن به اصطلاح مسئولین بالای فرقه از جمله محدثین را به خوبی میتواند به این نتیجه برسد که همگان دارند از یک جنبش مرده و سربر زیر خاک رفته تعریف و تمجید میکنند که هیچ راه برون رفتی از قبر خود ندارد به خصوص بعد از نتایج بحران هسته ای ایران که طرز تفکر بل کل تغیر کرده در دنیای خارج و فرقه رجوی خاک بر سرتر از گذشته مات و مبهوت به خود میپیچد و هیچ راه برون رفتی هم ندارد. واین است آخر خط خیانت و مزدوری برای بیگانگان که همچون دستمال توالت از رجوی استفاده کردند و سیفون را کشیدند.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

همچنین:

همسوئی فرقه تروریستی رجوی بادژخیمان وآدمکشان ضدبشرسوریه

سید امیر موثقی، کانون آوا، آلمان، سی ام می ۲۰۱۴: … امروزه فرقه تروریستی رجوی در اوج انزوای سیاسی استراتژیکی ودراوج درماندگی در پیشرفتهای رژیم ایران در حل مسله هسته ای و کمرنگ شدن بحران جنگ و خونریزی در ایران، حالا فرقه رجوی برآن شده آست تا مساله هسته ای را کنار بگذارند و به مساله حقوق بشر در ایران چنگ بیندازند و دادو فغان به

نمایشنامه تکراری سی و پنج ساله

سید امیر موثقی، آوا، هفدهم می ۲۰۱۴: … فرقه رجوی همچون سی وپنج سال گذشته امسال نیز خود را برای اجرای نمایشنامه ای تکراری در پاریس آماده می کند، اما چه کسانی در تهیه و اجرای این نمایشنامه مضحک دست دارند: تهیه کنندگان: CIAوMossad کارگردان: مسعود رجوی، نقش اول : مریم رجوی، نقش های دوم و… به ترتیب پیر و پاتال های امریکائی کنار گذاشته شد

مردم اور سور اواز از سوء استفاده رجوی از امکانات شهر و شهروندان به ستوه آمده اند (نامه سرگشاده به خانم مرزی یر)

سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۴: … اینجانب که امروزه مدت ۱۱سال است از این فرقه جدا شده‌ام و در کشور آلمان اقامت دارم از شما در خواست می‌کنم که نگذارید امنیت وآسایش ورفاه شهروندانتان بیشتر از این به خطر بیافتد. شما با رأی مردمی  که به شما اعتماد کرده‌اند انتخاب شده‌اید و نباید به خواسته‌های شهروندانتان که خر

سخنان آقای امیرموثقی دررابطه با آکسیون ۱۹ آوریل کانون آوا در مرکز شهرکلن آلمان

کانون آوا، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۴: …  اولین مانعی که وجود دارد حصارذهنی خود افراد هست که این اجازه را بهشان نمی دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند وازفرقه تروریستی رجوی جدابشوند. باید خودشان اقدام کنند، حرکتی انجام بدهند، از نیروهای صلیب سرخ کمک بخواهند تا اینهارا هرچه زودتر از لیبرتی خارج کنند. دومین مانعی که بسیارجدی و اساسی