نامه سرگشاده به آقای „برنار کازنوو“ وزیرکشورفرانسه

نامه سرگشاده به آقای „برنار کازنوو“ وزیرکشورفرانسه

 Amir_Movwasseghiامیر موثقی، وبلاگ موثقی، یازدهم ژوئن 2016:… توجه داشته باشید که فرقه ها هرگز برای رسیدن به منافع خودشان به امنیت و آسایش ملت شما فکر نمی کنند. چرا که در چند سال گذشته به اثبات رسیده است که خونریزی های زیادی را برای ملت شمابه بار داشته است. اینجانب از شما درخواست میکنم که مانع از بر گذاری هر گونه فعالیتهای تروریستی فرقه رجوی در خاک کشور خود شوید . امروز خطر بنیاد گرایی و فرقه گرایی … 

ارتش خصوصی صدام در فرانسهآقای اولاند، با آرزوی این که فرانسه و هیچ جای جهان اسیر ناامنی و مورد باجخواهی تروریستها نگردد،

لینک به منبع

نامه سرگشاده به آقای „برنار کازنوو“ وزیرکشورفرانسه

 سید امیر موثقیبا عرض صمیمانه ترین احترامات خدمت شما جناب آقای وزیر محترم کشورفرانسه با توجه به شرایط حاضر که خطرتروریست و تروریست پروری همه جای اروپا را فرا گرفته است و کشورشما درماه اینده از ترو ریستهای فرقه ای رجوی میز بانی خواهد کرد، لازم به ذکر می باشد که فرقه رجوی در 17 ژوئن 2003 در کشور شما به خاطر دستگیری مریم رجوی و با فرمان او چه ها که نکردند و ده ها نفر دست به خودکشی و خودسوزی وعمل انتحاری زدند. بله رجوی توسط نیروهای امنیتی و ضد تروریست در کشور فرانسه دستگیر شد و حالاهرساله درهمان روزدست به برگذاری یک همایش میزنند که با اصول و عقاید کشور شما هماهنگی و سازگاری ندارد. به همین دلیل اینجانب سید امیر موثقی که یکی از اعضای همین فرقه بوده و در حال حاضر از این فرقه جداشده هستم و برای حقوق از دست رفته خود و دیگر اعضای این فرقه در کشور آلمان فعالیتهای حقوق بشری دارم به شما اعلام مینمایم که به هیچ عنوان نباید اجازه فعالیتهای تروریستی را به این فرقه بدهید چرا که این فرقه رجوی کارکشته تروحرفه ای تراز داعش میباشد لذاباید حمایتهای خود را از این فرقه قطع نمائید چرا که برای کشور و ملت فرانسه که شما حافظ امنیت آن می باشید خطرات زیادی را برای امنیت شهروندان فرانسوی به وجود خواهید آورد .

بایدبه این نکته توجه داشته باشید که فرقه ها هرگز برای رسیدن به منافع خودشان به امنیت و آسایش ملت شما فکر نمی کنند. چرا که در چند سال گذشته به اثبات رسیده است که خونریزی های زیادی را برای ملت شمابه بار داشته است.

اینجانب از شما درخواست میکنم که مانع از بر گذاری هر گونه فعالیتهای تروریستی فرقه رجوی در خاک کشور خود شوید .

امروز خطر بنیاد گرایی و فرقه گرایی در جوامع دمکراتیک بسیار بسیار زیادشده و این خود به خودی یعنی ترویج و تکثیر داعش و تروریسم در جوامع دمکراتیک، بنابر این نباید اجازه دهید که اینگونه فعالیتها در جوامع دمکراتیک و فعال شکل بگیرد و پرورش پیدا کند

رونوشت برای وزیر اطلاعات و امنیت و ضد تروریست کشور فرانسه

رو نوشت برای دفتر ریاست محترم جمهوری فرانسه

سید امیر موثقی

آلمان کلن

جمعه 10 ژوئن 2016

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25431

آماده سازی های فرقه رجوی برای سی خرداد۱۳۹۶ 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ امیر موثقی، سی و یکم می ۲۰۱۶:…  در روزها و هفته های گذشته فرقه تروریستی رجوی با به راه انداختن برنامه های ویژه برای سال گرد خشونت و ترور در سیمای ازادی خودش را برای یک گرد همایی دیگر در کشور فرانسه اماده می کند . بله بسیاری از مزدوران و جیره خواران این فرقه در کشور های اروپایی به راه افتاده اند تا همانند سالهای گذشته از ملیتهای مختلف سیاهی لشکر رزرو کنند برای …

مریم رجوی ویلپنت سالگرد گرامیداشت تروریسم در فرانسه توسط مجاهدین خلقفراخوانهای شوی سالانۀ مریم قجر به خلق قهرمان لهستان!!

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

لینک به منبع

آماده سازی های فرقه رجوی برای سی خرداد۱۳۹۶

 در روزها و هفته های گذشته فرقه تروریستی رجوی با به راه انداختن برنامه های ویژه برای سال گرد خشونت و ترور در سیمای ازادی خودش را برای یک گرد همایی دیگر در کشور فرانسه اماده می کند . بله بسیاری از مزدوران و جیره خواران این فرقه در کشور های ارو پایی به راه افتاده اند تا همانند سالهای گذشته از ملیتهای ختلف سیاهی لشکر رزرف کنند برای حضور در برنامه مریم قجر تا خانم رئیس شورای ملی مقاوممت تیکه تیکه شده و از پای در آمده و بیسرشده بیاد و چند کلامی جیق جیق کند و در موج کف و سوت و شعار های پوشالی به اصطلاح هموطنان خویش کمی حرافی کند و بر نامه را به پیان برساند .

بله همانطوری که همگان در جریان هستید سی خرداد ۱۳۶۰ که فرقه رجوی اعلام مبارزه مسلحانه را کرد در جنگ با نظام حاکم در ایران اولین نفری که پا به فرار گذاشت رجوی بود .وتعداد زیادی را به کشتن داد و مرکزیت آن زمان را در ایران همانند ۴ خردادو همچنین به کشتن دادن موسی و اشرف و غیره را و جان به در بردن خودش و کسانی که خط و مشی شخص رجوی را قبول داشتنند و سر سپار او بودنند . بله رجوی بار ها و بارها این حرکت نگین را تکرار کرد ه و باز هم دم و دنباله چه های او پیگیر خواهند بود . از کشتار های بیگناهان در کمپ اشرف که چندین و چند بار تکرار شد تا کشتار در لیبر تی و بر همه اثبات شد که رجوی باز هم پابه فرار گذاشت . و مشتی بی گناه را اسیر گلوله ها کرد . .

بله این خصلت کثیف رهبری یک فرقه عقب مانده و ارتجایی می باشد و حالا در سال ۱۳۹۶ فرقه رجوی به سر کردگی مریم قجر خودش را برای یک گردهمایی پوشالی و محدود که صرفا جنبه تبلیغاتی هم ندارد برای عموم هم ندارد آماده میکند.بله امسال مریم قجر خودش را با تمام قوا آماده میکند تا جای خالی مسعود را پر کند و در سی خرداد۱۳۹۶ به همه اعلام کند که میر مبارزه مسلحانه تغیر کرده و ما دیگر برای مردم خود مبارزه نمی کنیم بلکه برای داعش سوریه مبارزه میکنیم ودر این روز مریم قجر قصد آن دارد تا از بسیاری از داعشی ها دعوت به عمل بیاورد تا به صحنه بیایند و دست در دست هم دیگر صفی تا سوریه را تشکیل دهند .

آری رجوی سر نگون شد و کمپ اشرف زباله دان تاریخ معاصر ایران و جهان شد و مسیر مبارزه مسلحانه نیز به بنبست و شکست رسیده است و این پایان یک استراتژی پوشالی و ارتجایی می باشد .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25283

شکست مفتضحانه فرقه رجوی بر علیه منتقدین و جدا شدگان 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ امیر موثقی، بیست و سوم می ۲۰۱۶:… بعد از گذشت ماه ها و سالها بیگناهی یکی از یاران عزیزمان به نام آقای بهزاد علی شاهی برای دولت هلند به اثبات رسید و ایشان بعد از مدت ها که ار طرف فرقه داعش صفت رجوی در خطر و نا امنی به سر میبردنند با رای دادگاه عالی هلند و با تضمین حفظ امنیت و آسایش جان ایشان مجددا به سر کار و زندگی عادی خود برگشتند . بله فرقه رجوی با تمام قوا … 

احسان بیدی سیاوش رستاربهزاد علیشاهی: زالوی مجاهدین وسرخ رگ مسئله پناهندگی 

لینک به منبع

شکست مفتضحانه فرقه رجوی بر علیه منتقدین و جدا شدگان

 بعد از گذشت ماه ها و سالها بیگناهی یکی از یاران عزیزمان به نام آقای بهزاد علی شاهی برای دولت هلند به اثبات رسید و ایشان بعد از مدت ها که ار طرف فرقه داعش صفت رجوی در خطر و نا امنی به سر میبردنند با رای دادگاه عالی هلند و با تضمین حفظ امنیت و آسایش جان ایشان مجددا به سر کار و زندگی عادی خود برگشتند . بله فرقه رجوی با تمام قوا سعی برآن داشت تا به هر رشکل ممکن برای هریک از جدا شدگان و منتغدین از این فرقه تروریستی و داعش صفت که برای اثبات جنایتهای رجوی طی سه ده فعالیت میکنند در کشور های محل اقامتشان برای این افراد پا پوش درست کرده و آنها را تحویل مقامات امنیتی و غذایی داده اند تا این افراد محدود شوند و از فعالیتهای خود بر علیه رجوی دست بکشند .. بله من خود بعنوان یکی از همین جدا شدگان و منتغدین از فرقه رجوی بار ها و بارها از همین دوستان منتغد و جدا شده کمک گرفتم تا بتوانم هرچه بهتر ماهیت رجوی را بر ملا کنم . وافکار رجوی را بر همه گان روشن کنم . .

در همینجا لازم به زکر است که فرقه رجوی در سال ۱۳۹۶ در اوج وا دادگی سیاسی و استراتژیکی خودش را با محدودیتهای امنیتی که دولت فرانسه برایش در نظر گرفته است آماده بر گذاری مراسم ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ و سال گرد دستگیری مریم قجر در فرانسه میکنند . امسال بر خلاف سالهای دگر رجوی بسیار بسیار وارفته تر شده است و ماشین تبلیغاتیش هم دیگر توان و قدرت سالهای قبل را ندارد به همین دلیل است که مریم قجر خود سراسیمه نشست پشت نشست در اورتهیه و تدارک میبیند تا نیرو های وارفته اش را برای به قول خودشان هرچه با شکوه تر بر گذار کردن این خیمه شب بازی انتر منتری آمادهد کنند تا مریم خانم را به صحنه ببرنند . بله پولهای کلان را به جای هزینه کردن برای زندانیان لیبرتی که بر زیر موشک و خمپاره تیکه تیکه میشونند برای خوش گذرانی های خود خرج میکنند و جمع آوری پنا هنده های ترک و عرب و افغانی و دیگر ملیتهای مختلف جهت سیاهی لشکر و پر کردن صندلی های سالن . بله من و ما منتغدین هرگز اجازه نخواهیم داد که رجوی به هر شکلی که میخواهد به داهداف کثیفش برسد . و مانع از هرگونه فرصت طلبی سیاسی استراتژیکی خواهیم شد

در آخر باز هم به همه دوستان و منتغدین که از فرقه رجوی جدا شده اند و صدای خاموش شده زندانیان اسیر در دست رجوی را به گوش دنیا می رسانند سپاس گذاری میکنم مخصصا دوست عزیزم آقای علیشاهی که با تمام قوا ایستادگی کردنند و رجوی و رجوی صفتان را در آخور خودسان ابصار زدنند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

بهزاد علیشاهی فعال حقوق بشرتشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

بهزاد علیشاهیپیروزی قانون و عدالت بر دروغ و نیرنگ (لو رفتن مزدور رجوی و تبرئه آقای بهزاد علیشاهی)

بهزاد علیشاهیشکست خفت بار رجوی داعشی در مقابل عدالت. تبریک به دوست عزیزم آقای بهزاد علیشاهی

بهزاد علیشاهیشاد باش و تبریک به اقای بهزاد علیشاهی.
مطلع شدم که سازمان اطلاعات و امنیت هلند ، ضمن ناموثق نامیدن منابع مجاهدین خلق ( فرقه رجوی ) در دعوی اتهام علیه اقای بهزاد علیشاهی نتیجه تحقیقات خود را در بیگناهی و عدم وابستگی ایشان به هر دولت یا سازمانی را اعلام کرده و ضمن جبران خسارات و ضرر و زیان وارده از پیگیری و اتکا کردن به انبوه شکایات و نامه های مجاهدین خلق تحت انواع پوش ها عذر خواهی هم نموده است

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

قربانیان رجوی پاریسبهزاد علیشاهی: چرا سازمان مجاهدین یک” فرقه ” خطرناک است و یک سازمان سیاسی نیست؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24616

ازنوزدهم فروردین ۹۱ تا فروردین ۹۵ 

سید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، چهاردهم آوریل ۲۰۱۶:… در ۱۵ سال گذشته که فرقه رجوی در خاک عراق روز به روز به سمت نابودی میرفت همواره شعار رجوی یک چیز بیشتر نبود و نیست بمیرید تا کشته نشوم. بله دها و صدها نفر به خاک و خون کشیده شدند و رجوی باز هم همچون قبل فرار را بر قرار ترجیح داد و امسال حتی برای یک نفر هم در سالگردشان سخنی بر زبان نیا ورد و تا به امروز که روزهای پایانی ماه فروردین هست سکوت را … 

فاجعه کمپ اشرف نوزدهم فروردیایرج شکری: سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین 

لینک به منبع

ازنوزدهم فروردین ۹۱ تا فروردین ۹۵

از نوزدهم فروردین ۹۱ تا نوزدهم فروردین ۹۵ رهبر فرقه رجوی یک کلام صحبتی، سخنی وگفتگویی نکرد و همواره در خلوت خود سکوت را بر بقای خود ترجیح داد

بله دوستان عزیز آنهایی که با رنج و خون خود به رجوی هویت و ماهیت سیاسی و استراتژیکی و ایدیولوژیکی دادیدو او امروز سکوت را اختیار کرده است برای بقای نگین خود. براستی چه باید گفت و نوشت که رجوی با نسل ما چه ها که نکرد. بسیاری در زندانها و بسیاری در جنگلها و بسیاری در کوه های کردستان عراق و بسیاری هم در منطقه های مختلف مرزی ایران و عراق به خاک و خون کشیده شدند و با خونشان درخت انقلاب مسعود و مریم رجوی را سرپا نگه داشتند.

بله رجوی با گذشت زمان چهره و ماهیت کثیفش روز به روز روشن تر و روشن تر میشود کدام آزادی وکدام خلق در زنجیر؟ و کدام گوهران بی بدیل؟ همه و همه مشتی چرندیات رجوی ساخته بود که نیرو های اسیر شده را به خدمت بگیرد و به کشتن دهد. بله دها و صد ها نفر به زیرخودرو های نظامیان عراقی رفتند و استخوانهایشان خرد شد، له شدند و جاننشان را فدیه بقای رجوی کردند. دها و صدها نفر با ضربه های چوب بر فرق سرشان خون آلود بر زمین افتادند و جان دادند. بسیاری هم با شلیک گلوله ها زخمی شدند و بر زمین افتادند ولی رجوی گفت هنوز خیلی کم است باید همه تان بمیرید و نام و رسم قرار گاه اشرف بر سر زبانها باشد یعنی نام رجوی بقول خودش همواره بر سر زبانها باشد.

در ۱۵ سال گذشته که فرقه رجوی در خاک عراق روز به روز به سمت نابودی میرفت همواره شعار رجوی یک چیز بیشتر نبود و نیست بمیرید تا کشته نشوم. بله دها و صدها نفر به خاک و خون کشیده شدند و رجوی باز هم همچون قبل فرار را بر قرار ترجیح داد و امسال حتی برای یک نفر هم در سالگردشان سخنی بر زبان نیا ورد و تا به امروز که روزهای پایانی ماه فروردین هست سکوت را همچون قبل مزورانه برای خود ترجیح میدهد تا اینکه خودی نشان بدهد و سخنی بر زبان بیاورد. بله این است رهبر فرقه ای که همواره منافع خودش را بر منافع نیرو ها و پیروان خود بالا تر میداند وارزشهای ایدولوژیکی برایش به ارزش های مادی تبدیل میشود. بله مریم خانم هم که برای رسیدن به تاج و تخت خودش را بزک میکند وهمواره همچون شامپانزه ازاین شاخه به آن شاخه می پرد تا شاید عدو شود سبب خیر برایش. خودش را جانشین مسعود کرده و با پرویی تمام در صحنه های مختلف ظاهر میشود و به اصطلاح اشک تمساح میریزد. مثلا برای کشته شدگان مراسمی به راه می اندازد و یادی و خاطره ای از آنها در برابر دوربینها از خود به جای میگذارد تا شاید خوراک تبلیغاتی باشد برای لاشخورهای سیاسی درون فرقه ای رجوی، چون این گونه بزک کردنها برای دنیای خارج از فرقه رجوی چرندیاتی بیش نیست و همه و همه در جهت منحرف کردن و منحرف سازی های خیانتها و جنایتهای درون فرقه ای بوده و هست. باز هم در آخر بایدبه رجوی بگویم پس چی شد گوهران بی بدیل و چه شد ارتش مریم رهایی و چه شد ان همه فریاد آزاده خواهی پس سر در کدام خندق بلا فرو برده ای که دم از دم بر نمی آری .

سید امیر موثقی آلمان کلن .- ۱۴ آوریل ۲۰۱۶

*** 

معصومه ملک محمدی و عباس داوریبه مناسبت سالگرد کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsحاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24418

سالگردعملیات کردکشی توسط فرقه داعش صفت رجوی 

سید امیر موثقی، کانون آوا، دوم آوریل ۲۰۱۶:… بله رجوی چون خود فروخته و شکست خورده بود میخواست که با خوشخدمتی به دولت عراق و صدام حسین برای چند صباحی بیشتردرعراق ماندن به کمک دولت درهم و برهم صدام درآن زمان برود وهم اینکه کمکی به ارتش در منطقه کرده باشد و به همین دلیل از طرف دولت عراق ماموریت پذیرفت تا مانع ازهجوم کرد ها از منطقه کردی به شمال عراق شود چرا که در زمان جنگ کویت، دولت عراق توسط … 

مجاهدی،ن خلق و قتل عام اکراد عراق به فرمان مستقیم رجوی،حاج مسعود رجوی، نسل کشی کردها هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟

لینک به منبع

سالگردعملیات کردکشی توسط فرقه داعش صفت رجوی

درروزهای گذشته فرقه تروریستی رجوی با آب و تاب تمام شرو ع به بازنگری سلسله عملیاتهای مروارید ویا به عبارتی بهترکردکشی کرده است. چراو به چه دلیل فرقه رجوی در زمانی که عراق با کشور کویت در جنگ بود در زمینهای کفری پایگاه های زیر زمینی مخفی درست کرد، نیرو ها را از اشرف به منطقه کفری برد و درآنجا در زندگی سنگری اسکان داد؟ آیا این دستورازطرف ریئس جمهوروقت آن زمان عراق صدام حسین بود؟ چرا فرقه رجوی خودش را در جنگ کویت سهیم میدانست؟ چرا وبه چه دلیل ارتش عراق توپ و تانک و زره پوش و انبوهی امکانات و تجهیزات وادوات نظامی دراختیارفرقه رجوی گذاشت چه قبل و چه بعد ازعملیات مروارید ویا به عبارتی درست ترعملیات کرد کشی؟

بله رجوی چون خود فروخته و شکست خورده بود میخواست که با خوشخدمتی به دولت عراق و صدام حسین برای چند صباحی بیشتردرعراق ماندن به کمک دولت درهم و برهم صدام درآن زمان برود وهم اینکه کمکی به ارتش در منطقه کرده باشد و به همین دلیل از طرف دولت عراق ماموریت پذیرفت تا مانع ازهجوم کرد ها از منطقه کردی به شمال عراق شود چرا که در زمان جنگ کویت، دولت عراق توسط ارتش امریکا و نیروهای دیگرازبین رفته بود وصدام خطرسرنگونی را از طرف نیروهای مخالف خود به خوبی حس کرده بود. به همین دلیل بود که فرقه رجوی با تمام و کمال واردعملیات شد در شمال عراق از منطقه کفری تا سلیمان بک و جلولا و خانقین تا ارتفاعات مرزی. بله مجاهدین در آن زمان به هیچکس رحم نکردند وهمواره می گفتند نیروهای سپاه پاسداران و سپاه قدس هستند که دارندعملیات میکنند برای دستگیری واسارت تک تک مجاهدین وبردن آنها به تهران. در صورتی که بگفته شاهدان عینی درمنطقه جلولا همه وهمه نیروهای کردی بودند که به دست فرقه رجوی کشته شدند و به زیرتانک ها له شدند. درآنزمان فرقه رجوی در دل صدام جا گرفت کشته های بسیاراز فرقه رجوی بر زمین ماند آنها را درگورستان اشرف به خاک سپردند و سپس رجوی توپ و تانک بیشتری از صدام در یافت کرد و چمدانهای دلار که بعدا فیلم هایش را رسانه های عربی بعد از سرنگونی دولت صدام پخش کردند. بله رجوی همواره با مزدوری و خیانت و سفله گری تمام در دنیای سیاست خودش را لجن مال کرد و امسال هم برای پیام سال ۱۳۹۵ خودش را نشان نداد و در سوراخ خود به خزیدن ادامه داد. آخر مگر میشود جنبشی به شکوه و عظمت فرقه رجوی یک پارچه از ارزشهای سیاسی، ایدولوژیکی، استراتژیکی، معنوی و مادی خود دست بکشد. آخرمگرتا به امروز دیده اید که جنبشی بی سرو ابتر به مبارزه ادامه دهد بله این را به خوبی میتوان در مراسم های نوروزی فرقه رجوی در کشورهای اروپائی و امریکا مشاهده کرد که شعارسرنگونی و می بریمش به تهران همه و همه پوچ و بی محتوا بوده وهست وهمش چرندیات خود ساخته رجوی پسندانه بوده است.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

فیلمی از حمله شیمیایی به حلبچه

http://youtu.be/MoVcUov9fSE

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24059

هشت مارس، روز جهانی زن، روز آزادی و برابری 

سید امیر موثقی، کانون آوا، سوم مارس ۲۰۱۶:… امروز با نزدیک شدن به روز جهانی زن میخواهم به تمامی خانمهایی که به رجوی نه گفتند و تا به آخر بهای سیاسی تشکیلاتی عقیدتی ایستادگیشان را پرداختند درود بفرستم و به مریم قجر هم بگویم هیچگاه خورشید پشت ابر نخواهد ماند و همین زنان جداشده از فرقه مخوف و جنایت کار رجوی بودند که با فاکتها و نمونه‌های حی و حاضرشان جنایتهای شمایان را بر گوش جهانیان رساندند و چهره … 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده به خانم ها سوزانا کلاین و کارولاین هاوارت، خیریه “زنان در جهان”

لینک به منبع

هشت مارس، روز جهانی زن، روز آزادی و برابری

هرساله در سراسرجهان روز هشتم مارس را زنان جشن میگیرند و به آزادی‌های اجتماعی سیاسی و عقیدتی خود می بالند. اما من بعنوان یک جدا شده از فرقه تروریستی رجوی میخواستم چند نکته‌ای از وضعیت زنان تحت سلطه رجوی بگویم که فریاد آزادی و برابری زنان و مردان را در تشکیلات فرقه ای خودش سر میداد و میدهد.

آقا و مریم قجر سالیان سال برای سر پوش گذاشتن بر جنایتها و سفله گیهایشان در درون تشکیلات رجوی همواره زنان را بالا بالا مینشاندند و مردان را مورد توهین و تحقیر قرار میدادند و به اصطلاح پرچم برابری زن و مرد را در تشکیلات برفراشته نگه میداشتند. اما سؤال اینجاست که چرا در درون تشکیلات رجوی زنان باید به حکم مسعود رجوی رحم هایشان را جراحی میکردند و به حکم رجوی در مراسم رقص رهایی در برابر مسعود حاضر میشدند و هر برنامه دیگر که شخص رجوی برایشان در نظر گرفته بود را انجام میدادند و اگر سر پیچی میکردند مثل مینو سپهر در خوابگاه زنان به قتل میرسید ویا مثل چند صد زن دیگری که در تشکیلات رجوی به بهانه‌های رجوی ساخته در گورستان کمپ اشرف به زیر خاک رفتند و صدایشان خاموش شد و کسی جرأت نداشت حرفی و یادی از آن‌ها به زبان بیاورد.

آری امروز فرقه تروریستی رجوی با جمع آوری فیلمهایی از وضعیت اجتماعی زنان در ایران که زنان به کارهایی همچون دستفروشی در مترو ویا خیابان مشغول هستند و برای تأمین مایحتاج روزانه خود و همسرو فرزندانشان تلاش میکنند شو مشمئز کننده ای را راه انداخته که همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی زن میخواهد این چنین وانمود کند که به اصطلاح مقاومت ضد مردمی به نمایندگی مریم قجر حامی و پشتیبان زنان بوده و هست. براستی چرا رجوی از هر فرصتی برای مطرح کردن خودش استفاده میکند تا شاید عدوشود سبب خیر برایشان.

امروز با نزدیک شدن به روز جهانی زن میخواهم به تمامی خانمهایی که به رجوی نه گفتند و تا به آخر بهای سیاسی تشکیلاتی عقیدتی ایستادگیشان را پرداختند درود بفرستم و به مریم قجر هم بگویم هیچ‌گاه خورشید پشت ابر نخواهد ماند و همین زنان جداشده از فرقه مخوف و جنایت کار رجوی بودند که با فاکتها و نمونه‌های حی و حاضرشان جنایتهای شمایان را بر گوش جهانیان رساندند و چهره هیولا صفت رجوی را افشا کردند.

درود بر همه زنان آزاده و مبارز میهنم ایران که خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند و اجازه نمیدهند دیگران برایشان خط ومشی زندگیشان را برنامه‌ریزی کنند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقاهمیت جدایی زنان از فرقه رجوی

گزارش کمپ لیبرتی 1بمناسبت ۸ مارس (روز جهانی زن) و خشونت طلبی های مریم رجوی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23726

سوزو گداز فرقه رجوی از حضور گسترده خانوادهای زندانیان در لیبرتی 

سید امیر موثقی، کانون آوا، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال رجوی عزم جزم کردند و رنج و مشقات شرایط فعلی عراق را بر دوش خود کشیده اند درود میفرستم و دستشان را میبوسم و افتخار میکنم به تک به تکشان که در برابر رجوی و ایدئولوژی فاسد او ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند … 

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی، سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

لینک به منبع

سوزو گداز فرقه رجوی از حضور گسترده خانوادهای زندانیان در لیبرتی

در روزها و هفته ها و ماه های گذشته در اخبارخبرگزاری ها دیدیم و شنیدیم که مادران و پدران سالخورده و بسیاری از خواهران و برادران با حضور چشم گیر خودشان باعث شدند تا فرقه رجوی مزدور همایون منجمی را به تهیه و تنظیم برنامه پرونده کند و به آه و فغان از دست خانواده ها و همپیمانان خانواده ها که به قول خودشان مزدوران وزارت اطلاعات هستند بپردازد. آری سئوال اینجاست که مگرمیشود فردی یا جمعی ویا گروهی از ایران بدون داشتن ویزای کشور عراق حرکت کند و به عراق برود و مقابل کمپ لیبرتی حضور بهم رساند و از زندانیان اسیر شده در لیبرتی اسمی بر زبان اورد؟ براستی باید به این ابله و همقطارانش گفت که کمی سر از آخور بیرون بیاورید و چپ وراست و بالا و پائین را نگاه کنید تا بنگرید که دنیا حساب و کتاب دارد و قوانین خاص خودش را دارد.

سئوال اینجاست از همین مزدور وطن فروش خائن و کاسه لیس رجوی مگر فراموش کرده ای که بدستور رجوی خائن در کمپ اشرف برای مهار کردن و کنترل نیرو ها از یک مقر به مقر دیگر افراد باید از فرمانده ویزا دریافت میکردند تا از محل خود خارج شونند؟

مگر برای خارج شدن از تمام مقرها و به اصطلاح کمپ های فرقه رجوی نباید بالا ترین مسئول به اصطلاح تشکیلاتی برای خروج نیروها از کمپ ویزا صادر میکرد؟

چی شد حالا که خانواده ها را انجمنها و نهاد های مختلف جداشدگان راهنمایی و هدایت و کنترل میکنند از نظر شما جرم دارد و همه مزدور وزارت اطلاعات شدند. مگر خودرجوی برای شاه و امریکا و اسرائیل و صدام و امروزهم برای عربستان مزدوری و خبرچینی و خیانت نکرده و نمی کند؟ چرا وبه چه دلیل مانع از دیدار خانواده ها با عزیزانشان هستید؟ چرا هر روز که میگذرد حصار های فیزیکی وتشکیلاتی را بیشتر و بیشتر میکنید؟ چرا و به چه دلیل میخواهید پدران و مادران سالخورده آرزوی دیدار فرزندانشان را با خود به گور ببرند؟ مگر این پدران و مادران همچون مسعود مریم رجوی بی عاطفه هستند و قلب و روح ندارند تا فرزندانشان را ببینند؟ براستی که جای بسیار شرم دارد که در اوج وادادگی و سرخوردگی اینچنین تیشه بر دست گرفته اید و به ریشه این خانواده ها میکوبید.

اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال رجوی عزم جزم کردند و رنج و مشقات شرایط فعلی عراق را بر دوش خود کشیده اند درود میفرستم و دستشان را میبوسم و افتخار میکنم به تک به تکشان که در برابر رجوی و ایدئولوژی فاسد او ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند.

واما رجوی باید که همچون دیگر گناهکاران به پای میز حسابرسی کشانده شود و پاسخگوی تک تک جنایتها و خیانتهای ننگینش باشد وامروز ترس رجوی از حضور خانواده ها بیشتر به همین دلیل هست که مبادا به میز حسابرسی کشانده شود چون خوب میداند که عزم جزم این مادران و پداران وخواهران و برادران کوه هارا ار جای میکند و رجوی و امثال رجوی پشه هم نیستند در برابر این اراده استوار و آهنین، حالا هرچه میخواهید به این عزیزان تهمت بزنید و به اصطلاح خودتان از میدان بدر ببرید ولی بدانید که نقطه پایان و مهر باطل شد برفرق سررجوی کوبیده شده است.

لعنت بر رجوی و آل رجوی!

درودبر پدران و مادران و خواهرانی که در مقابل حصار های رجوی ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند!

سید امیر موثقی آلمان کلن

Families Mohajedin Khalq Camp Liberty sep 2015

https://youtu.be/Nl0Sz5jlimM

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیبه کمیته ای از خانواده ها اجازه تحقیق بدهید (+ مسعود رجوی مسئول اول کشتار)

*** 

همچنین:

همسوئی فرقه تروریستی رجوی بادژخیمان وآدمکشان ضدبشرسوریه

سید امیر موثقی، کانون آوا، آلمان، سی ام می ۲۰۱۴: … امروزه فرقه تروریستی رجوی در اوج انزوای سیاسی استراتژیکی ودراوج درماندگی در پیشرفتهای رژیم ایران در حل مسله هسته ای و کمرنگ شدن بحران جنگ و خونریزی در ایران، حالا فرقه رجوی برآن شده آست تا مساله هسته ای را کنار بگذارند و به مساله حقوق بشر در ایران چنگ بیندازند و دادو فغان به
 
 
سید امیر موثقی، آوا، هفدهم می ۲۰۱۴: … فرقه رجوی همچون سی وپنج سال گذشته امسال نیز خود را برای اجرای نمایشنامه ای تکراری در پاریس آماده می کند، اما چه کسانی در تهیه و اجرای این نمایشنامه مضحک دست دارند: تهیه کنندگان: CIAوMossad کارگردان: مسعود رجوی، نقش اول : مریم رجوی، نقش های دوم و… به ترتیب پیر و پاتال های امریکائی کنار گذاشته شد
 
 
سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۴: … اینجانب که امروزه مدت ۱۱سال است از این فرقه جدا شده‌ام و در کشور آلمان اقامت دارم از شما در خواست می‌کنم که نگذارید امنیت وآسایش ورفاه شهروندانتان بیشتر از این به خطر بیافتد. شما با رأی مردمی  که به شما اعتماد کرده‌اند انتخاب شده‌اید و نباید به خواسته‌های شهروندانتان که خر
 
 
کانون آوا، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۴: …  اولین مانعی که وجود دارد حصارذهنی خود افراد هست که این اجازه را بهشان نمی دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند وازفرقه تروریستی رجوی جدابشوند. باید خودشان اقدام کنند، حرکتی انجام بدهند، از نیروهای صلیب سرخ کمک بخواهند تا اینهارا هرچه زودتر از لیبرتی خارج کنند. دومین مانعی که بسیارجدی و اساسی