نامه سرگشاده به سناتور جان مک کین

نامه سرگشاده به سناتور جان مک کین

احسان روشن ضمیر، ایران قلم، بیست و هشتم اکتبر 2014: …  ساکنین کمپ لیبرتی قربانیان سیاست های تروریستی هستند. قبل از تسخیر عراق از آنها بعنوان سازمان دهندگان، آموزش دهندگان و اجرا کنندگان تروریسم استفاده میشد، بعد از اشغال عراق و فرار رهبران به غرب بعنوان وسیله ای جهت حفاظت از رهبران و کسب انعکاس رسانه ای و بهانه و موضوعی در دست رهبران جهت فریب غرب نسبت به اهداف و …

John McCain 2010:Do not look to Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) for help 

لینک به منبع

لینک به متن اصلی (انگلیسی)

نامه سرگشاده به سناتور جان مک کین

جناب آقای سناتور جان سیدنی مک کین

سنای آمریکا

واشنگتن دی سی

نامه سرگشاده به سناتور جان مک کین

جناب سناتور مک کین

بعنوان کسی که به مدت نزدیک به سی سال درکمپ اشرف ساکن بوده ام، نامه حمایت شما از ساکنین کمپ لیبرتی خطاب به وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری را خواندم.

ساکنین کمپ لیبرتی قربانیان سیاست های تروریستی هستند. قبل از تسخیر عراق از آنها بعنوان سازمان دهندگان، آموزش دهندگان و اجرا کنندگان تروریسم استفاده میشد، بعد از اشغال عراق و فرار رهبران به غرب بعنوان وسیله ای جهت حفاظت از رهبران و کسب انعکاس رسانه ای و بهانه و موضوعی در دست رهبران جهت فریب غرب نسبت به اهداف و افکار شیطانی شان مورد بهره برداری قرار میگیرند.

اطمینان دارم که بیاد دارید که جانیان مجری یازده سپتامبر کسانی بودند که در غرب ساکن بودند وتظاهر میکردند که متمدن هستند. حتی همین روزها نیز شاهدیم که افرادی که تحت نفوذ تروریستها قراردارند از کشورهای متمدن غربی به گروههای تروریستی میپیوندند که در نتیجه جهان در حال پرداخت بهای سنگینی بوده و هست.

درجریان سرنگونی دیکتاتور عراق، در کمپ اشرف توسط مسعود و مریم رجوی بعنوان استراتژی در عراق، به ما گفته شد که به هر قیمت که شده باید در اشرف بمانیم. در صورتیکه مجبور به ترک شدیم باید با طرح درخواست رفتن به کالیفرنیا آمریکا را در بن بست قراردهیم تا نتوانند ما را از اشرف جابجا کنند.

مسعود و مریم رجوی که جریان 11 سپتامبر را بطور زنده از سی ان ان تماشما میکردند، در حضور نزدیک به 4000 نفر ضمن تقدیر از این عمل جنایت کارانه به حضار گفتند. “… اگر القاعده زودتر و بهتر از ما به امپریالیزم ضربه زده نباید فکر کنید که از ما مترقیتر هستند…” مجاهدین به تروریسم و خشونت جهت رسیدن به اهداف خود اعتقاد دارند، نگاه کنید به آرم آنها.

مجاهدین معتقد به نابودی تمدن غرب بعنوان امپریالیزم غرب هستند. و در همین رابطه خود را بیشتر ضد غربی دانسته و خودشان را منتقد و در رقابت با دولت اسلامی شام و سوریه و القاعده میبینند.

عالیجناب

آنچه مایلم تاکید کنم این است که، زمان آن فرارسیده است جهان و غرب با چشمانی باز با تروریسم برخورد کند. تروریسم چهره عوض کرده و تاکتیکهای جدیدی را جهت فریفتن افکار عمومی بمنظور نابودی تمدن بشری بکار میگیرد. تروریسم تلاش میکنند با فریب افکار عمومی وبعضی سیاستمداران از آنها در جهت رسیدن به اهداف شوم خود بهره برداری کنند.

بطور خاص جنابعالی بعنوان یک سناتور شناخته شده و با نفوذ که مسئولیت سنگینی چه از جانب رای دهندگانتان و چه نسبت به بشریت امروزی برعهده دارید، و با امکاناتی که در دسترس دارید نسبت به ماهیت واقعی افراد و گروهها تحقیق کنید. روبرو شدن با آنها با چشمانی بسته دیگر توسط افکار عمومی و آیندگان بخشودنی نخواهد بود.

همه اعضاء مجاهدین از رسانه های عمومی و آزاد، کتب و روزنامه وحتی تماس با خانواده و فرزندان محروم هستند. آنها فقط حق دارند عاشق مسعود و مریم رجوی بعنوان رهبر عقیدتی خود باشند. و در صورتیکه چیز دیگری از ذهن آنها بگذرد باید فورا مراتب را به سلسله مراتب گزارش کنند. آنها یک فرقه تمام عیار هستند تا یکه سیاسی.

مجاهدین به جدایی زن و مرد در فعالیت های مشترک اعتقاد دارند. آنها زنانشان را مجبور ساختند که از همسرانشان جدا شده و با مسعود رجوی بعنوان خلیفه و رهبر عقیدتی و صاحب آن زنان ازدواج کنند.

ساکنین کمپ لیبرتی تا زمانیکه مسعود و مریم رجوی در دسترس قانون هستند توسط ایندو بعنوان طعمه هایی جهت پیشبرد اهدافشان مورد سوء استفاده قرار میگیرند تا از آن طریق در رسانه های غربی مطرح شوند. ایندو همانند داعش و القاعده منتظرند که به قدرت برسند تا چهره واقعی خود را نشان دهند.

عالیجناب

خواهشنمدم اجازه ندهید آگاهی سیاسی شما توسط مجاهدین به سخره گرفته شود.

با تشکر فراوان

احسان روشن ضمیر

***

An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq


http://youtu.be/CEb5-ZBuk4k?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

Maryam Rajavi’s annual Rally in Villepinte. This year promoting ISIS, MEK, Saddamists – Everyone Loses

Le Figaro: Mojahedin Khalq (aka MKO, MEK, Rajavi cult) Fight alogside insurgents in Syria


Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)

Tom Ridge denies MEK killing of US citizens!Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

همچنین:

نامه سرگشاده به خانم اما مک گلارکین نماینده پارلمان اروپا (مجاهدین خلق، فرقه رجوی و داعش)

احسان روشن ضمیر، ایران قلم، چهاردهم اکتبر 2014: …  داعش (که توسط مجاهدین بعنوان مبارزین راه آزادی حمایت واقعی میشوند) در گذشته در سوریه در ظاهر بخاطر دمکراسی میجنگیدند. اما بعد از اینکه به اندازه کافی پول و حمایت نظامی را دریافت کردند ماهیت واقعی خود را رو کردند. مجاهدین نیز به خلاف�

نامه سرگشاده احسان روشن ضمیر به وزیر خارجه فرانسه آقای لورن فابیوس

مسعود رجوی جیش العدل تروریسماحسان روشن ضمیر، ایران قلم، اسپانیا، سی ام سپتامبر 2014: …  باوجودیکه مجاهدین به رهبری عقیدتی و مادام العمر از نوع خلافت اسلامی اعتقاد دارند و سالیان است که آنرا در درون سازمان به اجرا میگذارند، تظاهر به دمکراس

نامه سرگشاده ۵۷ تن از قربانیان فرقۀ تروریستی (مجاهدین خلق) به آقای اوباما

مریم رجوی هفدهم ژوتنایران قلم، بیست و سوم سپتامبر 2014: …  ما فکر می کنیم که نقاط مشترک بسیاری در ویژگی های فرقه تروریستی داعش که شما در سخنرانی خود در 10 سپتامبر 2014 بیان کردید، با فرقه تروریستی ایرانی مجاهدین خلق وجود دارد، از جمله: 1 ـ فرقه مجاهدین خلق دارای پتانسیل پوشاندن افکار استرات�