نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی

Follow Share on Tumblrارسال – ندای حقیقت، هشتم مارس 2016:…  جناب آقای حیدر العبادی من 14 سال است برادرم را ندیده ام چندین بار به عراق سفر کرده ام و با مقامات مختلفی از جمله نمایندگان مجلس و وزیر حقوق بشر عراق نیز ملاقات کرده ام ولی تا کنون موفق به دیدار برادرم نشده ام. … Continue reading نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی