نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانیعلی اکبر راستگو ، کانون آوا، هفتم اکتبر 2019:… بازدید شما بعنوان رئیس جمهور کشورآلبانی از مقر سازمان مجاهدین در حومه تیرانا و حتی ملاقات شما با سرکرده این سازمان، نه نفعی بحال مردم ایران دارد ونه نفعی برای اعضای ساکن در آلبانی. تنها کسانی که از این بازدید نفع می برند همانا مریم رجوی و رهبری مجاهدین می باشند! مجاهدین می خواهند از شهرت و اعتبارشما، همانطور که با بسیاری از سیاستمداران قبل ازشما اینکارراکردند، جهت اهداف خود بهره برداری کنند حتی اگر دراین رابطه نردبان ترقی سیاسی شمارا بشکنند. نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی 

Iler Meta MEK Saddam AlbaniaEx MEK Member warns Albanian Government

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی

حضورمحترم آقای ایلیرمتا!

 علی اکبر راستگو آلمان

مهندس علی اکبر راستگو آلمان

طبق اطلاعات منتشرشده درسایتهای سازمان مجاهدین ظاهرا شما در تاریخ 13 سپتامبر2019 ازمحل اقامت اعضای این سازمان در حومه تیرانا بازدید کرده اید.

بعنوان رئیس جمهور آلبانی طبیعتا حق قانونی شما می باشد که از مناطق تحت حکومتتان بازدید بعمل آورده  واز جاری بودن قانون اطمینان خاطر کسب کنید.

از طرف جداشدگان سازمان مجاهدین همواره از دولت و ملت آلبانی تشکرکرده ایم که افراد بی پناه مجاهدین را درکشورخودپذیرفته وسرپناهی برای آنان درنظرگرفته اند.

بازدید اخیرشما از پایگاه مجاهدین متاسفانه ازجانب این گروه مورد سوء استفاده قرارگرفته و درراستای حمایت شما ازاین خشونت طلبان تلقی می شود. جهت تکمیل شناخت شما از این فرقه توجه تان را به موارد زیر جلب می کنیم:

سازمان مجاهدین یک گروه فرقه گرا می باشد که بخاطر موارد گسترده نقص فاحش حقوق بشر اعضای خود (از جمله طبق گزارش دیدبان حقوق بشر) و رفتار خشونت آمیزبا منتقدین و اعضای جداشده شدیدا مورد انتقاداست. بخصوص اعضای این سازمان که از کمپ لیبرتی عراق به کشورامن آلبانی پناه آورده اند، بشدت تحت هژمونی رهبری گروه قراردارند. مجاهدین تلاش می کنند اعضایشان را در آلبانی تحت کنترل داشته باشند و مانع انتگراسیون آنها با دنیای خارج از سازمان بشوند.

MEK Assassinated Americans

سازمان مجاهدین درعرض سالهای گذشته بخاطرشهرت بد خود بشدت محتاج کسب وجهه بین المللی می باشد. در این زمینه آنها خودشان را بعنوان “مقاومت ایران” توصیف می کنند اما درحقیقت درمیان گروه های جدی اپوزیسیون در ایران بهیچ عنوان جدی گرفته نمی شوند. از جانب مردم ایران نیز این سازمان بدلیل همکاری با دیکتاتور سابق عراق صدام حسین بشدت منفورهست. راه حل ارائه شده توسط رجوی بنام “راه سوم” – برای سرنگونی نظام سیاسی در ایران توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته خود (منظورسازمان مجاهدین) – فقط به این دلیل تخیلیست که که سازمان مجاهدین خلق عملا هیچ پشتیبانی در مردم ایران ندارد و بعد از 40 سال نتوانسته حتی جای پای کوتاهی در صحنه سیاسی ایران باز کند وصرفا حرکات صنفی و اکسیونهای اعتراضی مردم را بنام خود جا می زند که اغلب نیز با اعتراضات شدید تظاهرکنندگان مواجه می شود. البته در اینکه سازمان مجاهدین خلق می تواند یک جایگزین جدی برای رژیم فعلی ایران باشد، صرفا در افکار واهی و پوچ سازمان مجاهدین خلق و لابی آن می گنجد.

سازمان مجاهدین از داخل پایگاه خوددرآلبانی دستور خشونت و آتش زدن اماکن عمومی در ایران را صادر می کند. تصویرزیرازسایتهای فارسی سازمان مجاهدین گرفته شده وطبق گفته های مسئولین این سازمان دلیلی برعملیات های روزمره آنها درداخل ایران می باشد. البته برای سازمانی که صدهاهزار دلار برای شرکت سیاستمداران غربی در مراسمشان پرداخت می کند، آتش زدن  یک عکس و یا بنر در یک گوشه دورافتاده شهری با پرداخت چند دلار کاری ندارد.

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی

MEK From Terrorist Cult To State Dept Partner

مجاهدین بنقل از شما در سایت هایشان نوشته اند:

“رئیس جمهور آلبانی تأکید کرد: این امر همچنین بیانگر وجود یک جنبش گسترده در داخل ایران است…من بسیار تحت تأثیر طرح ده ماده ای خانم رجوی قرار گرفتم زیرا بر آزادیهای بنیادین مبتنی است و بهروزی و دمکراسی برای مردم ایران را تضمین می‌کند. همه ما در آلبانی در حمایتمان از تلاشها و عزم و اراده شما متحد هستیم. “

بنظر می رسد که شما دیپلمات مآبانه سعی کرده اید از زیر بار انتقاد به مجاهدین بگریزید وگرنه مثل روزروشن است که هیچکدام ازاظهارات شما مبتنی برواقعیات نیست. از یکطرف این جنبش گسترده !!؟  اگر اقبال مردمی از جانب مردم خودش داشت دست نیاز برای غذا و سرپناه بسوی شما دراز نمی کرد. از طرف دیگر تضمین آزادی آنها برای مردم ایران پیشکششان، در داخل سازمان خودشان آزادی های بنیادین را رعایت کنند. اگر شما گزارش دیدبان حقوق بشر را قبلا ملا حظه کرده بودید هیچوقت این اظهارات را نمی کردید.

تجربه ثابت کرده که همه سیاستمدارانی که به مجاهدین نزدیک شده اند، از طرف رای دهندگانشان مورد بی مهری قرارگرفته اند. بعنوان مثال درسرنوشت نمایندگان پارلمان اروپا نظیر پائولوکازاکا، آلخوویدال کاراکاس و استروان استیونسن از حامیان سرسخت مجاهدین در این پارلمان می شود ملاحظه کرد که چطور رای دهندگان به این نوع اقدامات می نگرند. هرسه این نمایندگان در اوج فعالیتهای لابی خود برای سازمان مجاهدین در پارلمان اروپا از طرف مردم کشور خود مورد بغض گرفته و در انتخابات اخیر پارلمان اروپا رد شدند.

Prisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

آقای رئیس جمهور!

بازدید شما بعنوان رئیس جمهور کشورآلبانی از مقر سازمان مجاهدین در حومه تیرانا و حتی ملاقات شما با سرکرده این سازمان، نه نفعی بحال مردم ایران دارد ونه نفعی برای اعضای ساکن در آلبانی. تنها کسانی که از این بازدید نفع می برند همانا مریم رجوی و رهبری مجاهدین می باشند!

مجاهدین می خواهند از شهرت و اعتبارشما، همانطور که با بسیاری از سیاستمداران قبل ازشما اینکارراکردند، جهت اهداف خود بهره برداری کنند حتی اگر دراین رابطه نردبان ترقی سیاسی شمارا بشکنند.

با احترامات فائقه

مهندس علی اکبر راستگو

کانون آوا – آلمان – 5 اکتبر 2019

Offener Brief an den albanischen Staatspräsidenten Ilir Meta

Sehr geehrter Herr Staatspräsident Ilir Meta,

nach Angaben von Websites der MEK haben Sie anscheinend am 13. September 2019 die Residenz ihrer Mitglieder am Stadtrand von Tirana besucht.

Als Präsident Albaniens ist es selbstverständlich Ihr Recht, die Gebiete zu besuchen, die Ihrer Herrschaft unterliegen, um sich des geltenden Rechts zu versichern.

MEK Assassinated Americans

Im Namen der MKO-Aussteiger haben wir der Regierung und dem albanischen Volk immer dafür gedankt, dass sie der MEK Unterkunft und Obdach gewährt haben.

Ihr kürzlicher Besuch in der Mojahedin-Basis wurde leider von dieser Gruppe missbraucht und wird als Unterstützung der Gewalt angesehen.

Um Ihre Informationen über diese Sekte zu ergänzen, möchten wir folgende Punke erklären:

MEK From Terrorist Cult To State Dept Partner

Die MEK ist eine Kult-Organisation, die wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen an ihren Mitgliedern (siehe HRW-Bericht) und dem zweifelhaften Umgang mit Kritikern und Aussteigern in der Kritik steht. Gerade die Flüchtlinge, die aus Camp Liberty im Irak nach Albanien in Sicherheit gebracht wurden, stehen besonders im Focus der Beeinflussung durch die Führung der Organisation. Die MEK versucht alles, um ihre Mitglieder in Albanien unter ihrer Kontrolle zu halten und eine Integration in die Gesellschaft außerhalb der Organisation zu verhindern.
Die MEK bemüht sich in den letzten Jahren wegen ihres zweifelhaften Rufes intensiv um internationale politische Aufwertung. Sie bezeichnen sich zwar als „der iranische Widerstand“, aber innerhalb der ernsthaften politischen Oppositionsgruppen im Iran spielen sie keine Rolle. Auch werden sie vom Großteil der iranischen Bevölkerung wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein verachtet. Der von Rajavi propagierte „Dritte Weg“ – den Umsturz des politischen Systems im Iran durch das iranische Volk und seinen Organisierten Widerstand (die MEK) – ist alleine schon deswegen utopisch, weil die MEK so gut wie keine Unterstützung im iranischen Volk hat. Dass die MEK eine ernstzunehmende Alternative zum derzeitigen iranischen Regime sein kann, ist lediglich das Wunschdenken der MEK und ihrer Lobbyisten.

Prisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

Die MEK befiehlt von ihrem Basis in Albanien aus Gewalt und Feuer an öffentlichen Orten im Iran. Das obere Foto, das die Mojahedin im Iran aufgenommen haben, ist ein Beweis für ihre täglichen Operationen im Iran. Für eine Organisation, die Hunderttausende von Dollar für die Teilnahme westlicher Politiker zahlt, ist es natürlich nichts, in einer abgelegenen Ecke der Stadt ein Foto oder ein
Banner für ein paar Dollar zu brennen.

Offener Brief an den albanischen Staatspräsidenten Ilir Meta

Die MEK hat Sie auf ihren Websites mit den Worten zitiert:
“Der albanische Präsident betonte:

„Es zeigt auch die Existenz einer weit verbreiteten Bewegung im Iran. Ich war sehr beeindruckt von Frau Rajavis Zehn-Punkte-Plan, da er auf den Grundfreiheiten beruht und Wohlstand und Demokratie für das iranische Volk garantiert. Wir alle in Albanien unterstützen gemeinsam Ihre Bemühungen und Ihre Entschlossenheit. „

Es scheint, als hätten Sie als Diplomat versucht, sich der Kritik der Mojahedin zu entziehen, ansonsten wissen Sie selbst dass Ihre Aussagen nicht der Wahrheit entspricht.

Einerseits diese massive Bewegung !!? Wenn sie die Unterstützung ihres eigenen Volkes hätten, gäbe es keine Notwendigkeit um die Nahrung und Unterkunft von Ihnen zubetteln. Andererseits wäre besser, die Grundfreiheit innerhalb ihrer Organisation zu gewähleisten. Wenn Sie zuvor den Bericht von Human Rights Watch geleden hätten, hätten Sie ihn nie erstellt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass alle Politiker, die sich an die MEK gewandt haben, von ihren Wählern abgewählt worden sind. Aber auch für Ihre politische Karriere könnte es besser sein, nicht an dieser Propagandaveranstaltung teilzunehmen. Am Beispiel der Europaparlamentsabgeordneten Paulo Casaca, Alejo Vidal-Quadras und Struan Stevenson, die drei engagiertesten Unterstützer der MEK im EP, kann man sehen, dass die Wähler eine solches Engagement nicht gutheißen. Alle drei wurden auf dem Höhepunkt ihrer Lobbytätigkeit für die MEK nicht mehr ins Europaparlament wiedergewählt.
Herr Präsident!

Ihr Besuch als Staatsoberhaupt Albaniens nützt also weder dem iranischen Volk,  noch den in Albanien lebenden MEK-Mitgliedern. Die einzigen, die aus Ihrer Teilnahme einen Nutzen ziehen würden, sind Maryam Rajavi und ihre MEK-Führungsriege!

Wie schon bei vielen Politikern vor Ihnen, wollen die MEK auch Ihren guten Ruf für ihre eigenen Ziele ausnutzen, selbst wenn Ihre politische Karriere dabei auf der Strecke bleibt.

Mit freundlichen Grüßen,

AAWA Association e.V.

Dipl. Ing. Ali Akbar Rastgou (Vorsitzender)

Deutschland, 05.Oktober 2019

(پایان)

نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی

لینک به منبع

 ***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-در-مظان-اتهام-انفجارات-بندر-ال/

مجاهدین در مظان اتهام انفجارات بندر الفجیره؟

مریم رجوی جان بولتون دورهمی ضد بشریعلی اکبر راستگو، کانون آوا، شانززدهم می 2019:… دیر زمانیست که استراتژیست های آمریکایی در سازمان مجاهدین پتانسیل کسب قدرت به هربهایی را کشف کرده اند. مجاهدین ثابت کرده اند که جهت کسب قدرت نه تنها اصول و ایدئولوژی بلکه وطن و پدر ومادرخودرا نیز در طبق حراجی می گذارند. بهترین دلیل اثبات این امر همکاری با صدام حسین در طول جنگ ایران وعراق علیه کشورخودشان بود که تا اخر مرزهای خیانت و جنایت را در نوردیدند. مجاهدین در مظان اتهام انفجارات بنده الفجیره؟

Albanians aboard the USS Abraham Lincoln Bolton’s False Flag Op Involving MEKBolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

لینک به منبع

مجاهدین در مظان اتهام انفجارات بندر الفجیره؟

علی اکبرراستگو – کانون آوا – 16 ماه مه 2019

سرمایه گزاری آمریکا بر روی مجاهدین نتیجه مطلوب خود را می دهد.

علی اکبر راستگو

علی اکبر راستگو، کانون آوا، آلمان

دیرزمانیست که استراتژیست های آمریکایی در سازمان مجاهدین پتانسیل کسب قدرت به هربهایی را کشف کرده اند. مجاهدین ثابت کرده اند که جهت کسب قدرت نه تنها اصول و ایدئولوژی بلکه وطن و پدر ومادر خودرا نیز در طبق حراجی می گذارند. بهترین دلیل اثبات این امر همکاری با صدام حسین در طول جنگ ایران وعراق علیه کشورخودشان بود که تا اخر مرزهای خیانت و جنایت را درنور دیدند.

این نکته از دید استراتژیست های آمریکایی پنهان نماند. بلافاصله بعد از سقوط صدام حسین شاهد چند اتفاق بودیم که بی ربط بهم نبودند:

– آمریکا سازمان مجاهدین را زیرپروبال می گیرد و حفاظت آنها را درعراق تقبل می کند. بعدهم که مجاهدین ازعراق اخراج شدند، آنها را به آلبانی فرستاد.
– در پی تلاش برای خروج آنها از لیست تروریستی، سیل سیاستمداران ریز و درشت از رده خارج جناح های عمیقا جنگ طلب و مرتجع آمریکایی و اروپایی را به خرج سازمان به مراسم مجاهدین فرستاد تا مشروعیتی برای آنها جهت خروج از لیست تروریستی کسب کند. جان بولتون از جمله اولین های این افراد بود. سازمان مجاهدین نمی تواند منکر شود که نمیداند جان بولتن یک دیوانه روانیست که ترامپ چند بار افسارش را کشیده است وگرنه تابحال منطقه را به اتش کشیده بود. وی کسی بود که حتی جرج بوش اورا کنار گذاشته بود و حالا با مریم رجوی قربان صدقه هم می روند.

مریم رجوی جان بولتون دورهمی ضد بشری

جان بولتن از چپ نفراول

– حتی قبل از اعلام خروج نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا (28 سپتامبر )2012 چند تیم عملیاتی سازمان به آمریکا اعزام شدند تا در پایگاهی مخفی در صحراهای نوادا دوره ببینند.

سیمور هرش، خبرنگار سرشناس آمریکایی، در مقاله ای درهفته نامه نیویورکرمی گوید گروهی از اعضای ‘سازمان مجاهدین خلق’ در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در خاک آمریکا آموزش نظامی دیده اند. آقای هرش در این گزارش به نقل از مقام های سابق نظامی و اطلاعاتی آمریکا نوشته این آموزش ها حدود هفت سال پیش شروع شده و شش ماه ادامه داشته است. به نوشته او تعدادی از اعضای این سازمان در سال ۲۰۰۵ در سایتی واقع در ۱۰۰ کیلومتری لاس وگاس در ایالت نوادا که زمانی محل آزمایش های هسته ای بوده و اکنون برای آموزش عملیات ضد جاسوسی استفاده می شود، آموزش دیده اند. در این مقاله آمده است که آموزش ها در زمینه مخابرات، استفاده از رمز، سلاح و تاکتیک های نظامی بوده است.

نظرات مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در مورد مجاهدین

ری مک‌ گاورن یک فعال سابق سیا در رابطه با سازمان مجاهدین چنین می‌گوید: 

«چرا آمریکا با سازمان‌هایی مانند MEK همکاری می‌کند، من فکر کنم چون آنها در محل هستند و به این خاطر که حاضرند برای ما کار کنند. در گذشته ما آنها را یک سازمان تروریستی در نظر گرفتیم. و آنها دقیقاً هم هستند. اما آنها الان، تروریست‌های ما هستند و ما ابایی نداریم که آنها را به داخل ایران بفرستیم…. برای فعالیتهای خدماتی مخفی معمول: حمله به حسگرها، برای مدیریت برنامه‌ی هسته‌ای ایران، علامت‌گذاری اهدافی برای حملات هوایی و شاید ایجاد کمپ‌های مخفی برای کنترل محل‌های نظامی در ایران. و همچنین کمی هم خرابکاری‌.»

یا کارن کویاتکووسکی همکار سابق وزارت دفاع چنین می‌گوید:

« MEK حاضر است وارد کارهایی شود که ما از آن شرم داریم و همچنین وارد کارهایی شود که ما می‌خواهیم مسکوت باقی بماند. اما برای این چنین کارهایی ما از آنها استفاده می‌کنیم.»

و این کارها دقیقاً چه هستند؟

دیگر پوشیده نیست و خود مجاهدین کتمان هم نمی کنند که آنها مسئول بمب‌گذاری هایی از جمله حمله به دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری هستند که منجر به کشته شدن 70مقام عالیرتبه‌ و همچنین رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت ایران شدند و …

بگذریم از اینکه از سال 1360 که سازمان مجاهدین اعلام مبارزه مسلحانه نمود، برطبق منابع معتبر، نزدیک به 17 هزار نفر نظامی و غیرنظامی را درایران ترورکرد.

این پتانسیل فوق تصور در خشونت و مرگ اکنون میوه هایش توسط آمریکا چیده می شود. درست در زمانی که آمریکا بالاترین تحریم های تاریخ را به ایران اعمال کرده، بزرگترین زرادخانه جنگی را به خلیج فارس اعزام کرده و کشور را با پایگاه های بیشمار تقریبا محاصره کرده تا شرط های 12 گانه خودرا به ایران تحمیل کند ومنتظر است تا ایران دست از پا خطا کند تا قتل عامی بزرگتر از تلفات جنگ دوم جهانی از مردم بیگناه ایران زمین برپاکند، ناگهان چهارنفر از اعضای مجاهدین که در صدد خرید قایق تندرو در کویت بودند توسط پلیس کویت دستگیر می شوند که از این جریان بااینکه یکهفته می گذرد خبر جدیدی درمیان نیست و چند روز پیش چند انفجار در چند کشتی باری در بندر الفجیره بوقوع می پیوندد.

سایتهای مجاهدین بلافاصله و بدون هیج مدرکی وقوع این انفجارات را به جمهوری اسلامی نسبت داده و با وقاحت تمام خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران می شوند.

آیا مجاهدین واقعا اینقدر نفهم هستند و نمی دانندکه آمریکا به بهانه واقعه 11 سپتامبر که ربطی به عراق نداشت به این کشور حمله کرد و تمام زیرساختهایش را نابودکرد که هنوز نتوانسته کمرراست کند.

البته از مجاهدین اصلا بعید نیست بعنوان نیروی نیابتی دست به این انفجارات در امارات آنهم بیخ گوش آمریکا زده باشند تا همان بهانه 11 سپتامبری به بولتن روانی بدهند.

اگر این امر درست باشد، مجاهدین بعنوان ننگین ترین سازمان در تاریخ ثبت خواهندشد.

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آیا-باز-بوی-کباب-می-آید؟-فراخوان-جدید-مج/

آیا باز بوی کباب می آید؟ نگاهی به فراخوان جدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی)ا

علی اکبر راستگو، کانون آوا، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۹:… وقتی حرکتی از مردم و خواسته های آنان فاصله بگیرد، از آزادی و استقلال فاصله بگیرد، با دشمنان مملکت خودش بسازد و با حمله نظامی، هم میهنان خودش را به خاک و خون بکشد، در جستجوی لقمه نانی برای نمایندگان هارترین جناحهای آمریکایی پارس کند، وطنش را به شیخ های فاسد عربستان بفروشد و با اسراییل مغازله … 

مریم رجوی در کنار دشمنان علیه مردم ایرانعلی اکبر راستگو: مجاهدین خلق تغییررژیم را ازغرب تمنا می کنند

لینک به منبع

آیا باز بوی کباب می آید؟ نگاهی به فراخوان جدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

علی اکبرراستگو – کانون آوا – ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹

در خبر است که فرقه مجاهدین در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ کال کنفرانسی را در اسکاندیناوی برپا نموده که در آن بهزادنظیری بعنوان نماینده مجاهدین خط و خطوطی را جهت ترسیم نقشه راه برای هواداران این فرقه مفلوک مطرح کرده و در نهایت نیز حرف اصلی را زده و درخواست عاجزانه از همه هواداران جهت شرکت در مراسم ۸ فوریه در پاریس کرده است. توضیح اینکه فرقه رجوی درنظردارد روز ۸ فوریه جاری در پاریس تظاهراتی بپاکند.

از اینکه چرا فرقه رجوی این عنصر دست چندم را جهت اعلام خبرمراسمی فوق العاده فرستاده، و چرا خود مریم و یا شورای ملی مقاومت در این باره خودشان راکنارکشیده اند، بماند که خود بحث دیگریست ولی اینجا می خواهیم ببینیم فرقه از قول بهزاد نظیری چه چیزی را میخواهد القاء کند.

ازآنجا که ممکن است بعضی از خوانندگان این مطلب در جریان صحبتهای مطرح در کال کنفرانس مذکور نباشند، بخشی از سخنان گوهربار بهزاد نظیری را در زیر درج می کنیم.

بهزاد نظیری بعد از کلی یاوه بافی میگوید:

“چون درشروع سال میلادی هستیم باآخرین کاری که برادر بهنام (محمد محدثین) باشماداشتند دراخر سال ۲۰۱۸ ویک جمع بندی کردند سال ۲۰۱۸ بعنوان سال قیام، سال پیش روی و در واقع اعلام سال جدید میلادی، سال ۲۰۱۹ سال آماده باش، سال تحولات بزرگی که در پیش ما در برابرش باید آماده باشیم و بنابراین الان با شروع این سال وارد دوران همین آماده باش کامل می شویم یعنی هر بحثی از این ببعد که داریم و الان من هم با شمادارم حول همین آماده باش برای تحولات آتی در سال ۲۰۱۹، همانطور به عبارت دیگری اینکه خامنه ای اشاراتی کرد که طرحهایی برای سال ۹۸ دارند.”

وبعد به چند باصطلاح فاکت دیگر نظیر تحریمهای اتحادیه اروپا، سفراخیروزیرامورخارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه، کنفرانس در پیش روی لهستان، سخنان سخنگوی رئیس جمهورافغانستان استناد می کند و در نهایت نتیجه گیری می کند که:

” می خواهیم تظاهراتی داشته باشیم که بتوانیم حرفمان را برسانیم و مهمترازآن می خواهیم این حرف در زمان متناسب و زمان مقتضی خودش بیان شود.”

بهزاد نظیری در این جمله تمامی خواست سازمان متبوع خودش را به طرفهای ذینفع خلاصه کرده است.

وقتی حرکتی از مردم و خواسته های آنان فاصله بگیرد، از آزادی و استقلال فاصله بگیرد، با دشمنان مملکت خودش بسازد و با حمله نظامی، هم میهنان خودش را به خاک و خون بکشد، در جستجوی لقمه نانی برای نمایندگان هارترین جناحهای آمریکایی پارس کند، وطنش را به شیخ های فاسد عربستان بفروشد و با اسراییل مغازله سیاسی و اطلاعاتی کند، باید هم نه در ایران بلکه در پاریس با سیاهی لشگر غیرایرانی تظاهرات کند که بتواند حرفش را برساند.

الان که می گویید در ۱۶۰ شهر تظاهرات شده چرا حتی در یک شهر نامی از شما برده نشده وحتی هروقت مریم رجوی از تظاهراتی پشتیبانی کرده، مردم تظاهرکننده بنشانه نفرت از این پشتیبانی بلافاصله به تظاهرات خود خاتمه داده اند. پس درد شما و خطاب شما مردم ایران نیستند. در تظاهراتهای مردم ایران حرف از شاهزاده رضا نیم پهلوی هست ولی ازمجاهدین نیست.

آیا تظاهرات در پیش روی ۸ فوریه فرقه رجوی در پاریس بیشتر جهت چشمک زدن و اعلام اینکه “ماراهم در نظرداشته باشید” به کنفرانس لهستان نیست؟

کنفرانسی ضدایرانی که بسیاری از کشورهای مهم دنیا از الان اعلام کرده اند که در آن شرکت نخواهند کرد و بازهم جناح جنگ طلب آمریکا مثل همیشه بور خواهد شد. زمستان می‌رود و روسیاهی به ذغال می‌ماند.

باید به مریم رجوی وشوهر گوربگوشده اش گفت:

بوی کباب نمی آید دارند خرداغ می کنند.

(پایان)

***

نمایشگاه عکس در باشگاه خبرنگاران بروکسلنمایشگاه کانون آوا در باشگاه خبرنگاران بروکسل – مجاهدین خلق، تروریسم بین المللی

مسعود خدابنده نیکلا پدی پارلمان اروپامباحثه در پارلمان اروپا “در خصوص مجاهدین خلق ایرانی چه باید کرد؟”ا

همچنین: