نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – علی اکبر راستگو ، کانون آوا، هفتم اکتبر 2019:… بازدید شما بعنوان رئیس جمهور کشورآلبانی از مقر سازمان مجاهدین در حومه تیرانا و حتی ملاقات شما با سرکرده این سازمان، نه نفعی بحال مردم ایران دارد ونه نفعی برای اعضای ساکن در آلبانی. تنها کسانی که از این بازدید نفع … Continue reading نامه سرگشاده علی اکبر راستگو به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی