نامه سرگشاده میر باقر صداقی به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، سیزدهم اکتبر 2019:… در تشکیلات مسئولین انتخابی نیستند انتصابی هستند بعد از انتصاب کسی حق اعتراض ندارد اصولا فرقه به رای گیری اعتقادی ندارد . در درون تشکیلات حقوق فردی معنی ندارد و اصولا فرقه رجوی به کثرتگرای اعتقادی ندارد حرف حرف زور است … Continue reading نامه سرگشاده میر باقر صداقی به ایلیرمتا رئیس جمهور آلبانی