نامه سرگشاده به رئیس جمهور فرانسه آقای فرانسوا اولاند

نامه سرگشاده به رئیس جمهور فرانسه آقای فرانسوا اولاند

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هجدهم ژانویه 2015:… خانم مريم رجوى كه شما ميزبان او هستيد و شوهر مفقود شده اش از عراق گرفتار مصيبت تروريسم، خود نماد و سمبل تروريسم هستند و به قول خودشان اشرف دومى را در حومه پاريس درست كرده اند، حاميان اصلى تروريسم در سوريه و ميزبان سران گروهاى تروريسم از جمله داعش در جلسات و ديدارهاى خانم مريم رجوى را از ياد نبرده ايم، همانهايى …

نگاهی به شرکت! تبلیغاتی فرقۀ رجوی در این تظاهرات میلیونی مردم فرانسه در محکومیت خشونت فرقه ای

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقآن خدابنده (سینگلتون): در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند (نامه ای به پرزیدنت اولاند)

لینک به منبع

نامه سرگشاده  به رئیس جمهور فرانسه آقای فرانسوا اولاند

عاليجناب اولاند رئيس جمهور فرانسه

با احترام،

اعمال تروريستى و گروگانگيرى و كشته شدن افراد بيگناه در خاك كشور شما جاى تأسف بسيار است و قلب انسانهاى آزاده جهان را جريحه دار كرده است. من بعنوان يك عضو قديمى جدا شده از سازمان مجاهدين كه تجربه زيادى از اعمال تروريستى اينگونه فرقه ها و گروهها را دارم، چند نكته را لازم ديدم به عرض جنابعالى برسانم، شايد كه استفاده ابزارى از تروريسم و تقسيم آن به تروريسم خوب و بد، از ديدگاه سياسى دولت مردانى از جمله شخص جنابعالى، مورد تجديد نظر قرار گرفته و قاطعانه اين پديده ضد انسانى در انواع و اشكال آن را نفى كرده و ابزارى براى پيشبرد اهداف سياسى قرار نگيرد و بدون شك تجربه نشان داده است كه همين معضل گريبانگير حاميان مالى و سياسى و تسليحاتى، اينگونه گروهها و فرقه ها شده است و خواهد شد.

هيچوقت افكار عمومى حمايت هاى سياسى و مالى و تسليحاتى بعضى از كشورهاى اروپايى و آمريكا و از جمله حمايت دولت مردان كشور شما و شخص جنابعالى از تروريستهاى ضد بشرى در سوريه را فراموش نخواهد كرد كه الان اين معظل گريبانگير دولت عاليه شده است و خانوادههاى بيگناهى را در عزا و ماتم فرو برده است، بنابر اين،

– با چه منطقى شما از تروريستهاى سوريه كه دست به كشتار و سر بريدن انسانهاى بيگناه از جمله شهروندان كشورهاى غربى ميزنند، حمايت ميكنيد؟ و فرانسه را مأمن تروريستها قرار داده ايد؟

– اگر حكومت سوريه در حق مردم خودش ظلم ميكند و مردمش را سركوب مي کند، آيا راه حل بكارگيرى جانيان و تروريستها براى راه انداختن حمام خون از مردم بى پناه و انسانهاى بيگناه و زن و فرزند مظلوم سوريه است كه هر روز شاهد سربريدن و مثله كردن و قتل عام آنها بوده و هستيم؟

– آقاى اولاند كمى بخود آئيد و از خواب غفلت بيدار شويد و در كنار دست خود ببينيد كه پدر خوانده تروريسم، چطور در كشور شما آزادانه جولان ميدهد و با حيله و فريب و اشك تمساح ريختن براى كشته هاى حملات تروريستى كشورتان، ميخواهد سابقه ننگين خود در انجام چنين اعمالى را پاك نمايد. خانم مريم رجوى كه شما ميزبان او هستيد و شوهر مفقود شده اش از عراق گرفتار مصيبت تروريسم، خود نماد و سمبل تروريسم هستند و به قول خودشان اشرف دومى را در حومه پاريس درست كرده اند، حاميان اصلى تروريسم در سوريه و ميزبان سران گروهاى تروريسم از جمله داعش در جلسات و ديدارهاى خانم مريم رجوى را از ياد نبرده ايم، همانهايى كه الان در خاك كشورتان دست به جنايت هولناك زدند، بياد داشته باشيد آبشخور اين اعمال و تئوريسين اينگونه طرحها شخص رجوى است كه در قلعه مريم رجوى ابلاغ و تروريستها مجرى آن ميشوند.

– لذا هشدار ما جدا شدها از اين سازمان را جدى بگيريد و تا دير نشده جلوى فعاليت آزاد سازمان را در كشور خود بگيرد و محدوديت هايى را بر مقر مريم رجوى اعمال كنيد تا نتواند آزادانه تروريسم را مورد تغذيه مالى و سياسى خود و فرقه اش قرار دهد.

– راه حل جدى و همگانى و يكپارچه جامعه جهانى، خشكاندن منابع مالى تروريسم و بردن آنها در ليست سياه تروريسم است كه در این صورت ميشود به آينده جهان خوشبين بود و گرنه، شك نكنيد كشورهاى اروپايى و آمريكا می بایست در آينده تاوان مماشات دولت مردان خود در ارتباط با تروريسم را بپردازند.

با احترام مجدد، عبدالكريم ابراهيمى از آلمان

***

Maryam Rajavi terrorist syriaThe Mojahedin Khalq (Rajavi cult) and Saddam’s daughter support the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS)

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15398

گاز گرفتن پاچه مالکى، چرا؟

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، یازدهم ژانویه ۲۰۱۵:… راستى چرا اینقدر رجوى به مالکى بند کرده و پاچه اش را گاز میگیرد؟ مگر بقول خودش شخص رجوى مالکى رو از عرش به زیر نکشیده و از نخست وزیرى ساقط ننموده است؟ پس چرا هنوز مخ تشکیلاتش را با چرندیاتى از این قبیل پر میکند؟ چرا اینقدر روى برجسته کردن نقش مالکى اصرار دارد؟ آیا در زمان مالکى، حکومت ایران در عراق دست بالا تر داشت …

العبادی روحانیحیدر العبادی: منافقین (فرقه رجوی) تروریست و جنایتکاراند. اقدام لازم را انجام میدهیم

لینک به منبع

گاز گرفتن پاچه مالکى، چرا؟

راستى چرا اینقدر رجوى به مالکى بند کرده و پاچه اش را گاز میگیرد؟ مگر بقول خودش شخص رجوى مالکى رو از عرش به زیر نکشیده و از نخست وزیرى ساقط ننموده است؟ پس چرا هنوز مخ تشکیلاتش را با چرندیاتى از این قبیل پر میکند؟ چرا اینقدر روى برجسته کردن نقش مالکى اصرار دارد؟

آیا در زمان مالکى، حکومت ایران در عراق دست بالا تر داشت یا بعد از کناره گیرى مالکى و روى کار آمدن دولت آقاى عبادى؟

واقعیت این است که رجوى از هر بهانه و ترفندى براى مشغول کردن ذهن افراد تشکیلات و مغزشوئى آنها سوء استفاده هاى ناجوانمردانه اى میکند که یکى از این بهانه و ترفندها بند کردن و گاز گرفتن پاچه آقاى نورى المالکى است چرا که دیگر بهانه سیاسى براى ماندن در عراق ندارد که با آن، افرادش رو مشغول نگه دارد.

رجوى خوب میداند که با تشکیلاتش چه شکلى شطرنج بازى کند و مهره هایش را چگونه بچیند و در این راستا، شخصیتى بغایت فریبکار، دغلباز و حیله گر به تمام معنا است. من یادم میآید که رجوى وقت و امکانات و انرژى زیادى را صرف کرد تا آقاى علاوى را براى دور دوم، مجدداً در پست خودش ابقاء شود اما با وجود تمام ولخرجیها و خرجهاى هنگفت میلیاردى دولتهایى که صاحب منافع در این راستا بودند، کار بجایى نرسید. در تشکیلات، بحث مالکى ضد ایران و هم خط و راستاى سیاست آمریکا را مطرح و افراد را تا مدتى به آن مشغول کرد اما مدت کمى بیشتر دوام نیاورد که واقعیت رو شد و به عیان دیده میشد که توازن داشت به کفه ترازوى ایران میرفت، باز رجوى به ترفند دیگرى رو آورد و بحث خرید مالکى توسط ایران رو مطرح و ذهن تشکیلات را با آن سرگرم میکرد و شبکه به اصطلاح اجتماعى خود در عراق که همان بازماندگان حزب بعث و اطلاعات عراق بودند را تمام عیار بسیج ساخته و سازماندهى نمود که بر علیه دولت مالکى دست بکار شوند.

در انتخابات دور دوم مالکى ، رجوى تمام انرژى تشکیلات را به سمت به اصطلاح نیروى اجتماعى و دخالت در انتخابات عراق کشاند و وعده هاى صد در صدى به نیروها و حامیان بعثى خود میداد و حتى سرفصل سقوط مالکى را در صد روز به اسم پروژه اجتماعى “سین صد” مشخص کرد و اطمینان میداد که تا این زمانبندى، علاوى را به کرسى نخست وزیرى برساند. اما نه تنها مالکى در دور دوم انتخاب شد، بلکه حزبش نیز بیشترین کرسیها را در ائتلاف شیعه به خود اختصاص داد و قدرتش نسبت به دوره اول استحکام بیشترى پیدا کرد. رجوى بور شده و وعده هایش همانند وعده هاى سرنگونى آخوندها در ایران، به پوچى خورد و دروغ و حقه او آشکار گردید و نیروى تشکیلات حالت پاسیو و یأس بخود گرفت و نارضایتى در چهره افراد به عیان هویدا بود. از این رو رجوى به فکر چاره دیگرى افتاد که ذهن تشکیلات را با آن سرگرم کند. بنابراین، بناى ستیز و تحریک نیروهاى حفاظت اشرف را استارت زد و میخواست به هر صورتى شده در اشرف بین تشکیلات و نیروهاى نظامى عراق درگیرى درست کند و نقشه خودش در مشغولیت افراد را عملى سازد و بهانه لازم بر اصرار ماندن در اشرف و خرید وقت جهت ادامه فتنه در عراق را بدست آورد. با یک بحث ایدئولوژیک بنام شعار”بیا بیا” شروع کرد و تشکیلات رو حول آن سرگرم و این سرآغازى بود براى درگیرى و تحریک نیروهاى عراقى.

با شعار بیا بیا و صف آرایى در برابر نیروى نظامى مسلح و تحریک به درگیرى، زمینه کشت و کشتار افراد بى سلاح را با تحریک و سنگ پرانى فراهم کرد.

من بعنوان عضو قبلى سازمان و تشکیلات که در اشرف بودم و تا بعد از شش ماه انتقال به لیبرتى در سازمان بودم و نیز درگیریهاى ۶/ مرداد/١٣٨٨ و ١٩/فروردین/١٣٩٠ را شاهد و ناظر بودم و در ١٩/فروردین، دست چپم تیر خورد و کارایى یک انگشتم را از دست دادم، شهادت میدهم که این درگیریها ضرورتى نداشت و اصرار ماندن در اشرف و کانون استراتژى خواندن آن یکى از اشتباهات مهلک رجوى در عراق بود بمانند اشتباه استراتژى آمدن رجوى از فرانسه به عراق و همدست شدن با دشمن مردم ایران.

همانگونه که سلاح مجاهد خلق را ناموس مجاهد میدانست و مجاهد بى سلاح را بى معنى قلمداد میکرد، اما خودش سلاحها را تقدیم نمود و به آرمان و گفته خود یک لگد کوبید و مجاهد را با دست خودش بى ناموس کرد، در باره پادگان اشرف هم همین اشتباه رو مرتکب شد و باعث و بانى درگیریهایى بود که به کشته و مجروح شدن افراد بدبخت و اسیر در چنیره تشکیلاتى شد و نهایت، با خوارى و زبونى اشرف را دو دستى تقدیم نمود و الان هم مانند گرگ طرد شده از گله، زوزه مرگ سر میدهد.

“پایان

گزارش کمپ لیبرتی 4گزارش چهارم ایران اینترلینک از بغداد، نوابر ۲۰۱۴

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15206

تبعات موضع گیرى چهارم دى در اسلو، کشتار و فاجعه انسانى در لیبرتى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم ژانویه ۲۰۱۵:… موضع گیرى چهارم دى بنام سخنگوى مجاهدین در اسلو، پایتخت نروژ که سرتاسر پرت و پلاگویى، کرنش و آه و ناله از خلف وعده آمریکا با اندکى توپ و تشر براى تعادل ذهن شنونده است، فریبى بیش نیست که خواستار بازگرداندن ١٠٪ تسلیحات تحویلى خود به ارتش آمریکا بعد از سرنگونى دیکتاتور حاکم بر عراق تا ساکنان در بند لیبرتى را مسلح نماید …

sarrafpour03012015برق موضعگیری سخنگوی مجاهدین!!!!! (اصرار رجوی بر مشروع کردن خون کهنسالان کمپ لیبرتی، چرا؟)

لینک به منبع

تبعات موضع گیرى چهارم دى در اسلو، کشتار و فاجعه انسانى در لیبرتى

موضع گیرى چهارم دى بنام سخنگوى مجاهدین در اسلو، پایتخت نروژ که سرتاسر پرت و پلاگویى، کرنش و آه و ناله از خلف وعده آمریکا با اندکى توپ و تشر براى تعادل ذهن شنونده است، فریبى بیش نیست که خواستار بازگرداندن ١٠٪ تسلیحات تحویلى خود به ارتش آمریکا بعد از سرنگونى دیکتاتور حاکم بر عراق تا ساکنان در بند لیبرتى را مسلح نماید. درخواستى که مرغ پخته را به خنده وا میدارد. البته شنونده متوجه است که این درخواست مزخرف با توجه به ژئوپولیتیک منطقه و بخصوص کشور عراق، از عقل سلیم بیرون نمیزند، بلکه نشاندهنده پرت بودن نویسنده و طراح آن است که از لانه موش خود بیرون داده و از حلقوم شخص موهومى بنام سخنگوى مجاهدین در اسلو، بیرون میزند و براى زمینه سازى کشت و کشتار ساکنان بدبخت لیبرتى است که با آن بحران آفرینى کرده و جهت گرفتن بهانه از مجامع بین المللى براى مظلوم نمایى و اصرار بر باقى ماندن در عراق، یعنى کانون جنگ و خونریزى است، جز براى بقاء شخص رجوى و زمینه سازی کشتار افراد لیبرتى، نبوده و نخواهد بود.

واقعیت این است که رجوى زمانى که تا دندان مسلح بود و سلاحهاى اهدایى صدام حسین را در اختیار داشت، نتوانست هیچ کارى انجام دهد. اوضاع امنیتى عراق واقعا آشفته بود. سنی ها و بقایاى حزب بعث عراق درصحنه عراق دست بالایى را داشتند و شیعیان و حکومت ایران در عراق، دست بسته بودند. ولى الان صحنه سیاسى عراق بغایت نسبت به گذشته رو به اتحاد و همبستگى است و مشارکت احزاب در حکومت مثل گذشته تخاصمى نیست. شیعیان در عراق در اتحاد با کردها و سنى ها قدم برمیدارند، ارتش عراق دارد کم کم از سیاست و تفرقه فاصله گرفته و فاسدین و خیانتکاران درون را پاکسازى میکند، نیروهاى مردمى همدوش با ارتش عراق براى دفاع در برابر تروریست لجام گسیخته داعش با همدستى حزب بعث، یک ارتش قوى را در عراق تشکیل داده و روز به روز شاهد پیروزى آنها بر تروریستهاى داعش هستیم.

از طرفی تهدید جان ساکنان لیبرتى جدى است و هر آن ممکن است فاجعه انسانى رخ دهد. تلاش فعالان حقوق بشرى و جداشده هاى سازمان براى خروج ساکنان لیبرتى، با مانع تراشى رجوى و خانم فرنگ نشسته اش کار کمیساریا براى انتقال را به شکست کشانده است و الان با این مهمل بافیها و درخواستهاى ذلت بار، قصد رجوى کشت و کشتار دیگرى از ساکنان لیبرتى است ولاغیر.

از مجامع بین المللى، بخصوص کشورهاى اروپایى و آمریکا و سازمانهاى حقوق بشرى و نیز دولت عراق و کمیساریاى پناهندگان سازمان ملل، خواستار دخالت و انتقال فورى افراد در زنجیر و اسارت رجوى در لیبرتى هستیم که بنابر وظیفه انسان دوستى زمینه انتقال آنها را فراهم کنند تا از کشتارى که رجوى قصد به اجرا گذاشتنش را دارد، جلوگیرى شود.

“پایان”

 ***

گزارش کمپ لیبرتی 6مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

دانایی فر کمپ اشرف 2دیدار سفیر ایران در عراق از کمپ اشرف / سرفصلی جدید در وضعیت سازمان مجاهدین

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsفرقه رجوی بی وقفه مزخرف میگوید و تناقض سر هم میکند و دراخبار خود بیان میکند!

همچنین:

بهانه هاى نفر همراه یا کنترل و پلیسى کردن فضا و جاسوسى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم دسامبر ۲۰۱۴:…  نمیدانم رجوى در این عراق مصیبت زده دیگر میخواهد به چه ترفندهایى رو بیاورد که به جنایاتش ادامه دهد و به فتنه گرى و کشت و کشتار مردم عراق و قربانى کردن افراد لیبرتى دامن بزند. نمونه تکرارى و مشمئز کننده ای که هر چند یکبار آنرا در بوق

پیام رجوى، محدودیت تمام عیار و سرکوب عریان

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۴:… با شنیدن این خبر، یاد گذشته افتادم که خودم در تشکیلات جهنمى سازمان در قرارگاه بد نام اشرف بودم، آنموقع هم، همین بحث برادر لمیده و مریض و… نداریم، را بحث ایدئولوژى روز آورده بود. یاد دارم که زیر پوش این اهرم، محد

پیروزیهاى اخیر عراقیان بر داعش، به گور سپارى آرزوى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۴:… در این راستا نیز رجوى خائن، چگونه در زمینه سازى فتنه و حضور داعش در عراق با حمایت پس مانده هاى بعث و آدمکشهاى بى مروت بعثى از شهر الانبارعراق شروع کرد و خواسته هاى بحق صنفى مردم سنى این منطقه را با سوء استفاده ناجوان�