نامه سر گشاده آقای کریم غلامی به آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

نامه سر گشاده آقای کریم غلامی به آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

کریم غلامی، ایران فانوس، یازدهم اکتبر 2013: … از شما می خواهم که با همکاری دولت آلبانی، از فعالیت های غیر قانونی افرادی مثل “جواد خراسان” ممانعت به عمل بیاورید. اجازه ندهید که رهبران سازمان فرقه گرای مجاهدین، کشور آلبانی را تبدیل به یک زندان دیگری برای اعضای خود سازند. در عراق و در لیبرتی، کمساریا و صلیب سرخ و ارگانهای حقوق بشری مستقیما اقدام کرده و مواد غذایی و بهداشتی و دارویی را در لیبرتی توضیح بکنند …

لینک به منبع

نامه سر گشاده آقای کریم غلامی به آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد

گزارشات بسیاری از دو کمپ در دو نقطه جهان به دستمان می رسد که نشان دهنده آزار و اذیت رهبران فرقه مجاهدین نسبت به اعضای خود می باشد. اعتصاب غذای اجباری در کمپ لیبرتی و بستن ورود جیره غذایی به کمپ، تا افراد وادار به اعتصاب غذا بشوند و تحت فشار قرار دادن جدا شده ها در کشور آلبانی و پرداخت نکردن حقوق ماهیانه آنان تا جایی که به افراد اجازه نمی دهند تا آنها با خانواده هایشان در تماس باشند. همه این گزارشات نشان می دهد که نماینده گان شما در لیبرتی و آلبانی به درستی کار خود را انجام نمی دهند و تحت فشار رهبران مجاهدین عقب می نشینند.

سازمان فرقه گرای مجاهدین، با رهبری مسعود رجوی، به هیچ قانون و پروتکلی احترام نمی گذارد و از آن تبعیت نمی کند. آنان از زبان خوش هیچ نمی فهمند و باید با آنان قاطع و محکم سخن گفت و قوانین را اجرا کرد.

چنان که در نامه قبلی ام برای شما از ورود یک بازجو و شکنجه گر مجاهدین به آلبانی نوشته بودم، اکنون گزارشاتی از آلبانی به دستمان رسیده که “جواد خراسان” در آلبانی، اعضای جدا شده از فرقه مجاهدین را تحت فشار قرار می دهد و از پرداخت حقوق آنها جلوگیری می کند. در نامه قبلی نوشته بودم،

” ولی متاسفانه گزارشاتی از اعضای جداشده از سازمان فرقه گرای مجاهدین به دست ما رسیده است که رهبران سازمان مجاهدین در کشور آلبانی، افراد منتقل شده به این کشور را تحت کنترل و فشار قرار میدهند.

یکی از این افراد، فردی است با نام مستعار “جواد خراسان” نام اصلی این فرد “اسماعیل مرتضایی” است که از مسئولین قدیمی سازمان و فرد مورد اعتماد رهبران سازمان فرقه گرای مجاهدین می باشد. آقای اسماعیل مرتضایی، یکی از بازجویان و شکنجه گران سازمان فرقه گرای مجاهدین میباشد. این فرد در طی سالهای 1372 و 1373 و 1374 (1993 و 1994 و 1995) نقش اصلی در بازجویی و شکنجه گروهی از اعضای مجاهدین را ایفا می کرد. به همین دلیل این فرد بسیار مورد اعتماد رهبران سازمان مجاهدین میباشد.

من شخصا تحت بازجویی و شکنجه این فرد قرار گرفته ام، در دوم ماه می سال 2009 من استعفایم را جهت خروج از سازمان فرقه گرای مجاهدین دادم. از چهارم می سال 2009 تا دهم ماه می 2009 هر روز تحت بازجویی و شکنجه مستقیم آقای اسماعیل مرتضایی قرار داشتم. این بازجویی ها بعضا تا 24 ساعت مدام ادامه داشت.”

آقای بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد!

از شما می خواهم که با همکاری دولت آلبانی، از فعالیت های غیر قانونی افرادی مثل “جواد خراسان” ممانعت به عمل بیاورید. اجازه ندهید که رهبران سازمان فرقه گرای مجاهدین، کشور آلبانی را تبدیل به یک زندان دیگری برای اعضای خود سازند.

در عراق و در لیبرتی، کمساریا و صلیب سرخ و ارگانهای حقوق بشری مستقیما اقدام کرده و مواد غذایی و بهداشتی و دارویی را در لیبرتی توضیح بکنند تا رهبران سازمان فرقه گرای مجاهدین، نتوانند اعضای خود را مجبور به اعتصاب غذا بکنند.

با احترام و سپاس

کریم غلامی

 

رونوشت:

نمایندۀ ویژۀ دبیر کل ملل متحد در عراق

دفتر مرکزی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد

دفتر مرکزی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ

نمایندگی صلیب سرخ جهانی در عراق

سازمان عفو بین الملل

همچنین:

هشدار، فاجعه بعدی در لیبرتی در انتظار است

2013/10/09 by

کریم غلامی، ایران فانوس، نهم اکتبر ۲۰۱۳: … ریشه این مشکلات نه در دولت عراق و شخص آقای نوری المالکی است و نه در سازمان ملل و صلیب سرخ و کمساریای پناهندگی، و نه اعضای مجاهدین و حتی مسئولین سازمان مجاهدین، تنها مشکل و مانع شخص مسعود رجوی است. در قدم اول، نا آگاهی اعضای […]

بی خردی رهبران سازمان مجاهدین و بازی با جان انسانها

2013/10/01 by

کریم غلامی، ایران فانوس،اول اکتبر ۲۰۱۳: … سال ۲۰۰۳ وقتی که اعضای مجاهدین برای اولین بار با خانواده ها در ارتباط قرارگرفتند با چیزی نو روبرو شدند بعد از ۲۵ الی ۳۰ سال غار نشینی تحولی بزرگ در پدر و مادر و خواهر و برادران خود می دیدند و بعضا اینها را به عنوان جک […]

یادی از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

2013/09/12 by

کریم غلامی، ایران فانوس، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۳: …  براستی من تا به حال موجودی ترسو تر و بزدل تر از مسعود رجوی ندیده ام. حساب ما با مسعود و مریم رجوی، مشخص است و دیدار ما در یک دادگاه عادلانه و آن روز که جنایات آنها را نشان خواهیم داد و قضاوت بماند برای مردم […]

(Massoud and Maryam Rajavi theMojahedin Khalq cult leaders)

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters


(Rajavi from Saddam to AIPAC