نتیجه عملیات چهارشنبه سوری مجاهدین خلق در داخل ایران (عکس جعلی، خبر جعلی، هویت جعلی)

نتیجه عملیات چهارشنبه سوری مجاهدین خلق در داخل ایران (عکس جعلی، خبر جعلی، هویت جعلی)

محمد کرمی، وبلاگ عیاران،  پاریس، نوزدهم مارس 2015:…  جدید ترین نمونه دجال گری مریم قجر عضدانلود که روز سه شنبه انتشار داده است . سازمان مجاهدین برای اثبات حرف خودش همه گونه دزدی می کند از دزدی در فروشگاه های لباس تا دزدی در فروشگاه های ابزار تاگل دزدی از گورستان ها و این هم دزدی خبر و عکس از بی بی سی و اسوشیدتدپرس است البته این بار اول آنها نیست و بار اخر هم نخواهد …

جعل رجوی اتمی مزدور مجاهدین خلقرجوی عکس صندوق نسوز را بجای تاسیسات اتمی به امریکایی ها قالب کرد

جلال گنجه ای پسر کشته شده اش در عملیات مهران را بعنوان “اعدامی” در ایران قالب می کند

لینک به منبع

نتیجه عملیات چهارشنبه سوری مجاهدین خلق در داخل ایران

جدید ترین نمونه دجال گری مریم قجر عضدانلود که روز سه شنبه انتشار داده است . سازمان مجاهدین برای اثبات حرف خودش همه گونه دزدی می کند از دزدی در فروشگاه های لباس تا دزدی در فروشگاه های ابزار تاگل دزدی از گورستان ها و این هم دزدی خبر و عکس از بی بی سی و اسوشیدتدپرس است البته این بار اول آنها نیست و بار اخر هم نخواهد بود .ناگفته نماند که دزدی اعتماد مردم توسط این سازمان در راس همه این دزدی ها ست .

عکس جعلی ، خبر جعلی ، هویت جعلی

مریم رجوی خودش را داشت جر می داد و پیاپی به گردان های ارتش ازادی بخش!!در داخل ایران پیام می داد که آتش این چهارشنبه سوری را تبدیل به آتش سرنگونی آخوند ها بکنید. البته در این سی و چهار سال گذشته بیش از دوهزار بار برای سرنگونی آخوند ها , فرمانده کل قوا ( مسعود رجوی)و جانشین فرمانده کل قوا یعنی مریم قجرعضدانلو از این فراخوان ها داده اند . در این سی و چهار سال نه تنها رژیم آخوند ها را سرنگون نکرده اند بلکه سبب آ ن هم شده اند که این رژیم با دوام تر و با بقا تر بشود! .وبیشترین خدمت را به رژیم جمهوری اسلامی با همین فراخوان های که صادر کرده اند انجام داده اند ! چون بهترین بهانه ای بود که بدست رژیم جمهوری اسلامی می دادند برای اعدام و سرکوب افرادی که دستگر شده بودند .

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

( دزدی عکس از سایت بی بی سی و انتشار دروغ به اسم آسوشیتد پرس)

این هم جدید ترین نمونه دجال گری مریم قجر عضدانلود که روز سه شنبه انتشار داده است . سازمان مجاهدین برای اثبات حرف خودش همه گونه دزدی می کند از دزدی در فروشگاه های لباس تا دزدی در فروشگاه های ابزار تاگل دزدی از گورستان ها و این هم دزدی خبر و عکس از بی بی سی و اسوشیدتدپرس است البته این بار اول آنها نیست و بار اخر هم نخواهد بود .ناگفته نماند که دزدی اعتماد مردم توسط این سازمان در راس همه این دزدی ها ست .

و اما شرح این بی آبرویی :

روز دوشنبه* بی بی سی فارسی عکسی را انتشار داده بود که مربوط به اعتراضات مردم بعد ازمسابقه فوتبال در اهواز بود .که در زیر عکس و گزارش را مشاهده می کنید .

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

انتشار خبر و عکس از سایت بی بی سی *

همین عکس را سازمان مجاهدین دزدیده و برای ان تیتر زده است البته این بار به نام خبرگذاری آسوشیتد پرس است . در حالی که خبر گزاری** اسوشیتد پرس گزارش دیگر ی را انشتار داده است که هموطنان عزیز در زیر آن را مشاهده می کنند

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

در حالی که خبری را که آسوشیتدس پرس در رابطه با مراسم چهارشنبه سوری انتشار داده است به تاریخچه این سنت تاریخی پرداخته است و از شادی های مردم در این مراسم و سنت های بعد از آتش بازی بیان کرده است

این است ماهیت واقعی فرقه رجوی که تماما به جعل و دروغ است مشتی که نمونه خروار است در این 34 سال اینها سوار آ ن هستند.

*http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/03/150317_l10_ahvaz_unrest

**http://hosted.ap.org/dynamic/stories/M/ML_IRAN_FESTIVAL_OF_FIRE?SITE=MOSTP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2015-03-17-17-34-08


Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

***

همچینن:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17267

وقتی که تخم مرغ مریم قجرعضدانلو دو زرده در می آید

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، پانزدهم مارس ۲۰۱۵:…  انعکاس بود اما نه آن طوری که فرقه رجوی می خواست . خبرگزاری آسوشیتدپرس به شرکت کنندگان لهستانی که در برنامه شرکت کرده بودند مراجعه کرده و با آنها مصاحبه کرده بود** در رابطه شیوه آمدن آنها به این تجمع ، دانشجویان هم لپ مطلب را تیز بیان کرده بودند . با انعکاس این خبر که منبع اصلی پوشش خبری فرقه بود تمام بافته های آنها …

مریم رجوی محمد کرمیA terrorist funded trip – Mojahedin Khalq planned to take Polish students to Berlin

شوی مریم رجوی برلینمریم رجوی درجمع کرایه ای ها واجاره ای ها دربرلین چه گفت ؟

لینک به منبع

وقتی که تخم مرغ مریم قجرعضدانلو دو زرده در می آید

انعکاس بود اما نه آن طوری که فرقه رجوی می خواست . خبرگزاری آسوشیتدپرس به شرکت کنندگان لهستانی که در برنامه شرکت کرده بودند مراجعه کرده و با آنها مصاحبه کرده بود** در رابطه شیوه آمدن آنها به این تجمع ، دانشجویان هم لپ مطلب را تیز بیان کرده بودند . با انعکاس این خبر که منبع اصلی پوشش خبری فرقه بود تمام بافته های آنها بر باد رفت……و ایچنین بود که بیش از ۵ میلیون یورو هزینه یک مسافرت سه الی چهار روزه برای خانم مریم قجر عضدانلو در آمد . خورچین گشادی دوخته بود که بتواند بیشترین تبلیغ سیاسی را به سود خود پیش ببرد؟

داستان این بار که تخم مرغ مریم قجر عضدانلو دو زرده در آمد از این قرار بود ، دو ماه بود تمام سازمان مجاهدین بسیج شده در مخفی کاری کامل بخواهند در ۷ مارس به مناسبت روز زن در برلین یک شوئی اجرا کنند . با شرکت عکون* که نفر برای سخنرانی اجاره می دهد، فرقه رجوی به آن مراجعه کرده بودند که برای این شوئ۳ نفر را اجاره کرده بودند عبارت بودند : ریتا زوسموت ، تلچیک – فرهویگن . باز طبق ادعای خود سران فرقه صد ها شخصیت را از ۵ قاره برای این برنامه استخدام کرده بودند . برای سیاهی لشگر هم اقدام به آوردن دانشجویان لهستانی و چک کرده بودند که حدود ۲۵۰۰ را آورده بودند که سالن پر شود و از طرفی برای اینکه بتوانند این شوئ را انتنی کنند چندین خبرنگار هم دعوت کرده بودند . به نظر خودشان همه کارها خوب پیش رفته بود و فقط مانده که برنامه اجرا شود ، استفاده تبلیغاتی آ ن راه بیندازند . سران فرقه رجوی داشتند با دم خود گردو می شکستند . اما از بد روزگار اولین زرده تخم مرغ مریم قجر عضدانلو رو شد!!

رجوی کرمی 1

اولین زرده با انعکاس خبر توسط خبرگذاری آسوشیتدپرس بیرون زد ؟ انعکاس بود اما نه آن طوری که فرقه رجوی می خواست . خبرگذاری آسوشیتدپرس به شرکت کنندگان لهستانی که در برنامه شرکت کرده بودند مراجعه کرده و با آنها مصاحبه کرده بود** در رابطه شیوه آمدن آنها به این تجمع ، دانشجویان هم لپ مطلب را تیز بیان کرده بودند . با انعکاس این خبر که منبع اصلی پوشش خبری فرقه بود تمام بافته های آنها بر باد رفت . یعنی یک تجمعی که با شرکت صدها شخصیت که اجاره کرده بودند و ۲۵۰۰ دانشجو که برای دو روز از لهستان و چک به برلین آورده بودند که با یک حساب سر انگشتی بیش از ۵ میلیون یورو برای سازمان مجاهدین هزینه برداشته بود به این شکل برباد رفت و هیچ گونه استفاده تبلیغاتی نتوانستند از آن بکنند و حتی سایت های خودشان هم مجبور شدند سانسور شده خبر آسوشیتدپرس آن را انتشار بدهند.قسمتی از یک مصاحبه را کانون اوا ترجمه کرده است ***

مریم قجر عضدانلو از این ضربه مهلک بیرون نیامده بود که زرده دوم پدیدار گشت .

مریم رجوی محمد کرمی

مریم رجوی محمد کرمی

مریم رجوی محمد کرمی

در اول برنامه شوئ ۷ مارس مریم قجر طبق معمول همه چیز را می خواهد به اسم خودش مصادره کند . در سالن برلین عکس ۶ نفری که در ۴ مارس اعدام شده بودند را تزئین کرده بودند وطبق معمول مریم قجر عضدانلو داشت در مقابل دوربین فخر می فروخت . قرار بود از خون این هموطنان هم فرقه برای خودش خلعتی درست کند که شروع به این کار هم کرده بود . که به ناگاه در ۸ مارس دریک حساب توییتر که متعلق به داعش بود به شرح زیر انتشار پیدا می کند .

مریم رجوی محمد کرمی

از آنجائی که فرقه رجوی هم در اورسواواز پاریس با فتو شاب مشغول درست کردن برشور های تبلیغی به نام گروه های داخل ایران بود سنگ روی یخ شدند

مریم رجوی محمد کرمی

و ایچنین بود که بیش از ۵ میلیون یورو هزینه یک مسافرت سه الی چهار روزه برای خانم مریم قجر عضدانلو در آمد . خورچین گشادی دوخته بود که بتواند بیشترین تبلیغ سیاسی را به سود خود پیش ببرد؟ اما به دلیلی اینکه تخم مرغ خانم دو زرده بود بهترین راه این بود که سکوت مطلق کند و فقط به صورت سر بسته در سایت ها و برنامه های داخلی خودشان مصرف کند

*http://www.econ-referenten.de/
**https://www.youtube.com/watch?v=GqCm4SHTV4U&list=UUYVgr8xtNwWO3xi53LOCelA
***http://www.aawa-association.de/index.php/2013-06-25-11-19-41/3101-2015-03-12-20-58-03

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17027

کنکاش و تحلیل پیام ۱۱ ابان ۱۳۹۳مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن :قسمت ششم

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، هشتم مارس ۲۰۱۵:… اقای رجوی در اینجا یک سوال پیش می اید ، ایا این نامه نوشتن های شما برای مجلس خبرگان و شخص اقای خامنه ای که به انها رهنمود میدهید . در کجای این مرزبندی سرخ و خونین جای دارد ؟ و دست شما در دست رژیم نیست ! ثانیا شما اگر چنین مرز بندی قرص ومحکم دارید پس این همه تردد خانواده های تراز اول مجاهدین به ایران و از ایران به …

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

لینک به منبع

لینک به قسمت اول
لینک به قسمت دوم
لینک به قسمت سوم
لینک به قسمت چهارم
لینک به قسمت پنجم

کنکاش و تحلیل پیام ۱۱ ابان ۱۳۹۳مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن :قسمت ششم

مرگ بر اصل ولایت فقیه لعنت بر همه افراد و دسته‌جات و احزابی که می‌دونستند چه می‌کنند و به این قانون اساسی ولایت فقیه رأی مثبت دادند. بنیاد این ولایت فقیه را باید سوخت و خاکستر کرد

بی پرسیبی تا این حد چه کسی در سال ۱۳۵۸ چه کسی خود را کاندید ریاست جمهوری کرده بود و اعلام کردید که به تمامی قانون اساسی معتقد و مقید هست، هر چند که شما رای نداده بودید .مگر شما اعلام نکردید که به تمامی مفاد قانون اساسی مقید هستید ، بارها تائید و بیان کردید . اقای مسعود رجوی فقط به خاطر این یک مورد ایا خود شما و سازمان مجاهدین هم شامل این دسته جات می شوند ؟ چون شخص شما و سازمان مجاهدین خلق که برای ریاست جمهوری اعلام امادگی کردید و قانون اساسی را به همان شکل که بود پذیرفته بود اگر شما کم حافظه هستید اسناد و مدارک ان در تاریخ وجود دارد . به چه دلیل سازمان مجاهدین خلق با توجه به وضعیت قانون اساسی تمام تلاش خود را کرد و صد ها نماینده برای مجلس شورای ملی کاندید کردو میگفتید که مقید به قانون اساسی هستید به این موارد چه جواب دارید بدهید ؟ **چه کسی برای مجلس خبرگان و شخص رفسجانی نامه نوشت ؟( ۱) آقای رجوی شما وقتی برای هاشمی رفسنجانی و اعضای خبرگان رهبری را که تعدادی از آن‌ها عبارتند از:

محمد محمدی گیلانی سید ابراهیم رئیسی – علی رازینی- علی فلاحیان –قربانعلی دری نجف ابادی –احمد جنتی – محمد یزدی –محم تقی مصباح یزدی – عباس واعظ طبسی- مرتضی مقتدایی – محمد رضا مهدوی کنی – محمد باقر باقری کنی – احمد اعلم الهدی –ابولقاسم خزعلی –محمد علی موحدی کرمانی – زین العابدین قربانی – سید محمد موسوی جزایری – سید ابوالفضل میر محمدی – عبدالنبی نمازی – محمد رضا فاکر – محمود هاشمی شاهرودی – محی الدین حائری شیرازی –حسن روحانی – محمد حسن مرعشی شوشتری – صادق لاریجانی – احمد خاتمی – امامی کاشانی نامه می فرستید و سلام می کنید . خود را حقیر می کنید ، بیان می کنید که از درب سلام و صلح امده اید و با التماس درخواست دارید که خامنه ای کنار بگذارند . (۲-۱۰ )

بار دوم در سال ۹۲*** نامه ای به اقای خامنه ای می نویسید که رفسنجانی را به مبارزات انتخابات برگردداند و توی صندق های رائ هم رفسنجانی را بیرون بکشد .

اقای مسعود رجوی شما با این پند و اندرز دادن ها چه کاره این نظام هستید به شما چه ربطی دارد ؟ ایا بدتر از این خیانت به مردم ایران وجود دارد که دارید راه و چاه نشان می دهید به خامنه ای، که رفسنجانی را هر طور شده از صندوق رای بیرون بکشد ؟ ایا این همکاری و کمک کردن به رژیم جمهوری اسلامی نیست ؟ چرا شما خود را در سال ۱۳۵۸ کاندیدای ریاسیت جمهوری کردید ؟ اگر قانون اساسی این قدر بد بود چرا شما در نامه ای که اقای خیمنی نوشتید که علی رغم اینکه به قانون اساسی رای نداده اید اما خود را ملزم به ان می دانستید .اقای خمینی هم گفتند هرکی رای نداده حق نظر ندارد . سپس برای مجلس شورای اسلامی کاندیداهای سازمان مجاهدین را معرفی کردید . از تمامی شهر ها . شما می گوید :لعنت بر همه افراد و دسته‌جات و احزابی که می‌دونستند چه می‌کنند و به این قانون اساسی ولایت فقیه رأی مثبت دادند. افرادی که از سازمان مجاهدین کاندیدای مجلس شورای اسلامی شده بودند خیلی هایشان رای داده بودند . تماما این قانون اساسی را پذیرفته بودند و به ملزم بودند مانند خود شما پس چطور دوگانه دارید حرف می زنید .

اقای مسعود رجوی شما خودتان فراموشکار هستید فکر کردید تاریخ هم فراموش کار هست ؟ شما که مرحله به مرحله با رژیم جمهوری اسلامی داشتید پیش می امدید و همه چیز ان را هم قبول داشتید حتی زمانی هم که ادعا داشتید اپوزسیون خارجه ان هستید ، با انواع چشمک و چراغ ها می خواستید که شما را هم بازی بدهند . اما شما هیچ گونه ارزشی برای انها نداشتید . ان لعنت و نفرین ها یا این عمل کردهای شما اصلا هم خوانی ندارد این را چطور توجیح می کنید ؟

اقای مسعود رجوی شما در ادامه پیامتان می گوید : بیزاری می‌جوییم و مرزبندی سرخ و خونین با هر آن کس که تحت امر و تابع خمینی و خمینی‌چی ها و خامنه‌ای است. در این سو و در آن سوی جهان…..

بیزاری می‌جوییم و مرزبندی سرخ و خونین با هر آن کس که در رابطه با رژیم است و دست در دست رژیم دارد. هر که می‌خواهد بوده و باشد.

اقای مسعود رجوی شما ایا واقعا با رژیم جمهوری اسلامی مرز بندی سرخ وخونین دارد .چونکه شما دارید عنوان می کنید : بیزاری می جوییم و مرزبندی سرخ و خونین باهر ان کس که در رابطه با رژیم است و دست در دست رژیم دارد هر که می خواهد بوده باشد….از سال ۱۳۶۰ که سرکوب خونین جوانان مبارز ایرانی در شهر ها ی ایران راه افتاد در مقاطع مختلف که این سرکوب ها اوج گرفت که اخرین مورد ان انتخابات ۸۸ بود یعنی همان جریان سبز، در این همنوازی ها چقدر سازمان مجاهدین به رژیم جمهوری اسلامی خدمت کرد ایا بیشتر کسانی را که اعدام کرد با توجیح اینکه در رابطه با سازمان مجاهدین در ارتباط بودند این کار را نکرده اند این چند نفری که این اواخر اعدام شدند از جمله غلامرضا خسروی ، جعفر کاظمی، محمد علی حاج اقائی، علی صارمی باعث و بانی و اتش بیار معرکه سازمان مجاهدین نبود که باعث شد اینها اعدام شوند؟ دقیق تر سوال کنم اقای رجوی شما مکمل یک دیگر نیستید ؟ ایا بیشترین خدمت را شما به جمهوری اسلامی نکرده اید ؟ شما الان از چی می خواهی بیزاری بجوئی و با کی مرز بندی سرخ و خونین داری شما که دستانتان در دست هم دیگر است ومکمل هم هستید !!اقای رجوی در اینجا یک سوال پیش می اید ، ایا این نامه نوشتن های شما برای مجلس خبرگان و شخص اقای خامنه ای که به انها رهنمود میدهید . در کجای این مرزبندی سرخ و خونین جای دارد ؟ و دست شما در دست رژیم نیست ! ثانیا شما اگر چنین مرز بندی قرص ومحکم دارید پس این همه تردد خانواده های تراز اول مجاهدین به ایران و از ایران به پاریس و المان را چه می گوید ! مانند مادربهشته شادرو، اقوام مژگان پارسائی یا شیخ مجاهد نما گنجه ای ، خیلی از مسئولین سازمان مجاهدین هر ساله خانوادههایشان با هزینه سازمان در حال رفت و امد به ایران هستند . این جدا از رفت و امد اعضا وهوادارن دست اول شما به ایران است که اگر انها هم به حساب بیاید که شما با رژیم جمهوری اسلامی رابطه که چه عرض کنم اتوبان رفت و امد دارید . اگر خانواده های اعضا جدا شده باشند مامور رژیم هستند ؟ تا وقتی که خانواده شما هستند مبارز و خوب هستند اما خانواده های اعضائ جدا شده باشند یا افراد اسیر در لیبرتی باشند مزدور هستند !!

لعنت خدا بر هر خائن بی‌شرافت و لعنت خدا بر زالوصفتان و هرآن‌کس در برابر رژیم خوش‌رقصی پیشه کرد تا بر روی خون‌های مجاهدین به نام و نوایش برسد.

اقای مسعود رجوی شما میگوید لعنت خدا بر هر خائن بی شرافت ولعنت خدا بر زالو صفتان و هر ان کس در برابر رژیم خوش رقصی پیشه کرد….ایا از بن استخوان بر این لعنت فرستادن بر خائن و بی شرافت و زالو صفتان پایبند هستید ، شما و مریم قجر عضدانلو که در تاریخ سیاسی ایران بی شرف ترین فرد وزالو صفت ترین هستید و پس از شما دیگر سران سازمان هستید. اولین و بزرگترین خائن به مردم ایران و خاک ایران شخص شما هستید .که خون مردم ایران را در زمان صدام حسین ان طور می مکیدید و در زمان ملک عبدالله به نوعی دیگر و الان به نوعی دیگر ( ۱۱ – ۲۰) در ۸ سال جنگ ایران و عراق ، ۲۲ سال در کل در خدمت صدام حسین بودید . تمام اطلاعات کشور ایران را به دشمن فروختید ،بمباران شیمیائی شهر سردشت ساعت ۴٫۳۰ بعداظهر ۷ تیر ۱۳۶۶ که هدف ۷ بمب شیمیائی قرار گرفت عباس داور دارد گزارش تلفات مردم را پس از این بمب باران به دستگاه مخارات صدام می دهد . مهدی ابریشم چی به همراه عباس داوری دارند گزارش جاسوسی سازمان را به دشمن می دهند . شخص شما پس از کشتار کرد ها در سال ۱۳۷۰ در جلسه ملاقات با طاهر حبوش رئیس ستاد صدام حسین دارید ، زمانی که طاهر حبوش تشکر و تقدیر صدام حسین از شما را بیان میکند . این جواب شما بود ( نیاز به تشکر سید الرئیس نبود ما به وظیفه خودمان عمل کردیم ) مسعود رجوی : خائن و بی شرافت را خلق قهرمان ایران مشخص کرده و می کند . تاریخ مشخص می کند خائن و بی شرف کی هست ، اعضا جدا شده و منتقدین شما یا شخص شما و مریم قجر عضدانلو؟

اقای مسعود رجوی با آن نامه نگاری های حقیرانه تان چه کسی در مقابل مجلس خبرگان و رفسنجانی و خامنه ای دارد پشتک و وارو می زند و خوش رقصی می کند ؟ چه کسی تبدیل به خون خوار شده و شعار ثار-ثار می دهد می خواهد که خون اعضاء اسیر در کمپ لیبرتی عراق را بریزد تا چند صباحی به حیاط ننگین خود ادامه بدهد. درغیر این صورت چرا در این سالیان هرچه سریعتر این نفرات را از عراق خارج نکردید و با ارگان های بین المللی همکاری نکردید ؟ تمامی اینها بازی های دجال گرایانه ای است که شما در می اورید که ننگ تاریخ بر شما باد ، که در تاریخ هم بجز این برای شما چیزی باقی نماند مانند نیاکانت هیتلر، استالین ، موسولینی ….

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانتمجتبی رشیدی: داغ ننگ ابدی بر پیشانی رجوی رذل

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

قربانیان رجوی پاریساین عکس کسانی است که به دستور مریم رجوی خود را ناقص کردند

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

همچنین:

رابطه ارگانیک سازمان مجاهدین با دولت اسلامی عراق و شام ( داعش) – قسمت نهم، آخر.

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۴:… وضعیت من هم روشن است یک خط نه زندان جمهوری اسلامی از من نوشته گرفته نه زندان شاه ، تازه از زیر تیغ اعدام هم فرار کردم بودم. من هیچ وقت مسعود رجوی را باخودم یا با دیگر دوستانم که می شناسم مقایسه نمی کنم چونکه مسعود رجوی یک خائن است وباعث دستگیری و اعدام تعدادی از مبار

پس از یک سال بالاخره ۱۱۵ نفر از کمپ لیبرتی عراق به کشور البانی پرواز کردند.

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۴:… از این تعداد ۵۵ نفر از افراد کهنسال هستند که به بیماری های شدید گوناگون مبتلا هستند و تعداد ۶۰ نفر هم فرماندهان و مسئولین بالای تشکیلات سازمان مجاهدین هستند .در این بین سازمان مجاهدین تلاش زیادی داشته که بتواند فرماندهان و مسئولین

سکته قلبی در فرانسه، قلعه اور سو اواز چرا؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، یازدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  خانم مریم رجوی ایا اورسوراواز، هم کشور عراق بود! که تحریم های ظالمانه نوری المالکی سابق ، حیدر العبادی فعلی بر سازمان مجاهدین وارد کرده باشند ، نتوانید نفر بیمار را به بیمارستان ببرید. که بخاطر عدم دسترسی به دارو و دکتر نفر دچار ایست قلبی شد و جان باخت ؟! این بار کی

هشدار. جان اعضای اسیر در کمپ موقت لیبرتی در خطر است

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و هشتم اکتبر ۲۰۱۴: … تهدید جان اعضای سازمان مجاهدین در لیبرتی جدی شده است که لابی معروف سازمان سناتور جان مکین در نامه ای به آقای جان کری وزیر خارجه امریکا *هشدار می دهد که وضعیت امنیت در بغداد در حال وخیم تر شدن است واعضای سازمان که درکمپ لیبرتی هستند در شرایط خطیری دارند قر�

مریم رجوی چگونه میخواهد دموکراسی را اجرا کند؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۴: … مهمترین مسله این است که طبق قانون شورای ملی مقاومت مجاهدین بدون حضور مسئول شورا هیچ قانونی را نمی توان تصویب یا حذف کرد .درثانی برای تصویب هر قانونی در شورا باید نیم به علاوه یک اعضا حضور داشته باشند ( یعنی بیش از ۳۷۰ عضو). دراین جلسه اولا مسعود رجوی به عنوان مسئ�