نرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی

نرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی

نرخ بنزین و فرقه رجوی - ارتش آزایبخش و کانون های شورشیعلی جهانی، وبلاگ آیینه، بیست و نهم نوامبر 2019:… راستی  چرا سران فرقه رجوی با وجود اینکه می دانند نه تنها هیچ طرفداری در ایران ندارند بلکه مردم ایران در مناسب های مختلف به اینها گفته اند که شما لطفا خفه شید چون به اندازه کافی علیه مردم ایران هم سو با دشمنان قسم خورده مردم ایران نظیر صدام حسین و اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی جنایت و خیانت کرده اید و بیش از هفده هزار نفر از همین مردم ایران را در  اقدامات تروریستی تان کشته اید و حالا برای کشته شدگان حوادث اخیر و حتی کشته شدگان حوادثی نظیر سیل و زلزله اشک تمساح می ریزید. نرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی 

نرخ بنزین و فرقه رجوی - ارتش آزایبخش و کانون های شورشیاشک تمساح جنایتکاران  جهانی و حامی رجوی برای مردم ایران

نرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی

1- از ارتش آزادی بخش تا کانون های شورشی

فرقه  تروریستی رجوی همواره سعی کرده و می کند که همه مناسب های ملی و مذهبی و همه حوادثی که در ایران اتفاق می افتد را به خودش ربط بدهد و به دروغ مدعی اصلی آن معرفی کند و همه اینها رو ربط بدهد به سرنگونی حالا یک زمان که در عراق بود و به سبب حمایت های همه جانبه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق ارتش به اصطلاح آزادی بخش داشت همه اینها رو ربط می داد به فعالیت های تروریستی این به اصطلاح ارتش آزادی بخش تحت عنوان عملیات سرنگونی و حالا هم که مفتضحانه از کشور عراق اخراج شده و با سفارش اربابان جدیدش در آمریکا به کشور آلبانی منتقل شده و دیگه از آن ارتش به اصطلاح ازادی بخشش چیزی جز افراد سالخورده و بیمار باقی نمانده است حالا به دروغ مدعی می شود که همه حوادث را در ایران را توسط کانون های شورشی که توهمی بیش نیست دارد هدایت می کند و سرنگونی را محقق می کند و در رابطه حوادث تلخ هفته گذشته در ایران را که موجب تلفات جانی و خسارت مالی به اموال عمومی را به کانون های شورشی نداشته خودش نسبت داده که قرار بود سرنگونی را برای مریم خانم و اربابانش در امریکا و منطقه محقق سازند.

مریم قجرعضدانلو زالو صفت ترین حرامزاده سیاسی تاریخ ایران

راستی  چرا سران فرقه رجوی با وجود اینکه می دانند نه تنها هیچ طرفداری در ایران ندارند بلکه مردم ایران در مناسب های مختلف به اینها گفته اند که شما لطفا خفه شید چون به اندازه کافی علیه مردم ایران هم سو با دشمنان قسم خورده مردم ایران نظیر صدام حسین و اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی جنایت و خیانت کرده اید و بیش از هفده هزار نفر از همین مردم ایران را در  اقدامات تروریستی تان کشته اید و حالا برای کشته شدگان حوادث اخیر و حتی کشته شدگان حوادثی نظیر سیل و زلزله اشک تمساح می ریزید. و خوب می دانند که نه مردم ایران و نه جهان دروغ های شان را باور ندارند پس چرا این همه روی آن اصرار می ورزند؟  به بنده دلیل اصلی وضعیت اسف بار تشکیلات رو به زوال خودشون هست و این حرفارو برای مصرف داخلی و جلوگیری از موج روز افزون ریزش نیرویی می باشد. نیروهای نگونبختی که در غار کهفی بنام اشرف 3 زندانی و گرفتار هستند و از دنیای بیرون هیچ خبری ندارند حرف های دروغ اینها را باور کنند و بقیه عمرشان را همچون گذشته در این تشکیلات قرون وسطایی تلف کنند البته تجربه ثابت کرده که موفق نبوده و نمی شوند.

در  پایان خطاب به سران فرقه تروریستی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی باید این نکته را یاد آوری کنم شما  و آن شوهر مفقودالاثر تان اول بیایید پاسخگوی جنایات و خیانت های بی شمارتون در این سالیان علیه همین مردمی که دارید الان به دروغ سنگ حمایت از آنها را به سینه میزنید باشید. مگر می شود گروهی که جنگ طلب و خشونت گرا باشه و استراتژی اش ترور و خشونت باشه و با همین استراتژی ضد مردمی دست به کشتار مردم کوچه و خیابان بزند بعد بیاد برای کشته شدگان حوادث اخیر و حتی حوادثی که در ایران نظیر سیل و زلزله اتفاق می افتد اظهار همدردی بکند خود را آزادی خواه و مدافع حقوق بشر جا بزند؟  نه خیر خانم عضدانلو شما و همه اربابان تان نه تنها نمی توانید با این گونه اشک تمساح ریختن ها مردم را فریب دهید بلکه باید در آینده پاسخگوی این گونه شیادی های تان باشید.

لینک به منبع

2- تظاهرات مردم علیه گران شدن بنزین و موج سواری فرقه رجوی

بدنبال  تصمیم دولت ایران برای افزایش قیمت بنزین به لیتری سه هزار تومان عده ای از مردم در شهر های مختلف ایران از تصمیم دولت خشمگین شده و دست به تظاهرات زدند و مخالفت خودشان را با این تصمیم ابراز کردند.

اما  میان در سران فرقه تروریستی رجوی از آنجایی که همیشه برای آماده موج سواری و سواستفاده از حرکات اعتراضی مردم هستند اینبار هم همگام با بقایای خاندان پهلوی و ارباب شان آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی وارد میدان شده و سعی می کنند مردمی که برای خواسته های معیشتی  دست به تظاهرات آرام زده اند را تشویق به خشونت کنند که البته مثل گذشته موفق نخواهند شد مردم ما هوشیار هستند و برای رسیدن به خواسته های معیشتی شان هیچ نیازی به گروه تروریستی رجوی که چون گرگ در لباس میش ظاهر شده و خود را قیم مردم می پندارد ندارند. البته سران فرقه تروریستی رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی آنقدر وقیح و پررو هستند که حتما این حرکات اعتراضی مردم را همانند اتفاقات گذشته کار کانون های دروغین خود تحت عنوان کانون های شورشی که توهم و دروغی بیش نیست می دانند که به خیال خام شان دارند سرنگونی را محقق می کنند. باید به ایشان گفت برو فکر نان کن خربزه آب هست و بهتر هست بجای اینگونه حرکات مذبوحانه کلاه تشکیلات پوسیده شان را سفت بگیرند که سونامی ریزش نیرویی و فروپاشی کامل تشکیلات آنرا را نبرد.

لینک به منبع

نرخ بنزین و فرقه رجوی – ارتش آزایبخش و کانون های شورشی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کارنامه-حقوق-بشر-مجاهدین-خلق/

کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق در آستانه نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل

کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق علی جهانی، وبلاگ آیینه، سیزدهم نوامبر 2019:…  همه ساله  همزمان با نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سران فرقه رجوی هیاهو راه می اندازند و در تبلیغات شان به دروغ خود را مدافع سرسخت حقوق بشر معرفی می کنند در صورتیکه خودشان در مناسبات قرون وسطایی و استالینی شان نقض فاحش حقوق بشر و آزادی بیان وجود دارد. و حتی در  زمینه نهادهای حقوق  بشری نظیر دیدبان حقوق گزارشی در مورد اعدام و شکنجه و زندان در سازمان مجاهدین در زمان صدام حسین منتشر کرده است حالا سوال اینجاست که مگر یک سازمان فرقه گرا که خودش در مناسباتش سرکوب و سانسور خفقان شدید وجود دارد میتواند مدافع  حقوق بشر باشد؟ کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق در آستانه نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل 

https://iran-interlink.org/wordpressfa/wp-content/uploads/2019/04/Saddam_Private_Army_MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult.jpgحمزه رحیمی، قربانی مقاوم زیر شکنجه های سال 74 مجاهدین خلق ایران

کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق در آستانه نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل

علی جهانی

آقای علی جهانی آلمان

همه ساله  همزمان با نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سران فرقه رجوی هیاهو راه می اندازند و در تبلیغات شان به دروغ خود را مدافع سرسخت حقوق بشر معرفی می کنند در صورتیکه خودشان در مناسبات قرون وسطایی و استالینی شان نقض فاحش حقوق بشر و آزادی بیان وجود دارد. و حتی در  زمینه نهادهای حقوق  بشری نظیر دیدبان حقوق گزارشی در مورد اعدام و شکنجه و زندان در سازمان مجاهدین در زمان صدام حسین منتشر کرده است حالا سوال اینجاست که مگر یک سازمان فرقه گرا که خودش در مناسباتش سرکوب و سانسور خفقان شدید وجود دارد میتواند مدافع  حقوق بشر باشد؟

 

اکنون  برای روشنتر شدن این موضوع نگاهی می اندازیم به کارنامه سیاه فرقه  تروریستی رجوی در زمینه نقض فاحش حقوق بشر

رجوی  وقتیکه با خیانت به بنیان گزاران سازمان رهبری سازمان تصاحب کرد با تبدیل سازمان به سازمان مسعود و مریم این سازمان را تبدیل به یک فرقه تروریستی کرد که حقوق بشر و آزادی بیان نه تنها معنی ندارد بلکه در آن اولیه ترین حقوق نیرورهای سازمان نظیر ملاقات با خانواده و ازدواج کردن نادیده گرفته میشود.

در این سازمان بچه های زیر سن قانونی از پدر مادر جدا شده و در عملیاتنظامی از آنها استفاده شده و کشته شده اند

دراین سازمان نفرات ناراضی نه تنها حق خروج از سازمان را ندارند بلکه زندانی و شکنجه و اعدام می شوند

در این سازمان همه باید تن به طلاق اجباری داده و رهبری عقیدتی رجوی را بپذیرند و نه تنها حق داشتن عقیده ای دیگر در این سازمان ممنوع است بلکه اگر هم کسی یک عقیده دیگر مثلا مسیحی باشد باید تغییرعقیده دهد وگرنه با خشم رجوی مواجه می شود

بالاترین خطر برای فرقه مجاهدین در آلبانی شعله کشیدن عشق و عاطفه است  قسمت سوم

 

 

در این سازمان هیچکس حق انتقاد از مسئولین و بطور خاص رهبری سازمان را ندارد و تحمل شنیدن کوچکترین انتقاد از جانب رجوی وجود ندارد و ایشان فتوای قتل منتقدین سازمان را صادر کرده است.

این سازمان تروریستی تحت عنوان عملیات سرنگونی بیش از هفده هزار نفر از شهروندان ایرانی را کشته است.

بله دوستان چنین سازمانی با این کارنامه سیاه حقوق بشری می تواند مدافع حقوق بشر باشد؟

کارنامه حقوق بشر مجاهدین خلق در آستانه نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تظاهرات-مردم-عراق-و-لبنان-و-تحلیل-های-آب/

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، ششم نوامبر 2019:… در میان تحلیل های آبکی و دورغپردازی های سران فرقه رجوی خیلی مضحک و خنده دار است. سران فرقه تروریستی رجوی که از جنگ داخلی سوریه و تنش بین آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی برای پیشبرد مقاصد شوم جنگ طلبی های شان نا امید شده اند و پروژه فشار حداکثری که مبتکر اصلی اش جان بولتن بود با اخراجش از کاخ سفید شکست خورده است. تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی 

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجویخواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی

مدتی  هست که مردم عراق و لبنان بخاطر یک سری خواسته های معیشتی و سیاسی دست به تظاهرات زده اند و دولت های خارجی و بطور خاص آمریکا برای مصادره این حرکات اعتراضی کیسه گشادی دوخته اند ولی مردم عراق و لبنان و دولت مردان و مقامات مذهبی این دو کشور حواس شان جمع هست که کسی از خواسته های بر حق شان سواستفاده نکند.

اما  در میان تحلیل های آبکی و دورغپردازی های سران فرقه رجوی خیلی مضحک و خنده دار است. سران فرقه تروریستی رجوی که از جنگ داخلی سوریه و تنش بین آمریکا و متحدین منطقه ای اش نظیر اسرائیل و شیوخ مرتجع عربستان سعودی برای پیشبرد مقاصد شوم جنگ طلبی های شان نا امید شده اند و پروژه فشار حداکثری که مبتکر اصلی اش جان بولتن بود با اخراجش از کاخ سفید شکست خورده است.

اعتراضات عراق و لبنان و فتوشاپ های مجاهدین

 

 

لذا حالا سران فرقه تروریستی رجوی روی تظاهرات مردم عراق و لبنان سرمایه گذاری کرده اند و در تحلیل های آبکی برای نیروهای نگونبخت سازمان می گویند که مردم عراق و لبنان دارند حکومت شان را سرنگون می کنند و بعدش یک حکومت دلخواه ما در عراق روی کار میاد و ما بر میگردیم به عراق و سرنگونی را محقق می کنیم خلاصه اینبار سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی فرقه تروریستی رجوی می خواهد سرنگونی را از طریق تظاهرات مردم عراق و لبنان محقق کند. البته کسی حتی نیروهای نگونبخت سازمان هم اینگونه تحلیل های آبکی و تکراری و دروغ پردازی ها را باور نمی کند و نیروهای سازمان بخوبی می دانند که رجوی از همان اول رفتن به عراق و پذیرش نوکری صدام حسین را با دروغ اینگونه توجیه می کرد با هدف سرنگونی این تصمیم گرفته شده است و بعدش هم بعد از آتش بس بین ایران و عراق همواره با تحلیل های آبکی نظیر جرقه و جنگ وعده های دروغین سرنگونی می داد که همه دیدند بجای سرنگونی حکومت ایران ارباب خودشان یا بقول رجوی صاحب خونه یعنی صدام حسین سرنگون شد و سازمان خلع سلاح شده و قلعه استراتژیکی اشرف را که ظرف فرقه گرایی بود از دست داد و نیروهای داعش یا بقول سران فرقه رجوی عشایر انقلابی عراق نتواستند کاری برای این سازمان فرقه گرای رجوی بکنند و همین مردم عراق بودند که خواستار اخراج سازمان از کشور شان بودند که نهایتا با خفت و خواری از کشور عراق اخراج به کشور آلبانی منتقل شدند و در آنجا هم آوردن لابی هایی نظیر جان مکین جان بولتن و جولیانی و برگزاری سورچرانی برای مقامات آلبانی و دیدار با رئیس جمهور آلبانی هم دردی از درد های لاعلاج سازمان دوا نکرد لذا حالا یک کیسه گشاد دوخته اند تا شاید با تحلیل های آبکی و تکراری و دروغ پردازی ها شان در مورد تظاهرات مردم عراق و لبنان بتوانند نیروهای نگونبخت سازمان را فریب دهند و چند صباحی بیشتر به عمر تشکیلات استالینی و قرون وسطایی شان بیفزایند و با اینگونه تحلیل های آبکی و تکراری و دروغ پردازی ها جلوی موج روز افزون ریزش نیرویی و فروپاشی کامل تشکیلات پوسیده شان را بگیرند.

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی

***

چهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیستچهره کریه رجوی ها آرایش پذیر نیست

مسعود خدابنده سی خرداد مجاهدین خلق ایرانورود سازمان مجاهدین خلق به ‘فاز نظامی’ و پیامدهای آن
(مسعود خدابنده، بی بی سی، ژوئن ۲۰۱۱)

مجاهدین خلق سی خرداد و شکست مبارزه مسلحانهنقش مجاهدین در سی خرداد سال ۱۳۶۰ و درسهایی که آموخته نشد

مریم رجوی سرنگونی را به 2021 موکول کردسرنگونی ؛ استراتژی یا وسیله فریب اعضا 

Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_MerceariesInside the MEK: The Secluded Group Scheduled to Overthrow the Iranian Regime (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

همچنین: