نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجوی

نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجوی

نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجویمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژانویه 2021:… پس از سپری شدن چهار سال فشار حداکثری و شکست حداکثری اینک فرقه رجوی نشست های داخلی را کلید زده است تا مثل همیشه گناه سرنگون نکردن را به گردن قربانیان نگونبخت بیاندازد. نشست هائی که اساسا برای بدر بردن سران خائن سازمان مجاهدین خلق مسعود ومریم رجویست. مسعود رجوی شارلان بر طبق عادت دیرنه شیادی پس از هر شکست قربانیان را طرف حساب قرار میداد و میگفت خودتان را بخوانید و بگوئید چرا نتوانستیم سرنگون کنیم؟  به همه قربانیان در طول دهها سال القا شده است که مسبب هر شکستی افراد هستند و این افراد یا همان قربانیان خود را کنکاش میکنند و بصورت الینه شده خود را گناهکار قلمداد میکنند در حالی که مسئول هزاران هزار خطا و شکست وهزاران هزار کشته کسی نیست جز خود مسعود رجوی و مریم رجوی. نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجوی 

With Trump gone , is the MEK finished ?With Trump gone , is the MEK finished ?

نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجوی 

همزمان با پایان ترامپ نشست های درونی فرقه رجوی برای سرکوب قربانیان کلید خورد

چهار سال پیش همزمان با روی کار آمدن ترامپ و دار و دسته وبرکرسی قدرت نشستن خطرناکترین افراد کره زمین در کنار ترامپ ، نشست های گسترده درونی در فرقه رجوی آغاز شد. مضمون نشست ها و جلسات آمادگی برای سرنگونی بود. مسعود رجوی و مریم رجوی با قاطعیت اعلام کردند:

“در دوران ترامپ قطعا امریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد وما یعنی مجاهدین را در میدان ازادی فرود خواهد اورد  و نتیجه اینکه   این اخرین امادگی برای سرنگونی است و اگر نتوانستیم سرنگون کنیم بروید هرجا که دوست دارید ودیگر تعهدی ندارید”

تعهدی که مسعود رجوی و مریم رجوی از قربانیان اسیر در فرقه گرفتند دو ساله بود و تاریخ پایان تعهد هم درست روز انتخابات امریکا یعنی چند هفته پیش اعلام شده بود.

علاوه بر سازمان مجاهدین، گروهها  ودستجات سلطنت طلب و یا دیگر گروه چه های تجزیه طلب دسته دسته مثل علف هرز از هر جائی سبز می شدند. مضاف بر اینها کم نبودند افراد بزهکاری که موقعیت را مغتنم شمرده و خود را به هر ترتیب به یکی از منابع دشمنان متخاصم با ایران همچون آل سعود و اسرائیل وصل کردند. بسیار جالب است اگر بدانیم که همه نامبردگان ساک و چمدان خود را هم بسته بودند که بزودی روی تانک های امریکائی در ایران جشن بگیرند.  بارزترین نمونه آن بولتون یکی از مقامات عالیرتبه ترامپ بود که تاریخ هم داده بود. او گفته بود جشن پیروزی را در بهمن ماه سال 2019 در میدان آزادی جشن میگیریم و فرقه رجوی هم کف و هورا به بولتون وترامپ که عجله کنید.

سرلشگرهای ارتش آزادیبخش آنلاین در آلبانی – فرقه رجوی دوران ترامپ و انتخابات امریکا

حالا ببینیم ترامپ در این چهار سال چه کرد.  معاهده برجام خوب یا بد، معاهده ای بود که بین امریکا و ایران و سه کشور اروپائی به همراه چین و روسیه امضا شده بود اما ترامپ درگام نخست از این معاهده خارج شد وسپس سخت ترین تحریم های ضدبشری علیه ضعیف ترین طبقات جامعه ایران را آغاز کرد به گونه ای که دارو وغذا نیزشامل این تحریم ها شد. نکته قابل توجه اینجاست که این تحریم ها توسط  سازمان مجاهدین خلق و دیگر خائنین به واسطه لابی های آنها با کثیف ترین گروهها و اشخاص انجام میگرفت. افرادی همچون شلدون ادلسون که دشمنی اش را با مردم ایران و کشور ایران هیچگاه مخفی نمیکرد و حتی خواستار بمباران اتمی ایران هم شده بود و یا بولتون که رسما خواستار بمباران ایران شده بود و گفته بود همین الان اینکار را بکنید. با گذشت چند سال از تحریم های جنایتکارانه و به نتیجه نرسیدن این تحریم ها و مقاومت مردم ایران  همان لابی ها دوباره به تکاپو افتاده و اینبار دست به ترور و آدمکشی زدند. ترور مقامات نظامی ایران و دانشمندان ایرانی نیز نتوانست مقاومت مردم ایران را ازبین ببرد.

برطبق آمارهای غیررسمی هزاران نفر از مردم ایران در اثر این تحریم های جنایتکارانه غذائی و داروئی از بین رفته اند اما نکته قابل توجه اینجاست که درتمامی مراحل فوق که گفته شد و ترامپ آنرا اجرائی کرد  نقش خائین پست فطرت غیرقابل انکار است. همدستی باندهای کثیف و مافیائی مجاهدین خلق، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان و…. بخش هائی از اصلاح طلبان داخل ایران درکمک به ترامپ برای اجرای سناریو ویران کردن ایران بخش قابل توجه این سناریو بوده است. بدون تردید ترامپ بدون همدستی این خائنین نمیتوانست تا این میزان از مردم ایران قربانی بگیرد.

و اینک در سال 2021 هستیم ، رویای ویران کردن کشور ایران و مردم ایران به همراه ترامپ و تمام خائنین به تاریخ پیوسته اند. آنها که با آمدن ترامپ چمدان بستند  حالا وقت آن است چمدانهایشان را خالی کنند و رویای ویران کردن ایران را به گور بسپارند. در کشور ما ایران دهها مشکل بزرگ و کوچک ساختاری وجود دارد اما مردم ایران به تجربه یافته اند همه راه حل ها در خودشان است و هیچ اجنبی نمی خواهد و نمیتواند به مردم ایران و کشور ایران کمک کند. این خائنین بی شرافت بودند که میخواستند از یک گنده لات امریکائی فرشته نجات بسازند و اساسا این فرمول و این سناریو برای همیشه به خاک سپرده شد که دشمنان متخاصم با مردم ایران میخواهند به ایران و مردمش کمک کنند. دوران فریبکاری پایان یافته و مردم ایران هوشیارتر از قبل از یاد نمیبرند جنایتکاران جنگی امریکائی و همدستان خائن ایرانی همچون سازمان مجاهدین خلق، سلطنت طلبان و… را که چگونه میخواستند ایران را ویران کنند.

نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجوی

همه اینها را گفتیم تا به اصل ماجرا برگردیم. پس از سپری شدن چهار سال فشار حداکثری و شکست حداکثری اینک فرقه رجوی نشست های داخلی را کلید زده است تا مثل همیشه گناه سرنگون نکردن را به گردن قربانیان نگونبخت بیاندازد. نشست هائی که اساسا برای بدر بردن سران خائن سازمان مجاهدین خلق مسعود ومریم رجویست. مسعود رجوی شارلان بر طبق عادت دیرنه شیادی پس از هر شکست قربانیان را طرف حساب قرار میداد و میگفت خودتان را بخوانید و بگوئید چرا نتوانستیم سرنگون کنیم؟  به همه قربانیان در طول دهها سال القا شده است که مسبب هر شکستی افراد هستند و این افراد یا همان قربانیان خود را کنکاش میکنند و بصورت الینه شده خود را گناهکار قلمداد میکنند در حالی که مسئول هزاران هزار خطا و شکست وهزاران هزار کشته کسی نیست جز خود مسعود رجوی و مریم رجوی. قربانیان فرقه رجوی به خودتان شک نکنید. آنکه باید پاسخ بدهد مسعود و مریم رجویست. بهتر است از رجویها بپرسید چرا خادم صدام شد؟ و سپس به آغوش ال سعود خزید؟ و بعد  چکمه ها و دستان خونین ترامپ را لیس زد؟ قربانیان فرقه رجوی که همچنان اسیر این شارلاتانها هستید، دیگر بس است. چهل سال است رجوی به شما هر روز دروغ میگوید. از خودتان بپرسید چرا رجوی نیست شده است؟ همین یک سوال کافیست تا زنجیر دست و پای شما درهم بشکند.  دنیای آزاد فراتر از یک دایره بسته و یک سیکل معیوب است. فقط خودتان میتوانید زنجیر دست و پایتان را باز کنید. امتحان کنید شما میتوانید و مطمئن باشید که میتوانید .

منصور نظری، پاریس

نشستهای درونی مجاهدین پس از شکست جدید رجوی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حمایت-رجوی-از-ترامپ-و-کودتا-در-کنگره-بی/

حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماندمنصور نظری، ایران اینترلینک، پاریس، دهم ژانویه 2021:… چهار سال پیش وقتی ترامپ به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد مسعود رجوی و مریم رجوی پیام تبریک برای ترامپ فرستادند  واعلام کردند دوران سرنگونی آغاز شد. همزمان در کمپ فرقه رجوی با نواختن مارش پیروزی از قربانیان تعهد دو ساله گرفتند که فقط شما دو سال نزد مجاهدین بمانید و اگر نتوانستیم سرنگون کنیم به هرکجا که میخواهید بروید. مجاهدین آنقدر مطمئن بودند که با خریدن لابی های امریکائی همچون بولتون از او خواستند اعلام کند سال 2019 در ایران جشن پیروزی خواهیم گرفت. حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند 

Pompeo Set To Back The Wrong Group Again (MEK, Rajavi cult)Pompeo Set To Back The Wrong Group Again (MEK, Rajavi cult)

حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

سقوط خفت بار شارلاتان  و سر به دیوار کنگره کوبیدن فرقه رجوی و مزدوران وطن فروش

منصور نظری

آقای منصور نظری پاریس

کارنامه سیاه مزدوری و وطن فروشی فرقه رجوی و دیگر خائنین ایرانی نما  برهیچ کس پوشیده نیست. کمتر کسی است که نداند فرقه رجوی چگونه در طی چهل سال گذشته فقط با خدمت به جانیانی همچون صدام وسپس قاتل جانی و آدمکش ضد بشردیگری به نام  بن سلمان و درکنارش ترامپ چه خدماتی به این دشمنان مردم ایران و کشور ایران رسانده است.

چهار سال پیش وقتی ترامپ به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد مسعود رجوی و مریم رجوی پیام تبریک برای ترامپ فرستادند  واعلام کردند دوران سرنگونی آغاز شد. همزمان در کمپ فرقه رجوی با نواختن مارش پیروزی از قربانیان تعهد دو ساله گرفتند که فقط شما دو سال نزد مجاهدین بمانید و اگر نتوانستیم سرنگون کنیم به هرکجا که میخواهید بروید. مجاهدین آنقدر مطمئن بودند که با خریدن لابی های امریکائی همچون بولتون از او خواستند اعلام کند سال 2019 در ایران جشن پیروزی خواهیم گرفت .

در این چهار سال سخت ترین تحریم های تاریخ برعلیه مردم ایران و کشورایران بکار گرفته شد وبا ترورهائی که به درخواست آل سعود و  اسرائیلی ها انجام گرفت. ترامپ رسما مسئولیت ترور و جنایت را بعهده گرفت و تهدید نظامی که تمام نقاط ایران را بمباران میکنیم. در این بین خائنین و مزدوران وطن فروش از سلطنت طلب گرفته تا تجزیه طلب تا زن برنده جایزه حقوق بشر و مجاهدین خلق بصورت رسمی و غیررسمی خواهان بمباران ایران شدند اما با همه اینها ترامپ وجنگ طلبان امریکائی با یک مشکل بزرگ روبرو بودند  و آن اینکه میدانستند ایران، لیبی یا سوریه یا افغانستان یا عراق نیست و نمیتوانند حریف ایران شوند.

با پایان یافتن انتخابات امریکا و شکست ترامپ رویای خائنین ومزدوران وطن فروش از جمله فرقه رجوی وسلطنت طلبان و تجزیه طلبان و مردارهای اصلاح طلب که به زیر قبای ارباب بزرگشان خزیده بودند نیز همه دود شد و به هوا رفت. از همه اینها بدبخت تر فرقه رجوی بود که کیسه گشادی دوخته بود تا در سایه ترامپ شارلاتان به نان و نوائی برسد اما دست روزگاربرآن بود تا یک سیلی به ترامپ و یک سیلی دیگر به این خائنین بزند. ترامپ و همدستان ایرانی نمای مزدور پس از این اتفاق همچون گاو وحشی  سر بر هر دیواری میکوبیدند تا ورق را برگردانند. نقشه ترامپ برای کودتا در کشور خودش با همدستی فاشیست ترین هوادارانش و نوکران وطن فروش ایرانی اش در ششم ژانویه در برابر کنگره امریکا آنچنان بود که یک سیلی فراموش ناشدنی دیگر نوش جان کردند. بطور خاص فرقه تمام سوز شده رجوی و سلطنت طلبان و دیگرمزدوران ایرانی نما. همکاری سازمان مجاهدین خلق ایران و سلطنت طلبان و دیگر پادو ها در مراسم سرکوفتن برکنگره امریکا برای ابقای ترامپ پایان شکست خفت بار شارلاتان و نوکران ایرانی نما همراه بود.

حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند

سازمان مجاهدین خلق اگر تا آنروز نیم سوز شده بود اما از ان پس میتوان این فرقه را تمام سوز شده دید. سرنوشت رغت بار سازمانی که آلوده به هرکثافتی شده است. خفت و خاری و ننگ خیانت بر پیشانی مسعود و مریم رجوی و این سازمان تبهکار مهر شده است و تا ابد درس عبرت تاریخ ایران خواهد بود.

و نکته اخر اینکه زمان آن فرا رسیده تا قربانیان باقیمانده در این فرقه خود را از این منجلاب برهانند و با شکستن زنجیرهای اسارت خود را از شر مارهفت خطی به نام رجوی رها کنند. قربانیان گرفتار در فرقه رجوی با خود بیاندیشید، زندگی در مرداب بس است، اراده کنید وتصمیم بگیرید رها شوید. 

خواستن توانستن است و شما میتوانید

(پایان)

حمایت رجوی از ترامپ و کودتا در کنگره بی نتیجه ماند 

*** 

منصور نظری میهمان تلویزیون مردم تی ویسرنوشت رجوی عبرت روزگار

آقای منصور نظری مهمان برنامه زنده این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم

منصور نظری میهمان تلویزیون مردم تی وی

Pompeo Set To Back The Wrong Group Again MEK Rajavi cult Alireza JafarzadehAli Reza Jafarzadeh, Suicide bomber, Terrorist recruiter for Saddam Private Army with Mike Pompeo 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-در-اغتشاشات-امریکا-شرکت-داشتن/

مجاهدین در اغتشاشات امریکا شرکت داشتند

مجاهدین در اغتشاشات امریکا شرکت داشتنددکتر عماد آبشناس، اسپوتنیک، نهم ژانویه 2021:… همه هم می دانند که امروزه اعضای سازمان مجاهدین خلق حقوق بگیر عربستان سعودی و تحت فرمان اسرائیل هستند و بعید به نظر می آید بدون هماهنگی و یا حتی دستور عربستان سعودی و اسرائیل دست به چنین کاری زده باشند و به صورت علنی حاضر باشند وارد کنگره آمریکا شوند. تجربه تاریخی نشان داده که اعضای این گروه تروریستی هر جا که بوده اند در اعمال مخالف منافع مردم کشورها مشارکت داشتند، از عراق که با صدام حسین در سرکوب مردم همکاری داشتند تا سوریه که با داعش بر علیه مردم سوریه همکاری داشتند. مجاهدین در اغتشاشات امریکا شرکت داشتند 

Trump White House InsurgentsTrump’s MEK version of events won’t secure victory against Iran, lets ISIS off the hook

مجاهدین در اغتشاشات امریکا شرکت داشتند

مشارکت عجیب مخالفین جمهوری اسلامی در حمله به کنگره آمریکا

علیرغم قابل پیش بینی بودن رفتارهای عجیب و غریب طرفداران آقای ترامپ به دلیل رفتارهای غیر اصولی رئیس جمهوری این کشور اما اینکه برخی طرفداران سازمان مجاهدین خلق و یا سلطنت طلب ها ومخالفین جمهوری اسلامی ایران در تظاهرات در مقابل کنگره حضور داشته باشند و با حمله کنندگان به کنگره همکاری کنند شاید نکته ای بود که هیچ کس نمی توانست باور کند رخ دهد.

البته در رسانه های وابسته به گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران به صورت کاملا روشن مشخص بود که آنها از انتخاب آقای جو بایدن شدیدا ناراحت هستند و حتی به صورت علنی در حال زیر سوال بردن انتخابات آمریکا و حمایت از صحبت های تفرقه افکنانه آقای ترامپ در میان آمریکایی ها واصرار بر تقلب در انتخابات این کشور بودند و تلاش داشتند آمریکایی های ایرانی الاصل را به سمت و سوی همراهی با مخالفان آقای بایدن سوق دهند.

صبح روز وقوع این حادثه برخی تصاویر در رسانه مختلف از حضور این افراد با پرچم های رسمی خود در تظاهرات منتشر شد اما حتی من که بیش از سی و پنج سال است در حوزه رسانه فعالیت می کنم نتوانستم باور کنم که این تصاویر صحت دارد وتصور کردم شاید این تصاویر ساختگی باشد.

اما طی روز تماسهای زیادی از دوستان خبرنگار خود در آمریکا دریافت کردم که همه تاکید می کردند مجموعه های شناخته شده ای از سازمان مجاهدین خلق و سلطنت طلب ها که معمولا تصاویر آنها در تظاهرات بر علیه مقامات ایرانی که به نیویورک سفر می کنند هم منتشر می شود، در این تظاهرات شرکت داشتند.

این خبرنگاران که در صحنه حضور داشتند و برخی از آنها اخبار ایران را نیز پوشش می دهند و از این طریق بنده با آنها آشنایی دارم تاکید داشتند که حتی اگر این افراد پرچم رسمی تشکیلاتی خود را حمل نمی کردند آنقدر معروف بودند که همه آنها را می شناختند.

باز مقداری تامل کردم ولی عصر پنج شنبه مصاحبه ای از آقای منصور فرهنگ در یکی از رسانه های فارسی مخالف ایران مشاهده کردم که او هم بر این مساله صحت گذاشت.

ممکن است خبرنگاران آمریکایی در شناسایی این افراد ممکن اشتباه کنند ولی اینکه فردی مانند منصور فرهنگ این مساله را تایید کند کاملا مشخص است که دیگر شکی در این باره وجود ندارد.

بلا فاصله به یاد صحبت چند خبرنگار سعودی که دو نفرشان سردبیر نشریات شناخته شده سعودی هستند افتادم.

چند روز پیش به صورت جداگانه با هم گپ می زدیم و هر دو این سردبیر ها تاکید داشتند آقای جراد کوشنر داماد ترامپ در سفر اخیر خود به آمریکا مبالغ بسیار زیادی دلار نقد از عربستان به آمریکا برده، که البته بحث در این بود که شاید این پولها برای تطمیع ترامپ جهت حمله به ایران باشد.

ولی خوب با کنار هم چیدن پازل ها می توان همچنین استنباط کرد که شاید این پولها برای کار دیگری بوده.

وبه ذهن من آمد یعنی آیا ممکن است که آقای کوشنر این پولها را برای ایجاد شورش در آمریکا نیاز داشته و عربستان سعودی در اختیار وی قرار داده؟

بر کسی پوشیده نیست که عربستان سعودی و اسرائیل سرمایه گذاری های کلانی روی ترامپ انجام داده اند و امیدهای زیادی برای دوره بعدی ریاست جمهوری ترامپ داشتند و با شکست وی در انتخابات ضربه سنگینی را متحمل شدند.

همه هم می دانند که امروزه اعضای سازمان مجاهدین خلق حقوق بگیر عربستان سعودی و تحت فرمان اسرائیل هستند و بعید به نظر می آید بدون هماهنگی و یا حتی دستور عربستان سعودی و اسرائیل دست به چنین کاری زده باشند و به صورت علنی حاضر باشند وارد کنگره آمریکا شوند.

مجاهدین در اغتشاشات امریکا شرکت داشتند

تجربه تاریخی نشان داده که اعضای این گروه تروریستی هر جا که بوده اند در اعمال مخالف منافع مردم کشورها مشارکت داشتند، از عراق که با صدام حسین در سرکوب مردم همکاری داشتند تا سوریه که با داعش بر علیه مردم سوریه همکاری داشتند تا …

اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی اینها را از لیست تروریستی خود خارج کرده و به آنها اجازه تحرک می دهند می تواند زمینه اینگونه فعالیت های آنها را نیز ایجاد کند.

یعنی اگر جایی احساس کنند که منافع سیاسی شان ممکن است در خطر باشد حتی بر علیه مردم میزبان و یا حکومت آن کشور شورش کنند و یا حتی دست به اعمال تروریستی بزنند.

ساختار فکری و سازمانی این تشکل ها بر این اساس بنا شده و تغییرات ظاهری نباید تصور کرد که می توان ایدئولوژی و ساختار فکری این تشکل و یا تشکل های مشابه را تغییر داد و کشورهایی که پذیرای گروه های تروریستی می باشند باید توقع داشته باشند که روزی روزگاری آنها زهرشان را بریزند.

البته شاید هم حامیان این گروه ها خواسته اند به نوعی هم به قانونگذاران آمریکایی و هم به رئیس جمهوری منتخب این کشور گوشزد کنند در در صحنه آمریکا حضور قوی نظامی دارند و اگر احیانا دولت بعدی آمریکا بخواهد روابط اش را با جمهوری اسلامی ایران را بهبود ببخشد، با شورش های مختلف واعمال تروریستی مواجه خواهد شد ودلیل اصلی حمل این پرچم ها رساندن آدرس حامیان آنها بوده وخوب طبیعتا خواسته اند به ترامپ و همسویان ترامپیسم بگویند که تا آخر با آنها هستند.

لینک به منبع

مجاهدین در اغتشاشات امریکا شرکت داشتند

***

حضور هواداران ایرانی ترامپ در یورش به کنگره/ واکنش مهاجرانی

پایگاه خبری آفتاب 
لینک به منبع

آفتاب‌‌نیوز :عطاءالله مهاجرانی در توییتی نوشت:‌ سلطنت‌طلبان و طرفداران مجاهدین خلق در تظاهرات شورش علیه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا شرکت داشته‌اند.

https://twitter.com/MohajeraniSayed/status/1346966026450309122?s=20

*** 

رابطه با مجاهدین خلق را قطع کنید اما بیائید پشت پرده را هم بنگریممجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

سی دیماه 1379 آزادی مسعود رجوی از زندان ساواک-5اشرف، چه پایان بد فرجامی!

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

همچنین: