نقد و برسی پیام شما ره 11 منتصب به مرحوم مسعود رجوی (قسمت سوم )ا

نقد و برسی پیام شما ره 11 منتصب به مرحوم مسعود رجوی (قسمت سوم )ا

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و هفتم نوامبر 2018:… در سال 74 هم که سری مانورهای به نام شیرو خورشید،امید ایران ، غرش شیر و اخرین مانور که به نام سیمرغ بود شخص مسعود رجوی برای بازدید حضور داشت …. در مانور آخر که تقریبا تمام سیستم نظامی شرکت کرده بودند.  از سال 1387  تا سال 1395 هر سال در عید نوروز یک سین دیگر به هفت سین اضافه می کردند و مریم همیشه … 

مریم رجوی مجاهدین خلق تروریسم ایران عراق آلبانیشعار جدید مجاهدین در سال ۱۳۹۵، «سرافرازی» بجای «سرنگونی»

لینک به منبع

نقد و برسی پیام شما ره 11 منتصب به مرحوم مسعود رجوی (قسمت سوم )

برنامه از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است

هر چقدر طول بکشد ، هرنشیب و فراز داشته باشدسرنگونی دشمن ضد بشری محتوم است .

برای درک این جملات باید فرهنگ صحبت کردن فرقهرجوی را دانست تا درک کرد این  موجودات باچه فرهنگی حرف می زنند. میگونید هر چقدر طول بکشد یعنی این 37 سالهیچ .مرحوم رجوی در همان کتاب جمع بندی یک ساله مقاومت  و مبارزه مسلحانه گفت : که جنگ ما کوتاه مدت است و این رژیم در کوتاه مدت سرنگون می شود نهدراز مدت و زمان آن را بین یک سال تا حد اکثر سه سال یعنی تا سال 64 اعلام کرد .  در ان زمان بندی که دادهبودند هیچ اتقافی نیفتاد که اقا فیلش هوای هندوستان کرد و مسله ازدواج با مریم قجرپیش امد . در سالهای بعد هم گفت اگر جنگ تمام شود یا خمینی بمیرد این رژیمقطعا سرنگون خواهد شد و قرار بود بعد از پایان جنگ یا مرگ خمینی هسته های مقاومتادارات را در تهران تصرف کنند.که همگان شاهد بودیم که هیچ اتفاقینیفتاد.بعد از ان تا زمان یکه ما درون تشکیلات بودیم هر سال که عید نوروز می شد بهاصطلاح می خواست جمعبندی یک سال گذشته را بزند و برنامه سال اینده را مشخص کند یک روضه سرنگونی را مسعود رجوی غر غره میکرد . در سال 74 هم که سری مانورهای به نام شیرو خورشید،امید ایران ، غرش شیر واخرین مانور که به نام سیمرغ بود شخص مسعود رجوی برای بازدید حضور داشت .و بعد هادر جمع بندی می گفتنداین مانور در اشل سرنگونی بوده ، در مانور اخر که تقریبا تمامسیستم نظامی شرکت کرده بودند.  از سال1387  تا سال 1395 هر سال در عید نوروز یکسین دیگر به هفت سین اضافه می کردند و مریم همیشه تابلوی سین سرنگونی را در سالتحویل به دست می گرفت که امسال سال سرنگونی است. دفتریاداشتی به نفرات میدادند  که روی دفترها چاپ می کردند ساعتسین را شما تعیین خواهید کرد یعنی وقتی محقق نمی شد تقصیر ماها بود که در آندفترها فاکتهایمان را خوب ننوشتیم

سال 90 را که خود مسعود رجوی در سخنرانی عید نوروزش رسما سال سرنگونی اعلام کرد و گفت خامنه ای تا آخر امسال سرنگون است .

اگر 200 سال دیگر هم طول بکشد پس کشیده اینها پیش بینی کرده اند که بالاخره یک زمانی این جمهوری اسلامی خواهد رفت تاریخ را که نگاه کنیم بخصوص تاریخ ایران را از 2500 سال به این سو چند صد نوع حکومت در ایران عوض شده و هیچ کسی هم منکر ان نیست و نبوده است .ان زمانی که خودش در قید حیات بود یعنی 32 سال گذشته هرچه اعلام کرد و تحلیل کرد همه اش دروغ از اب درامد و الان هم 5 سال است که کسانی دیگر دارند این نقش را به همان شکل اجرا می کنند باز هم کماکان تا امروز پوچ بوده است .با خرمرد رندی تمام به هیچ عنوان زمان نمی دهند تا بتوانند اعضا اسیر را کما کان در بند نگه بدارند . در واقع لپ کلام این است اقا معطل سرنگونی نباشید فل معطلی برای سرنگونی .

هر نشیب و فرازی داشته باشد! خوب در این 37 سال شاهدش بودیم از شهرهای ایران به کوه های کردستان پرتاب کرد ، از کوههای کردستان به دره های عراق پرتاب کرد که لب مرز بود . ازانجا به به شهرهای عراق و سپس به قرارگاه اشرف سابق پرتاب کرد . بعد از بیست سال از قراگاه اشرف به حومه بغداد پرتاب کرد .از انجا به تیرانا در کشور البانی و سپس به تعبیدگاه دورس پرتاب کرد که اخرین منزل گاه این فرقه خواهد بود . که بعد از 37 سال کماکان همان شعار های روز اول است که دارند تکرار می کنند.

نکته وجود دارد که شاید بعضی از هموطنان سوال کنند که خوب چرا کسی اعتراض نمیکند یا سوالاتی از این قبیل؟ یک واقیعت تلخی وجود دارد که درون تشکیلات فرقه انچنان خفقان شدیدی وجود دارد که زبانها را بسته است .کسی قدرت پرسش یا به چالش کشیدن استراتژیک فرقه ، بخصوص وقتی که اسم مسعود رجوی پایش باشد را ندارد. حتی به نام تناقض بخواهند بنویسند ! در واقع انچنان این مغز شوئی سفت و سخت است که فرد نمی تواند به خودش اجازه بدهد که در این رابطه سوالی به ذهنش برسد که بخواهد رجوی و خط او را زیر علامت سوال ببرد و سوال بپرسد یا تناقض بیان کند .این مرز سرخ درون فرقه است .وبه نوعی جز گناهان کبیره فرقه محسوب می شود .هرزمان افرادی به این نقطه رسیدند و استراتژی و فرقه زیر علامت سوال بردند همان کسانی هستند از بند اسارت فرقه جدا شده اند که همین جدا شده ها هستند . و دیگر در انجا نمی مانند یعنی نمی توانند بمانند مگر باز بخواهند به خودشان دروغ بگویند .

محمد کرمی 2018/11/26

*** 

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/برسی-پیام-شماره11-منتصب-به-مرحوم-مسعود-ر/

بررسی پیام شماره۱۱ منتصب به مرحوم مسعود رجوی (قسمت اول و دوم)ا

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۸:… این پیام جوهره و پیامش اساسا ربطی به رژیم اخوندی و سرنگونی ندارد .این پیام آماده باش دور جدید از سرکوب و اختناق سیاه و به صلابه کشیدن اعضای اسیر در تشکیلات آلبانی و سپس در اروپا است….. زمزمه های فضا سازی از الان درون تشیکلات شنیده می شود که اگر امسال به تعهد مان نرسیم … 

تعهد سرنگونی مجاهدین خلق فرقه رجویآرزوهاى بر باد رفته و کشتى بر گل نشسته رجوى

نقد وبرسی پیام شماره۱۱ منتصب به مرحوم مسعود رجوی (قسمت اول )

لینک به منبع

برنامه از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است

قبل از اینکه به نقد پیام منتصب به مرحوم مسعود رجوی بپردازم، توضیح مختصری حول این پیام بدهم .اولا وقتی که علائم در حیات بودن این مرحوم را که شاهزاده عرب سعودی ترکی الفیصل اعلام بیرونی کرد را نمی تواند در قرن بیست ویکم ثابت کنند، چطوری می خواهند به اسم مرده پیام قالب کنند ؟ دوما کسانی که دارند در نقش رجوی این سناریو یا شو را اجرا  می کنند ،بشدت از چند جانب تحت فشار هستند .یعنی بیرون و  درون فرقه.

بیرونی از بایت که تا دیروز مسعود رجوی در تمامی نشست ها میگفت نیم پهلوی ، بچه شاه ….الان در دوره ترامپ رضا پهلوی بالای انتن های سیاسی هست . خیلی جاها دعوت می کنند و سخنرانی می کند . الان نفر مطرح شده سیاسی است که با خیلی جریانات هم می رود . خوب این برای مریم قجر و سران فرقه رجوی خوشایند نیست . در دوره ترامپ با توجه به اینکه بزرگترین لابی های این فرقه در دستگاه ترامپ هستند. مانند جان بولتون ؛ مشاور امنیت ملی ترامپ است ، رودی جولیانی دوست پسر مریم قجر وکیل ترامپ ، جزف لیبرمن ، نیوت گنگریچ ، جمیز ولسی ، پورتر گالس  ، تام ریچ ، لوئیس جی فر ،مایکل موکیزی ، جمیز جونز…. بدون شک کسانی مانند جولیانی، گینگریج و بولتون، در داخل و حتی خارج از گروه همکاران رسمی دونالد ترامپ، می‌توانند برای مجاهدین سرپل‌های ارتباطی مناسبی باشند. خوب در این رابطه فرقه رجوی سفره بزرگی پهن کرده بود  . که دلیلش را در بالا اشاره شد که عمده ترین حامیان انها که بشدت ضد ایران هم هستند در دستگاه دولت هستند  . انتظار ان را داشتند که بجای رضا پهلوی ، مریم قجز عضدالو و فرقه رجوی مطرح می شدند باتوجه به سخرانی های جولیانی  چه در امریکا و چه در پاریس بیان میکرد. با این عنوان که ریئس جمهور ایران مریم رجوی است یا ایران اینده توسط رهبرانی همچون مریم رجوی هدایت خواهد شد . خوب این جماعت فرقه با توجه به پرونده خود فروشی هایشان که سر مسله داستان افشا اتمی و دست داشتن در ترور دانشمندان و خدمتان بی نهایتی که در عراق به ارتش امریکا از همه بابت انجام دادند . یعنی هر انچه که فکر کنید : اطلاعاتی ، عملیاتی ، تدارکاتی انواع اقسام …. به ارتش ودولت امریکا در همه جا خدمت کرده بودند. با امدن دونالد ترامپ انتظار داشتند که این جماعت را حلوا حلوا کنند. در حالی که دیدند عکس ان اتفاق افتاد  و رضا پهلوی روی انتن ها رفت.
نکته جالب و مهم این است که بعد از این موضع گیری جدید رضا پهلوی ومصاحبه اخیر وی با تلویزون ایران انترنشنال که سروصدای زیادی کرد یک باره پیامی به اسم مرحوم  رجوی بیرون زده می شود .

این پیام جوهره و پیامش اساسا ربطی به رژیم اخوندی و سرنگونی ندارد .این پیام اماده باش دور جدید از سرکوب و اختناق سیاه و به صلابه کشیدن اعضای اسیر در تشکیلات البانی و سپس در اروپا است. چونکه الان تشکیلات فرقه در البانی الان بشدت بهم ریخته است . به دلیل اینکه سال گذشته وقتی جان بولتون در برنامه شو فرقه رجوی در پاریس شرکت کرد در ان برنامه اعلام کرد که جمهوری اسلامی جشن چهل سالگی اش را نباید بگیرد یعنی اینکه کار رژیم تا بهمن ماه تمام است . به دنبال ان درون تشکیلات جشن و شور فتور راه انداختند،  که امریکا تا سال دیگر رژیم اخوند ها را سرنگون می کند و ما ایران میرویم  .  البته هرسال یک بهانه  یا علتی می تراشند .از انجائی که الان دیگر ان شرایط عراق نیست که بتوانند نفرات در قل وزنجیر کنند  و با توجه به ریزش های زیادی که در این هشت ماه گذشته بوده که اکثرا هم با فرار کردن اقدام کردند . از الان تا بهمن ماه تشیکلات فرقه  به حالت اماده باش در امده و مریم قجر الان بیشتر زمان ها در البانی مستقر است و تعداد زیادی از مسئولین از پاریس را به البانی انتقال داده اند .زمزمه های فضا سازی از الان درون تشیکلات شنیده می شود که اگر امسال به تعهد مان نرسیم باید باید تک به تک به مرحوم جواب بدهیم که چرا نتوانستیم سرنگون کنیم …

محمد کرمی ۲۰۱۸ / ۱۱ / ۲۱

نقد و برسی پیام شما ره ۱۱ منتصب به مرحوم مسعود رجوی (قسمت دوم )

لینک به منبع

نقد پیام

پیام با این عنوان شروع میشود  :

تحت عنوان  ارتش ازادیبخش ملی ایران ؟؟

اولا ارتش تعریف مشخصی دارد ، هر کجا تعدادی که جمع شده باشند ارتش نمی گویند .با کدام شرایط سنی وامکانات این ادعا را دارند ، افراد بالای ۵۵ سال انهم ۹۰ درصد شان به لحاظ جسمی داغون ، دست و پا و کمر سالمی ندارد که برای راه رفتن ساده هم مشگل دارنداز این تعدادی که در البانی هستند شاید ۲ در صد شان بتوانند یک کیلومتر بدوند ! بعد با کدام سلاح و از کجا ؟ گیریم که در کشور البانی هم به انها سلاح داده شود از چه مسیری میخواهند عبور کنند کدام کشور ها اجازه میدهند که از خاک انها عبور کنند. انسجام یک تیم ورزشی دست سه خیلی خیلی از این تشکیلات فکستنی فرقه رجوی بیشتر است . و منسجم تر عمل می کنند . الان درون فرقه رجوی هرکی یک سازی می زند .

 موضوع بعدی که این همه شعار میدهند یگانهای ارتش ازادی بخش در داخل کشور همه اش کشک پوشال است کدام نیرو و یگان ارتش در داخل ایران .این همه اعتصابات و تظاهرات در این یک سال گذشته ایا یک مورد بوده یک عکسی یا تراکت یا نوشته ای در این اعتراضات دیده شود .بنا بر ادعای فرقه رجوی که کلی فیلم وعکس هر روز دارند نشان می دهند چرا تا بحال یک نفر از نفرات دستگیر نشده اند در صورتی کوچکترین اعتراض زنان بدون روسری دستگیر می شوند.این همه ادم در این اعتضات دستگیر می شوند که همه شان مسالمت امیزاست اما نفرات یگانهای ادعای فرقه رجوی دستگیر نشده. یا اعتراض زنان دروغ است که دستگیر می شوند یا این نمایش های که فرقه رجوی نشان میدهد یگانهای ارتش ازادی بخش چه کارهای کردند .یا اینقدر فضای ایران بلحاظ امنیتی باز است که پاسداران  ونیروهای امنیتی فعالیت این یگان ها را می بینند و حرفی نمی زنند.!!!؟؟؟ من در برنامه قبلی واقعیت این یگانها را برملا کردم . تمام این فیلم وعکس ها در البانی درست می شود و در فضای مجازی انتشار پیدا میکند .که یک  تبلیغات کذب است.

با گسستن  بندها های مماشات و استمالت که اخوند های ضد بشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود .وارد دوران اماده باش می شویم

دوران اماده باش شامورتی بازی است که بار اول یاسال اول نیست ، چه ان زمان که مرحوم در قید حیات بود چه حالا که توسط مریم قجر ودیگر سران فرقه . از ۳۷ سال به این سو این دوران اماده باش سرنگونی با پس وپیچکردن بعضی از حرف دارد تکرار میشود که اسامی بعضی ها را که یادم هست معرفی میکنم .دورانانتقال قدرت در کتاب جمعبندی یک ساله مقاومت که در اوائل سال ۶۱ انتشار داده بودندکه در سال ۶۰ قرار بود شش ماهه دولت سرنگون بشود ..پس از ان هر ساله این دوران انتقال تمدید می شود .درزمان اتش بس بین ایران وعراق که اعلام کردند یک هقته دیگر رژیم سرنگون است و امادهحرکت به تهران شدند که بیش ۱۴۰۰ کشته و تقریبا هین اندازه هم زخمی دادند . بحث دکلسرنگونی ، دوران اماده باش ، مرحله سرنگونی ، فاز سرنگونی ، مرحله س ….یعنی هرسال یک اسم می گذاشتند . مسعود رجوی مرحوم شد اما جمهوری اسلامی سرنگون نشد .قرارگان استراتژیک و ناموس ایدئولوژیک فرقه رجوی به زباله دان تاریخ رفت امااخوندها باقی ماندند .پس از این اماده باش ها در این ۳۷ سال خیلی زیاد ما دیدیم وشنیدیم و بیش از  هزار ساعت در این باب سخنشنیدیم اما هیچ چیز در ایران تغیری نکرد اما درون فرقه چرا بنیانگذرا این شعروشعار رفت و خیلی نفرات راهم سر این شعار ها به کشتن دادند و خونشان بهدر رفت . این هم عکس اخرین تعهدی که در ۲۵ ابان ماه از نفرات قبل از انتقال به اشرف ۳ ازتک تک تعهد نامه میگرفتند برای سرنگونی این فرم به نام عهد نامه سرنگونی بود ….

محمد کرمی  ۲۰۱۸ / ۱۱ / ۲۴

***

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/دوران-آماده-باش-سرنگونی-دروغ-از-آب-درآم/

دوران آماده باش سرنگونی دروغ از آب درآمد

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۸:… طبق بند شش پیام منتصب به مسعود رجوی تا این لحظه هیچ کانون شورشی درشهر شوش و اهواز پیدایش نشد که این سیل عظیم مردم را سمت و سو بدهند و راهنمای عمل باشند . و از ان ترکیب که نسخه پیچیده بودند یکانهای ارتشازادی بیرون بزند در ضمن از این شوراهای مقاومت که مکمل صنفی و اجتماعی که … 

دوران آماده باش شرنگونی مریم رججوی دروغ در آمدچرا مافیای مجاهدین خلق برخی از فعالین مدنی را حمایت میکند؟!ا

لینک به منبع

دوران آماده باش سرنگونی دروغ از آب درآمد

در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷ پیام اماده باشی از قول مسعود رجوی در رسانه های فرقه رجوی پخش شد .هر چند که سالیان هست که ما میگویم که این فرقه تماما بنا شده است بر روی مشتی دروغ ، کلک ، ریا وحقه بازی شالتانی . دقیقا بعد از این پیام انتصاب شده به مرحوم  مسعود رجوی . کارگران قهرمان نیشکر هفت تپه که دست به اعتصاب زده بودند . خواستار حقوق خود بودند . در این رابطه مردم شهرستان شوش از زن و بچه و مرد به حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه برخواستند .و در شهر تظاهرات اعظیمی راه انداختند .

دوران آماده باش شرنگونی مریم رججوی دروغ در آمد

بعد از دو روز هم مریم قجر عضدانلو در سایتی به نام وی است  پیام حمایت و فرا خوان از اعتصابگران  داد

در پیامی که به مرحوم مسعود رجوی منصوب می کنند ، در بند شش ان چنین نوشته شده است :

۶ – انیجاست که کانونهای شورشی بعنوان جرقه واتشزنه قیامها  وارد کار می شوند. این نوکهرم قیامها و معین عمل ، سمت دهنده و راهنماست . عامل استمرار وتضمین پیشرفت وپیروزی است .از تثبیت وتکثیر وترکیب انها با یکدیگر در شهرهای شورشی یکانهای ارتشازادی  پدید می اید . شوراهای مقاومت بالهای مکمل صنفی ، اجتماعی وسیاسی کانون های شورش هستند .

دوران آماده باش شرنگونی مریم رججوی دروغ در آمد

به قول سایت های فرقه مردم شهر شوش بخاطر عدم پرداخت حقوق کارگران در حمایت از این کارگرانی که دیگر در سفره خانه شان چیزی باقی نمانده است و گرسنه هستند .دست به راه پیمائی اعتراض امیزی زدند .و فرقه رجوی در  دهمین بیانیه ای در رابطه اعتراضات این کارگران انتشار داده همان طور که عکس زیر رویت میکنید .دارد وظایف روز قیام را دیکته می کند.

اما طبق بند شش پیام منتصب به مسعود رجوی تا این لحظه هیچ کانون شورشی درشهر شوش و اهواز پیدایش نشد که این سیل عظیم مردم را سمت وبدهند و راهنمای عمل باشند . و از ان ترکیب که نسخه پیچیده بودند یکانهای ارتش ازادی بیرون بزند در ضمن از این شوراهای مقاومت که مکمل صنفی و اجتماعی که قرار بود تشکیل بشود هم خبری نیست.

ان موقع این جانواران فرقه رجوی در اورسوراواز پاریس نشسته و برای مردم نسخه روزقیام می پیچد .و این برای چند هزارمین بار است که در اعتراضات مسالمت امیز مردم ، پوزه مرحوم مسعود رجوی توسط مردم به خاک مالیده میشود .و دروغ های انها برملا میشود که نه کانون شورشی ساختگی وجود دارد ! نه یکان ارتش ازادی ! ونه شورای مقاومت .تنها چیزی که در این روز ها خوب نمایان شد بور شده و روسیاهی مرم قجر عضدانلو و سران ایرانی – امریکائی فرقه رجوی .

محمد کرمی ۲۰۱۸/۱۱/۱۹

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/تیم-ترور-و-حشت-فرقه-رجوی-آلبانی/

تیم ترور و حشت فرقه رجوی آلبانی

 Mohammad_Karami_HR_activistمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، سی و یکم اکتبر ۲۰۱۸:… فرقه رجوی اول سعی کرد با تیم های جاسوسی خود نفرات را بترساند .بعد با یک سری از عوامل خود شروع به تهدید کرد به شیوه های مختلف مشگلات مالی سر  راه این افراد قرار داد…وقتی که با این شیوه ها نتوانست به هدف واقعی خود یعنی سکوت مطلق جدا شده بشوند، فشارزیادی می آوردند. یا ترک کشور آلبانی بود یا … 

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratThe fortified headquarters of Iranian Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, …) in Albania

MEK_MKO_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_facility_AlbaniaA Tiny Group on a Compound in Albania are Being Groomed to Destabilize Iran

لینک به منبع

تیم ترور و حشت فرقه رجوی البانی

فرقه رجوی از انجائی در البانی از دست جدا شده ضربات زیادی خورده یعنی از یک سو ماهیت و چهره واقعی این فرقه مخوف را به رسانه های سراسری و مطبوعات البانی کشاندند و انها را افشا کردند .  فرقه رجوی اول سعی کرد با تیم های جاسوسی خود نفرات را بترساند .بعد با یک سری از عوامل خود شروع به تهدید کرد به شیوههای مختلف مشگلات مالی سر  راه این افراد قرار داد…وقتی که با این شیوه ها نتوانست به هدف واقعی خود یعنی سکوت مطلق جدا شده بشوند فشارزیادی می اوردند  یا ترک کشور البانی بود یا دست کشیدن از افشاگری و روشنگری ها . الان دست به شیوه جدید زده است .تیم تهدید ترور و شناسائی خود را راه اندازی کرده که سرگروه ان خسرو صادقی ، پسر سرلشگر صادقی که تا سال   ۱۳۵۶وی همدم و هم تیم رضا پهلوی بود که بعد به از انقلاب به سمت مجاهدین چرخید و نام برده بیش از ۳۰ سال است که مسئول امنیت داخلی فرقه رجوی است .

خسرو صادقی مزدور تروریست مجاهدین خلق ارتش حصوصی صدام در آلبانی

خسرو صادقی با نام مستعار فرهنگ

دوتن از جلادان معروف فرقه که از پیدایش زندان درون فرقه رجوی یعنی از سال ۱۲۶۳زندانبان وشکنجه گر بودند که چندین نفر زیر ضربات این دو جانی کشته شدند . نفرچهارم حسن محصل از بازجویان اولیه این فرقه می باشد نفر پنجم همایون دیهیمتروریستی که درعراق یک پروندۀ قتل مردم عادی در زمان صدام حسین در خیابانهایبغداد دارد. محمد قارائی الان جز تیم ترور فرقه رجوی در البانی هستند کهبه دنبال شناسائی جدا شده ها هستند که مسله تعقب و مراقبت و شناسائی خانه نفرات و….داستانش به پلیس کشیده شد.وقتی پلیس از انها بازجوئی می کرد مطرح می کنند کهاشتباهی تردد کرده اند ! پلیس می گوید تو کوچه بن بست اشتباهی کجا می خواستیدبروید ؟ این جماعت فکر میکنند اینجاهم عراق است که هر شکری خواستند بخورند .

همایون دیهیم مزدور مجاهدین خلق تروریست ارتش خصوصی صدام در آلبانیهمایون دیهیم قاتل جنایتکار مردم عراق تروریست امروز در خیابانهای تیرانا آلبانی

حسن عزتی و بهرام جنت صادقی مزدوران مجاهدین خلق شکنجه گران رژیم صدام

حسن عزتی (نریمان) و بهرام جنت صادقی (مختار) شکنجه گران رژیم صدام حسین مزدور امروز عربستان در تیرانا، آلبانی.

حسن محصل شکنجه گر زندانهای صدام حسین مزدور مجاهدین خلق در تیرانا آلبانی

حسن محصل، شکنجه گر سابق زندانهای صدام حسین. مزدور تروریست امروز  در تیرانا آلبانی

البته تیم های ترور مختلف دارند که با توجه به نوع سوژه انتخاب میکنند کی را بفرستند مثلا خانواده مصطفی محمدی را تیم ترور همایون دیهیم و محمد قارائی را فرستاده بودند که همایون دیهیم در عراق هم یک شهر وند عراقی را کشته بود در زمان صدام که با پول مسله را حل کردند .

محمد کرمی ۲۰۱۸ / ۱۰ / ۳۰

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33837

وقتی که سایت دیلی کالر را تروریست های فرقه رجوی کرایه می کنند! (قسمت اول)ا 

Daily_Caller_Advertisment_National_Council_Of_Resistance_Saddam_Army_Terrorismمحمد کرمی، وبلاگ عیاران (مصاحبه مردم تی وی)، بیست و دوم اکتبر ۲۰۱۸:… قبلا ادعا شان این بود که این زن ومرد می خواستند با ۵۰۰ گرم مواد منفجره گرد همائی پاریس بمبگذاری کنند .الان در این روزنامه دلی کالر ادعا کردند که این زن و مرد عمل انتحاری می خواستند بکنند که دستگیر شدند . در ادامه ادعای واهی دیگر ی دارند  که یک طرح گسترده تروریستی بر علیه فرقه در ماه مارس … 

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_Terrorismنامۀ ۵۰ نفر از جداشدگان فرقۀ رجوی به وبسایت دیلی کالر: مطلب تبلیغی مجاهدین خلق در سایت شما فاصله زیادی با واقعیت دارد

لینک به منبع

وقتی که سایت دیلی کالر را تروریست های فرقه رجوی کرایه می کنند! (قسمت اول)

این برنامه از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است

بعد از چندی که این بیانیه *ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران انتشار پیدا کرد سخنگویان فرقه رجوی در امریکا که خودشان از فرماندهان تروریست ها هستند. اینها فرمانده گردان های هستند که ان زمان که امریکا این فرقه را در  لیست تروریستی قرار داده و نمی توانستند در امریکا باشند در عراق بودند  . عبارت هستند از سونا صمصامی ،علی رضا جعفرزاده ، علی صفوی ..مانند همیشه برای روزنامه های امریکائی مقاله مینویسند نه به اسم خودشان به اسم مجهولی و با پول انتشار میدهند این بار هم امدند مقاله ای برای  روزنامه دیلی کالر نوشتند دقیقا بعد از ان بیانیه ائتلاف نیروهای اپوزسیون که تماما دروغ و و جعلیاتی بود که سرهم کردند .

Ali_Safavi_National_Council_Of_Resistance_Saddam_Army_Terrorismعلی صفوی

Alireza_Jafarzadeh_National_Council_Of_Resitstance_Saddam_Army_Terrorismعلیرضا جعفرزاده

Sona_Samsami_National_Council_Of_Resistance_Saddam_Army_Terrorismسونا صمصانی و علیرضا جعفرزاده

http://dailycaller.com/2018/07/19/iran-afraid-opposition-european-policy/

سایت دیلی کالر

Daily_Caller_Advertisment_National_Council_Of_Resistance_Saddam_Army_Terrorism

قبلا ادعا شان این بود که این زن ومرد می خواستند با ۵۰۰ گرم مواد منفجره گرد همائی پاریس بمبگذاری کنند .الان در این روزنامه دلی کالر ادعا کردند که این زن و مرد عمل انتحاری می خواستند بکنند که دستگیر شدند . در ادامه ادعای واهی دیگر ی دارند  که یک طرح گسترده تروریستی بر علیه فرقه در ماه مارس در البانی بوده که خنثی شده است ؟؟ دروغی مخص است که اگر چنین چیزی بود چرا همان زمان فرقه رجوی این موضوع را انتشار نداد اینها که مگس را در هوا نعل می زنند .چطور است که در هیچ رسانه البانیائی در و اروپائی انتشار پیدا نکرد مگر می شود خبری به این بزرگی باشد و جائی درز نکند و الان در این مقاله ادعا کرده اند !!یا در ادمه ادعا کرده است گزارش متعددی از مقامات البانی بوده مبنی برخرابکاری تلاش برای خرابکاری یا عملیاتهای تروریستی این گزارش متعدد که فرقه رجوی مدعی شده در کدام رسانه انتشار پیدا کرده که فقط این سخنگویان فرقه دیده اند و کسی دیگری ندیده و وجود ندارد ؟؟…..دروغ ها ومزخرفاتی که برای اثباتش خودشان را اویزان به مقامات ارشد دولت امریکا می کنند این مقامات مگر اسم و رسم ندارند  یا باد هوا هستند .. در این مقاله انقدر این فرقه باد کرده و مهم نشان داده که اگر کسی این جاعت را نشناسد و بخواند فکر می کنند در این دنیا فقط یک جریان مبارز و مخالف اخوند ها وجود دارد و ان هم تمام هم و غم اخوند ها و سپاه قدس اخوندها فقط این فرقه است . اعضا جدا شده هم جواب این مقاله دورغ  را دادند کهنامه فارسی و انگلیسی ان را  ما برای روزنامه دیلی کالر فرستادیم اما از انجائی که ما پولی نداریم بدهیم انها از انتشار جواب ما به ان مقاله خود داری کردند …

ادامه دارد

نامه اعضا جدا شده http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/941-50

*https://mohamadkarami.wordpress.com/2018/10/08/%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%

ترجمه بیانیه و اصل ان به زبان انگلیسی

محمد کرمی

***

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Amir_S_Nasimeh_N_MEK_Terrorist_Maryam_RajaviNBC News: Was it an Iranian terror plot or a false flag operation?

ترور خشونت بمبگذاری مجاهدنین خلق فرقه رجوی اروپاOnce again the arrested bombers turn out to be MEK (Maryam Rajavi cult) members.

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33733

ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران مریم رجوی را تروریست می داند 

ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران مریم رجوی را تروریست می داندمحمد کرمی، عیاران، پاریس، دهم اکتبر ۲۰۱۸:… ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران .تعدادی جریانات و و گروه ها از تجزیه طلب تا سلطنت طلب ، احزاب و گروه های کردستان ، تا شخصیت های سیاسی، نمایندگان اقشارمختلف تا نمایندگان رسانه های مختلف …..به هیچ وجه فرقه رجوی را که قبول ندارند . ونه تنها به تشکل خود دعوت نکردند . بلکه یک بیانیه برای دونالد ترامپ … 

تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

لینک به منبع

ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران مریم رجوی را تروریست می داند

ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران مریم رجوی را تروریست می داند

ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران .تعدادی جریانات و و گروه ها از تجزیه طلب تا سلطنت طلب ، احزاب و گروه های کردستان   ، تا شخصیت های سیاسی، نمایندگان اقشارمختلف تا نمایندگان رسانه های مختلف  …..به هیچ وجه فرقه رجوی را که قبول ندارند . ونه تنها  به تشکل خود دعوت نکردند . بلکه یک بیانیه برای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به عنوان نمایندگان این جریان نوشتند . از ترامپ درخواست کردند که اجازه ندهد مریم رجوی تروریست به امریکا وارد بشود.

لینک به سایت ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران

در تاریخ ۲۰ خرداد ماه تشکیل جدیدی اعلام موجودیت کرد به نام ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران .تعدادی جریانات و و گروه ها از تجزیه طلب تا سلطنت طلب ، احزاب و گروه های کردستان   ، تا شخصیت های سیاسی، نمایندگان اقشارمختلف تا نمایندگان رسانه های مختلف  …..به هیچ وجه فرقه رجوی را که قبول ندارند . ونه تنها  به تشکل خود دعوت نکردند . بلکه یک بیانیه برای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به عنوان نمایندگان این جریان نوشتند . از ترامپ درخواست کردند که اجازه ندهد مریم رجوی تروریست به امریکا وارد بشود.

متن بیانیه :  

دونالد ترامپ محترم

ما امضا کنندگان با احترام ، از شما می خواهیم اجازه ندهید مریم رجوی تروریست ، از مجاهدین خلق ( معروف به  ام – ای – ک ) به امریکا وارد بشود.  ما به شما یاد اوری می کنیم که سازمان مجاهدین خلق ، قبل از انقلاب مسئول کشتار نیرو های امریکائی در ایران بودند. یکی از قربانیان انها ، سرهنگ دوم ترنو از نیروهوائی امریکا بود .  این نظامی وطن پرست امریکائی در ۲۱ می  ۱۹۷۵ در مقابل فرزندانش در تهران کشته شد . اگر به او اجازه ورود به امریکا داده شود، این توهین به سرهنک ترنر و خانواده اش و همچنین خانواده دیگر نظامیان شجاع  امریکائی که توسط رجوی تروریست  کشته شده اند .

با اجازه دادن به رجوی تروریست به روح نظامیان شجاع امریکا بی احترامی نکنید

با تشکر از شما و خداوند نگهدار امریکا

ائتلاف گروه های اپوزسیون ایران

که این بیاینه تا الان ۱٫۷۹۴ نفر امضا کردند

سایت رسمی ائتلاف نیروهای اپرسیون ایران  :

 صفحه ای که بیانیه در ان کامل دیده می شود

https://petitions.whitehouse.gov/petition/stop-terrorist-rajavi-entering-usa

متن انگلیسی بیانیه ائتلاف نیروهای اپوزسیون ایران

The Honorable Donald Trump,

We, the undersigned, respectfully petition you not to allow the terrorist Maryam Rajavi of the
Mujaheddin Khlaq (aka MEK) to enter the USA.

We remind you that MEK was responsible for the killing of American servicemen in Iran before the revolution. One of their victims was US Air Force Lieutenant Colonel Turner who was an American Patriot that was murdered in front of his children in Tehran on May 21, 1975.

It is an insult to the late Colonel Turner and his family and the family of other brave US serviceman murdered by Terrorist Rajavi, if she is allowed to enter the USA.

Please do not desecrate the names of these brave souls by allowing the terrorist Rajavi into the United States.
Thank you and God Bless America

Coalition of Iranian Opposition Groups

(پایان)

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33645

پنجاه وسومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین ، رابطه فرقه رجوی با گروه محمد حنیف نژاد :آخرین قسمت 

 Mohammad_Karami_HR_activistمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، بیست و نهم سپتامبر ۲۰۱۸:… اگر اگر اگر در تاریخ ایران موجوداتی به نام سازمان مجاهدین وجود نداشت سرنوشت مردم ایران الان این طور نبود . خیلی بهتر از الان بود. به نیروهای انقلابی و احزاب خیانت نمی شد . ازهمه مهتر به جوانان این مرز بوم خیانت نمی شد . دشمنان ایران از صدام حسین تا ال سعود . از اسرائیل تا امریکا … 

تلویزیون انگلستان اردوگاه تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی تیرانا آلبانی گزارش کانال ۴ تلویزیون انگلستان از اردوگاه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در حومه تیرانا-آلبانی

لینک به منبع

لینک به قسمت قبلی (چهارم)

پنجاه وسومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین ، رابطه فرقه رجوی با گروه محمد حنیف نژاد – آخرین قسمت

مصاحبه با تلویزون مردم تی وی . از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است

مهدی ابریشم چی :مسعود از راه رسید و اسلام چپ مارکسیسم را در صحنه سیاسی و تشکیلاتی مطرح کرد !؟

انگاری در یک سفر دور و درازی بوده ان زمان . اقای ابریشم چی  گوش مخملی خودتان هستید

 * مسعود رجوی سال ۱۳۵۰ دستگیر شد . کمال همکاری را چه درون زندان و چه بیرون زندان را با ساواک داشت و باعث ضربه شهریور ما ه وی بود . همچنین باعث اعدام اعضای و مسئولینی که از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ اعدام شدند . مسعود رجوی به خاطر خیانت هایش مورد تنفر شدید محمد حنیف نژاد بود .

مهدی ابریشم چی :مسعود به‌روشنی و به‌درستی تشخیص داد که بعد از کودتای اپورتونیستهای چپ‌نما، تهدید اصلی از طرف راست ارتجاعی یعنی از طرف آخوندها و مدعیان اسلام است

باعث و بانی ضربه اپورتونیست ها مسعود رجوی بود که سران ان گروه مبارز را برباد داد و میدان خالی ماند و گروه از فضای ایجاد شده تغیر ماهیت داد و مارکسیت شدند  تا سال ۵۷ رجوی تشکل جدیدی راه اندازی کرد به نام مجاهدین .

راستی می شود اقای مهدی ابریشم چی یک بار برای همیشه صادقانه حرف بزنید ؟ ان بیانیه دوازده ماده را چه کسی دیکته کرد و پیشنهاد داد که مسعود رجوی بنویسد ؟ ایا رضا عطاپور رئیس کمیته مشترک و رئیس کمته اوین را به یاد دارید . که این بیانیه کار و پیشنهاد وی به مسعود رجوی بود !؟

مهدی ابریشم چی :سازمان ما امتحان خودش را به‌لحاظ ایدئولوژیک و اسلام انقلابی، در انقلاب ایدئولوژیک خواهر مریم داد. جایی که فی‌الواقع توانست انقلاب ایدئولوژیک را به‌مثابه چپ‌ترین و ترقی‌خواه‌ترین پدیده در مقابل زن‌ستیزی خمینی و در تداوم اسلام انقلابی و اسلام چپ مارکسیسم، وارد صحنه کند….. آخوندها با رهبری خمینی آمدند تحت نام اسلام هزاران جنایت کردند، آزادی را کشتند، قصاص کردند، مردم را سنگ‌سار کردند، دار و اعدام را بالا بردند و زن‌ها را از حقوقشان محروم کردند.

فرقه رجوی چکار که نکرد

دقیقا درست میفرماید مهدی ابریشم چی با تقدیم کردن زنش این رسم و زمینه را در سازمان راه انداخت تحت نام انقلاب که زنان درون تشکیلات تبدیل به برده جنسی شوند و همه از شوهران خود طلاق بگیرند و انهائی هم که مجرد بودند شوهران درون ذهن خود را طلاق بدهند و همه برده جنسی مسعود رجوی شوند . جنایتی که در حق زنان کردن که تا به حال در تاریخ ایران نمونه نداشته است . زنان درون فرقه باید رحم خود را بیرون بیاورند ….فرزندان را به زور از پدر و مادر جدا کردند که اکثر در خارجه به فساد …. روی اوردند

 حذف فیزیکی مخالفین درون تشکیلات و صادر کردن حکم اعدام ان دسته از مخالفین که توانسته بودند به خارج بروند ….

مهدی ابریشم چی : کافیست یک لحظه در عالم فرض، سازمان مجاهدین را حذف کنیم، اسلام انقلابی محمد حنیف‌نژاد را حذف کنیم، اسلام دموکراتیک را که امروز در واقع فرهنگی است که ما از آن به‌لحاظ اجتماعی دفاع می‌کنیم ـ حذف کنیم؛ در آن صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

الان همه به این نتیجه رسیده اند که اگر اگر اگر در تاریخ ایران موجوداتی به نام سازمان مجاهدین وجود نداشت سرنوشت مردم ایران الان این طور نبود . خیلی بهتر از الان بود. به نیروهای انقلابی و احزاب خیانت نمی شد . ازهمه مهتر به جوانان این مرز بوم خیانت نمی شد . دشمنان ایران از صدام حسین تا ال سعود . از اسرائیل تا امریکا ….. از خیانت این مزدوران سود نمی بردند . مردم محرم کردستان که به شدت مورد حملات شیمائی توسط صدام حسین قرار گرفتن اتفاق نمی افتاد و هزار مورد دیگر .ای کاش ای کاش برای هیچ موقعی این موجوات که الان به اسم سازمان مجاهدین سر در اورده اند در تاریخ ایران پیدایشان نمی شد . .

             اینجا است که با این منطق است که فرقه رجوی در منطقه سراع کشور های دیگر می رود که خود را به انها بفروشد به اسم انتی تز اسلام اخوند ها  چون معتقد هستند کشورهای منطقه به انها بدهکار است و زنده بودنشان را مدیون اسلام انقلابی یعنی همان کشف محمد حنیف نژاد است این همان داعشی است که پنجاه سال قبل محمد حنیف ان را کشف کرده بود عمل کردند که ابوبکر البغدادی ۴ سال قبل ان را مجدد عمل کرد حالا خوانندگان قضاوت کنند داعش از چه زمانی پایه گذاری شده است

سؤال بعدی خبرنگار : در رابطه با استتراتژی مجاهدین است و رابطه‌ای که با ایدئولوژی دارد. اگر این اصل درست است که یک رابطه عمیقی بین ایدئولوژی و استراتژی هست، سؤال این است که تاثیر ایدئولوژی اسلام انقلابی؛ همان کشف بزرگ حنیف‌نژاد در این سالیان بر استراتژی مجاهدین و به‌ویژه بر استراتژی فعلیشان یعنی کانونهای شورشی چیست؟

مهدی ابریشم چی  : بله، این برداشت شما منطقی است. طبعاً همیشه بین ایدئولوژی یک سازمان انقلابی و استراتژی‌اش رابطه مستقیم وجود دارد. این درباره سازمان ما هم به بهترین وجهی مصداق. غیر از بحثهای کلی نظری و تئوریک

هموطنان خوب که دقت کنید می بینید که این مسول ارشد فرقه یعنی مهدی ابریشم چی چطور دارد مزخرف سر هم میکند خودشان درازگوش هستند مردم را هم دراز گوش می پندارند چطور میخواهد محمد حنیف نژاد که افراد متنفر بود را به خود بچسانند . استراتژی وی داشت کجا و این مسائل کجا با خرمرد رندی تمام رویاهای شان را که کانون شورشی است را به استراتژی محمد حیف نژاد پینه کند

 همانطور که قبلا هم گفتم دیدگاه وهدف و ائین محمد حنیف نژاد با این فرقه موهم رجوی زمین تا اسمان فاصله دارد اگر اگر یکی باشد پس داعش واقعی را می شود مطرح کرد که پنجاه و سه سال قبل در ایران بنیان گذاری و تخم ان پاشیده شده بود که الان فرقه رجوی گل سر سبد و اخر خط ان خط و ارمان  است .

محمد کرمی

*** 

*** 

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

محمد حنیف نژاداز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

سازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد (بجای تبریک تسلیت بگویید)ا

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33394

گزارش سری پلیس آلبانی : مجاهدین تهدیدی برای امنیت در آلبانی هستند

Albanian_Police_Report_Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_3محمد کرمی، وبلاگ عیاران، هشتم سپتامبر ۲۰۱۸:…  فرقه مجاهدین، که به عنوان مجاهدین شناخته می شود، تروریستی است. با توجه به تعلیم اعضا و فعالیت انها در عراق، از جانب پلیس دولتی متهم به این می شود که مجدد قاچاق انسان کند یا ممکن است به قتل اعضای این گروه منتهی شود. اعضای سابق این سازمان در عراق به دلیل عمومیت در مخالفت با فعالیت این … 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

لینک به منبع

لینک به متن اصلی (آلبانیایی)

تیتر روزنامه البانی لاپسی ، گزارش سری پلیس آلبانی : مجاهدین تهدیدی برای امنیت در آلبانی هستند

Albanian_Police_Report_Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Cult

مجاهدین تشکیل یک خطر برای امنیت آلبانی است با توجه به پخش از کانال ۴ بریتانیا. از طریق خبرنگار اصلی خود لیندزی این تلویزیون گزارشی در مورد مجاهدین در آلبانی یک سند سری از منتشر کرده است

با توجه به این سند، امضا شده توسط پلیس مجاهدین یک خطر برای ایمنیتی در آلبانی در برخواهدبود به دلیل شک و تردید منطقی است که اعضای گروه مجاهدین خلق، کاربران می توانند کشتن و یا تلاش برای از بین بردن مخالفان از گروه وجود دارد.

سند مخفی می گوید: «مجاهدین ممکن است پیامدهای امنیتی داخلی داشته باشد، زیرا این افراد عمیقا تدبیر شده اند، بخشی از ساختار نظامی بوده اند، در جنگ و اعمال تروریست شرکت کرده اند.»

Albanian_Police_Report_Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Cult

فرقه مجاهدین، که به عنوان مجاهدین شناخته می شود، تروریستی است که در سال ۲۰۱۲ در لیست سازمان های تروریستی ایالات متحده وجود داشته است . با توجه به تعلیم اعضا و فعالیت انها در عراق، از جانب پلیس دولتی متهم به این می شود که مجدد قاچاق انسان کند یا ممکن است به قتل اعضای این گروه منتهی شود.

اعضای سابق این سازمان در عراق به دلیل عمومیت در مخالفت با فعالیت این سازمان در عراق به قتل رسیده اند … پس از نشانه هایی از اقدامات و رفتار متهمان مورد نظر که در حال حاضر در آن قرار دارند جدا از این سازمان، سوء ظن های قابل توجهی وجود دارد که این وضعیت همان است که در عراق اتفاق افتاد، که به دنبال قتل مخالف بود، «سند امضا شده توسط آردی ولوی را خوانده است.

در حال حاضر مجاهدین در یک اردوگاه بزرگ در دورس جنوا قرار گرفته اند، جایی که آنها به دنبال رسیدن به مقامات آلبانیایی هستند که نگران هر گونه خطر بالقوه ای که ممکن است برای امنیت کشور داشته باشند، نادیده گرفته شود.

https://lapsi.al/2018/09/07/raporti-sekret-i-policise-muxhahedinet-perbejne-rrezik-per-sigurine-ne-shqiperi/

LAPSI.al

(پایان)

*** 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33362

تلویزون شبکه یک سراسری البانی در برنامه طنز سیاسی ، گروگان گیری سمیه محمدی در فرقه رجوی را برملا کرد

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnapped_Canadian_woman_Albaniaمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، پنجم سپتامبر ۲۰۱۸:… پس از تلاش های بسیار ، مجاهدین در نهایت با یک نامه پاسخ دادند . اعلام کردند که فیکس فار ، سمیه و اعضا اردوگاه را تهدید کرده است . اما فیکس فار کل مکالمه را ثبت کرده است . که روشن می سازد روزنامه نگاران درخواست اطلاعات رسمی می کنند و براساس قانون است . فیکس فار در خواست مصاحبه کرده است … 

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی 

تلویزون شبکه یک سراسری البانی در برنامه طنز سیاسی ، گروگان گیری سمیه محمدی در فرقه رجوی را برملا کرد .

فیکس فار از طریق ایمیل رسمی از سازمان مجاهدین خلق درخواست اطلاعاتی در رابطه با سمیه در اردوگاه مانزا در البانی کردند و همچنین خواستار دیدار با دختر شدند .
روزنامه نگاران هیچ پاسخی دریافت نکردند . انها برای دیدار با نمایندگان مجاهدین به اردوگاه مانزا رفتند . پس از تلاش های بسیار ، مجاهدین در نهایت با یک نامه پاسخ دادند . اعلام کردند که فیکس فار ، سمیه و اعضا اردوگاه را تهدید کرده است .

اما فیکس فار کل مکالمه را ثبت کرده است . که روشن می سازد روزنامه نگاران درخواست اطلاعات رسمی می کنند و براساس قانون است

لینک به سایت تلویزون تاپ چانل:

http://top-channel.tv/english/canadian-family-asks-top-channels-fiks-fare-for-help-mek-mujahedeens-took-our-daughter/

تلویزون شبکه یک سراسری البانی در برنامه طنز سیاسی ، گروگان گیری سمیه محمدی در فرقه رجوی را برملا کرد .

انچه میخوانید ترجمه و نوشته تلویزون تاپ چانل در رابطه این برنامه طنز سیاسی است *

بیست سال است که یک خانواده ایرانی مقیم کانادا در تلاش هستند تا بتوانند دخترشان را که در سن ۱۶ سالگی به مجاهدین پیوسته است ملاقات کنند. امروز او (سمیه محمدی) ۳۸ ساله است و این در حالیست که هنوز پدر و مادر سمیه با وجود گذراندن مخاطرات فراوان و تلاش های بیشمار و اقدامات قانونی موفق نشده اند دخترشان را ببینند.

مصطفی محمدی و همسرش خطاب به : فیکس فایر .

برای کمک به وضعیتی که در دو دهه گذشته با ان مواجه هستند سخن می گویند . انها فکر می کنند دخترشان مجبور شده است بخشی از این سازمان شود .

( من و خانواده ام نتوانستیم سمیه را برای ۲۰ سال گذشته ببینم او گفت ما در کانادا زندگی کرده ایم و دختر ما با ما زندگی می کرد تا زمانی که ۱۶ ساله بود .

( ما در سال ۱۹۹۴ به کانادا مهاجرت کردیم. مجاهدین او را شستشو دادند او برای مبارزه با دولت ایران به اردوگاه اشرف رفت . مجاهدین به ماگفته بودند که خواهر همسر من اعدام شده است .دختر من یک رابطه بسیار ویژه ای با خاله اش داشت .وقتی ما در کانادا بودیم ما برای کمک به مجاهدین می رفتیم .از ما برای جمع اوری پول هر اخر هفته استفاده می کردند .ما درب خانه را می رفتیم و درخواست پول می کردیم تا برای کمک به مجاهدین پول جمع اوری کنیم . تا دو سال این کار ما بود . زمانی که دختر من ۱۶ ساله بود، یک زن از مجاهدین به کانادا امد . او عضو سازمان مجاهدین بود . او با دختر من صحبت کرد و به او گفت که برود خاله اش را ملاقات کند . او رابطه ویژه که دخترم با خاله اش داشت را می دانست. دخترم اشک در چشمانش جمع شده بود . او برای رفتن به عراق دعوت شد تا تا خاله اش را ببیند . عضو مجاهدین دو بلیط بریا دو هفته خریداری کرد . من موافقت کردم که او می تواند دو هفته برود . ) مصطفی محمدی ، پدرش میگوید به گفته وی پس از ان دخترش می خواست به برگردد. او و همسرش برای سال های گذشته از همه جا درخواست کمک کرده اند اما هیچ نهاد دولتی به انها کمک نکرده است .

آنها حتی می گویند که آن نامه هایی را که توسط دخترشان امضا شده اند، دریافت می کنند و از نیروهای امریکائی می خواهند که در عراق دخالت کنند و اجازه دهند او به خانواده اش بپیوندد. این نامه ها به سفارت کانادا در اردن فرستاده شد که انها را به کانادا فرستادند .

پس از این گزارش ، فیکس فار از طریق ایمیل رسمی از سازمان مجاهدین خلق درخواست اطلاعاتی در رابطه با سمیه در اردوگاه مانزا در البانی کردند و همچنین خواستار دیدار با دختر شدند .

روزنامه نگاران هیچ پاسخی دریافت نکردند . انها برای دیدار با نمایندگان مجاهدین به اردوگاه مانزا رفتند . پس از تلاش های بسیار ، مجاهدین در نهایت با یک نامه پاسخ دادند . اعلام کردند که فیکس فار ، سمیه و اعضا اردوگاه را تهدید کرده است .

اما فیکس فار کل مکالمه را ثبت کرده است . که روشن می سازد روزنامه نگاران درخواست اطلاعات رسمی می کنند و براساس قانون است . فیکس فار در خواست مصاحبه کرده است .

نامه های که توسط سمیه محمدی نوشته و امضا شده است که خواستار ملاقات و رفتن نزد خانواده اش در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۴ شده است .
امروز در یک نشریه مطبوعاتی سمیه از دیدار با پدر و مادراعلام کرد و انها را رد کرد و همچنین انها را عوامل رژیم ایران نامید . او همچنان تائید کرد که با اراده ازاد خود با مجاهدین خلق است .

مطلب انگلیسی که تلویزون تاپ چنال خلاصه برنامه را انتشار داده است .

For the past 20 years, an Iranian family of Canadian citizenship have been trying to meet with their daughter, who joined the MEK when she was 16.
Today she is 38, but the parents still cannot meet her, although they have tried very hard and went through a lot of dangers to find her.
Mustafa Mohamadi and his wife addressed Fiks Fare for help regarding the situation that they are facing for the past two decades. They think that their daughter has been forced to become part of the organization.
“I and my family we haven’t been able to see Somaieh for the past 20 years. We have been living in Canada and our daughter lived with us until she was 16”, he said.
“We immigrated to Canada in 1994. The mujahedeens branishwashed her. She went to the Ashraf camp to fight the Iranian government. The mujahedeens had told us that my wife’s sister had been executed. My daughter had a very special connection to her aunt. When we were in Canada we used to help the Mujahedeen. We used to collect money for them every weekend. We knocked on doors asking for money to help them. Two years later, when my daughter was 16, a woman came to us in Canada. She was a member of MEK. She spoke to my daughter and told her she had met her aunt. She said she knew about the special relation they had. My daughter had tears in her eyes. She was invited to go to Iraq, to see where her aunt was staying. The mujahedeen member bought two tickets for two weeks. I agreed that she could go for two weeks”, says her father, Mustafa Mohammadi.
According to him, his daughter never came back after this. He and his wife have been asking for help for the past years, but no state institution has helped them.
They even say they received letters, signed by their daughter, asking US troops to intervene in Iraq and let her join her family. Those letters were sent to the Canadian embassy in Jordan, which sent them to Canada.
After this report, Fiks Fare made an inquiry at the MEK organization through an official e-mail. They asked information if Somaihe was at the Manza camp, in Albania. They also requested a meeting with the girl.
The journalists didn’t receive any official answer. They went to the Manza camp to try and meet the MEK representatives. After many attempts, MEK finally responded with an open letter, declaring that Fiks Fare had threatened Somaihe and the members of the Manza Camp. But Fiks Fare has recorded the entire conversation, which makes it clear that the journalists are asking for official information, based on the law.
Fiks Fare asked for an interview, after obtaining the letters signed by Somaihe Mohammadi, who has demanded to meet with her family in Canada on October 17th, 2014.
Today, in a press release, Somaihe refused to meet her parents and called them agents of the Iranian regime. She also confirmed that she was staying with MEK on her free will.

* تلویزون شبکه یک البانی ( تاپ چانل ) برنامه های طنز سیاسی در البانی را اجرا میکند .تمامی ارگان های دولتی ؛ مسئولین کشوری از رئیس جمهور ، نخست وزیر ، رئیس مجلس …….تا جریانات سیاسی را به چالش می کشد.

محمد کرمی ۲۰۱۴ / ۰۹/۰۵

(پایان)

*** 

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnaped_Canadian_woman_AlbaniaCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

Mijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_Mercenary_Mojahedin_Khalq_MEK_AlbaniaMijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_advocate_Mojahedin_Khalq_MEK_Albania

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In AlbaniaThe Most Dangerous Cult In Albania (Albania for Albanians. Not for Terrorist MEK)

Lindsey_Hilsum_Attacked_By_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_In_AlbaniaMEK members residing in Albania hit British journalist, local media reports (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi Cult, NCRI …)

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

** 

Mahbube_Rubabe_Hamza_Mohammadi_Tirana_Albania_1Mojahedin / The father rejected, the mother’s writes to her daughter: Come out and meet me, I want to see you before I die 

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

مریم رجوی ویلپنت فرانسه مجاهدین خلق ایران وطن فروشی مزدوریکاباره سیاسی استیجاری (برخی حاشیه های جلسه مجاهدین که باید به آن توجه کرد)ا

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

محمد سید المحدثین مجاهدین خلق فرقه رجویهذیان گویی های محدثین

مزدور مریم رجوی شادمانی برای ترور عربستان سعودیرزومه مجاهدین برای استخدام دائم

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

Me Presidentin Macron, Franca mund të luajë një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet perëndimore me Iranin
Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

آن خدابنده سینگلتون کنفرانس تیرانا، آلبانی مجاهدین خلق مریم رجوی Free Media Institute meeting on the fight against terrorism (VIDEO)

OLSI JAZEXHI AlbaniaDr Olsi Jazexhi: Double standards in Albania’s fight against terrorism 

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

Elona Gjebrea_Maryam RajaviDokumenti/Bashkëshorti i Elona Gjebreas fshehu dënimin me burg
Maryam Rajavi’s advocate Elona Gjebrea has links with the Albanian Mafi

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی از “مراسم تدفین رجوی توسط شازده سعودی” تا “سیدالرئیس و ستون پنجمش”

Maryam Rajavi Tirana Albania cult of Rajaviزمان اخراج مریم رجوی از فرانسه به آلبانی فرا رسیده است

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsFormer U.S. Officials Make Millions Advocating For Terrorist Organization (2011)

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters


Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

(Rajavi cult or MKO aslo known as Saddam’s Private Army)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیSydney hostage-taker was affiliated with Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)

مریم رجوی داعش تروریسم Open letter of Ali Akbar Rastgoo to the Australian Ambassador in Germany: Keep Mojahedin Khalq on terrorist List

Massoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy:
Methods of Information Manufacture

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

Tom Ridge denies MEK killing of US citizens!Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

سیرک سعودی ها با بازیگری مریم رجوی علیه ایران و ایرانی

مریم رجوی ویلپنت سالگرد گرامیداشت تروریسم در فرانسه توسط مجاهدین خلقفراخوانهای شوی سالانۀ مریم قجر به خلق قهرمان لهستان!!

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانسرنوشت تلخ فرقه ای که از صد دام به مک دام رسید

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویمباحثه در پارلمان اروپا “در خصوص مجاهدین خلق ایرانی چه باید کرد؟”ا

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult Flaqsgrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend…

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

*** 

همچنین:

خبر فوت مسعود رجوی به تمامی اعضا جدا شده وخانواده های اسیران تبریک عرض می کنم

 Turki al-Faisalمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، دهم ژوئیه ۲۰۱۶:… پس از سالیان مخفی کاری بالاخره امروزشاهزاده امیر ترکی الفیصل رئیس سابق وزارت اطلاعات وضد اطلاعات عربستان سعودی در شو پاریس با اشاره به مریم قجر عضدانلو( دو باراین جمله را تکرار کرد که مرحوم مسعود رجوی همسر سابق شما ) . بالاخره واقعیت از پس پرده
Rajavi_Saddamفریاد آزادی، ششم ژوئیه ۲۰۱۶:… ما امضا کنندگان زیر فعالان حقوق بشر از جمله جدا شدگان فرقۀ رجوی حملۀ تروریستی اخیر به کمپ لیبرتی (زندان ر جوی) را که دوشنبه شب ۳ ژوئیه (۱۳ تیر ماه) روی داد به شدت محکوم کرده و از دولت عراق و نهادهای بین المللی ذیربط می خواهیم که عاملان را شناسایی و تحویل عدالت بدهند. ما در همین حال مسبب اصلی این جن
محمد کرمی، عبدالکریم ابراهیمی و انجمن نجات تبریز، ششم ژوئیه ۲۰۱۶:…مسئول اصلی این جنایت ها که بیشتر می خواهند این اسیران را به کشتن بدهند، شخص مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو می باشند.در غیر این صورت این دو فرد باید به این سوال جواب بدهند که چرا نزدیک ۵ سال است این افراد را در کمپ موقت اسیرکرده اند ؟
Mojahedin Khalq Maryam Rajavi 2003 Parisمحمد کرمی، وبلاگ عیاران، هجدهم ژوئن ۲۰۱۵:… این مشعل ها به خاطر چه کسی خود را عرق در آتش کردند ؟ با چه منطقی در عرض سه روز این کار را انجام دادند ؟ این خود سوزی ها به خاطر دستگیری مریم قجر عضدانلو ( رجوی ) به دستور تشکیلات مخوف فرقه مجاهدین برای آزادی مریم قجر عضدا