نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایرانمنصور نظری، ایران اینترلینک، پانزدهم اکتبر 2021:… فرقه رجوی که در هزاران اکانت جعلی مشوق پروپاگاندای زنک ولگرد بود نیزخودش را به خواب زده است. همان فرقه ای که برای پیروزی یک تیم فوتبال عراقی پیام تبریک میفرستاد اینک با پیروزی های درخشان ورزشکاران ایرانی مات ومبهوت مانده است. براستی آیا این خائنین میخواستند با تحریم ورزش ایران حکومت عوض کنند یا نه در راستای ایزوله کردن کشور ایران تلاش میکردند؟ همه اینها گواه بر این است این خائنین نه تنها به فکر مردم ایران نیستند بلکه با ذوب شدن در دشمنان ایران در رویای همانها غرق شده اند. نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران 

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلیویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

اگر نگاهی به کتابهای قطور  تاریخ وتمدن ایران که در کتابخانه ها خاک میخورند داشته باشیم ، واگر  نگاهمان در عین حال موشکافانه باشد میتوانیم از لابه لای برگ های پژمرده نام خیانتکارانی را بیابیم که به ایران واین میهن خیانت کردند. مردمانی از همین اب وخاک وبا همین زبان وفرهنگ که به خدمت دشمنان ایران درامدند ، تا اهداف دشمنان را پیاده سازی کنند .

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

تاریخ معاصر ایران نیز پر است از خیانت عناصر وطن فروشی که به این سرزمین واین مردم خیانت کردند. بدون تردید دوران قاجار یکی از بدترین کابوس های این سرزمین است. در این دوران بود که بخش های وسیعی ازایران بزرگ وپهناور همچون هرات ، سمرقند ، بخارا ، نخجوان ومناطقی از کردستان وبلوچستان را به سادگی از دست دادیم ودر پی آن با تسلط خاندان پهلوی این پازل تکمیل شد وبخش های دیگری از ایران را ازدست دادیم. اینها حقایق حسرت برانگیزی هستند  که با ورق زدن برگ های تاریخ به آن برمیخوریم والبته  در تمامی این دورانها خیانت عناصر داخلی نقش بسیار تعئین کننده داشته است. کاری که خائنین کردند هیچگاه از عهده دشمنان بیرونی برنمی آمد .

فرقه رجوی به پایان چند دهه خیانت و جنایت علیه ایران و ایرانی رسیده است

پس از پیروزی انقلاب ایران کشورما جان تازه ای گرفت اما دیری نپائید که خائنین این بار در شکلی دیگر ظهور کردند تا ایران را در تمامیتش ویران کنند. چهار جنگ بزرگ در چهارسوی ایران (خوزستان ، کردستان ، اذربایجان ، گیلان و مازندران گنبد) دشمنان تاریخی ایران بدنبال تکمیل نابودی کشوری به نام ایران بودند وعصای دستشان خائنین داخلی.

 در شرایطی که کشورزیر فشار خائنین داخلی بود صدام حسین به ایران حمله کرد تا سودای تجزیه ایران را کامل کند. بعضی ها فکر میکنند دشمنی با ایران بخاطرنوع حکومت است درصورتی که دشمنان تاریخی ایران با کشورایران مشکل دارند و نه فقط حکومت آن. آنها اساس وجودی ایران را نشانه رفته اند وحتی اگر نوع دیگری از حکومت هم میبود همین داستانها وجود میداشت. سقف خواسته دشمنان سرزمین ما  ویران سازی ایران و تجزیه آن است و کف خواسته شان ایران تحقیر شده وتحت سیطره. بزرگترین کمک کار دشمنان ایران خائنین هستند. دست های اشکار وپنهانی که در این چهل وسه سال به خدمت گرفته شده اند تا رویای اربابانشان را محقق کنند .

رابطه تجزیه طلبی ، مبارزه مسلحانه ، ترور و حقوق بشر با انتخابات ایران

پرچمدار اصلی خیانتکاران سازمان مجاهدین خلق است.  سازمانی که تا بن استخوان در دشمنان ایران ذوب شده است. با ورق زدن صفحات تاریخ چهل وسه سال ایران همه جا نام سازمان مجاهدین خلق بعنوان خائنین به میهن نمایان است. همراهی با صدام حسین متجاوز به خاک ایران و دادن گرای مناطق نظامی ومناطق مهم وحیاتی به صدام حسین و پس از صدام نیز همراهی با کثیف ترین عناصر ارتجاعی منطقه وهمراهی وکمک به تروریستهای بین اللملی درترور دانشمندان ومقامات نظامی و دادن مهمترین اخبار و اطلاعات مربوط به زیرساخت های حیاتی ایران تنها گوشه ای از خیانت این باند تبهکار است. درکنار سازمان مجاهدین ، نفوذی هایی تحت عنوان اصلاح طلبان در درون ایران که در چهل وسه سال گذشته همیشه درراس قدرت بوده اند ضربات جبران ناپذیری به منافع ملی ایران زده اند. این جماعت برخلاف مجاهدین خلق که جنگ مسلحانه را انتخاب کردند با نفوذ به مراکز قدرت همان ضربات را بدون ـنکه مخفی شوند و بدون آنکه جنگ مسلحانه کنند پیش بردند. تقریبا 90 درصد یا کمی پس وپیش از این جماعت هم اینک در سرویسهای کشورهای بیگانه مشغول دادن خدمات به آنها هستند تا دشمنان بتوانند بیشتر به ایران ضربه بزنند. از خبرنگارانی که در تلویزیون های سعودی نشنال تا منو تو مشغول سیاه نمائی ایران هستند تا مشاوره دهندگان به اندیشکده های صهیونیستی تا زنک ولگرد که جای دوست و دشمن نشان میدهد عموما وعمدتا از باند باصطلاح اصلاح طلبان بوده و یا هستند.

مقایسه احمقانه مسعود رجوی بقصد دلبری از شیخ سعودی

همه اینها را گفتیم تا به این موضوع بپردازیم که خائنین و دشمنان سیبل وهدفشان کشورایران است و نه شکل حکومت. چندی پیش خائنین در صدد بودند تا با پروپاگاندا ورزش کشور ایران را به تحریم بکشانند ودر این بین زنک ولگرد معرکه گردان این خیمه شب بازی بود واز آنسو همکاران قدیمی اش در داخل ایران هم آرزوی شکست برای تیم های ورزشی ایران میکردند اما نمیدانستند که ایران قوی شده و فهمیده رمز و راز زندگی درجنگل فقط قوی شدن است وبس درنتیجه در زمینه ورزش هم قوی شده است. ورزشکاران ایرانی از زن و مرد تا تیم های ورزشی با پیروزی های پی در پی این خائنین را نقره داغ کردند. شادی میلیونها ایرانی در داخل وخارج از ایران از پیروزی های شگفت انگیز ورزشکاران ایرانی همه این شغالها را به لانه بازگردانده.

فرقه رجوی که در هزاران اکانت جعلی مشوق پروپاگاندای زنک ولگرد بود نیزخودش را به خواب زده است. همان فرقه ای که برای پیروزی یک تیم فوتبال عراقی پیام تبریک میفرستاد اینک با پیروزی های درخشان ورزشکاران ایرانی مات ومبهوت مانده است. براستی آیا این خائنین میخواستند با تحریم ورزش ایران حکومت عوض کنند یا نه در راستای ایزوله کردن کشور ایران تلاش میکردند؟ همه اینها گواه بر این است این خائنین نه تنها به فکر مردم ایران نیستند بلکه با ذوب شدن در دشمنان ایران در رویای همانها غرق شده اند. جا دارد در کتاب های تاریخ بنویسیم تا هیچگاه نسل های آینده این خائنین را به فراموشی نسپارند واز آن بعنوان عبرت های روزگار یاد کنند.

دونالد ترامپ حشمت علوی و شبکه ترولهای تویتری مجاهدین خلق در آلبانی

به امید روزهای سراسر موفقیت وپیروزی برای مردم ایران. 

منصور نظری، پاریس

نقره داغ شدن وطنفروشان با پیروزیهای پیاپی ورزشکاران ایران

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-منصور-نظری-میهمان-این-هفته-مردم-تی/

آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی

آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، چهارم اکتبر 2021:…  آقای منصورنظری  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با – فرقه ها با چه مکانیزمی رشد می کنند؟ – چگونه پس از مدتی سقوط شان آغاز می شود و آیا این سقوط منجر به از بین رفتنشان می شود؟ صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی 

اخراج مریم رجوی از اروپامجاهدین خلق ایران، فرقه مریم رجوی در آلبانی

آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی

آقای نظری در برنامه زنده این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم

آقای منصور نظری میهمان این هفته مردم تی وی

آقای منصور نظری، پاریس

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزیکشنبه سوم اکتبر2021 برابر با یازدهم مهر ماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 19:30 بوقت ایران  آقای منصورنظری  از اعضای جدا شده فرقه مجاهدین درفرانسه دررابطه با
– فرقه ها با چه مکانیزمی رشد می کنند؟
– چگونه پس از مدتی سقوط شان آغاز می شود و آیا این سقوط منجر به از بین رفتنشان می شود؟

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک مسنجربا مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

لینک به منبع

نقره داغ شدن وطنفروشان 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آچمز-استراتژیک-فرقه-رجوی/

آچمز استراتژیک فرقه رجوی

آچمز استراتژیک فرقه رجویمنصور نظری، ایران اینترلینک، سیزدهم سپتامبر 2021:… خط پررنگ که میگفتیم همینجاست شکست از پی شکست و آچمز استراتژیک فرقه رجوی نتیجه نداشتن اصول و پرنسیب های اخلاقی، انسانی و انقلابی و مردمی و از سوپی دیگر اندیشه “هدف وسیله را توجیه میکند”. این است که نهایتش از سازمان مجاهدین خلق چنین موجودی میسازد که حتی رهبرش را بصورت عمدی گم میکند تا کسی یادش نیاید این سازمان چه مسیری را طی کرده است. آچمز استراتژیک فرقه رجوی 

معامله قرن وحماقت رجویتناقض عملكرد هاى رجوى

آچمز استراتژیک فرقه رجوی

چهل و سه سال از پیروزی انقلاب ایران میگذرد، انقلابی که از همان آغاز و روزهای نخستینش مورد هجوم دشمنان بیرونی ودرونی قرار گرفت.

آچمز استراتژیک فرقه رجوی

منصور نظری

آقای منصور نظری

درخت انقلاب ایران هنوز جوانه نزده بود که دیکتاتور عراق با حمایت مالی  مرتجعین عرب منطقه همچون سعودی و امارات …. که دشمنان قسم خورده ایران بودند جنگ را آغاز کردند. جنگی که هدف یک تا صد آن تجزیه مناطقی از ایران از جمله خوزستان و کردستان بود. در آن روزهای پر تب وتاب اما سازمان مجاهدین خلق از درون فضای جامعه را به تنش میکشاند و مشغول جذب نیرو بود تا خود را برای یک زور آزمائی آماده کند. مجاهدین خلق مدعی بودند که صاحب انقلاب هستند و باید قدرت به آنها واگذار شود. تمام داستان مجاهدین خلق از فردای پیروزی انقلاب ایران همین است و بس. دعوا نه بر سر عدالت و آزادی و نه بر سر حقوق مردم و نه هیچ چیز دیگر. دعوا از روز نخست همین بوده است.

تاریخچه مجاهدین خلق را میتوان به سه سرفصل مهم تقسیم کرد. قبل از پیروزی انقلاب ، بعد از پیروزی انقلاب تا سی خرداد سال شصت و از سی خرداد سال شصت تا همین امروز. برای بازخوانی  هرکدام از این سرفصل ها نیازمند چندین جلد کتاب هستیم تا مسیر مجاهدین خلق از روز نخست تا به امروز را بررسی کنیم. هدف از این نوشته بازخوانی این سه سرفصل نیست اما میتوانیم بطورخلاصه یک خط پررنگ را در هر سه فصل بیابیم خط پر رنگی که در هر سه فصل قابل مشاهده است اما مجاهدین آنرا پنهان میکنند تا حقیقت سازمان مجاهدین خلق آشکار نشود بر خلاف آنچه مجاهدین خلق میگویند، پایه و اساس سازمان مجاهدین خلق بدلیل اشتباهات بنیادی در هیچ زمانی، از تاسیس تا به امروز هیچگاه مبتنی بر یک اندیشه مترقی نبوده است و چه بسا هر چه زمان گذشته بیشتر به انحراف کشیده شده است. نتیجه بنا و دیوار کج  قطعا و یقینا فرو ریختن دیوار است.

ـیا تابحال شده از خودتان بپرسید چرا سازمان مجاهدین خلق همیشه شکست میخورند؟ هر انسانی در طول زندگی پیروزی و موفقیت را تجربه میکند و بسیاری سازمان های و جریانها نیز طعم شکست و پیروزی را میچشند اما چرا سازمان مجاهدین خلق همیشه با شکست همراه است وهیچگاه و در هیچ زمینه ای موفقیت کسب نمیکند؟ رمز و راز این همه شکست در چیست؟ ابتدا پاسخ را از زبان مسعود رجوی بشنویم.

مسعود رجوی پس از عملیات فروغ جاویدان در یک نشست بصورت ناخواسته گفت هر بار که میخواهم از روی دیوار بالا برم نمیتوانم اینبار هم میخواستم از دیوار بالا برم اما اقا (منظورش امام علی بود) یقه ام رو گرفت و گفت بیا پائین نمیتونی بری هنوز  صلاحیتش رو نداری ،،،،،،،،،،،

جواب مسعود رجوی تقریبا درست است اما کامل نیست. به باور من جواب واقعی این است که سازمان مجاهدین خلق در تمام پروسه حیات خود هیچگاه دارای اصول و پرنسیب و چهارچوبهای انقلابی و اخلاقی و انسانی و سازمانی نبوده است. خصوصا پس از اعدام بنیانگذاران سازمان شاهد بودیم که چگونه افرادی در درون سازمان دست به کشتار دیگر افراد زدند. نمونه هائی همچون قتل و ترور مجید شریف واقفی و صمدیه لباف در درون سازمان والبته در ادامه این روند مسعود رجوی به عنوان سکاندار این جریان همان روند را با کمی پس و پیش جلو برد. پس از پیروزی انقلاب ایران ، سازمان مجاهدین خلق از نااگاهی و خام بودن نسل جوان ماکزیمم بهره برداری را کرد و بخشی از جوانانی ناپخته همچون مرا نیز جذب کرد و بطور واقعی بخش قابل توجهی از جوانان بدلیل همین ناپختگی و خام بودن جذب این جریان شدند. مهمترین عامل این میزان جذب نیرو ناشی از دروغ بزرگی بود که سازمان مجاهدین به خورد جوانان میداد. شعارهائی مبنی برعدالت و آزادی و شعارهائی برپایه فدا و صداقت در درون سازمان مجاهدین خلق. اما با گذر زمان پس از سی خرداد سال شصت شعارها یکی پس از دیگری فرو ریختند و دروغ بودن آنها برهمگان به اثبات رسید.

اما اوج ماجرا از زمانی آغاز میشود که مسعود رجوی با زد  وبند با صدام حسین به عراق می رود و ظاهرا ارتش آزادیبخش تشکیل میدهد. ارتشی که جیک و پوک آنرا صدام در اختیار سازمان قرار میدهد تا از آن بعنوان نیروی ذخیره در جنگ برعلیه ایران استفاده کند. مسعود رجوی به گمان آنکه صدام حسین جنایتکار همیشه برسرکار است در آن دوران سیاه و نکبت بار دست به هر ظلم و ستمی و هر جنایتی برعلیه نیروهایش میزند. از زندان و شکنجه تا قتل تا نشست های ضدانسانی غسل وعملیات جاری و دهها نکبت دیگر. او فکر میکرد صدای قربانیان به گوش هیچکس نخواهد رسید وهمه آنجا دفن خواهند شد اما دست روزگار آنچنان به گوش مسعود رجوی سیلی نواخت که فقط نزدیک بیست سال است گم شده ومعلوم نیست به کدام سوراخ خزیده است. مسعود رجوی روزگاری که نعشه و مست و دیوانه بود دست به کمر میزد و میگفت جدا شده نداریم و مشتش را گره میکرد و نعره میزد مشت آهنین برای هر آنکس که بخواهد جدا شود. به یاد آن روزهای سیاه و نکبت بار که افراد و قربانیان مظلوم را در میان صدها نفر و بل هزاراران نفر می آوردند و تف باران میکردند، اما دست روزگار و سیلی که خداوند عالمیان برصورت این مردک نواخت آنچنان بود که بیست سال است مفقود الاثر است. آری نفرین هزاران قربانی و هزاران مادر و پدر داغدار این چنین است. هیچ حقی درجهان پامال نخواهد شد.

همه اینها را گفتیم تا بگوئیم سازمان مجاهدین خلق هیچگاه انقلابی، مترقی، دارای اصول و چهارچوب و پرنسیب اخلاقی نبوده، نیست و نخواهد بود. مسعود و مریم رجوی بارها گفته اند که تنها سازمانی هستند که انشعاب نداشته اند، اما باید به آنها گفت اگر سازمان مجاهدین خلق هزار پاره و هزار انشعاب در آن صورت میگرفت بهتر از این همه بدنامی و بی آبروئی بود. آنچه این فرقه نمیفهمد این است ، فکر میکنند با بستن درب قرارگاه فرقه واجازه ملاقات ندادن به خانواده قربانیان میتوانند ابرو بخرند ولی کاملا برعکس همه این اتفاقات آبروی نداشته این فرقه را برده وهرگز وهرگز و به تاکید هرگز نخواهند توانست حتی به موقعیت زمان تقی شهرام و بهرام در سال 54 بازگردند. در مقایسه عدد و ارقام همین بس که قاتلینی همچون تقی شهرام و بهرام هزار بار با شرف تر از مسعود رجوی و همدستانش هستند.

خط پررنگ که میگفتیم همینجاست شکست از پی شکست و آچمز استراتژیک فرقه رجوی نتیجه نداشتن اصول و پرنسیب های اخلاقی، انسانی و انقلابی و مردمی و از سوپی دیگر اندیشه “هدف وسیله را توجیه میکند”. این است که نهایتش از سازمان مجاهدین خلق چنین موجودی میسازد که حتی رهبرش را بصورت عمدی گم میکند تا کسی یادش نیاید این سازمان چه مسیری را طی کرده است.

آنچه گفته شد یک در صدهزار آنچه میشود در مورد این سازمان مافیائی گفت که امروز نه راه پس دارد و نه راه پیش.

خشت اول گرنهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج

آچمز استراتژیک فرقه رجوی نقره داغ شدن وطنفروشان

***

پانزدهم شهریور 1344 و رویکرد فرقه گرایی و تروریستی رجویآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

آچمز استراتژیک فرقه رجویآچمز استراتژیک فرقه رجویسعيد شاهسوندي: ادای دین به مجید شریف‌واقفی یا دسته گل به تقی شهرام

عبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آنعبدالرضا نیک بین؛ از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق تا جدایی از آن

لاف پنجاه سالگی مجاهدین خلق در پی هویت نداشته فرقه رجویلاف پنجاه سالگی؛ در پی هویت نداشته

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مزدوری-رجوی-جدید-نیست-مجاهدین-خلق-سابق/

مزدوری رجوی جدید نیست – مجاهدین خلق سابقه دارند

مزدوری رجوی جدید نیست - سوابق تروریستی مجاهدینمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم نوامبر 2020:… در طی دوره چهار ساله این شارلاتان، مجاهدین خلق از هیچ دشمنی با مردم ایران کوتاهی نکردند. تحریم های جنایتکاران که اساس آن برای فشار برمردم ایران طرح ریزی شده بود از جمله تحریم داروئی و غذائی که حتی بسیاری از دولت های خارجی و بعضی مقامات امریکا آنرا ضد انسانی میدانستند. مجاهدین خلق مشوق این تحریمها بودند. درد و رنجی که در این سالیان بر مردم ایران گذشت در اثر این تحریم های داروئی و غذائی  که منجر به قتل هزاران ایرانی شده است. مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین مشوقان ولابی کنندگان آن بوده اند.  مزدوری رجوی جدید نیست .

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سالخروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مزدوری رجوی جدید نیست – سوابق تروریستی مجاهدین

رجوی آدامس جویده شده صدام در خدمت دشمنان ایران

منصور نظری پاریس

آقای منصور نظری، پاریس

پیروزی انقلاب ایران مسیر ناهمواری را تا به امروز طی کرده است ، در این چهل و چند سال هیچ روزی نبوده است که کشور ایران درگیر دشمنان داخلی وخارجی نبوده باشد. در همان روزهای آغازین یعنی تنها با گذشت یکماه از انقلاب ایران مسعود رجوی در اسفند ماه سال 1357 خواستار انحلال ارتش میشود  وعلاوه بر ان سازمان مجاهدین خلق خواستار اعدام ارتشیان و نظامیان در رده های بالای نظامی میشود. با فشاری که ازطرف سازمان های افراطی همچون مجاهدین خلق و تجزیه طلبان برای تحقق این امر انجام میشود بخشی از کادرهای نظامی به سرعت اعدام میشوند، امری که باعث درهم ریختگی در ارتش شده و ارتش ایران را هر روز ضعیف و ضعیف تر میکند.  در همان ایام عملیات تروریستی تجزیه طلبان در خوزستان توسط دست پرورده های سعودی و صدام حسین آغاز میشود و تا ماهها پس از آن این منطقه سوق الجیشی درگیر تجزیه طلبان است. هنوز ماجرای خوزستان به پایان نرسیده که در کردستان احزاب تجزیه طلب اقدام به تسخیر چند شهر و پادگان میکنند و وارد یک جنگ تمام عیار میشوند تا کشور ایران را تجزیه کنند. با شکست تجزیه طلبان در خوزستان و کردستان  دست وهابی های سعودی خالی میشود. پس از این شکست، وهابی های سعودی  با تحریک صدام حسین و تضمین مالی جنگ علیه ایران، صدام حسین جنگ علیه ایران را اغاز میکند. خسارت های وارده در اثر این جنگ خانمانسوزصدها میلیارد دلار و نابودی زیر ساخت های کهنه دوران سلطنتی بود. همزمان با جنگ ضد میهنی صدام حسین برعلیه مردم ایران و انقلاب نوظهور آن مجاهدین خلق از درون جنگی را علیه مردم ایران و کشور ایران آغاز میکنند که هزاران نفر از هر طرف قربانی آن میشوند.

بعد از سی خرداد سال شصت سازمان مجاهدین خلق بعنوان بازوی دشمنان سرزمین ایران آغازگر عملیات تروریستی میشوند که هزاران نفر در این عملیات های تروریستی به خاک و خون کشیده میشوند. ترور شخصیت های سیاسی و مقامات کشوری ایران ضربه بزرگی به کشور میزند. این درحالیست که صدام حسین وارد شهرهای ایران شده است و بخشی از خوزستان را اشغال کرده. همراهی سازمان مجاهدین خلق در انجام ترورهائی که به آن افتخار میکند بخشی از سناریو دشمنان ایران از ابتدای انقلاب ایران بوده است. علاوه برآن همین اصلاح طلبان امروز آن روزگار که در قدرت بودند با تندروی های ارتجاعی وافراطی در نقش عوامل نفوذی در تلاش بودند تا مردم ایران را به ضدیت با اصل انقلاب ایران بکشاند و مسیر پیشرفت وهدف انقلاب ایران را که عبارت بود از آزادی وعدالت را خنثی  کنند. بخشی از همان افراطیون آن روزگار که پونز در پیشانی زنان میکردند امروز در بغل امریکا و مواجب بگیر همان وهابی های سعودی هستند.

والبته هزاران بلا و مصیبت دیگر که بدلیل تغئیر نکردن بعضی ازساختارها همچنان وجود دارد و در کنار آن  مداومت دشمنی تاریخی وهابی های سعودی و مرتجعین عرب منطقه  و جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی همچنان کشور ما مورد حمله و هجوم تروریستی قرار میگیرد. چند روز پیش نیز در ادامه خط ویران کردن ایران توسط همان ها که نام بردیم دانشمند ایرانی دیگری  را ترور کردند. نقطه مشترک تمام حمله و هجوم ها و ترورهائی که از زمان پیروزی انقلاب ایران تا به امروز در ایران رخ داده نابود کردن کشوری به نام ایران است. سقف خواسته دشمنان ایران تبدیل ایران به یک کشور موازییک شده است و کف آن تبدیل ایران به کشوری ضعیف و وابسته و تحقیر شده ،

بدون تردید سازمان مجاهدین خلق ورجوی چیها  به تفاله های جویده ای شده ای میمانند که امروز نیششان کشیده شده است اما نباید تردید داشت که سازمان مجاهدین خلق ، که از ترور مسئولین ایرانی اینگونه به وجد می آید و میمون وار بالا و پائین میپرد در هر عملی که در ضدیت با کشور ومردم ایران باشد مشارکت دارد. همان ها که شکمشان را صابون زده بودند تا با آمدن دیوانه ای مانند ترامپ جنگ بزرگی آغاز میشود و ایران نابود میشود و مجاهدین را با سلام صلوات به ایران خواهند برد. رویاهائی که با شکست شارلاتانی به نام ترامپ در حال فرو ریختن است.

در طی دوره چهار ساله این شارلاتان، مجاهدین خلق از هیچ دشمنی با مردم ایران کوتاهی نکردند. تحریم های جنایتکاران که اساس آن برای فشار برمردم ایران طرح ریزی شده بود از جمله تحریم داروئی و غذائی که حتی بسیاری از دولت های خارجی و بعضی مقامات امریکا آنرا ضد انسانی میدانستند. مجاهدین خلق مشوق این تحریمها بودند. درد و رنجی که در این سالیان بر مردم ایران گذشت در اثر این تحریم های داروئی و غذائی  که منجر به قتل هزاران ایرانی شده است. مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین مشوقان ولابی کنندگان آن بوده اند.

یکی دو ماه پیش تروریستهای افراطی چند نفر از مردم  فرانسه را به طرز فجیعی کشتند. تروریستهائی که سرمنشع ایدئولوژیکی شان افراط گرائی وهابی بود اینکه متعلق به کدام کشور بودند مهم نیست. آنچه که مهم است طرز فکر افراط گرائی وهابیست که همچون بربرها دست به جنایت میزنن.د همان ها که اربابشان سعودی ها بودند سرمنشع ایدئولوژی افراطی وهابی که جهان را به خطر انداخته است و مجاهدین خلق نیز از این امر مثتثنی نیستند. در دیدگاه سازمان مجاهدین خلق هر مخالفی را میشود کشت. همانگونه که مجاهدین آنرا انجام داده اند. سازمانی به غایت خطرناک که امروزه در ارتباط مستقیم و مخفیانه با محمد بن سلمان قاتل شنیع که خاشوقچی را قطعه قطعه کرد و بی دلیل نیست که امروز همچون میمون از ترور ایرانیان بالا و پائین میپرند.

سرزمین ایران چندهزار سال است پابرجا مانده با هزاران حادثه تلخ وشیرین و همچنان پابرجا خواهند ماند و تفاله هایی همچون باند مافیائی رجوی و تروریستها نمیتوانند این سرزمین را ویران کنند. سرزمینی که ریشه در تاریخ کهن دارد ونامش ایران است و همیشه ایران باقی خواهد ماند.

منصور نظری، پاریس

مزدوری رجوی جدید نیست – سوابق تروریستی مجاهدین 

نقره داغ شدن وطنفروشان 

*** 

ترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجویترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجوی

همچنین: