نقض ابتدایی ترین حقوق بشر در سازمان مجاهدین (نامه به گزارشگر سازمان ملل)

Follow Share on Tumblrارسال – غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، نوزدهم مارس 2019:… آقای جاوید رحمان آیا می دانید که در سازمان مجاهدین نه تلفنی در کار است نه کامپیوتر نه موبایل نه رادیو نه روزنامه نه تلویزیون آزاد؟ همه چیز در سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) تحت کنترل سران این سازمان می باشد. … Continue reading نقض ابتدایی ترین حقوق بشر در سازمان مجاهدین (نامه به گزارشگر سازمان ملل)