نمایش مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه!

Follow Share on Tumblrارسال – حامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و هشتم فوریه 2019:… مجاهدین خلق با استفاده از چند لابی خود در این مجمع، یکی از اتاق های این ساختمان که مخصوص مصاحبه های مطبوعاتی است را اجاره، و به برگزاری یک نشست چند ده نفره مبادرت نمودند. مریم رجوی در این ضیافت … Continue reading نمایش مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه!