نه به دشمن خارجی، نه به تروریسم و رجوی و نه به دزدان اموال ملت

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، پانزدهم آوریل 2019:… فساد در مدیریت دولتی آنچنان شد که دیگر شتر با بارش گم میشد.  نمونه آن دکل های گم شده که مصببان آن از جمله محمود خاوری و مرجان شیخ الاسلامی و …  اینک در قمارخانه های کانادا با پول مردم ایران شش و … Continue reading نه به دشمن خارجی، نه به تروریسم و رجوی و نه به دزدان اموال ملت